Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Reprodukce 2007 Teorie je zbytečná. Šimon Lukašík, Sp.A.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Reprodukce 2007 Teorie je zbytečná. Šimon Lukašík, Sp.A."— Transkript prezentace:

1 Reprodukce 2007 Teorie je zbytečná. Šimon Lukašík, Sp.A

2 Rozmnožování žížal earthworm eggs

3 Rozmnožování žížal

4 Všichni máloštětinatci jsou hermafrodité. Samčí a samičí pohlavní orgány se nachází v odlišných článcích. Kopulující pár si vymění spermie, které jsou uschovány v těle příjemce ve zvláštním váčku, dokud jeho vlastní vajíčka nebudou zralá. Clitellum (opasek) potom vytvoří kokon, který se posouvá směrem k hlavě a při své cestě postupně nabírá vajíčka a spermie. Nakonec se kokon svlékne z hlavy žížaly a oba jeho konce se zaškrtí. Zde proběhne oplození. Mladé žížaly jsou miniaturní napodobeniny starých.

5 Rozmnožování žížal celé spojení trvá několik hodin celé spojení trvá několik hodin mladé žížaly se rodí po několika týdnech mladé žížaly se rodí po několika týdnech

6 Asexuální rozmnožování stačí pouhá mitóza stačí pouhá mitóza nový jedinec je geneticky zcela shodný s rodičem nový jedinec je geneticky zcela shodný s rodičem všichni jedinci takto vzniklí se tak od sebe geneticky neliší všichni jedinci takto vzniklí se tak od sebe geneticky neliší

7 Sexuální rozmnožování splynutí dvou haploidních gamet dá vznik zygotě splynutí dvou haploidních gamet dá vznik zygotě sourozenci se od sebe geneticky odlišují sourozenci se od sebe geneticky odlišují což dlouhodobě má velkou evoluční výhodu… což dlouhodobě má velkou evoluční výhodu… …neodpovídá to ovšem na otázku proč sex vlastně vůbec vznikl, protože příroda neuvažuje dopředu v dlouhodobé perspektivě… …neodpovídá to ovšem na otázku proč sex vlastně vůbec vznikl, protože příroda neuvažuje dopředu v dlouhodobé perspektivě… …a mnohem výhodnější je partenogeneze! …a mnohem výhodnější je partenogeneze!

8 Pohlavní rozmnožování

9 Typy pohlavního rozmnožování

10 Somatické a zárodečné buňky  u mnohobuněčných organismů jsou rozděleny somatické a zárodečné (germ cells) buňky  somatické buňky tak vlastně tvoří jakýsi kontejner či plavidlo, ve kterém jsou zárodečné buňky uchovávány a připraveny k reprodukci  živočicha je možno chápat jako inkubátor, ve kterém jsou uloženy germ cells  u hmyzu, nematod a obratlovců jsou zárodečné linie (germ line) u embrya velmi brzy odloženy stranou a representují zdroj gamet  u lidí zárodečná linie (germ line) vychází z primordiálních zárodečných buněk (primordial germ cells PGCs) a vzniká již v druhém týdnu embryonálního vývoje

11 Typy asexuálního rozmnožování výhody jsou zřejmé: výhody jsou zřejmé: není třeba hledat sexuálního partnera není třeba hledat sexuálního partnera není třeba investovat množství energie a času do namlouvacích rituálů není třeba investovat množství energie a času do namlouvacích rituálů počet potomků je 2x větší než u sexuálního (!) počet potomků je 2x větší než u sexuálního (!)

12 Typy asexuálního rozmnožování teoreticky by mělo být nepohlavní rozmnožování rozšířit ve stabilních prostředích, kde genotyp přesně odpovídá nárokům tohoto prostředí teoreticky by mělo být nepohlavní rozmnožování rozšířit ve stabilních prostředích, kde genotyp přesně odpovídá nárokům tohoto prostředí … je ale otázka, jak to všechno je (M.V.) … je ale otázka, jak to všechno je (M.V.)

13 Typy asexuálního rozmnožování štěpení (fission) = rozdělení rodiče do dvou velikostně přibližně stejných jedinců štěpení (fission) = rozdělení rodiče do dvou velikostně přibližně stejných jedinců

14 Typy asexuálního rozmnožování pučení (budding) – nový jedinec vyrůstá z těla rodiče a je menší pučení (budding) – nový jedinec vyrůstá z těla rodiče a je menší

15 Typy asexuálního rozmnožování pučení (budding) – nový jedinec vyrůstá z těla rodiče a je menší pučení (budding) – nový jedinec vyrůstá z těla rodiče a je menší potomek může zůstat připojen k rodiči a třeba časem tímto způsobem vytvořit velkou kolonii potomek může zůstat připojen k rodiči a třeba časem tímto způsobem vytvořit velkou kolonii nebo se může po nějaké době osamostatnit nebo se může po nějaké době osamostatnit kolonie korálů může mít i 1 m v průměru a tvoří ji několik tisíc jedinců kolonie korálů může mít i 1 m v průměru a tvoří ji několik tisíc jedinců

16 Typy asexuálního rozmnožování fragmentace – tělo rodiče se rozpadne na několik kusů, z každého vzniká nový jedinec fragmentace – tělo rodiče se rozpadne na několik kusů, z každého vzniká nový jedinec tím pádem musí být fragmentace doplněna schopností regenerace tím pádem musí být fragmentace doplněna schopností regenerace fragmentace je známa u porifer, cnidárií, polychaet a dalších fragmentace je známa u porifer, cnidárií, polychaet a dalších

17 Typy asexuálnmího rozmnožování partenogeneze – partenogeneze – parthenos = panna parthenos = panna genesis vznik genesis vznik rození bez páření, z neoplozených vajíček se vylíhnou genetické kopie (klony) rodiče rození bez páření, z neoplozených vajíček se vylíhnou genetické kopie (klony) rodiče partenogeneze je strategie užívaná v jistých chvílích rozmnožování včel, mravenců a vos partenogeneze je strategie užívaná v jistých chvílích rozmnožování včel, mravenců a vos u obratlovců je partenogeneze mnohem méně častá u obratlovců je partenogeneze mnohem méně častá asi 15 druhů u ještěrky rodu Cnemidophorus asi 15 druhů u ještěrky rodu Cnemidophorus

18 Cnemidophorus

19 Cnemidophorus u tohoto rodu nejsou známi samci u tohoto rodu nejsou známi samci během sexuálního styku vždy jedna ještěrka imituje samce během sexuálního styku vždy jedna ještěrka imituje samce díky těmto mechanickým podnětům u ještěrky vespod dochází k ovulaci díky těmto mechanickým podnětům u ještěrky vespod dochází k ovulaci izolované ještěrky kladou méně vajíček než tyto izolované ještěrky kladou méně vajíček než tyto

20 Sexuální rozmnožování často probíhá sezónně, v době, kdy tělo nastřádalo dostatek zásob „navíc“, a může si dovolit investovat do reprodukce často probíhá sezónně, v době, kdy tělo nastřádalo dostatek zásob „navíc“, a může si dovolit investovat do reprodukce kupodivu i tropické organismy v prostředí bez střídání ročních dob se v průběhu roku rozmnožují jen v některých obdobích kupodivu i tropické organismy v prostředí bez střídání ročních dob se v průběhu roku rozmnožují jen v některých obdobích období reprodukce je kontrolováno hormonálními a environmentálními vlivy období reprodukce je kontrolováno hormonálními a environmentálními vlivy roční období, délka dne a noci, doba dešťů … roční období, délka dne a noci, doba dešťů …

21 Heterogonie = střídání partenogeneze a sexuálního rozmnožování = střídání partenogeneze a sexuálního rozmnožování mšice a daphnie (perloočky) mšice a daphnie (perloočky) průběhu roku za příhodných podmínek dochází k nepohlavnímu rozmnožování… průběhu roku za příhodných podmínek dochází k nepohlavnímu rozmnožování… …na podzim, když se podmínky zhorší, dochází ke vzniku pohlavní generace …na podzim, když se podmínky zhorší, dochází ke vzniku pohlavní generace

22 Hermafroditismus Hermes a Afrodité Hermes a Afrodité sekvenční hermafrodité – jedinec mění pohlaví v průběhu života sekvenční hermafrodité – jedinec mění pohlaví v průběhu života simultánní hermaforidté – jedinec je zároveň sameček a samička – např. žížaly simultánní hermaforidté – jedinec je zároveň sameček a samička – např. žížaly

