Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj"— Transkript prezentace:

1 Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj
Název školy Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Autor Mgr. Jiří Chrástecký Název šablony III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu VY_32_INOVACE_DEK_0317 Stupeň a typ vzdělávání Střední odborné vzdělání v konzervatoři Vzdělávací oblast Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor 82-44-P/01 Hudba, P/01 Zpěv Tematický okruh Barokní malířství v Itálii Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 16 – 19 let Anotace Výukový materiál určen k frontální prezentaci učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem, náplň: Základní podoby barokního malířství v Itálii. Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Baroko, malířství, Řím, Michelangelo Merisi da Caravaggio, Annibale Carracci Datum Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj

2 BAROKNÍ MALÍŘSTVÍ V ITÁLII

3 ÚVOD Výukový materiál Barokní malířství v Itálii obsahuje informace o dvou nejvýznamnějších podobách malířství 17. století v Itálii. Cílem prezentace je seznámení studentů s díly Michelangela Merisiho – Carravaggia a Annibale Carracciho. Materiál je primárně určen studentům 2. ročníku předmětu dějiny kultury Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž, využit však může být v kterémkoli ročníku střední školy v předmětech dějiny kultury, dějiny umění, dějepis, výtvarná výchova apod.

4 Pojem baroko Portugalské „barocco“ – nepravidelná perla
Řecké „baros“ – hojnost (přemíra dekoru) Kritika stylu již na konci 18. století Baroko – původně pejorativní pojem „Barokní“ – dlouho synonymum pro výrazy jako směšný, vyumělkovaný, bizarní Heinrich Wölfflin – Renesance a baroko (1888) Poprvé nezatížený pohled na epochu 17. a 18. stol.

5 Teatro del mundo – divadlo tohoto světa
Barokní obrazy – obrazy tohoto divadla Ostré protiklady – askeze a pompa Snaha oslnit – transport ideových obsahů Nejzřetelnější doklady na nástropních malbách Průhledy do nebeských sfér Obrat ke smyslům diváka Patos, iluzionismus, dynamika Snaha o vtažení diváka do děje Klíčový motiv – memento mori

6 PROTIREFORMACE 16. stol. – krize katolické církve (vliv reformace)
Španělsko – oblast prvotní obnovy katolicismu Španělsko „nezatíženo“ renesancí Neexistence knížat, bohatých dvorů a vzdělanců Pouze vládce a církev Silná role inkvizice Tovaryšstvo Ježíšovo Založeno 1534 Ignácem z Loyoly „Armáda víry“, přísná kázeň, služba církvi

7 Tridentský koncil a umění (1545-1563)
Protireformační i protirenesanční akcent Umění je prohlášeno za formu rétoriky Obraz – vizuální forma kázání Snaha působit na masy (nikoli na vzdělané elity) Nová zbožnost 1575 – založení řádu oratoriánů Filipem Nerim Kongregace laiků i kněží bez nutnosti svatých slibů Podle Neriho „Útulek křesťanské radosti“ Poutě pro děti, náboženský zpěv v lidové řeči apod. Velký vliv na Carravaggia

8 Řím – centrum barokního malířství
Zakázky papežů a dalších církevních elit Volba Pavla V. z Rodu Borghese ( ) Vl. jm. Camillo Borghese Počátek uměleckého rozmachu Říma Upřednostňování vlastní reprezentace Sklon k přepychu (podobně jako synovec Scipione Borghese) Další významní „barokní“ papežové Urban VIII. ( ) Vl. jm. Maffeo Barberini Inncocenc X. ( ) Vl. jm. Giovanni Battista Pamphili Alexandr VII. ( ) Vl. jm. Fabio Chigi

9 Hlavní proudy italského malířství 17. století a jejich zakladatelé
Realismus Michelangelo Merisi da Caravaggio Eklektický akademismus Annibale Carracci

