Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Počítačová prezentace. by MS Power Point MS PowerPoint je program pro tvorbu počítačových prezentací lze tvořit prezentace pro zpětný projektor (fólie),

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Počítačová prezentace. by MS Power Point MS PowerPoint je program pro tvorbu počítačových prezentací lze tvořit prezentace pro zpětný projektor (fólie),"— Transkript prezentace:

1

2 Počítačová prezentace. by MS Power Point

3 MS PowerPoint je program pro tvorbu počítačových prezentací lze tvořit prezentace pro zpětný projektor (fólie), nebo přímo pro počítač obsahuje texty, tabulky, grafy, obrázky, animace, zvuky, nadpisy, …. řada objektů je shodná se sadou Office, shodný způsob ovládání, nabídky, schránka, …

4 MS PowerPoint obsahuje texty, tabulky, grafy, obrázky, animace, zvuky, nadpisy, ….

5 … obrázky,.. - GRAFIKA Pixel –obrázkový bod a hloubka pixelu –počet bitů, barev 8 bit = 256 barev 24 bit = 16,7 mil. Barev Rozlišení – DPI / (LPI) –počet obrázkových bodu na palec 600 x 1200 dpi

6 Rozlišení - DPI/DPC počet obrázkových bodu na palec 600 x 1200dpi

7 GRAFIKA – barvy Aditivní model (RGB) Subtraktivní model (CMYK) Model HSV

8 Formáty grafických souborů Rastové (bitmapové) např. BMP, GIF, PNG, JPG, JPEG, PCX, TIFF GIF,

9 Formáty grafických souborů Vektorové např. DXF, VML, PLT, CDR, AI,...

10 Komprese grafických dat ztrátová komprese –ztrácí části téměř neviditelné lidským okem JPG, J2G bezztrátová komprese –redukuje opakované výskyty znaků, slovníky TIF, GIF, BMP

11 Zvukové formáty PCM (pulse code modulation) –V určitých časovým intervalech je amplituda signálu vzorkována, kódována a převedena do binárního kódu - CD WAV, AC3, MP3 –Komprese –Kodec

12 PowerPoint

13 Vytvoření prezentace dotaz při spuštění (také Soubor - nový) –automatický způsob - stručný průvodce vhodný pro začátečníky –se šablonou - na základě předem připraveného formátu prezentace (řada formátů je dodávána s programem) –prázdná prezentace - začíná se „z ničeho“ další možnost je otevřít a upravit existující prezentaci

14 Soubor-nový –obecné - prázdná prezentace, vaše šablony –vzory prezentací - šablony pro vzhled prezentace –prezentace - šablony spolu se vzorovými texty pro dané typy prezentací (stručný průvodce je zde také zařazen) –www stránky

15 Uložení prezentace uložení: Soubor – uložit PPT Soubor - uložit jako –pod jiným jménem –jako samostatnou prezentaci PPS –jako šablonu –jako obrázek –v různých exportních formátech (starší verze, jiné programy, RTF, …)

16 Další možnosti zavření: Soubor - zavřít rozměry stránky: Soubor - vzhled stránky nápověda: Nápověda –obsah a rejstřík –co je to –nápověda pro MS PowerPoint tisk: Soubor - tisk –je možné tisknout bez pozadí, 1 i více snímků na papír, černobíle, s poznámkami,...

17 Práce se snímky prezentace se skládá ze snímků nový snímek získáme –Vložit - nový snímek, (CTRL+M) pak se objeví dialog na rozvržení snímků - objekty a jejich uspořádání na snímku –Vložit - duplikát snímku přesun mezi snímky - posuvník vpravo nastavení společného pozadí, návrh pozadí snímku nastavení grafického efektu snímku

18 Práce s více snímky vhodné v zobrazení Zobrazit - řadič snímků, zde se nám zobrazí zmenšeniny všech snímků prezentace můžeme –přesunovat, kopírovat, mazat a duplikovat snímky –další věci jako v běžném zobrazení (Zobrazení - snímek), pouze pro více snímků najednou Označení snímků - SHIFT + L evé tlačítko M yši, + šipky, CTRL + LM

19 Přesuny, kopie, odstranění smazání: Úpravy - odstranit snímek kopie –CTRL + tažení LM –Úpravy - duplikovat změny pořadí snímků –tažením LM –pomocí schránky

20 Další operace se snímky změna barevného schématu - sady 8 doplňujících se barev pro jednotlivé části snímku - texty a čáry, pozadí, titulky, stíny, zvýraznění, výplně, odkazy, sledované odkazy - máme standardní, můžeme i vytvořit vlastní: Formát - barevné schéma snímku změna pozadí snímku Formát - pozadí - lze nastavit barvu, vzorek, texturu, obrázek či přechod

21 Akce objektů snímku Označení objektu – vlastní animace Přidat efekt – počátek, konec, pohyb kurzoru Seřazení akcí na snímku