23 Sekvenční hermafrodité

24 pokud je sameček experimentálně odstraněn nebo někým sežrán, největší samička (obvykle je také nejstarší) se stává samcem pokud je sameček experimentálně odstraněn nebo někým sežrán, největší samička (obvykle je také nejstarší) se stává samcem tyto ryby patří mezi „female-first“ druhy tyto ryby patří mezi „female-first“ druhy

25 Sekvenční hermafrodité pokud je sameček experimentálně odstraněn nebo někým sežrán, největší samička (obvykle je také nejstarší) se stává samcem pokud je sameček experimentálně odstraněn nebo někým sežrán, největší samička (obvykle je také nejstarší) se stává samcem tyto ryby patří mezi „female-first“ druhy tyto ryby patří mezi „female-first“ druhy

26 Sekvenční hermafrodité mezi druhy „male-first“ patří např. ústřice mezi druhy „male-first“ patří např. ústřice

27 Oplození externí fertilizace – obecně častá ve vodním prostředí externí fertilizace – obecně častá ve vodním prostředí interní fertilizace – obecně u suchozemců interní fertilizace – obecně u suchozemců

28 Externí fertilizace vajíčka nesmí vyschnout a spermie musí k vajíčkům nějak doplavat vajíčka nesmí vyschnout a spermie musí k vajíčkům nějak doplavat vajíčka i spermie jsou nakladeny do stejného místa a spermie musí vodou doplavat, jedinci se tak páří bez nutnosti fyzického kontaktu vajíčka i spermie jsou nakladeny do stejného místa a spermie musí vodou doplavat, jedinci se tak páří bez nutnosti fyzického kontaktu důležitý je pochopitelně „timing“, načasování celé události důležitý je pochopitelně „timing“, načasování celé události timing způsobuje timing způsobuje buď délka dne nebo teplota buď délka dne nebo teplota nebo uvolnění gamet jedním jedincem dá signál všem ostatním nebo uvolnění gamet jedním jedincem dá signál všem ostatním

29 Externí fertilizace

30 Interní fertilizace je téměř vždy nutné na suché zemi, aby gamety nevyschly je téměř vždy nutné na suché zemi, aby gamety nevyschly je třeba specializovaných námluvních rituálů… je třeba specializovaných námluvních rituálů… …které ovšem pomohou vybrat nejzdatnějšího partnera …které ovšem pomohou vybrat nejzdatnějšího partnera a je třeba specializovaných pohlavních orgánů a je třeba specializovaných pohlavních orgánů obě pohlaví se musí fyzicky najít obě pohlaví se musí fyzicky najít u některých pavouků a kudlanek je sameček v rámci páření zkonzumován u některých pavouků a kudlanek je sameček v rámci páření zkonzumován

31 Interní fertilizace pohlavní feromony pomáhají kontaktu partnerů pohlavní feromony pomáhají kontaktu partnerů feromony vylučuje obvykle samička, plná vajíček samečci díky rozvětveným tykadlům umí zachytit i několik molekul feromonu v krychlovém milimetru (!)

32 Interní fertilizace

33

34

35 Externí a interní fertilizace externí externí velký počet zygot, z nichž většina zemře velký počet zygot, z nichž většina zemře obal pouze želatinový (žáby), nikoli amniotické vejce obal pouze želatinový (žáby), nikoli amniotické vejce péče o mláďata často chybí péče o mláďata často chybí interní interní malý počet zygot, které jsou lépe chráněné ve skořápce, v reprodukčním traktu samičky častá rodičovská péče o mládež

36 Rodičovská péče u bezobratlých

37 Gonády = specializované orgány, kde vznikají gamety = specializované orgány, kde vznikají gamety mnohá Polychaeta: mají sice oddělené pohlaví, ale gonády vypadají stejně mnohá Polychaeta: mají sice oddělené pohlaví, ale gonády vypadají stejně spermie i oocyty se vyvíjejí z nediferencovaných buněk které lemují coelom spermie i oocyty se vyvíjejí z nediferencovaných buněk které lemují coelom podle druhu se gamety dostávají ven buď trávicím otvorem… podle druhu se gamety dostávají ven buď trávicím otvorem… …nebo masa vajíček roztrhne tělo jedince, dostane se ven a tvora usmrtí …nebo masa vajíček roztrhne tělo jedince, dostane se ven a tvora usmrtí

38 Gonády u motolic

39 ačkoli patří do Platyhelminthes, gonády jsou velmi složité (jak je ostatně časté u parazitů) ačkoli patří do Platyhelminthes, gonády jsou velmi složité (jak je ostatně časté u parazitů) motolice jsou hermafrodité motolice jsou hermafrodité

40 Gonády u hmyzu

41 sameček: sameček: spermie vznikají v párových testes, stočenými kanály jsou dovedeny do semenných váčků, kde jsou uschovány spermie vznikají v párových testes, stočenými kanály jsou dovedeny do semenných váčků, kde jsou uschovány při páření jsou injikovány do reprodukčního ústrojí samičky při páření jsou injikovány do reprodukčního ústrojí samičky samička: samička: oocyty vznikají v párových ovariích a odtud se dostávají do vagíny, kde probíhá oplození oocyty vznikají v párových ovariích a odtud se dostávají do vagíny, kde probíhá oplození

42 Gonády u hmyzu u samičky může existovat spermatéka = místo,kde mohou být spermie skladovány rok i více u samičky může existovat spermatéka = místo,kde mohou být spermie skladovány rok i více

43 Gonády u obratlovců kloaka = společné vyústění soustavy kloaka = společné vyústění soustavy trávicí trávicí vylučovací vylučovací pohlavní pohlavní kloaka je běžná u všech obratlovců s výjimkou savců a zřejmě ji měli starobylí obratlovci kloaka je běžná u všech obratlovců s výjimkou savců a zřejmě ji měli starobylí obratlovci uterus (děloha) má u savců obvykle dvě komory uterus (děloha) má u savců obvykle dvě komory u hadů, ptáků, lidí a savců produkujících malý počet mláďat má uterus jen jednu komoru u hadů, ptáků, lidí a savců produkujících malý počet mláďat má uterus jen jednu komoru

44 Gonády u obratlovců většině obratlovců (s výjimkou savců) chybí penis a u suchozemských dochází k předání gamet pouze natočením kloak k sobě většině obratlovců (s výjimkou savců) chybí penis a u suchozemských dochází k předání gamet pouze natočením kloak k sobě

45 Pohlavní soustava člověka

46 Reprodukční soustava ženy

47 ovaria jsou uloženy v abdominální dutině a jsou přiloženy k falopiální trubici (vejcovodu) ovaria jsou uloženy v abdominální dutině a jsou přiloženy k falopiální trubici (vejcovodu) folikul = vajíčko obklopené jednou či několika vrstvami buněk, které chrání a vyživují vyvíjející se vajíčko folikul = vajíčko obklopené jednou či několika vrstvami buněk, které chrání a vyživují vyvíjející se vajíčko při svém vlastním narození má již žena vytvořena všechna vajíčka zastavena v profázi I. meiosy při svém vlastním narození má již žena vytvořena všechna vajíčka zastavena v profázi I. meiosy těchto folikulů je asi 400 000 (!) těchto folikulů je asi 400 000 (!)

