Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt žáků 5.třídy ZŠ ve Svitávce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt žáků 5.třídy ZŠ ve Svitávce"— Transkript prezentace:

1 Projekt žáků 5.třídy ZŠ ve Svitávce
PUTOVÁNÍ PO ČESKÉ REPUBLICE

2 Putování po České republice - projekt vlastivěda 5. ročník
CESTOVNÍ KANCELÁŘ Motivace: Náš kamarád ze Slovenska chce přijet na rekreaci do České republiky a poznat blíže některý z krajů nebo některé větší město. Na rekreaci přijede i se svými rodiči a sestrou. V plánu mají strávit v naší republice jeden týden, včetně ubytování, stravování. Vybírat lokalitu si budou na základě nabídek cestovních kanceláří, které budou mít prostor pro svoji prezentaci, jak písemnou, tak ústní.

3 Cíle: Vl samostatná práce s mapou
vyhledávání informací v učebnicích, encyklopediích, na internetu umět prezentovat zvolený okruh vědomostí Čj uvědomit si chyby v psaném textu, umět je opravit a odůvodnit zvolit správnou formulaci textu Ma umět zvolit vhodnou početní operaci při řešení úlohy procvičit si numerické počítání chápat ma, jako nástroj řešení reálných situací Vv, Pč rozvíjení fantazie a tvořivosti zpracování připravených materiálů

4 Etapy projektu: přípravná – shromažďování materiálů / studium učiva, internet, encyklopedie, literatura / výběr prostoru pro realizaci / část třídy / zajištění zařízení /nábytek, ostatní / instalace zařízení publicita / zpravodaj třídy, školy, regionální tisk / prezentace vybraného okruhu vědomostí

5 Stanovení rizik projektu:
nedostatek potřebných materiálů nepřítomnost některých členů týmu špatná komunikace v týmu neporozumění textu navrhnout způsoby řešení možných rizik

6 Stanovení rozpočtu projektu:
Týmová práce: - rozdělení rolí ve skupině - schopnost umět komunikovat ve skupině i nad její rámec - umět vyhodnotit práci kmenové skupiny i skupin ostatních Stanovení rozpočtu projektu: – naučit žáky sestavit jednoduchý rozpočet zahrnující všechny potřebné položky

7 Pomůcky: dopis od kamaráda, výkresy, barevné papíry, krepové papíry,
lepidlo, nůžky, katalogy cest. kanceláří, propagační materiály, kalkulačka, příslušné formuláře pro jednotlivé úkoly, mapy, atlasy, tematická literatura, další dle výběru a možností jednotlivých skupin, PC s přístupem na internet. -

8 Poznámky: sestavení dopisu / prostor na písemnou odpověď /
rozdělení do skupin, rozdělení rolí ve skupině – jmenovky na základě besedy co vše musí cestovní kancel. zajistit – náměty žáků / zařízení kanceláře včetně názvu, sloganu, loga, znělky, provozní doby, razítka připomenout všechny potřebné údaje – cenu zájezdu, stravování, ubytování, dopravu, pojištění proti úpadku, léčebných výloh, ostatní služby, ceny MHD, termín, místo, slevy, sportovní a kulturní vyžití, ubytování zvířat….

9 Bratislava 10.12.2007 Dopis: Milí kamaráti.
Volám sa Pavol Ján a chodím do piatej triedy. Moja mama sa narodila na Morave. Chceli by sme prísť v mesiaci marci na jeden týždeň do ČR. Sme čtyria – mama, otec, sestra, ktorá má päť rokov a ja. Radi športujeme. Prosím, či by ste nám pomohli pri výbere miesta, alebo nám poradili dobrú cestovnú kanceláriu. Ďakujem a teším sa dovidenia Pavol

10 Losování skupin: Rozdělení do skupin Rozdělení rolí ve skupině
- ředitel CK - asistent ředitele - obchodní zástupce /jmenovky/ Losování jednotlivých krajů Požadavek na vybavení CK

11 Na co nesmím zapomenout:
název CK, logo, znělka provozní doba, razítko cena zájezdu - stravování - ubytování - doprava - slevy - pojištění proti úpadku CK - pojištění léčebných výloh termín zájezdu místo zájezdu sportovní a kulturní vyžití ubytování zvířat propagace

