Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vlkodlaci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vlkodlaci."— Transkript prezentace:

1 Vlkodlaci

2   Na počátku Tak jako nemají úplné jasno o počátku všeho lidé, nemají ho myslím ani dlaci. Vznik vesmíru, jako takového nikdy nezkoumali. I když někteří mohou být různě věřící v různé inteligentní síly, které stvořily zemi a život, většina věří v sílu Země jako nejvyšší moc. I když může mít pro dlaky různá jména (nejčastěji asi Matka), není to žádná bytost, ale síla přírody, života a stvoření. Jakási duše všeho života na Zemi. Země zde ale neznamená planetu, jako vesmírné těleso, ale spíše svět. Na jménech zde vůbec nezáleží, i když někteří mají vyhraněné názory, a důležitá je jen podstata této síly, před kterou jedinou mají dlaci respekt.

3 Zrození Podobné jako se zrozením lidí, to je i s dlaky. Uvedu jen nejrozšířenější a mně známá vysvětlení. Podle mě zastaralá jsou tvrzení, že dlaci a především vlkodlaci byli stvořeni daleko před lidmi někdy i před zvířaty a měli světu vládnout. Toto však předpokládá nějakou vyšší bytost, která by uměle tvořila bytosti. Další tvrzení hovoří o tom, jak byli nejdříve stvořeni lidé a dlaci byly stvořeni jako prostředníci mezi lidmi a přírodou, kteří měli dohlédnout na to, aby spolu tyto dva subjekty žily v souhře. Ještě méně pravděpodobné myslím je, že vlkodlaci vznikli z lidí. Že se vyvíjeli jako nějaká vzácná větev humanoidů se zvýšeným šestým smyslem, který se později naučili ovládat. Snad pravděpodobnější je tvrzení, že jsou dlaci potomkové pradávných nadaný šamanů a magů a jsou tedy v podstatě lidmi. Úplně odlišné tvrzení je, že dlaci mají původ v astrálu jako nefyzické astrální bytosti, které se nějakým způsobem dokázaly svázat i s fyzickým světem. Osobně si myslím, že tyto dvě poslední možnosti jsou nejpravděpodobnější. Snad pravda leží někde mezi nimi. Jsou i další názory, které se vyvíjely z víry daných dlaků a lišily se region od regionu.

4 Poslání Někteří dlaci věří v určité poslání. Něco jsem už nastínil a dlaci jsou v tomto myslím ještě méně jednotní. Někteří mají za poslání vládu světu, jako nadřazené bytosti. Hlavním úkolem je boj proti lidem, jako těm, kteří je připravili o moc. Jiní nebezpeční lidem mohou být ti, kteří jako své poslání mají ochranu své Země. Ti pak vnímají člověka jako největšího škůdce. Jiní se dodnes snaží najít cestu k souhře mezi lidmi a Zemí. Mezi lidmi dnes známé poslání vlkodlaků je jejich vzájemný boj o moc a jejich příprava na apokalypsu. Myslím si ale, že to je vyloženě lidský pohled na věc velice silně ovlivněný křesťanstvím.

5  Druhy dlaků Tady konečně vysvětlím, proč používám výraz dlaci a vlkodlaci. Význam slov a další jména naleznete v části Jména. Tady chci ale vysvětlit, že slovem „dlaci“ označuji všechny tvory, kteří stejně jako vlkodlaci mají dvě podoby. Nejsou totiž jen vlkodlaci vlk-člověk, ale mnoho dalších. Dlaci mají totiž jako druhou podobu nejen vlka, ale i například medvěda, rysa, lišku, tygra, ale třeba i tuleně. Jsou to v podstatě všechny druhy velkých šelem. Pes a kočka sem ovšem nepatří, jelikož to nejsou původní druhy. Z předešlého vyplývá, že neexistují žádní dlaci s podobou plazů, ptáků, ryb, obojživelníků apod., ani s podobou býložravců, hlodavců, lidoopů apod. a už vůbec ne s podobou hmyzí. Proč jsou ale vlkodlaci nejznámější lidem? Protože výskyt dlaků daného druhu přímo vyplývá z výskytu zvířat daného druhu, na jeho početnosti a oblasti výskytu, a pak také zejména na jeho kontaktu s lidmi. To znamená, že vlkodlaků bude nebo alespoň bylo určitě daleko více, když vlk v minulosti byl nejrozšířenějším! zvířetem na světě a žil nedaleko lidí, než třeba dlaků s podobou ledního medvěda, kteří moc do styku s lidmi nepřicházeli. Je důležité si uvědomit, že každý dlak potřebuje ke svému životu obě své podoby a ne jen lidskou nebo zvířecí, a proto žije tam, kde může žít v obou podobách.