48 Reprodukční soustava ženy většina z nich nikdy nedozraje a za svého reprodukčního období (cca 13 – 45 let) dozrají jen stovky… většina z nich nikdy nedozraje a za svého reprodukčního období (cca 13 – 45 let) dozrají jen stovky… …protože cyklus trvá 28 dní, je možno počítat cca 12 oocytů za rok, krát počtem plodných let, cca 32, což jest 384, tedy řekněme něco kolem 400 oocytů za život, ovšem za předpokladu, že žena nikdy neotěhotní a nikdy nebere hormonální antikoncepci …protože cyklus trvá 28 dní, je možno počítat cca 12 oocytů za rok, krát počtem plodných let, cca 32, což jest 384, tedy řekněme něco kolem 400 oocytů za život, ovšem za předpokladu, že žena nikdy neotěhotní a nikdy nebere hormonální antikoncepci buňky folikulu rovněž produkují hormony estrogeny buňky folikulu rovněž produkují hormony estrogeny

49 Reprodukční soustava ženy vagina = tenkostěnná komora, ve které jsou uchovány spermie během pohlavního styku a která slouží jako kanál, kterým je narozeno dítě vagina = tenkostěnná komora, ve které jsou uchovány spermie během pohlavního styku a která slouží jako kanál, kterým je narozeno dítě hymen = „panenská blána“ částečně kryje ústí vaginy, během prvního sexuálního styku nebo během těžké fyzické aktivity praská hymen = „panenská blána“ částečně kryje ústí vaginy, během prvního sexuálního styku nebo během těžké fyzické aktivity praská vestibul = prostor, do kterého ústí vagina a močová trubice vestibul = prostor, do kterého ústí vagina a močová trubice labia minora – kryje vestibul labia minora – kryje vestibul labia majora – kryje labia minora a vestibul (viz obr.) labia majora – kryje labia minora a vestibul (viz obr.) clitoris – se nachází vpředu a nahoře vestibulu, sestává z erektilní tkáně, je bohatě inervován a je proto velmi důležitý během sexuální stimulace clitoris – se nachází vpředu a nahoře vestibulu, sestává z erektilní tkáně, je bohatě inervován a je proto velmi důležitý během sexuální stimulace

50 Reprodukční soustava ženy Bartholinovy žlázy (Bartholin´s glands) – jsou umístěny poblíž ústí vaginy, vylučují hlen během sexuálního styku a ulehčují tak kopulaci Bartholinovy žlázy (Bartholin´s glands) – jsou umístěny poblíž ústí vaginy, vylučují hlen během sexuálního styku a ulehčují tak kopulaci během sexuálního styku se vagina, Labia minora a clitoris plní krví a zvětšují během sexuálního styku se vagina, Labia minora a clitoris plní krví a zvětšují

51 Reprodukční soustava ženy ovulace = proces, při kterém je oocyt z folikulu uvolněn do falopiální trubice ovulace = proces, při kterém je oocyt z folikulu uvolněn do falopiální trubice corpus luteum = folikulární buňky, které zůstanou v ovariu, zbytní a vytvoří důležitý útvar, česky doslova „žluté tělísko“ corpus luteum = folikulární buňky, které zůstanou v ovariu, zbytní a vytvoří důležitý útvar, česky doslova „žluté tělísko“ corpus luteum produkuje estrogeny a progesteron corpus luteum produkuje estrogeny a progesteron progesteron udržuje během těhotenství povrch dělohy (VIZ dále) progesteron udržuje během těhotenství povrch dělohy (VIZ dále) pokud nedojde ke vzniku zygoty, corpus luteum zaniká a až v dalším cyklu dozraje nové corpus luteum pokud nedojde ke vzniku zygoty, corpus luteum zaniká a až v dalším cyklu dozraje nové corpus luteum

52 Uterus a oviduct reprodukční sytém ženy není kompletně uzavřen (!), oocyt je uvolněn z ovaria v blízkosti oviductu (oviduct = fallopian tube = vejcovod) reprodukční sytém ženy není kompletně uzavřen (!), oocyt je uvolněn z ovaria v blízkosti oviductu (oviduct = fallopian tube = vejcovod) oviduct má trychtýřovitý vstup, do kterého se dostane ooocyt; oviduct je vystlán buňkami s řasinkami, jejichž pohyb žene oocyt směrem do dělohy oviduct má trychtýřovitý vstup, do kterého se dostane ooocyt; oviduct je vystlán buňkami s řasinkami, jejichž pohyb žene oocyt směrem do dělohy uterus = děloha je silný, svalnatý orgán, který se během těhotenství zvětšuje natolik, že je v sobě schopen udržet i 4kg dítě uterus = děloha je silný, svalnatý orgán, který se během těhotenství zvětšuje natolik, že je v sobě schopen udržet i 4kg dítě endometrium = vnitřní povrch dělohy, který je bohatě prokrven endometrium = vnitřní povrch dělohy, který je bohatě prokrven

53 Prsní žlázy jsou přítomny u obou pohlaví, ale obvykle jsou funkční jen u žen jsou přítomny u obou pohlaví, ale obvykle jsou funkční jen u žen jsou tvořeny malými epitoelovými váčky, které produkují mléko ústícími ven a pak zejména tukovou tkání jsou tvořeny malými epitoelovými váčky, které produkují mléko ústícími ven a pak zejména tukovou tkání nízká hladina estrogenů u mužů zabraňuje jak tvorbě sekrečního aparátu tak i tukové tkáni a bradavky u mužů nejsou spojeny s epitelovými váčky nízká hladina estrogenů u mužů zabraňuje jak tvorbě sekrečního aparátu tak i tukové tkáni a bradavky u mužů nejsou spojeny s epitelovými váčky

54

55 Reprodukční soustava muže testes (sg. testis) = množství stočených tubulů obklopených několika vrstvami pojivové tkáně testes (sg. testis) = množství stočených tubulů obklopených několika vrstvami pojivové tkáně v těchto (seminiferous tubules) se tvoří spermie v těchto (seminiferous tubules) se tvoří spermie mezi těmito tubuly jsou rozptýleny Leydigovy buňky, které vytváří testosteron a další androgeny mezi těmito tubuly jsou rozptýleny Leydigovy buňky, které vytváří testosteron a další androgeny scrotum – je v něm teplota asi o stupně nižší než v těle, což je důležité pro tvorbu spermií scrotum – je v něm teplota asi o stupně nižší než v těle, což je důležité pro tvorbu spermií testes se vyvíjí v břišní dutině a sestupují do scrota až těsně před narozením testes se vyvíjí v břišní dutině a sestupují do scrota až těsně před narozením u mnoha hlodavců sestupují testes do scrota pouze v období rozmnožování a mimo toto období jsou testes uschovány v břišní dutině u mnoha hlodavců sestupují testes do scrota pouze v období rozmnožování a mimo toto období jsou testes uschovány v břišní dutině

56 Reprodukční soustava muže mimo období rozmnožování tak u hlodavců nedochází k dozrávání spermií mimo období rozmnožování tak u hlodavců nedochází k dozrávání spermií u některých savců, jako jsou velryby, monotremata nebo sloni je tělní teplota nízká a není potřeba, aby testes byly umístěny mimo tělo u některých savců, jako jsou velryby, monotremata nebo sloni je tělní teplota nízká a není potřeba, aby testes byly umístěny mimo tělo

57 Reprodukční soustava muže ze seminiferous tubules se spermie dostávají do ze seminiferous tubules se spermie dostávají do epididymys (nadvarle) epididymys (nadvarle) trvá celkem 20 dní, než se spermie dostane přes 6 m (!) dlouhé stočené trubice epididymis trvá celkem 20 dní, než se spermie dostane přes 6 m (!) dlouhé stočené trubice epididymis běhm této cesty se spermie stávají pohyblivými a získávají schopnost oplodnit oocyt běhm této cesty se spermie stávají pohyblivými a získávají schopnost oplodnit oocyt během pohlavního styku se spermie dostávají z epididymis do svalovinového vas deferens (=párová vazivová trubice, asi 40 cm dlouhá) během pohlavního styku se spermie dostávají z epididymis do svalovinového vas deferens (=párová vazivová trubice, asi 40 cm dlouhá) vas deferens vedou (nepochopitelně) nahoru a dozadu až za močový měchýř a pak do urethry (močovodu) a do penisu vas deferens vedou (nepochopitelně) nahoru a dozadu až za močový měchýř a pak do urethry (močovodu) a do penisu

58 Přídatné žlázy tři další přídatné žlázy přidávají svůj sekret ke spermatu tři další přídatné žlázy přidávají svůj sekret ke spermatu semenné váčky (seminal vesicles) – tvoří až 60 % celkového objemu spermatu semenné váčky (seminal vesicles) – tvoří až 60 % celkového objemu spermatu tekutina ze semenných váčků je hustá, žlutá a zásaditá; obsahuje hlen, fruktózu (která dodává energii spermiím) tekutina ze semenných váčků je hustá, žlutá a zásaditá; obsahuje hlen, fruktózu (která dodává energii spermiím) prostata – největší z těchto žláz, její sekret vede řada malých kanálků přímo do urethry (=močovodu) prostata – největší z těchto žláz, její sekret vede řada malých kanálků přímo do urethry (=močovodu) tekutina z prostaty je řídká a mléčně zbarvená, obsahuje antikoagulační enzymy a citrát (který poslouží jako výživa spermiím) tekutina z prostaty je řídká a mléčně zbarvená, obsahuje antikoagulační enzymy a citrát (který poslouží jako výživa spermiím)