10 MICHELANGELO MERISI da CARAVAGGIO (1573-1610)
Narozen v Carravaggiu u Milána Učení v Miláně 1590 – příchod do Říma Většina díla v Římě Úcta k oratoriánům Filipa Neriho Údajná vražda místního malíře Útěk před trestem Neapol Sicílie Malta Smrt v Porto Ercole (Toskánsko) Malba závěsných obrazů Malba alla prima Mělký tmavý prostor Prudké nasvícení ze strany Zdroj světla mimo obraz Dojem reálna i mystična Zobrazování ošklivosti Zcivilňování náboženských témat Drsné až vulgární prostředí Popření renesanční čistoty

11 Ottavio Leoni Portrét Caravaggia Cca Posmrtný portrét

12 Caravaggio – Chlapec s košíkem ovoce
Cca 1593 Olej na plátně, 70 × 67 cm Galleria Borghese (Řím) Caravaggio – Nemocný Bacchus Cca Olej na plátně, 67 × 53 cm Patrně autoportrét Galleria Borghese (Řím)

13 Caravaggio Judita a Holofernes Cca 1598 Olej na plátně, 145 x 195 cm
Galleria Nationale d´Arte Antica

14 Caravaggio Povolání sv. Matouše Cca 1600 Olej na plátně 323 x 343 cm
Capella Contarelli, San Luigi dei Francesi, (Řím)

15 Caravaggio Umučení sv. Matouše Cca 1600 Olej na plátně 323 x 343 cm
Capella Contarelli, San Luigi dei Francesi (Řím)

16 Caravaggio – Obrácení sv. Pavla Caravaggio – Ukřižování sv. Petra
1600 Olej na plátně, 230 cm x 175 cm Capella Cerasi, Santa Maria del Popolo (Rome) Caravaggio – Ukřižování sv. Petra 1601 Olej na plátně, 230 x 175 cm Capella Cerasi, Santa Maria del Popolo (Rome)

17 Caravaggio Sv. Matouš s andělem Caravaggio Sv. Matouš s andělem 1602
Olej na plátně, 232 x 183 cm 1. verze obrazu Zničeno 1945 Původně Kaiser Friedrich Museum (Berlín) Caravaggio Sv. Matouš s andělem 1602 Olej na plátně, 292 x 186  cm 2. verze obrazu Capella Contarelli, St. Luigi dei Francesi (Řím)

18 Caravaggio Nevěřící Tomáš Cca 1602 Olej na plátně, 107 x 146 cm
Sanssousi (Postupim)

19 Caravaggio Obětování Izáka Cca 1603 Olej na plátně, 104 x 135 cm
Galleria Uffizi

20 Caravaggio Večeře v Emauzích 1606 Olej na plátně, 141 x 175 cm
Pinacoteca di Brera (Milán)

21 Caravaggio David s hlavou Goliáše Cca 1610
Olej na plátně, 125 x 101 cm Galleria Borghese (Řím) Goliáš – autoportrét

22 ANNIBALE CARRACCI (1560-1609) Narozen v Bologni
Studia Coreggia, Benátčanů, zvl. Paola Veroneseho 1585/1586 – založení Akademie Accademia degli Incamminati Společně s bratrem Ludovicem a bratrancem Agostinem Carraccim Výzdoba paláců v Bologni 1595 – příchod do Říma Studia kresby Rafaela a Michelangela Práce pro Odoarda Farnese Vzorem Sixtinská kaple Výzdoba Palazzo Farnese Zemřel v Římě Spojení benátského koloritu a římské a kresby Snaha o obnovení Rafaelova stylu Velké množství přípravných skic Jasné a přehledné obrazy Příklon ke klasické renesanci Spoluzakladatel italského baroka Spoluzakladatel krajinomalby Množství pozdějších rytin jeho děl

23 Annibale Carracci Autoportrét Cca 1590 Galleria Uffizi (Florencie)

24 Annibale Carracci Kristův křest 1585 San Gregorio (Bologna)

25 Annibale Carracci Mrtvý Kristus Cca 1583-1585
Olej na plátně, 71 x 89 cm Staatsgalerie Stuttgart

26 Annibale Carracci – Řeznický krám ( , olej na plátně, 185 x 266 cm, Christ Church Picture Gallery, Oxford)

27 Anniballe Carracci – Jedlík fazolí
, olej na plátně, 57 x 68 cm Galleria Colonna (Řím) Snaha o obnovu malby podle skutečnosti

