Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stručný průvodce tvorby prezentací

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stručný průvodce tvorby prezentací"— Transkript prezentace:

1 Stručný průvodce tvorby prezentací
POWER POINT Stručný průvodce tvorby prezentací

2 Začínáme Rychle připraví prezentaci z nabízených
Šablona umožňuje převzít formát i osnovu textu z připraveného souboru Vše si uděláme sami Otevřeme již existující prezentaci

3 K čemu je Power Point Tvorba prezentací
Příprava fólií (snímků) pro projektor Příprava snímků k promítání na obrazovce počítače Text, obrázky, grafy, schémata Obrazové a zvukové efekty při střídání snímků a jejich částí Projekci lze ovládat ručně nebo nechat běžet automaticky Vytvořené snímky můžeme uložit (zapsat) na papír na fólie jako stránky na „web“

4 Obecné ovládání Hlavní nabídka Panely nástrojů
Je v ní všechno (jen to najít) Panely nástrojů V hlavní nabídce: Zobrazit/Panely nástrojů Standardní – práce se souborem, kopírování, zpět, … Formát – písmo, odstavce, odrážky, odsazení úrovní, … Kreslení – různé tvary, barvy výplně, písma, úpravy objektů (otáčení, zarovnávání, překrývání) … Obrázek – vložení a úpravy obrázků, ořezání, změna velikosti, … Efekty animace, Osnova, Tabulky, … Můžeme si vytvořit vlastní panely Kontextová (místní nabídka) Na pravém tlačítku myši Typické příkazy pro vybraný text

5 Základní zobrazení prezentace
- Ovlivňujeme, jak snímky uvidíme a co s nimi budeme dělat Normální zobrazení Snímek, osnova, poznámky Zobrazit snímky Vidíme jeden snímek, na kterém pracujeme Provádíme jeho úpravy Zobrazit řazení snímků Vidíme všechny snímky z prezentace Snímky se chovají jako celistvé objekty – kopie, přesuny, nastavení přechodu snímků, … Prezentace „Promítání“ od právě aktuálního snímku (zrušíme Esc) Osnova Můžeme modifikovat textový obsah prezentace

6 Předloha snímku Předloha – společné vlastnosti všech snímků v prezentaci Formát písma, způsoby zarovnání textu Vzhled jednotlivých úrovní seznamů (odrážek) Barevné schéma snímku Vlastnosti textových polí Nastavení animačních vlastností Pata snímků (číslování, název prezentace, …) Podklad snímku Barva Vzorek a textura Obrázek Všechna nastavení můžeme uložit do šablony

7 Možnosti zpracování textu
Písmo Font, řez, barva, velikost (pozor na velikost písma min. 16, optimálně 20, nepatkové písmo – jinak je špatně vidět, zvláště pokud prezentujeme ve větší místnosti) Efekty (podtržení, stín, reliéf, indexy) Odstavce Zarovnání Odrážky Mezery mezi odstavci – řádkování Textové pole Ohraničení (barva, čára), pozadí (barva, vzorky) Vnitřní okraje Možné zalamovat text Přizpůsobení velikosti pole velikosti textu Otočení textu o 90° Každý text je v nějakém textovém poli

8 Animace a příprava prezentace
Základní animace je dobré mít v předloze snímků Užívejte jich ale s rozumem Nastavujeme: pořadí na co se bude animovat (automaticky, na čas, na myš) způsob animace Prezentace výběr snímků do prezentace přechod snímků také můžeme používat „časování“

9 Tvorba obrázků v Power Pointu
Základní tvary Čára, čára se šipkou, obdélník, (textové pole) Barva, typ čáry, tvar šipky, stíny, prostorové efekty Automatické tvary Spojovací čáry a šipky Další tvary (srdíčko, plné šipky, hvězdy popisky) Tlačítka akcí Do většiny automatických tvarů lze psát jako do textového pole Zarovnání, posun, otočení objektů Provádíme až na konec - pokud překrýváme přes sebe Změny pořadí Seskupení objektů

10 Zpracování obrázku ze souboru
Vložit / Obrázek / Ze souboru Možnosti úprav závisí na formátu obrázku (rastrový x vektorový) Umístění Velikost Ořezání Změna barev Nastavení průhledné barvy Zarovnání, posun objektů Změny pořadí Seskupení objektů Je možné kombinovat s objekty Power Pointu přípustné formáty závisí na instalaci GIF, JPEG, BMP, TIFF, WMF