59 Přídatné žlázy problémy s prostatou (její benigní zvětšení) trpí až 50 % mužů po 40. roku a víceméně všichni muži po 70. roku problémy s prostatou (její benigní zvětšení) trpí až 50 % mužů po 40. roku a víceméně všichni muži po 70. roku rakovina prostaty je jednou z nejčastějších rakovin u mužů – řeší se chirurgicky nebo léky, které inhibují činnost tzv. gonadotropinů – výsledkem je redukce aktivity prostaty a zmenšení její velikosti rakovina prostaty je jednou z nejčastějších rakovin u mužů – řeší se chirurgicky nebo léky, které inhibují činnost tzv. gonadotropinů – výsledkem je redukce aktivity prostaty a zmenšení její velikosti bulbouretrální žláza (bulbourethral gland) – pár malých žláz podél urethry pod prostatou bulbouretrální žláza (bulbourethral gland) – pár malých žláz podél urethry pod prostatou těsně před ejakulací (vyloučením spermatu během pohlavního styku) vylučuje mukosní tekutinu, která neutralizuje kyselé zbytky moči v urethře těsně před ejakulací (vyloučením spermatu během pohlavního styku) vylučuje mukosní tekutinu, která neutralizuje kyselé zbytky moči v urethře tato tekutina ovšem obsahuje již i spermie, což má za následek časté selhávání antikoncepční metody zvané coitus interruptus tato tekutina ovšem obsahuje již i spermie, což má za následek časté selhávání antikoncepční metody zvané coitus interruptus

60 Reprodukční soustava muže

61

62 Cesta spermií při jednom pohlavním styku se vyloučí cca 2 – 5 ml spermatu při jednom pohlavním styku se vyloučí cca 2 – 5 ml spermatu každý mililitr obsahuje cca 50 – 130 milionů spermií každý mililitr obsahuje cca 50 – 130 milionů spermií prostaglandiny přítomné ve spermatu způsobí rozpouštění a řídnutí hlenu v děložním krčku, což usnadňuje cestu spermiím do dělohy prostaglandiny přítomné ve spermatu způsobí rozpouštění a řídnutí hlenu v děložním krčku, což usnadňuje cestu spermiím do dělohy zásadité pH spermatu pomáhá neutralizovat kyselé pH vaginy, chrání spermie a zvyšuje jejich pohyblivost zásadité pH spermatu pomáhá neutralizovat kyselé pH vaginy, chrání spermie a zvyšuje jejich pohyblivost po ejakulaci jsou chuchvalce spermií stahy dělohy posunovány vzhůru, později začnou působit antikoagulační enzymy a spermie začnou plavat vlastní silou vzhůru reprodukčním traktem po ejakulaci jsou chuchvalce spermií stahy dělohy posunovány vzhůru, později začnou působit antikoagulační enzymy a spermie začnou plavat vlastní silou vzhůru reprodukčním traktem

63 Cesta spermií i když se do vaginy dostane při ejakulaci cca 200 miliónů spermií, jen několika stovkám z nich se zdaří procestovat přes cervix (děložní krček), uterus (dělohu) až do vejcovodů i když se do vaginy dostane při ejakulaci cca 200 miliónů spermií, jen několika stovkám z nich se zdaří procestovat přes cervix (děložní krček), uterus (dělohu) až do vejcovodů spermie si udrží schopnost oplodnit oocyt 1 – 3 dny spermie si udrží schopnost oplodnit oocyt 1 – 3 dny

64 Cesta spermií penis se skládá ze tří vrstev houbovité erektilní tkáně, vytvořené z modifikovaných cév a kapilár penis se skládá ze tří vrstev houbovité erektilní tkáně, vytvořené z modifikovaných cév a kapilár v rámci pohlavního styku se do této tkáně dostane množství krve a zvyšující se tlak uzavře žíly odvádějící krev v rámci pohlavního styku se do této tkáně dostane množství krve a zvyšující se tlak uzavře žíly odvádějící krev výsledkem je erekce, zvětšení velikosti penisu, což usnadňuje pohlavní styk výsledkem je erekce, zvětšení velikosti penisu, což usnadňuje pohlavní styk neschopnost dosáhnout erekce je způsobena konzumací alkoholu, drog, stresem a emoční nepohodou neschopnost dosáhnout erekce je způsobena konzumací alkoholu, drog, stresem a emoční nepohodou orálně užívaný lék Viagra blokuje enzym odbourávající NO, který zvyšuje propustnost cév orálně užívaný lék Viagra blokuje enzym odbourávající NO, který zvyšuje propustnost cév

65 Cesta spermií hlodavci, nývalové, mroži a velryby mají tzv. baculum, kost která pomáhá zpevňovat penis hlodavci, nývalové, mroži a velryby mají tzv. baculum, kost která pomáhá zpevňovat penis hlava penisu (glans penis) u mužů je kryta záhybem kůže, předkožkou, která u různých náboženských skupin bývá odstraňována tzv. obřízkou – její zdravotní výhody jsou sporné a nepříliš prokázané hlava penisu (glans penis) u mužů je kryta záhybem kůže, předkožkou, která u různých náboženských skupin bývá odstraňována tzv. obřízkou – její zdravotní výhody jsou sporné a nepříliš prokázané ženská varianta obřízky spočívá v odstranění clitorisu, což má za následek ztrátu emočního uspokojení ze sexu a je eticky jednoznačně zavrženíhodná ženská varianta obřízky spočívá v odstranění clitorisu, což má za následek ztrátu emočního uspokojení ze sexu a je eticky jednoznačně zavrženíhodná

66 Pohlavní styk u člověka je velmi komplexní, ještě komplikovanější než u řady ostatních savců u člověka je velmi komplexní, ještě komplikovanější než u řady ostatních savců nicméně je fyziologický projev víceméně stereotypní nicméně je fyziologický projev víceméně stereotypní sexuální odpověď u člověka má 4 fáze: excitement, plateau, orgasmus, response sexuální odpověď u člověka má 4 fáze: excitement, plateau, orgasmus, response

67 Pohlavní styk excitement excitement příprava penisu a vaginy pro coitus, pohlavní styk příprava penisu a vaginy pro coitus, pohlavní styk objevuje se myotonie, zvýšená tenze u svalů a vasokongesce, naplnění tkání krví objevuje se myotonie, zvýšená tenze u svalů a vasokongesce, naplnění tkání krví vasokongesce je zejména vidět na erekci penisu a clitorisu vasokongesce je zejména vidět na erekci penisu a clitorisu zvětšují se teste, labia a prsa, Bartolinovy žlázy produkují hlen zvětšují se teste, labia a prsa, Bartolinovy žlázy produkují hlen

68 Pohlavní styk plateau plateau sexuální odpově´d pokračuje, vnější třetina vaginy se naplňuje krví a vnitřní dvě třetiny se mírně zvětšují sexuální odpově´d pokračuje, vnější třetina vaginy se naplňuje krví a vnitřní dvě třetiny se mírně zvětšují děloha se posouvá vzhůru děloha se posouvá vzhůru díky těmto dvěma jevům nastává v reprodukčním traktu ženy podtlak, který nasaje sperma díky těmto dvěma jevům nastává v reprodukčním traktu ženy podtlak, který nasaje sperma zvyšuje se rychlost dechu a srdeční tep jde někdy až na 150 úderů za minutu – ovšem nikoli jako odpověď na sexuální aktivitu nebo fyzické úsilí – jedná se o vůlí neovlivněnou odpověď autonomního nervstva zvyšuje se rychlost dechu a srdeční tep jde někdy až na 150 úderů za minutu – ovšem nikoli jako odpověď na sexuální aktivitu nebo fyzické úsilí – jedná se o vůlí neovlivněnou odpověď autonomního nervstva

69 Pohlavní styk

70 orgasmus orgasmus u muže a ženy dochází k involuntárním (=vůlí neovlivněným) rytmickým stahům reprodukčních struktur u muže a ženy dochází k involuntárním (=vůlí neovlivněným) rytmickým stahům reprodukčních struktur u muže má dvě fáze: stažením žláz a kanálů se sperma presuje do uretry; ve druhé fázi se urethra naráz uvolní a dochází k expulzi spermatu, tzv. ejakulaci u muže má dvě fáze: stažením žláz a kanálů se sperma presuje do uretry; ve druhé fázi se urethra naráz uvolní a dochází k expulzi spermatu, tzv. ejakulaci orgasmus je nejkratší fází, trvající obvykle jen několik sekund orgasmus je nejkratší fází, trvající obvykle jen několik sekund