6 Tradice a pověry I dlaci mají nebo alespoň měli své tradice. Byla to snad určitá pravidla a hierarchie v jejich menších společenstvích. Dnes se snad dodržují jen některá určitá pravidla, ale nejsou již příliš jednotná. Jedná se především o soužití mezi dlaky. Určitá pravidla proměny, pomoci, spolupráce a jiná například stvoření potomka. Vše se zachovalo jen přímým zprostředkováním, protože nejsou žádné písemné záznamy, které by dlaci o sobě zanechali. Co se pak týká pověr, tak ty mají dlaci jiné než lidé z důvodu jejich schopnosti vnímat astrál. Ten totiž skýtá daleko více „nadpřirozených“ úkazů než rovina fyzická a dlaci si tyto úkazy od pradávna různě vysvětlovali, podobně jako lidé si vysvětlovali pomocí pověr „nadpřirozené“ jevy v přírodě.

7 Život Ačkoliv nejsou vlkodlaci nesmrtelní, žijí mnohem déle než lidé. Zajímavé je, jak na délku jejich života má vliv prostředí, ve kterém žijí. V pradávných dobách to snad byly i tisíce! let. V současnosti si myslím, že v relativně nezničeném prostředí (což např. Evropa rozhodně není) s možností života v obou svých podobách může dosáhnout délka jeho života zhruba 1000 let. Dlaka, který žije s lidmi v jejich znečištěném a odcizeném prostředí dnes čeká zhruba 100 let. Kdyby žil s lidmi v nějakém čistém prostředí, bylo by to snad polovina dnešního maxima, tedy 500 let. Proto dávají dlaci přednost životu v prostředí, kde žije nejen z části člověk, ale také jejich zvířecí druh. Jsou pak ale i takoví, kteří si zvolí jakýsi poloviční život. Buď odejdou (příp. se tam narodí) do míst, kde lidé nežijí, a zde stráví celý nebo téměř celý život ve zvířecí podobě. Jiní žijí s lidmi, kde je téměř nemožné být ve své zvířecí podobě. Převezmou pak jejich kulturu a možnosti, ale ztratí kontakt se svým prostředím, s přírodou, což pro ně nakonec znamená, že prožijí lidský život.

8  Povaha Dlaci mají různé povahy, podobně jako lidé. Mohou být sice díky dlouhověkosti poněkud rozvážnější a působit na svůj věk třeba moudře nebo naopak nevzdělaně, pokud nežijí mezi lidmi, ale jinak se nijak příliš neodlišují. Lidem se sice může zdát jeho chování někdy nelogické, ale bývá to způsobeno tím, že na rozdíl od dlaků nevnímají astrál. Ve zvířecí podobě se ale může chovat nepřirozeně inteligentně na daný druh zvířete. Dlaci proto nepoužívají příliš zvířecí podobu pro kontakt s lidmi. Ve společnosti zvířat se ale dokáží normálně pohybovat, i když někdy mají problémy se svou podstatou, kterou zvířata vycítí. Každopádně ale pokud je dlak ve zvířecí podobě, nemění se nijak jeho povaha. Nestává se zuřivým nebo nepříčetným apod. Něco jiného ovšem je, pokud změní svou podobu z důvodu nebezpečí..

9  Podoba Dlaci nejsou v podstatě fyzicky rozeznatelní (astrálně pak ano). Neplatí žádná pravidla o jejich vzhledu, jsou to jen pověry. Sice mohou být urostlejší, silnější, rychlejší, ale jen v lidských měřítkách. Je to způsobeno jejich větší svázaností s přírodou, a to jim přináší maximální zdraví a odolnost vůči přírodním elementům (zima, nemoci apod.). Pro zvířecí podobu platí podobné.