11 Tabulky Budulínci Vytvoření tabulky Výška Váha 175 80 190 100 210 125
Vložit tabulku – pravidelná – počet řádků a sloupců Nakreslit – nepravidelná – panel nástrojů / tabulky Naplnit buňky Nastavit ohraničení (barvy, stínování, …) V panelu nástrojů Tabulky další možnosti Výška Váha Budulínci 175 80 190 100 210 125 Vložení tabulky z Excelu V Excelu vybereme tabulku (část tabulky) Zkopírujeme do schránky Přepneme do Power Pointu Vložíme obrázek ze schránky „Dvojklikem“ na tabulku spustíme Excel

12 Grafy Vytvořit v Power Pointu Vložit z Excelu Vložit graf
Vyplníme vstupní hodnoty Úpravu provádíme přes kontextovou nabídku na pravém tlačítku myši podle toho, kterou část grafu máme vybranou „Dvojklikem“ na graf vyvoláme opět editor grafu Vložit z Excelu V Excelu máme vytvořený graf V Excelu: Vybereme graf Zkopírujeme do schránky V Power Pointu: Vložíme ze schránky

13 Vzorce Vytvořit v Power Pointu Vložit z jiného souboru
Vložit / Objekt / Microsoft Equation (použití totožné s Wordem) Jedno použití = jeden objekt Pozor – každý řádek „děláme“ zvlášť Vložit z jiného souboru Postup je stejný, jako při vkládání tabulky nebo grafu z Excelu

14 Text Word Power Point Chceme-li přenést pouze text do textového pole
Ve Wordu vybereme část textu, kterou chceme přenést Zkopírujeme do schránky (Úpravy / Kopírovat) Chceme-li přenést pouze text do textového pole Umístíme kurzor do textového pole Úpravy / Vložit jinak / Neformátovaný text Bude vypadat podle formátování Power Pointu Chceme-li přenést formátovaný text Nemáme vybrané žádné textové pole !!! Úpravy / Vložit Bude vypadat podle formátování Wordu Pokusy o přenos formátovaného textu do textového pole většinou nedopadnou dobře

15 Tlačítka akcí Akce může být Jak na to
Přechod na další (předchozí), jiný snímek Přechod na konec (začátek) prezentace Spuštění jiného programu Vyvolání hypertextového odkazu Přehrání videa, zvuku Jak na to Přidáme tlačítko Navolíme akci Na tlačítko můžeme napsat popis Přes formát automatického tvaru upravit vzhled napřiklad: MOJE STRÁNKY

16 Tipy, triky - 1 Co chceme udělat Jak to uděláme
Animace text1 – obrázek – text2 Text1 a text2 musí být dvě textová pole. Nelze přerušit animaci jednoho objektu další animací. Nechceme mít jednopísmenné předložky a spojky na konci řádků Za jednopísmenné předložky a spojky při psaní vložíme pevnou mezeru. Alt Grafika při změně velikosti a posunech „poskakuje“ po krocích a my potřebujeme umístnit mezi Při změně velikosti nebo posunu držíme stisknutou klávesu Alt. Chceme mít na všech snímcích kromě úvodních tlačítka Zpět a Vpřed Vložíme tlačítka akcí do předlohy snímku a na úvodních snímcích vypustíme grafiku z předlohy.

17 Tipy, triky - 2 Co chceme udělat Jak to uděláme
Delší text se zalamuje pod odrážku a ne pod text na předchozím řádku Do předlohy umístníme levé tabelátory, text potom můžeme posunout tabelátorem. Zrada nastává při změně textu. Musíme se hlídat. Chceme ukončit text v odstavci, ale nikoliv odstavec Shift + Enter Chceme mít další prezentaci (nový soubor) se stejným vzhledem jako jiný Buďto byl původní soubor založen na nějaké šabloně, potom použije-me stejnou šablonu nebo otevře-me starou prezentaci, vymažeme všechny snímky a uložíme pod novým názvem. Chceme dát obrázek na všechny snímky (např. logo) Musíme ho do předlohy vložit při aktivním (vybraném) zápatí.

18 Tipy, triky - 3 Co chceme udělat Jak to uděláme
Použít šablonu, kterou nemáme v nabídce. Ten, kdo má větší výběr šablon vytvoří jediný list s použitím své šablony nebo šablonu zkopíruje a pak s ní může dále pracovat Délka prezentace. Myslete na posluchače. Prezentace do 20 snímků by měla stačit ! Vzhled prezentace. Pozor !!! na použití stejné šablony u více prezentací. Proto je dobré se s ostatními ze skupiny domluvit, aby všichni nepoužili stejný vzhled a stejné přechody a animace. Pro hladký chod prezentace je nutné !!! Vyzkoušet si prezentaci předem na daném místě a počítači


Stáhnout ppt "Stručný průvodce tvorby prezentací"

Podobné prezentace


Reklamy Google