71 Pohlavní styk resolution resolution uzavírá celý cyklus, jedná se o návrat do původního stavu uzavírá celý cyklus, jedná se o návrat do původního stavu vasokongestované orgány se vrací na původní velikost, svaly relaxují vasokongestované orgány se vrací na původní velikost, svaly relaxují většina změn je ukončena do pěti minut většina změn je ukončena do pěti minut původní ztráta erekce u penisu a clitorisu je rychlá, a jejich návrat do původní velikosti však může trvat i hodinu původní ztráta erekce u penisu a clitorisu je rychlá, a jejich návrat do původní velikosti však může trvat i hodinu

72 Gametogeneze základem je meiosa, u muže a ženy však dochází k podstatným odlišnostem základem je meiosa, u muže a ženy však dochází k podstatným odlišnostem gametogeneze u mužů je zvána spermatogeneze gametogeneze u mužů je zvána spermatogeneze gametogeneze u žen je zvána oogeneze gametogeneze u žen je zvána oogeneze každá ejakulace u muže obsahuje 100 – 650 miliónů spermií a je možná víceméně denně každá ejakulace u muže obsahuje 100 – 650 miliónů spermií a je možná víceméně denně spermatogeneze probíhá v točitých kanáocích testes spermatogeneze probíhá v točitých kanáocích testes

73 Gametogeneze pro hlubší zájemce buňky, které budou tvořit gamety, vznikají již ve druhém týdnu těhotenství! – tyto buňky pochází z tzv. primárního ektodermu – těmto buňkám se říká primordial germ cells a jejich linie se bude nazývat germ line.

74 Gametogeneze u mužů zůstávají primordiální zárodečné buňky (primordial germ cells) „spící“ od šestého týdne vývoje až do puberty u mužů zůstávají primordiální zárodečné buňky (primordial germ cells) „spící“ od šestého týdne vývoje až do puberty v pubertě se tyto buňky diferencují ve spermatogonia v pubertě se tyto buňky diferencují ve spermatogonia spermatogonia budou ve vlnách podléhat meiose a budou z nich vznikat spermatozoa spermatogonia budou ve vlnách podléhat meiose a budou z nich vznikat spermatozoa spermie se budou tvořit až do smrti spermie se budou tvořit až do smrti

75

76 Spermatogeneze buňky emryonálního testes u mužů, tzv. primordial germ cells se diferencují do tzv. spermatogonií buňky emryonálního testes u mužů, tzv. primordial germ cells se diferencují do tzv. spermatogonií spermatogonie se diferencují ve spermatocyty spermatogonie se diferencují ve spermatocyty

77 Spermatogeneze spermatocyty se diferencují ve spermatidy, u kterých již došlo k meiose a každá spermatida tedy obsahuje 23 chromosomů spermatocyty se diferencují ve spermatidy, u kterých již došlo k meiose a každá spermatida tedy obsahuje 23 chromosomů spermatidy jsou uvolněny do lumen semenotvorného váčku, kde získávají pohyblivost spermatidy jsou uvolněny do lumen semenotvorného váčku, kde získávají pohyblivost

78 Spermatogeneze ve hlavičce každé spermie je akrosom, speciální váček, který obsahuje enzymy usnadňující proniknutí do oocytu ve hlavičce každé spermie je akrosom, speciální váček, který obsahuje enzymy usnadňující proniknutí do oocytu za hlavičkou se nachází velké množství mitochondrií, které poskytují energii pro pohyb bičíku, který se nachází vzadu za hlavičkou se nachází velké množství mitochondrií, které poskytují energii pro pohyb bičíku, který se nachází vzadu

79 spermie se pohybuje rotací bičíku

80 Spermatogeneze: shrnutí

81 Spermatogeneze spermatogeneze trvá u muže 64 dní spermatogeneze trvá u muže 64 dní spermatogoniální mitosa = 16 dní spermatogoniální mitosa = 16 dní první meiotické dělení = 8 dní první meiotické dělení = 8 dní druhé meiotické dělení = 16 dní druhé meiotické dělení = 16 dní spermiogenese = 24 dní spermiogenese = 24 dní

82 Spermie člověka

83 Akrosomální reakce na obr. je znázorněna schematicky situace u mořské ježovky

84 Zona pellucida The zona reaction refers to an alteration in the structure of the zona pellucida catalyzed by proteases from cortical granules. The critical importance of the zona reaction is that it represents the major block to polyspermy in most mammals. This effect is the result of two measurable changes induced in the zona pellucida: The zona pellucida hardens. Crudely put, this is analogous to the setting of concrete. Runner-up sperm that have not finished traversing the zona pellucida by the time the hardening occurs are stopped in their tracks. Sperm receptors in the zona pellucida are destroyed. Therefore, any sperm that have not yet bound to the zona pellucida will no longer be able to bind, let alone fertilize the egg.

85 Oogeneze Oogeneze se liší od spermatogeneze ve třech důležitých bodech Oogeneze se liší od spermatogeneze ve třech důležitých bodech při oogenezi dochází k nerovnoměrné cytokinesi, při které je většina cytoplasmy monopolizovaná jen jednou z dceřinných buněk při oogenezi dochází k nerovnoměrné cytokinesi, při které je většina cytoplasmy monopolizovaná jen jednou z dceřinných buněk větší z těchto buněk se stává vajíčkem, menší, zvané polární tělísko (polar body) zaniká větší z těchto buněk se stává vajíčkem, menší, zvané polární tělísko (polar body) zaniká při spermatogenezi vznikají z jedné diploidní buňky čtyři rovnocenné spermie, tak jak jsme zvyklí při spermatogenezi vznikají z jedné diploidní buňky čtyři rovnocenné spermie, tak jak jsme zvyklí

86 Oogeneze Oogeneze se liší od spermatogeneze ve třech důležitých bodech Oogeneze se liší od spermatogeneze ve třech důležitých bodech zatímco spermie vznikají neustále, dívka má již při svém narození konečný počet oocytů (tato představa ale byla v roce 2004 zpochybněna) zatímco spermie vznikají neustále, dívka má již při svém narození konečný počet oocytů (tato představa ale byla v roce 2004 zpochybněna) spermatogeneze je kontinuální, zatímco jedna oogeneze je roztažena v čase na mnoho let a jsou zde dlouhé klidové pauzy spermatogeneze je kontinuální, zatímco jedna oogeneze je roztažena v čase na mnoho let a jsou zde dlouhé klidové pauzy

87 Oogeneze zatímco muži produkují spermie neustále, žena uvolní jen jeden oocyt (nebo vzácněji několik) během jednoho cyklu zatímco muži produkují spermie neustále, žena uvolní jen jeden oocyt (nebo vzácněji několik) během jednoho cyklu hormonální kontrola cyklu u ženy je neobyčejně komplexní hormonální kontrola cyklu u ženy je neobyčejně komplexní

88

89 Oogeneze oogeneze začíná již v embryu, kde se určité buňky (primordial germ cells) diferencují v oogonia oogeneze začíná již v embryu, kde se určité buňky (primordial germ cells) diferencují v oogonia oogonium se může ještě dělit mitosou oogonium se může ještě dělit mitosou

90 Oogeneze oogonium však brzy podléhá meiose, která se však zastaví v profázi I. oogonium však brzy podléhá meiose, která se však zastaví v profázi I. buňkám v této fázi říkáme primární oocyty buňkám v této fázi říkáme primární oocyty

91 Oogeneze primární oocyty jsou kryty obalem z buněk zvaným folikul a zůstávají v klidu až do puberty primární oocyty jsou kryty obalem z buněk zvaným folikul a zůstávají v klidu až do puberty na začátku puberty začne pracovat hormon FSH – folikulostimulační hormon, který periodicky stimuluje jeden z folikulů aby rostl a dokončil meiosu I. a zčal meiosu II. na začátku puberty začne pracovat hormon FSH – folikulostimulační hormon, který periodicky stimuluje jeden z folikulů aby rostl a dokončil meiosu I. a zčal meiosu II. meisoa II. se ovšem zastaví v anafázi, oocyt nyní nazýváme sekundární oocyt meisoa II. se ovšem zastaví v anafázi, oocyt nyní nazýváme sekundární oocyt

92 Oogeneze tento tzv. sekundární oocyt je uvolněn z ovaria v rámci ovulace, když folikul praská tento tzv. sekundární oocyt je uvolněn z ovaria v rámci ovulace, když folikul praská obvykle je uvolněn během jednoho měsíce jen jeden oocyt obvykle je uvolněn během jednoho měsíce jen jeden oocyt