10   Proměna Co se týká proměny, musím vás zklamat, ale není možné popsat lidem tuto schopnost. Je to něco, co si dlaci uchovávají v tajnosti. Věřte, že je opravdu velmi málo lidí, kteří viděli proměnu vlkodlaka a mohli o tom vyprávět. Nepřátele to většinou stojí život a před přáteli se dlak nikdy nepromění. Jen prozradím jedno, a to je podstata proměny. Není to nějaká fyzická mutace nebo přetváření tkáně apod. Proměna probíhá na základě svázanosti astrálu s fyzičnem. Pokud se něco změní v jedné rovině, má to určitou odezvu i v druhé rovině. Pokud byste se trochu zajímali o astrál a o tuto skutečnost, pochopili byste, co to dlakům přináší. Další důležitou věcí je, že se dlak neproměňuje při úplňku. Vlkodlaci sice mohou měnit v tuto dobu svou podobu častěji, ale je to jen z důvodu větší aktivity vlků. Jinak to dlaky nijak neovlivňuje. Dlak se může proměnit kdykoliv a plně to dokáže ovládat. Hlavní ale je to, že dlak je stále jedna a ta samá bytost. Není to buď člověk nebo zvíře. Je to bytost, která má buď takovou nebo takovou podobu. Z toho plyne, že má stále stejné vědomí, i když částečně změněné smysly a potřebami daného těla. Rozhodně se ale nestává proměnou na zvíře vraždící bestií, která si nic nepamatuje. Mohou tu být sice výjimky (viz. dále), ale není to pravidlem. I když bylo řečeno, že dlak má stejné vlastnosti jako člověk, není to úplně vždy pravda. Velice zkušený dlak plně ovládající své tělo (i astrální) dokáže provést jakousi částečnou proměnu, která může sloužit k posílení jeho vlastností. Potom může lidská měřítka na krátkou dobu překročit opravdu hodně.

11 Nákaza Je pravda, že se člověk může „nakazit“ a stát se dlakem. Stejně tak zvíře druhu dlakovy zvířecí podoby. Není to ale vždy. Stává se to opravdu velice vzácně. Vysvětlení není nijak ověřené, neboť nebyly provedeny žádné výzkumy, ale osobně si myslím, že je to možné pouze přenosem krví. Platí to samé jako u některých infekcí. Krev se může přenést jen otevřenou ránou. Dlačí krev může být obsažena v jeho slinách i jiných tělních tekutinách, stejně jako to bývá u lidí. Příjemce ale musí vlastnit pozměněnou krev od nějakého svého předka. Tato změna je myslím ale fyzicky nerozpoznatelná. Přenáší se ale na potomky, i když ne vždy na všechny a nemusí se projevit i několik generací. Pokud tedy tvor s takto pozměněnou krví přijde do styku s dlačí krví, po určitém čase u něho nastanou změny. Pokud se nedozví, o co se jedná, nemusí se s tím jeho tělo a mysl vyrovnat a může zešílet nebo se stát tzv. divokým dlakem viz. dále.

12 Potomci Dlaci nemohou mít potomka s jiným dlakem. Není úplně jasné proč, ale myslím, že je to záležitostí jejich pozměněné podstaty, která způsobuje, že potomek dvou dlaků poněkud ztrácí kontakt s fyzickým světem. Je jakoby více svázán s astrálem. To může velmi změnit nejen duši ale i tělo potomka a může vzniknout bytost, pro kterou bude zbývající vazba na fyzický svět utrpením. Proto dlaci volí za partnera zásadně člověka nebo zvíře jejich druhu. Jejich potomek pak v sobě nese jejich změněnou krev i přes to, že není dlakem. Tato změna se může projevit až po několika generacích a potom se může „obyčejným“ rodičům narodit dlak. Opět zde hrozí, že se s tím tento jedinec nedokáže vyrovnat nebo se stane divokým viz. dále.