22 Psaní psaní textů –do rámečků z rozvržení snímku –do nových rámečků (Vložit - textové pole) chceme - li v rámečku psát nebo opravovat texty - LM na rámeček je možné vkládat speciální symboly - Vložit - číslo snímku, datum a čas, symbol, tabulátor, komentář Dále je možné nastavit časování a vložit komentář

23 Formát písma a odstavce Formát - písmo, lze změnit typ písma, řez, stupeň, barvu a nastavit speciální efekty (index, podtržení, stín, reliéf) formát odstavce - pro aktuální odstavec, nebo pro označené odstavce –Formát - zarovnat –Formát - řádkování (+ odsazení odstavce) –Formát - odrážky úroveň odstavce - ikony, TAB (+SHIFT)

24 Kreslení pomocí panelu nástrojů kreslení lze kreslit –základní tvary - čáru, obdélník, kružnici, šipku, elipsu - pomocí tahu LM, pravidelné útvary pomocí SHIFT, od středu CTRL –automatické tvary –word art formát všech objektů lze měnit pomocí Formát - barvy a čáry (také výplň, velikost, umístění, šipky, otočení)

25 Operace s objekty Objekty označíme LMB Textový objekt - LMB na rámeček Více objektů - současně SHIFT Sousední objekty - rámeček tažením LMB Přesun - LMB (nebo schránka) Smazání - Del Změna tvaru - pomocí úchytů a LMB Duplikace objektu - Úpravy - duplikovat

26 Seskupování a pořadí objektů objekty lze seskupovat a pracovat s celou skupinou zároveň - máme-li označeno více objektů - nabídka kreslení (RMB) seskupit rozdělení opět nabídka kreslení (je v panelu nástrojů kreslení, RMB) a oddělit lze určovat i pořadí objektů (kvůli viditelnosti), přenášení objektů lze z nabídky kreslení (RMB) - přenést dál, blíž, dopředu, dozadu

27 Objekty v nabídce kreslení je ještě několik možností pro manipulaci s objekty –přichycení k mřížce –přichycení k tvaru –zarovnání (vodorovné i svislé) –otáčení (volné či o 90 stupňů) –překlápění

28 Vkládání dalších objektů Vložit - obrázek –klipart –se souboru –organizační diagram –word art –tabulku Vložit - graf, hypertextový odkaz, video či zvuk, objekt

29 Úpravy prezentací zápatí: Zobrazit - záhlaví a zápatí, lze vložit – datum a čas systémové pevné –číslo snímku –pevný text lze změnit pro aktuální snímek či pro všechny snímky najednou, nemusí být zobrazováno na titulním snímku

30 Předloha předloha je vzorový snímek, který určuje vzhled aplikace (sám se nezobrazí) snímky přebírají z předlohy –barevné schéma –formát a umístění titulního textu –formát jednotlivých úrovní a umístění textů –formát a umístění data, zápatí, čísel snímků –pozadí –všechny objekty (ty se objeví v pozadí snímků)

31 Šablona je zvláštní prezentace, která slouží jako předloha pro jiné prezentace, obsahuje –předlohu –barevné schéma –snímky se vzorovým textem (používají se pouze při tvorbě nové prezentace ze šablony) aplikace nové šablony - Formát - použít šablonu návrhu vlastní šablona - uložíme prezentaci jako šablonu pomocí Uložit - jako

32 Předvádění prezentací spuštění předvádění - Prezentace - spustit prezentaci pak lze prezentaci ovládat –SPACE, ENTER, LMB, PgUp - další strana –PgDown - předchozí strana –RMB - nabídka s ovládáním –ukončení Esc přechod snímků lze nastavit Prezentace - přechod snímků (způsob a čas)

33 Nastavení prezentace Prezentace - nastavit prezentaci, zde můžeme nastavit –typ prezentace (okno, obrazovka, bez animace, donekonečna opakující se, …) –které snímky budou zobrazeny –způsob přechodu - klávesa nebo automatický

34 Animace jednotlivé objekty ve snímku lze animovat Prezentace - vlastní animace (ještě máme k dispozici předdefinované animace v Prezentace - předdefinované animace) lze nastavit zejména –které objekty budou animovány –způsob příchodu objektu (LMB, automaticky) –typ přechodu –zda animovat po odstavcích –zvuky

35 Prezentování na jiném počítači můžeme –spustit v MS PowerPointu na jiném počítači –Soubor - na cesty, sbalí na diskety sbalený soubor je možné rozbalit souborem pgnsetup.exe (který se na té disketě vytvoří) pak lze spustit přidaný prohlížeč pptview.exe


Stáhnout ppt "Počítačová prezentace. by MS Power Point MS PowerPoint je program pro tvorbu počítačových prezentací lze tvořit prezentace pro zpětný projektor (fólie),"

Podobné prezentace


Reklamy Google