93 Oogeneze meiosa II. nepokračuje, dokud spermie nepronikne do oocytu meiosa II. nepokračuje, dokud spermie nepronikne do oocytu teprve poté se meiosa dokončí a vznikne ovum, vajíčko teprve poté se meiosa dokončí a vznikne ovum, vajíčko prasklý folikul se stává tzv. corpus luteum prasklý folikul se stává tzv. corpus luteum pokud ale nedojde k oplození, corpus luteum zaniká pokud ale nedojde k oplození, corpus luteum zaniká

94 Oogeneze

95 Oogeneze dívčí embryo ve dvanáctém týdnu obsahuje několik miliónů oogonií zastavených v profázi meiosy I. a stávají se dormantními dívčí embryo ve dvanáctém týdnu obsahuje několik miliónů oogonií zastavených v profázi meiosy I. a stávají se dormantními fetus stáří 5 měsíců ovšem již obsahuje pouze asi 7 miliónů tzv. primordiálních folikulů fetus stáří 5 měsíců ovšem již obsahuje pouze asi 7 miliónů tzv. primordiálních folikulů novorozené děvčátko má již „jen“ 700 000 – dva milióny folikulů novorozené děvčátko má již „jen“ 700 000 – dva milióny folikulů do puberty dožije již jen asi 400 000 folikulů do puberty dožije již jen asi 400 000 folikulů

96 Spermatogeneze a oogeneze

97

98 Ovulační cyklus 1. Hypotalamus uvolňuje GnRH, který stimuluje 2. hypofýzu k produkci malého množství FSH a LH 3. FSH, jak již jeho jméno napovídá, stimuluje folikul k růstu, rovněž pomáhá LH GnRH je malý peptidový hormon

99 Ovulační cyklus 4. buňky rostoucího folikulu začínají produkovat estrogen – během tzv. folikulární fáze dochází k mírnému nárůstu estrogenu Každý cyklus začne růst několik folikulů, ale jen jeden dozraje Nízká hladina estrogenu inhibuje hypofýzu, která tvoří málo FSH a LH

100 Ovulační cyklus 5. rostoucí folikul ovšem produkuje stále větší množství estrogenů a následně se prudce zvyšuje i sekrece FSH a LH zatímco nízká koncentrace estrogenů inhibuje hypofýzu, vysoká koncentrace estrogenů ji stimuluje

101 Ovulační cyklus 6. je možno vidět, jak pík estrogenů je následován píkem FSH a LH. Efekt je vyšší pro LH, neboť vysoká koncentrace estrogenů zvyšuje citlivost LH-produkující buňky hypofýzy pro GnRH Folikul nyní silně odpovídá na LH, neboť více jeho buněk jsou citlivé na LH nastává pozitivní zpětná vazba: více estrogenů znamená více LH, více LH znamená růst folikulu a více estrogenů

102 Ovulační cyklus 7. folikul je nyní nafouklý tekutinou a nachází se u kraje ovaria. Asi den po vrcholu LH folikul praská a uvolňuje sekundární oocyt, nastává ovulace 8. po ovulaci nastává luteální fáze, LH stimuluje prasklý folikul do přeměny v corpus luteum Povzbuzováno LH, corpus luteum produkuje estrogeny a progesteron Nastává ovšem negativní zpětná vazba:

103 Ovulační cyklus Nastává ovšem negativní zpětná vazba:estrogeny a progesteron působí negativně na hypotalamus, který inhibuje adenohypofýzu v produkci FSH a LH Corpus luteum degeneruje a hladina progesteronu a estrogenů prudce klesá Tím se ruší negativní zpětná vazba, uvolňuje se činnost hypotalamu a nastává nový cyklus

104 Uterinní (menstruační) cyklus

105 estrogeny a progesteron mají výrazná vliv na dělohu estrogeny a progesteron mají výrazná vliv na dělohu endometrium se zvětšuje endometrium se zvětšuje folikulární fáze je tak koordinována s proliferativní fází dělohy folikulární fáze je tak koordinována s proliferativní fází dělohy po ovulaci (obr.9) estrogeny a progesteron vylučované corpus luteum dále stimulují dělohu k růstu, zvětšují se arterie dělohy a žlázky v ní po ovulaci (obr.9) estrogeny a progesteron vylučované corpus luteum dále stimulují dělohu k růstu, zvětšují se arterie dělohy a žlázky v ní tyto žlázky vylučují výživnou tekutinu, která by byla schopna živit případné embryo tyto žlázky vylučují výživnou tekutinu, která by byla schopna živit případné embryo luteální fáze je tak koordinována se sekreční fází dělohy luteální fáze je tak koordinována se sekreční fází dělohy

106

107 Uterinní cyklus 10. prudký pád koncentrace progesteronu a estrogenů zapříčiněný rozpadem corpus luteum má za následek zaškrcení arterií v děloze a ztrátu prokrvení Vrchní dvě třetiny dělohy se rozpadají a jsou odvrženy, začíná menstruace

108 Uterinní cyklus Dohodou se stanovuje první den menstruace jako začátek celého cyklu Dohodou se stanovuje první den menstruace jako začátek celého cyklu menstruační krvácení trvá obvykle několik dní menstruační krvácení trvá obvykle několik dní během něj ale již dozrává nová várka folikulů během něj ale již dozrává nová várka folikulů estrogeny se ale neuplatňují pouze v ovariánním a uterinním cyklu; odpovídají i za tzv. sekundarismy u žen estrogeny se ale neuplatňují pouze v ovariánním a uterinním cyklu; odpovídají i za tzv. sekundarismy u žen ukládání tuku v hýždích ukládání tuku v hýždích zvětšování prsou v pubertě zvětšování prsou v pubertě ovlivňuje metabolismus kalcia ovlivňuje metabolismus kalcia ovlivňuje sexuální odpověď ovlivňuje sexuální odpověď

109 Menopausa přibližně po 450 cyklech nastává menopauza, ukončení obou cyklů a ztráta plodnosti přibližně po 450 cyklech nastává menopauza, ukončení obou cyklů a ztráta plodnosti menopauza nastává typicky mezi 46 – 54 rokem věku menopauza nastává typicky mezi 46 – 54 rokem věku v této chvíli přestávají být ovaria citlivá na dávky FSH a LH z adenohypofýzy v této chvíli přestávají být ovaria citlivá na dávky FSH a LH z adenohypofýzy proč menopauza u člověka vůbec existuje není uspokojivě vysvětleno proč menopauza u člověka vůbec existuje není uspokojivě vysvětleno

110

111 Děloha u savců

112 Hormonální kontrola u mužů z mužských pohlavních hormonů, androgenů, je nejdůležitější testosteron z mužských pohlavních hormonů, androgenů, je nejdůležitější testosteron androgeny jsou steroidní hormony, které produkují tzv. Leydigovy buňky v testes androgeny jsou steroidní hormony, které produkují tzv. Leydigovy buňky v testes testosteron odpovídá za primární pohlavní znaky i za sekundarismy testosteron odpovídá za primární pohlavní znaky i za sekundarismy sekundarismy u mužů jsou prohloubení hlasu sekundarismy u mužů jsou prohloubení hlasu růst vousů růst vousů růst svalů (androgeny stimulují syntézu proteinů) růst svalů (androgeny stimulují syntézu proteinů) androgeny též zvyšují agresivitu a hlasové projevy u ptáků a žab androgeny též zvyšují agresivitu a hlasové projevy u ptáků a žab

113

114

115 Fertilizace sekun dární oocyt je uvolněn z tzv. Graafova folikulu při ovulaci sekun dární oocyt je uvolněn z tzv. Graafova folikulu při ovulaci oocyt je kryt granulosními buňkami oocyt je kryt granulosními buňkami mezi granulosními buňkami a plasmatickou membránou je ještě vrstva, která se nazývá zona pellucida mezi granulosními buňkami a plasmatickou membránou je ještě vrstva, která se nazývá zona pellucida Proniknutí spermie do zona pellucida

116 Fertilizace

117 Fertilizace penetrace penetrace aktivace aktivace splynutí jader splynutí jader u některých žab, „plazů“ a ptáků pronikne do oocytu vícero spermií, jen jedna ale provede oplození u některých žab, „plazů“ a ptáků pronikne do oocytu vícero spermií, jen jedna ale provede oplození u savců proniknutí spermie způsobí v oocytu změny, které zabrání průniku dalších spermií u savců proniknutí spermie způsobí v oocytu změny, které zabrání průniku dalších spermií