12 Co budu potřebovat: krepové papíry výkresy lepidlo, nůžky
katalogy cestovních kanceláří knihy, atlasy, mapy, PC euroobaly, složku nábytek, ubrus, rekvizity – hrnek, váza, květináč, … psací potřeby

13 Publikace v tisku: Slavnostní zahájení projektu
„ Putování po České republice - cestovní kancelář“ Náš kamarád ze Slovenska chce přijet na rekreaci do České republiky a poznat blíže některý z krajů nebo některé větší město. Na rekreaci přijede i se svými rodiči a sestrou. V plánu mají strávit v naší republice jeden týden, včetně ubytování, stravování. Vybírat lokalitu si budou na základě nabídek cestovních kanceláří, které budou mít prostor pro svoji prezentaci, jak písemnou, tak ústní. Situace zcela běžná, pro nás ovšem pouze fiktivní. V pondělí jsme zahájili náš projekt „Cestovní kancelář“. Úvodního rozlosování a rozdělení jednotlivých úkolů se zúčastnil jako host docent Branislav Lacko z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, který je členem Společnosti pro projektové řízení. Upozornil nás na některá úskalí a popřál nám mnoho úspěchů při realizaci projektu. Teď už vzhůru do studia učebnic, encyklopedií, katalogů a všech dostupných materiálů. O výsledcích našeho snažení vás budeme informovat prostřednictvím tisku a našich webových stránek. žáci 5.tř. ZŠ Svitávka

14 Publikace v tisku: Přípravná etapa projektu vrcholí.
V jednom z minulých čísel novin jsme vás informovali o zahájení našeho projektu: Putování po České republice, který realizujeme v rámci učiva vlastivědy a zajímavým způsobem tak poznáváme různá místa naší vlasti. Kromě studia encyklopedií, knih, učebnic a práce s internetem jsme také navštívili CA BOSKO TOUR, která sídlí na Masarykově náměstí v Boskovicích. Vedoucí agentury sl. Světlana Klofáčová nám připravila pracovní listy se všemi náležitostmi, které jsou pro cestovní kancelář důležité. Některé, jako např. logo, znělku či razítko už máme připravené, nad ostatními budeme muset ještě trochu zapřemýšlet. Zeptali jsme se na vše co jsme potřebovali a navíc jsme dostali odměnu v podobě katalogů, letáčků a malou sladkost. Tímto bychom sl. Klofáčové chtěli poděkovat a pozvat ji na návštěvu do našich „cestovek“ do Svitávky. Vyzýváme také páťáky z našeho okolí, aby se připojili k našemu projektu. Setkat se a vyměnit svoje nápady můžeme na společné burze cestovních kanceláří. Kontaktujte nás prosím na naší adrese nebo na ředitelství školy.

15 Publikace v tisku: Projekt „Cestovní kancelář“ se vydařil.
V minulých číslech jsme vás informovali o přípravných etapách našeho projektu, v němž jsme měli možnost vyzkoušet si, jak pracují cestovní agentury. Na poslední dva dny v týdnu se naše třída proměnila ve tři cestovní kanceláře, v nichž nechyběla žádná z náležitostí, kterou by měla CK mít. Vše bylo připraveno - kalkulačky, počítače, razítka, vizitky, telefony, katalogy, smlouvy, dokonce nechyběl ani dětský koutek. Především však usměvaví ředitelé, asistenti a obchodní zástupci, kteří nabízeli zájezdy po celé naší republice svým mladším i starším kamarádům, učitelům a rodičům. Žáci museli prokázat nejen svoje znalosti co se týče učiva, ale především komunikativní dovednosti a schopnosti okamžitě řešit problém, který nastal. Nejvíce zájezdů prodala CK Arabela, která se s CK Chytré auto dělila při vyhodnocení o první místo, trošičku více se bude příště snažit CK Moravatour. Závěrečného hodnocení se zúčastnila vedoucí CK Boskotour sl. Světlana Klofáčová, které tímto děkujeme. Poděkování patří i všem rodičům, kteří se přišli podívat a nakoupit zájezdy u svých dětí. Mgr. Iva Paráková

16 Fotodokumentace:

17 Fotodokumentace:

18 Závěr: zkuste to také… žáci 5.třídy


Stáhnout ppt "Projekt žáků 5.třídy ZŠ ve Svitávce"

Podobné prezentace


Reklamy Google