13 Divocí Divocí dlaci, jsou takoví, kteří se nedostanou do kontaktu s jiným dlakem, který by je mohl uvést do „dlačího života“. Mohou to být jak lidé, tak zvířata. Někteří nevydrží neznámé pocity a potřeby a jelikož se nedokážou měnit, mohou zešílet a mít velice silné sebevražedné sklony. Jiní, hlavně ti, kteří nepřijdou do styku s tvorem své druhé podoby, jsou na tom lépe. Většinou stráví celý svůj život v jedné podobě a nepoznají na sobě žádné významné odlišnosti od ostatních. Ztrácejí ale postupně vlastnosti dlaků včetně smyslu pro astrál (ten asi nejdříve). Pak ale mohou nastat velice vzácné případy, kdy se divoký začne samovolně proměňovat. Bývá to pro něho samotného utrpení, jelikož jeho mysl neví, co se děje s jeho tělem. To je jediný případ, kdy proměna může u dlaka vyvolávat záchvaty nepříčetnosti a může být velice nebezpečný, a to ať v jedné či druhé podobě. Jelikož ale svou druhou podobu nedokáže příliš dobře ovládat, je jasné, jak to s ním končívá.

14 Zvláštnosti Jak už bylo řečeno, dlaci mají dvojí podstatu, kterou si na rozdíl od lidí plně uvědomují a využívají toho. Nemyslím tím jejich dvě podoby. Myslím tím jejich fyzickou a astrální podstatu. Pokud pominu změnu podoby, přináší jim to tyto pro lidi nedostupné schopnosti: ·        podle aury dokáží identifikovat emoce ostatních ·        vidí aury a obrazy věcí, které lidé nevnímají ·        i v naprosté tmě se mohou podle astrálu orientovat ·        silná astrální podstata způsobuje vysokou formu regenerace ·        posílení nebo určitá změna fyzického těla (částečná proměna) ·        dlouhověkost a imunita vůči přírodním vlivům Ale také jim to přináší lidem neznáme nevýhody: ·        mohou být napadeni bytostmi z astrálu, které se vůči „obyčejným“ bytostem neprojevují ·        působí na ně daleko silněji aury míst, kde byly vybity silné emoce ·        jsou daleko více citliví na zničené a znečištěné prostředí ·        mnoho zvířat dokáže rozpoznat, že nejsou lidmi

15 Výskyt Dříve se dlaci vyskytovali téměř po celém světě. Dnes přežívají hlavně v lidmi nedotčených oblastech. Myslím, že většina z nich se dnes stala divokými ve zvířecí podobě a nikdy nemění podobu. V civilizovaném světě jich žije opravdu velice málo a nebo bez svých původních schopností. I v současnosti si ale myslím, že existují praví dlaci, kteří se téměř neliší od svých pradávných předků. Našli bychom je snad v oblastech, kde lidé dosud žijí primitivním způsobem života a neničí život kolem sebe. Rozhodně se nemusíte obávat, že by vám hrozilo, že vás nějaký napadne nebo že se s nějakým vůbec kdy setkáte.

16 Básně o dlacích Proklínám vás Proklínám vás navždy, lidé,
Proklínám vás navždy, lidé, moje smrt je pro vás dobro. Jsou vaše legendy lživé, trháme v nich vaše hrdlo. Kdo však z vás udělal pány, kteří řídí celý svět? Bohové byli vždy s námi, však to nejde vrátit zpět. A proto teď zabíjíme, chceme všechno napravit. Ve slitování nevěříme, nejde to už zastavit. Teď jsme temní vlkodlaci, nelovíte už vy nás. Dáme si s vámi tu práci, roztrháme my teď vás.

17 Básně: Řekněte mi Řekněte mi, zda mám šanci, aby mě někdo miloval
Řekněte mi, zda mám šanci, aby mě někdo miloval nebo mám žít jako psanci, na které osud zlo povolal. Řekněte mi, jak jen mám dokázati, že i když jsem jiný, mám vás rád. Nemůžete mě napřed odsouditi, přeci mě musíte nejdřív znát. Řekněte mi, za co to prokletí, vždyť já jsem vám přeci neublížil. Chybí mi moc jedno objetí, už bych vám cestu víc nezkřížil. Řekněte mi, prosím vás ,podle pravdy, zda smysl má ještě na štěstí čekat nebo zda vlkodlak sám má být navždy a bez lásky ve hvozdu pomalu zmírat. Přeběhl jsem Přeběhl jsem k nepříteli, zradil naše bojovníky. Pořád mi to nevěřili, že je můžu takhle zradit. Teď však znám jen utrpení. Nepřijali mě ti druzí, nevezmou mě zpátky věrní. Neměl jsem tak podle zradit. Proto bratři, soukmenovci, nesmíte být jak já slabí, bojujte vždy jako vlci, nesmíte vy sebe zradit. Není dobro pro nás přeci, takto nám to předurčili. Jsme prokletí vlkodlaci, kteří nesmí více zradit.