118 Oplození u mořské ježovky

119 Situace u člověka

120 Proniknutí spermie do ocytu u savců 1. chromosomy v oocytu dokončí druhou meiosu, důsledkem jsou dvě buňky, jedna z nich je uvolněna jako tzv. druhé polární tělísko, uvnitř oocytu je tedy pouze jádro s haploidním počtem chromosomů 2. u některých živočichů (žáby) místo proniknutí spermie určí budoucí pravou a levou stranu embrya 3. prudce se zvýší proteosyntéza a obecně úroveň metabolismus

121

122 Splynutí jader

123

124 Těhotenství u lidí dělíme do tří trimestrů celková doba těhotenství je 266 dnů celková doba těhotenství je 266 dnů

125 První trimestr První měsíc První měsíc asi 30 hodin po oplození dojde k první mitose asi 30 hodin po oplození dojde k první mitose po dalších 30 hodinách dojde ke druhé mitose po dalších 30 hodinách dojde ke druhé mitose 6-7 dní po oplození se embryo dostává do dělohy 6-7 dní po oplození se embryo dostává do dělohy v této fázi se embryo skládá z ICM, která se stane tělem embrya a z buněk trofoblastu v této fázi se embryo skládá z ICM, která se stane tělem embrya a z buněk trofoblastu

126 Embryo staré 7 dní

127 Embryo staré 8 dní

128 Embryo staré 9 dní

129 První měsíc pro nematuranty nepovinné – ale zajímavé! implantace = blastocystě se zdařilo se uhnízdit přes endometrium do dělohy implantace = blastocystě se zdařilo se uhnízdit přes endometrium do dělohy během druhého týdne vytváří embryo tzv. chorionic frondosum, fetální placentu, která svými výběžky zasahuje do dělohy během druhého týdne vytváří embryo tzv. chorionic frondosum, fetální placentu, která svými výběžky zasahuje do dělohy tyto výběžky provokují endometrium ke tvorbě tzv. decidua basalis, mateřskou placentu tyto výběžky provokují endometrium ke tvorbě tzv. decidua basalis, mateřskou placentu placenta = chorionic frondosum + decidua basalis placenta = chorionic frondosum + decidua basalis

130 První měsíc v placentě se těsně setkává krev embrya a krev matky – ale nemísí se v placentě se těsně setkává krev embrya a krev matky – ale nemísí se

131

132

133 Placenta kyslík směřuje z krve matky do krve embrya kyslík směřuje z krve matky do krve embrya oxid uhličitý směřuje z krve embrya do krve matky oxid uhličitý směřuje z krve embrya do krve matky živiny směřují k embryu živiny směřují k embryu placenta rovněž detoxifikuje jedy a vylučuje hormony placenta rovněž detoxifikuje jedy a vylučuje hormony alkohol, drogy a antibiotika však nejsou placentou zastaveny a dostávají se do oběhu embrya alkohol, drogy a antibiotika však nejsou placentou zastaveny a dostávají se do oběhu embrya

134 Placenta jeden z hormonů vylučovaný placentou je hCG – human choriogonadotropin jeden z hormonů vylučovaný placentou je hCG – human choriogonadotropin tento hormon vylučují buňky trofoblastu ještě předtím, než se stanou choriovými tento hormon vylučují buňky trofoblastu ještě předtím, než se stanou choriovými hCG se užívá v těhotenských testech hCG se užívá v těhotenských testech účinek hCG je téměř totožná s LH účinek hCG je téměř totožná s LH hCG tedy udržuje v činnosti corpus luteum… hCG tedy udržuje v činnosti corpus luteum… …které vylučuje estradiol a progesteron, které udržují dělohu v činnosti, zabraňují tak menstruaci a ovulaci …které vylučuje estradiol a progesteron, které udržují dělohu v činnosti, zabraňují tak menstruaci a ovulaci

135 První měsíc druhý týden nastává gastrulace a vzniká ektoderm, endoderm a mezoderm druhý týden nastává gastrulace a vzniká ektoderm, endoderm a mezoderm vzniká též primitive streak, základ budoucí nervové soustavy vzniká též primitive streak, základ budoucí nervové soustavy ve třetím týdnu vzniká v podélné ose embrya základ míchy, rovněž se objevují základy svalů, obratlů a pojivové tkáně, vznikají první cévky a základ trávicího traktu ve třetím týdnu vzniká v podélné ose embrya základ míchy, rovněž se objevují základy svalů, obratlů a pojivové tkáně, vznikají první cévky a základ trávicího traktu embryo však není větší než 2 mm embryo však není větší než 2 mm

136 Opakování: ektoderm, endoderm, mezoderm

137

138 První měsíc ve čtvrtém týdnu vznikají základy očí, orgnů, vzniká čtyřkomorové srdce, které začíná rytmicky pulsovat (a zastaví jej až smrt) ve čtvrtém týdnu vznikají základy očí, orgnů, vzniká čtyřkomorové srdce, které začíná rytmicky pulsovat (a zastaví jej až smrt) pokud srdce udeří 70x za minutu a život bude trvat 70 let, srdce celkem udeří 2,5 miliardkrát pokud srdce udeří 70x za minutu a život bude trvat 70 let, srdce celkem udeří 2,5 miliardkrát vznikají též základy rukou a nohou vznikají též základy rukou a nohou embryo má nyní 5 mm embryo má nyní 5 mm většina žen si ale v této fázi ještě vůbec není vědoma těhotenství (= pozor na konzumaci drog a alkoholu!) většina žen si ale v této fázi ještě vůbec není vědoma těhotenství (= pozor na konzumaci drog a alkoholu!)

139 Druhý měsíc nastává morfogeneze – formování tvaru embrya nastává morfogeneze – formování tvaru embrya miniaturní končetiny embrya začínají dostávat „dospělý“ tvar miniaturní končetiny embrya začínají dostávat „dospělý“ tvar objevují se ruce, nohy, kolena, lokty, prsty – a ocasní kost (ze které se později stane kostrč) objevují se ruce, nohy, kolena, lokty, prsty – a ocasní kost (ze které se později stane kostrč) uvnitř abdominání dutiny jsou pozorovatelná játra, žlučový měchýř a pancreas uvnitř abdominání dutiny jsou pozorovatelná játra, žlučový měchýř a pancreas na konci druhého měsíce má embryo 25 mm délky a váží 1 gram na konci druhého měsíce má embryo 25 mm délky a váží 1 gram od začátku 9. týdne již hovoříme o foetu, plodu od začátku 9. týdne již hovoříme o foetu, plodu všechny orgány jsou již vyvinuté všechny orgány jsou již vyvinuté

140 Třetí měsíc začíná se vyvíjet nervová soustava a ruce a nohy se začínají pohybovat začíná se vyvíjet nervová soustava a ruce a nohy se začínají pohybovat embryo již vykazuje různé výrazy tváře a vykazuje reflexy – sací reflex a obranný reflex embryo již vykazuje různé výrazy tváře a vykazuje reflexy – sací reflex a obranný reflex kolem 10. týdne se přestává vyrábět hCG a díky tomu se corpus luteum rozpadá kolem 10. týdne se přestává vyrábět hCG a díky tomu se corpus luteum rozpadá menstruace ovšem nepřichází, neboť placenta sama vylučuje svůj vlastní estradiol a progesteron menstruace ovšem nepřichází, neboť placenta sama vylučuje svůj vlastní estradiol a progesteron tyto hormony jsou placentou vylučovány v mnohem větším množství, než by kdy corpus luteum zvládlo tyto hormony jsou placentou vylučovány v mnohem větším množství, než by kdy corpus luteum zvládlo estradiol a progesteron rovněž inhibuji vylučování FSH a LH z adenohypofýzy, čímž se zabraňuje ovulaci estradiol a progesteron rovněž inhibuji vylučování FSH a LH z adenohypofýzy, čímž se zabraňuje ovulaci

141 Třetí měsíc estradiol a progesteron rovněž připravují dělohu na porod a prsní žlázy na produkci mléka po porodu estradiol a progesteron rovněž připravují dělohu na porod a prsní žlázy na produkci mléka po porodu

142

143 Zona pellucida

144

145

146

147

148

149 Druhý trimestr ve čtvrtém měsíci rostou rychle kosti a na konci tohoto měsíce již dítě začíná kopat ve čtvrtém měsíci rostou rychle kosti a na konci tohoto měsíce již dítě začíná kopat v pátém měsíci tělo plodu pokrývá tzv. lanugo, pokryv chlupů. Na konci pátého měsíce již srdeční stahy je možno zachytit stetoskopem. Na konci pátého měsíce již foetus měří 175 mm a váží 225 gramů v pátém měsíci tělo plodu pokrývá tzv. lanugo, pokryv chlupů. Na konci pátého měsíce již srdeční stahy je možno zachytit stetoskopem. Na konci pátého měsíce již foetus měří 175 mm a váží 225 gramů na konci šestého měsíce již ale dítě měří 300 mm a váží 600 gramů! na konci šestého měsíce již ale dítě měří 300 mm a váží 600 gramů!

