Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář ČBA v PSP ČR„Cesty k omezení lichvy“ Praha, 10. listopadu 2009 Praha, 10. listopadu 2009 Eva Zamrazilová členka bankovní rady ČNB ČNB a ochrana.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář ČBA v PSP ČR„Cesty k omezení lichvy“ Praha, 10. listopadu 2009 Praha, 10. listopadu 2009 Eva Zamrazilová členka bankovní rady ČNB ČNB a ochrana."— Transkript prezentace:

1 Seminář ČBA v PSP ČR„Cesty k omezení lichvy“ Praha, 10. listopadu 2009 Praha, 10. listopadu 2009 Eva Zamrazilová členka bankovní rady ČNB ČNB a ochrana spotřebitele

2 Aktivity ČNB Únor 2008: ČNB pověřena ze zákona ochranou spotřebitele na finančním trhu – vznik „Samostatného odboru ochrany spotřebitele“ SAOOS Výkon dohledu nad Zákazem klamavých a agresivních obchodních praktik Zákazem diskriminace spotřebitele Plnění informačních povinností o cenách nabízených produktů Plněním informačních povinností při uzavírání smluv o poskytování finančních služeb na dálku Plněním informačních povinností při poskytování platebních služeb a elektronických platebních prostředků (dle nového zákona o platebním styku, od 11/2009)

3 Případy dle druhu stížnosti Náklady produktů Info o produktu Pojistné plněníDiskriminaceReklamace Agresivní praktiky Celkem v % Úvěrové instituce 20490667 27,8 Obchodníci s CP 0130010 4,0 Investiční spol., zprostředkovatelé 0130124 5,8 Pojišťovny 13219306 17,6 Pojišťovací zprostředkovatelé 02711032 17,6 Jiné 7070028 27,2 Celkem, v % 27,542,66,13,3 17,2100

4 …a dle výsledku šetření Návrh sankceNápravaNeoprávněné Pís. vysvětlení Celkem v % Úvěrové instituce 1 16 38 27,8 Obchodníci s CP 0 0 1 12 4,0 Investiční spol., zprostředkovatelé 0 2 2 13 5,8 Pojišťovny 0 9 23 24 17,6 Pojišťovací zprostředkovatelé 17 6 8 18 17,6 Jiné 0 2 6 65 27,2 Celkem, v % 5,2 10,1 22,6 49,1 Společný jmenovatel stížností: Celkově slabé povědomí o finančních produktech Slabé právní povědomí (závaznost smluv)… …ovšem složité smlouvy a všeobecné obchodní podmínky

5 Zadlužení českých domácností prozatím relativně nízké Nedílnou součástí ochrany spotřebitele by měla být podpora finanční, ekonomické a právní gramotnosti Nejlepší ochrana je prevence Prostor v ČR prozatím existuje, ale riziko do budoucna je vysoké

6 Rychlá změna spotřebitelského chování českých občanů Hypoteční úvěry má cca 10 – 15 % domácností Spotřebitelský úvěr přibližně čtvrtina domácností Krize v r. 2009 dočasně? zpomalila růst hypoték, ale ne spotřebních úvěrů mld. Kč

7 Ochrana spotřebitele a boj s lichvou Příklad - nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru Výše úvěru: 305 tis. Kč, jednorázová splatnost za 10 měsíců Výše úroku včetně poplatků: 19 tis. Kč, splatnost dtto RPSN : 7,5 p.a. Smluvní pokuty a ručení: Zajištění úvěru: převod vlastnického práva k bytu včetně podpisu exekutorského zápisu o dohodě o uznání dluhu s přímou vykonatelností (věřitel tedy ani nepotřeboval k získání bytu soudní exekuční titul) Smluvní pokuta: úroky z prodlení + jednorázová pokuta 90 tis. Kč splatná za 1. den prodlení + 885 Kč za každý další den prodlení + další jednorázová pokuta 90 tis. Kč splatná do 3 dnů poté co nebude splněna případná povinnost vyklidit byt. Způsob splácení nastaven automaticky na nutnost prodlení, součástí smlouvy potvrzení dobrovolnosti (nikoli pod nátlakem), přiměřenosti podmínek, souhlas s rozhodčí doložkou ….. 

8 Krize přinesla nové výzvy - i pro centrální banky a orgány dohledu Praktiky prodejců hypoték + následný proces sekuritizace ↓↑ Riskující –„finančně a právně negramotný“ spotřebitel Regulační, dohledové i protektivní aktivity na finančním trhu „top down“ je třeba doprovázet ↓↑ Zvýšením informovanosti populace „bottom up“ v oblasti ekonomické, finanční i právní Krize vznikla v relativně bezvýznamném segmentu substandardních hypoték Rozšířila se do celého finančního sektoru a reálné ekonomiky

9 Aktivity FG v zemi kolébky krize Leden 2008 : Prezident´s Council on Financial Literacy: „financial illiteracy“ označena za jednu z hlavních příčin krize 16 členů : státní orgány (vč. MF), regulatorní instituce, univerzity, neziskové i komerční instituce Koordinanční úloha pro již vzniklé i nové aktivity (nejen v oblasti školství) – překonat stávající roztříštěnost Testy finanční gramotnosti pro SŠ – ověření úrovně znalostí Výsledky vodítkem pro rozvoj aktivit, vítězové – ceny, stipendia Hlavní doporučení Rady: zavedení finančního vzdělávání (p ř edmět osobní finance) do výuky od počátku školní docházky, v souladu s osnovami matematiky a dalších p ř edmět ů ) Pro dospělou populaci: daňové úlevy firmám, které zaměstnancům poskytují školení v oblasti osobních financí

10 ČNB a finanční vzdělávání Srpen 2008: odkup a distribuce učebnic „Finanční a ekonomická gramotnost“ na všechny ZŠ a víceletá gymnázia (4200 kusů) Ve spolupráci s NIDV a KVIC pořádány semináře pro pedagogy Říjen 2009: Vznik Projekčního tým pro FG v ČNB – koordinace aktivit odborníků z různých útvarů Příprava edukativních webových stránek (video spoty, kvizy hry) Komunikace ke školám prostřednictvím expozice ČNB Finanční gramotnost bude ústředním tématem Dne otevřených dveří ČNB 19.6. 2010

11 A povzdech na závěr… Národní strategie finančního vzdělávání připravená MF 2006 bohužel nebyla schválena na vládní úrovni Strategie finančního vzdělávání tedy v zásadě dobrovolnou společnou aktivitou MF a MŠMT při zapojení dalších zainteresovaných subjektů Minimální cíl pro budoucí generaci: na úrovni základního školství by měla mládež získat „ekonomické, finanční i právním minimum“

12 Děkuji za pozornost! eva.zamrazilova@cnb.cz


Stáhnout ppt "Seminář ČBA v PSP ČR„Cesty k omezení lichvy“ Praha, 10. listopadu 2009 Praha, 10. listopadu 2009 Eva Zamrazilová členka bankovní rady ČNB ČNB a ochrana."

Podobné prezentace


Reklamy Google