18 Vlkodlaci a příběhy o nich Starověká mytologie
Vlčí ostrov V Řecku žila překrásná princezna Théofané, která měla spousty nápadníků. Zamiloval se však do ní Poseidón a unesl ji. Nápadníci se společně vypravili Théofané hledat, až dorazili na ostrov, kde ji Poseidón ukrýval. Našli zde jen ovce, a tak je ze vzteku pozabíjeli a začali je jíst. Byli to však proměnění obyvatelé ostrova a Poseidón za to nápadníky proměnil ve vlky.

19 Narození Apollóna Když bohyně Héra zjistila, že ji Zeus opět podvedl, hrozně se rozzlobila.  Přikázala, aby její sokyně Létó neměla na zemi pokojného místa, kde by mohla porodit. Ta se nakonec proměnila ve vlčici a ukryla se do hlubokého lesa, na který Héra zapomněla. Tam se jí narodil bůh Apollón a bohyně Artemis. Apollón se pak často proměňoval ve vlka a toto zvíře se stalo i jeho symbolem a poslem.

20 Původ Turků Po mongolském nájezdu přežil jen jediný turecký bojovník. Zachránila ho vlčice a odvedla ho do hor, kde byl ukrytý jakýsi pozemský ráj. Z jejich svazku se zrodil nový národ, který potom pod vedením šedého vlka odešel na území dnešního Turecka.

21 Mýtus o Lykáonovi Prvním králem Arkádie byl Lykáón a žil zde se svými syny v naprosté bezbožnosti. Na jedné hostině pak podstrčil Diovi, kterého nepoznal, pokrm z dětských končetin. Bůh ho za to proměnil ve vlka a celý jeho palác zničil.

22 Vlkodlaci a křesťanství
Podle křesťanských učenců bytosti jako je třeba vlkodlak vůbec neexistují. Vše je dílem ďáblovým a jeho démonů. Jestliže někdo vidí vlkodlaka, je jen ošálen nějakým démonem, který mu omámil smysly. Toto přesvědčení vychází především z tvrzení, že podobu bytostí může měnit jen ďábel a kazí tak Boží dílo. Nejvíce se tímto jevem zabýval asi sv. Augustin ( ), který pracoval nejen se starověkými legendami, ale i s důvěryhodnými očitými svědky. Došel nakonec k závěru, že lidé mohou ve spánku nebo při jiném ochabnutí smyslů vyzařovat jakýsi myšlenkový obraz, kterého se pak mohou chopit démoni. Ti se ho snaží všelijak přetvořit a oživit. Dotyčnému člověku pak vnuknou přesvědčení, že jednal v podobě tohoto přízraku. Případně proměna může proběhnout tak, že se démoni zmocní nějakého zvířete (např. vlka) a škodí s ním po okolí. Potom si vyberou nějakého člověka a ve spaní mu vnuknou vidění, co všechno toto zvíře dělá a on si pak po probuzení myslí, že byl v noci tímto zvířetem. Některé interpretace jsou pak ještě krkolomnější a je z nich vidět, jak křesťanští učenci tápali, když se tváří v tvář setkávali s důkazy od zbožných důvěryhodných lidí a odmítali připustit existenci astrální roviny, kterou naopak velmi dobře znali učenci okultní. I když víra lidu v proměnu člověka na vlka či jiné zvíře nebyla křesťanstvím vymýcena, jak bylo zamýšleno, v některých směrech ji dosti ovlivnila. Především to je zařazení vlkodlaka mezi zlá a ďábelská stvoření, i když se to dnes již ani jinak nejeví pravděpodobné, dříve tomu tak vždy nebylo. Další se pak od tohoto odvíjí. Je to například strach vlkodlaků ze svatých symbolů, jejich zranitelnost svěcenou střelou apod.