150 16 týdnů – nejvyšší růstová rychlost v prenatálním věku 16 týdnů – nejvyšší růstová rychlost v prenatálním věku 34 - 38 – růstová rychlost se snižuje, snad proto, že v děloze již není místo 34 - 38 – růstová rychlost se snižuje, snad proto, že v děloze již není místo růstová rychlost dvojčat se snižuje dříve, v okamžiku, kdy jejich váha se rovná váze 34 týdenního plodu růstová rychlost dvojčat se snižuje dříve, v okamžiku, kdy jejich váha se rovná váze 34 týdenního plodu velikost dítěte při narození je spíše výsledkem mateřského prostředí než genetických dispozic dítěte velikost dítěte při narození je spíše výsledkem mateřského prostředí než genetických dispozic dítěte

151 Třetí trimestr třetí trimestr je spíše obdobím růstu než obdobím vývoje třetí trimestr je spíše obdobím růstu než obdobím vývoje váha plodu se několikanásobně zvětší váha plodu se několikanásobně zvětší prudce se rozvíjí nervová soustava, vznikají nové nervové dráhy prudce se rozvíjí nervová soustava, vznikají nové nervové dráhy v mozku vzniká 250 000 nových neuronů každou minutu! v mozku vzniká 250 000 nových neuronů každou minutu! při porodu ovšem vývoj nervové soustavy není ani zdaleka ukončený, nové neurony vznikají ještě měsíce po narození při porodu ovšem vývoj nervové soustavy není ani zdaleka ukončený, nové neurony vznikají ještě měsíce po narození

152

153 Porod placenta vylučuje velké množství estradiolu, a snad díky tomu se z placenty uvolňují též prostaglandiny placenta vylučuje velké množství estradiolu, a snad díky tomu se z placenty uvolňují též prostaglandiny estradiolo rovněž stimuluje dělohu k vytvořeí mnoha receptorů pro oxytocin estradiolo rovněž stimuluje dělohu k vytvořeí mnoha receptorů pro oxytocin stahy dělohy přenášené sensorickými nervy stimulují neurohypofýzu ke tvorbě ještě většího množstí oxytocinu a rozjíždí se pozitivní zpětná vazby stahy dělohy přenášené sensorickými nervy stimulují neurohypofýzu ke tvorbě ještě většího množstí oxytocinu a rozjíždí se pozitivní zpětná vazby na počátku se objevuje jen několik stahů za hodinu, před porodem pak jedna kontrakce každé 2 – 3 minuty na počátku se objevuje jen několik stahů za hodinu, před porodem pak jedna kontrakce každé 2 – 3 minuty

154 Porod po porodu stahy dělohy vyloučí placentu a membrány, které chránily plod po porodu stahy dělohy vyloučí placentu a membrány, které chránily plod

155 Kojení adenohypofýza vylučuje hormon prolaktin, který podmiňuje tvorbu mléka adenohypofýza vylučuje hormon prolaktin, který podmiňuje tvorbu mléka mléko se z alveol dostává do alveolárních kanálů a z nich do mléčné bradavky mléko se z alveol dostává do alveolárních kanálů a z nich do mléčné bradavky během těhotenství stimuluje progesteron rozvoj alveol a estradiol stimuluje rozvoj alveolárních kanálů během těhotenství stimuluje progesteron rozvoj alveol a estradiol stimuluje rozvoj alveolárních kanálů estradiol ovšem blokuje účinek prolaktinu estradiol ovšem blokuje účinek prolaktinu estradiol totiž podporuje hypotalamus v tvorbě hormonu, který prolaktin blokuje estradiol totiž podporuje hypotalamus v tvorbě hormonu, který prolaktin blokuje již během těhotenství tedy jsou mléčné žlázy připraveny na produkci mléka, ale žádné ještě nevytváří již během těhotenství tedy jsou mléčné žlázy připraveny na produkci mléka, ale žádné ještě nevytváří

156 Kojení po porodu je odstraněna i placenta, takže dochází k prudkému poklesu produkce progesteronu a estradiolu po porodu je odstraněna i placenta, takže dochází k prudkému poklesu produkce progesteronu a estradiolu tento pokles způsobí produkci prolaktinu v adenohypofýze tento pokles způsobí produkci prolaktinu v adenohypofýze prolaktin podpoří tvorbu mléka prolaktin podpoří tvorbu mléka sání novorozence podráždí sensorické nervy impuls se přenese do hypotalamu a neurohypofýza začne produkovat oxytocin sání novorozence podráždí sensorické nervy impuls se přenese do hypotalamu a neurohypofýza začne produkovat oxytocin oxytocin způsobí vylučování mléka oxytocin způsobí vylučování mléka

157 Kojení první tekutina vyloučená mléčnými žlázami je tzv. kolostrum – nažloutlá tekutiny bohatá na imunoglobuliny a živiny první tekutina vyloučená mléčnými žlázami je tzv. kolostrum – nažloutlá tekutiny bohatá na imunoglobuliny a živiny mlékozačne být produkováno cca 3 dny po porodu mlékozačne být produkováno cca 3 dny po porodu kojení trvá u mnohých matek rok i déle – během této doby dochází k upevnění emocionální vazby mezi matkou a dítětem kojení trvá u mnohých matek rok i déle – během této doby dochází k upevnění emocionální vazby mezi matkou a dítětem když kojení skončí, akumulace mléka v prsou signalizuje hypotalamu, aby v adenohypofýze přestala sekrece prolaktinu když kojení skončí, akumulace mléka v prsou signalizuje hypotalamu, aby v adenohypofýze přestala sekrece prolaktinu

158

159 Tři stadia porodu

160

161 Alkohol v těhotenství Alkohol požívaný v těhotenství zvyšuje riziko souvisejících vrozených vad. Alkohol požívaný v těhotenství zvyšuje riziko souvisejících vrozených vad. Žádné množství alkoholu nelze v těhotenství považovat za bezpečné. Žádné množství alkoholu nelze v těhotenství považovat za bezpečné. Alkohol může poškodit plod kdykoli během těhotenství (i v prvních týdnech, kdy žena o svém těhotenství neví). Alkohol může poškodit plod kdykoli během těhotenství (i v prvních týdnech, kdy žena o svém těhotenství neví). Postižení kognitivních funkcí a poruchy chování, k nimž došlo v důsledku pití alkoholu v těhotenství, mají trvalý charakter. Postižení kognitivních funkcí a poruchy chování, k nimž došlo v důsledku pití alkoholu v těhotenství, mají trvalý charakter. Alkoholovým poškozením plodu lze předejít. Ženy, které už v těhotenství alkohol pily, by měly přestat, aby riziko aspoň zmírnily. Ty, které plánují těhotenství, by se měly alkoholu úplně vyvarovat. A protože v USA je polovina těhotenství neplánovaných, měly by ženy v plodném věku spolupracovat se svým lékařem. Ti by měli spotřebu alkoholu u žen v produktivním věku soustavně zjišťovat. Alkoholovým poškozením plodu lze předejít. Ženy, které už v těhotenství alkohol pily, by měly přestat, aby riziko aspoň zmírnily. Ty, které plánují těhotenství, by se měly alkoholu úplně vyvarovat. A protože v USA je polovina těhotenství neplánovaných, měly by ženy v plodném věku spolupracovat se svým lékařem. Ti by měli spotřebu alkoholu u žen v produktivním věku soustavně zjišťovat.

162 Péče o mláďata: Monotremata, Marsupialia, Placentalia

163


Stáhnout ppt "Reprodukce 2007 Teorie je zbytečná. Šimon Lukašík, Sp.A."

Podobné prezentace


Reklamy Google