28 Annibale Carracci Domine, quo vadis? 1602 Olej na plátně, 77 x 56 cm
Národní galerie Londýn

29 Annibale Carracci Krajina s řekou 1589-1590
Olej na plátně, 89 x 148 cm National Gallery of Art (Washington)

30 Fresková výzdoba v Palazzo Farnese
1595 pověřen A. Carracci výzdobou Gallerie Farnese Zadavatel kardinál Odoardo Farnese Vzorem Michelangelovy fresky v Sixtinské kapli Desetiletá práce s množstvím pomocníků Mimořádný zájem římské aristokracie Annibale Carracci autorem celé ideové koncepce Tématem antická mytologie a oslava lásky Nízká odměna za životní dílo

31 Annibale Carracci – Triumf Baccha a Ariadny (1595-1605, freska, Palazzo Farnese, Řím)

32 Annibale Carracci – Triumf Baccha a Ariadny – detail (1595-1605, freska, Palazzo Farnese, Řím)

33 Anniballe Carracci Kyklóp Polyfémus Anniballe Carracci
Freska, Palazzo Farnese (Řím) Anniballe Carracci Polyfémus a Galatea Freska, Palazzo Farnese (Řím)

34 Galleria Farnese Fresky Annibale Carracciho

35 OTÁZKY A ÚKOLY Kde leží původ pojmu baroko?
Obecně charakterizujte podobu barokní malby. Jaký vliv na umění měl tridentský koncil? Charakterizujte vztah „barokních papežů“ k umění. Uveďte dva hlavní proudy římského bar. malířství. Pojednejte o Caravaggiově životě, díle a stylu? Pojednejte o Carracciho životě, díle a stylu.

36 POUŽITÉ ZDROJE 1. Caravaggio – portrét: [cit ] 2. Caravaggio – Nemocný Bacchus: [cit ] 3. Caravaggio – Chlapec s košíkem ovoce: [cit ] 4. Caravaggio – Judita a Holofernes: [cit ] 5. Caravaggio – Povolání sv. Matouše: [cit ] 6. Caravaggio – Umučení sv. Matouše: [cit ] 7. Caravaggio – Obrácení sv. Pavla: [cit ] 8. Caravaggio – Ukřižování sv. Petra: [cit ] Caravaggio – Sv. Matouš s andělem (1. verze): [cit ] 10. Caravaggio – Sv. Matouš s andělem (2. verze): [cit ] Caravaggio – Nevěřící Tomáš: [cit ] Caravaggio – Obětování Izáka: [cit ] 13. Caravaggio – Večeře v Emauzích: [cit ] 14. Caravaggio – David s hlavou Goliáše: [cit ]

37 15. Annibale Carracci – autoportrét: http://upload. wikimedia
15. Annibale Carracci – autoportrét: [cit ] 16. Annibale Carracci – Kristův křest: [cit ] 17. Annibale Carracci – Mrtvý Kristus: [cit ] 18. Annibale Carracci – Řeznický krám: [cit ] 19. Anniballe Carracci – Jedlík fazolí: [cit ] 20. Anniballe Carracci – Krajina s řekou: [cit ] 21. Annibale Carracci – Domine, quo vadis?: [cit ] 22. Annibale Carracci – Triumf Baccha a Ariadny (Palazzo Farnese): [cit ] 23. Annibale Carracci – Triumf Baccha a Ariadny – detail (Palazzo Farnese): [cit ] 24. Annibale Carracci – Kyklóp Polyfémus: [cit ] 25. Annibale Carracci – Polyfémus a Galatea: [cit ] 26. Galleria farnese – fresky Annibale Carracciho: [cit ]


Stáhnout ppt "Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj"

Podobné prezentace


Reklamy Google