23 Rituály Je vice možností jak se stát vlkodlakem a jedna z nich jsou rituály PROMĚNA VE VLKODLAKA Nakresli kruh stop v polomněru,u prostřed kterého je hořící dříví (topol černý,smrk,modřín).Následující koření by mělo být v železné nádobě,ohřívaně nad ohněm: Přísady: 1) Voda a blín 2) mák 3)oměj 4)topolové listy 5)bolehlav 6)saze 7)olej na vaření

24 Zaříkavadlo "Zdar, Zdar, Zdar, velký vlčí duchu, Zdar! (Hail=zdar nebo jiný pozdrav) O spásu já žádám tebe, mocný stíne. Uvnitř tohoto kruhu mnou vyrobeným. Udělej mě Vlkodlakem silným a smělým. Hrůza podobná mladí a stáří. Dej mi figuru vysokou a hubenou; Rychlost losí, drápy medvědí; Jed hadí, důvtip z liščí; Kradmost vlčí, sílu býčí; Čelisti tygří, zuby žraločí; Oči kočky které vidí ve tmě; Dej mi schopnost být mrštný jako opice, čichat jako pes; Plavat jako ryba, a jíst jako vepř. Spěchej, spěchej, spěchej, osamělý duchu, spěchej! Zde, bledý a nudný, magické kouzlo vyrábím. Najdi mě - třes, otřásej. Zlehka mne ovívej jak já ležím. A svůj mystický dotek použij. Dotek použij, a já přísahám že až zemřu, Až zemřu, budu ti sloužit na věky! Na věky, v šedých vlků zemi, studené a drsné. Zaříkávání je ukončeno, pak prosebník políbí třikrát zemi a přistoupí k ohni, sundá železnou nádobu a víří kouř kolem své hlavu, volajíc; Udělej mě vlkodlakem! Udělej mě xxx-požíračem! Udělej mě vlkodlakem! Udělej mě xxxxx-požíračem! Udělej mě vlkodlakem! Udělej mě xxxxx-požíračem! Toužím po krvi! xxxxx krvi! Dej mi to!Dej mi to dnes v nocivečer! Velký vlčí duchu! Dej mi to a srdce, tělo, a duše, Já jsem tvůj!

25 Pokračování Stromy začnou šumět a vítr začne sténat a z náhlé temnoty, která vše zakryje zazáří vysoký, válcovitý pilíř-jako přízrak z neznáma, sedm nebo osm stop vysoký. Někdy se to vyvíjí dál, a vezme na sebe tvar vysoké, útlé zrůdy, půl člověk a půl zvíře, šedý a nahý, s velmi dlouhýma nohama a rukama, chodidly a pařáty vlka, ale zahalené ženskými vlasy , které padají okolo jeho holých ramen v žlutých kadeřích. Má vlčí uši a vlčí ústa. Jeho orlí nos a bledé oči jsou tvarované jako lidské, ale oživené s výrazem příliš ďábelsky zlým aby pocházel z něčeho jiného než nadpřirozena. Zřídkakdy promluví, ale buď vypraví ze sebe nějaký neobvyklý zvuk- prodloužené vytí které se zdá pocházet z útrob země, pronikavé, trýznivé skučení, nebo tichý smích pekelné radosti, jakýkoli ze zvuků může být považován za jeho souhlas s laskavostí pro žadatele. Je již nejvíce viditelný pouze na chvíli, a pak zmizí s překvapující náhlostí.Prosebník je teď vlkodlak. Podstoupí svou první proměnu do vlčí formy následujícího večerního západu slunce, jeho lidská podoba pokračuje za svítání; a tak dále, den co den, až do jeho smrti, kdy se může ještě jednou proměnit buď z lidské podoby do vlčí, nebo naopak, jeho mrtvola zůstane v podobě, v kterou se proměnil naposled okamžiku smrti. Pokud vím, ten kdo se promění ve vlkodlaka touto formou, zůstane vlkodlakem navždy.


Stáhnout ppt "Vlkodlaci."

Podobné prezentace


Reklamy Google