Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Připrava na přijetí svátosti BIŘMOVÁNÍ. DARY DUCHA SVATÉHO  MOUDROSTI  ROZUMU  RADY  SÍLY  UMĚNÍ  ZBOŽNOSTI  BÁZNĚ  Jsem schopen si uvědomovat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Připrava na přijetí svátosti BIŘMOVÁNÍ. DARY DUCHA SVATÉHO  MOUDROSTI  ROZUMU  RADY  SÍLY  UMĚNÍ  ZBOŽNOSTI  BÁZNĚ  Jsem schopen si uvědomovat."— Transkript prezentace:

1 Připrava na přijetí svátosti BIŘMOVÁNÍ

2 DARY DUCHA SVATÉHO  MOUDROSTI  ROZUMU  RADY  SÍLY  UMĚNÍ  ZBOŽNOSTI  BÁZNĚ  Jsem schopen si uvědomovat dobro kolem sebe a pro sebe a volit přiměřené prostředky k jeho dosažení  chápat Boží úmysly a jednání  dokázat rozlišit z mnoha variant tu správnou a vědět, pro co se mám rozhodnout  být schopen (mít sílu) uskutečnit takové rozhodnutí  “umět“ vidět Boží působení v našem životě  dar chválit Pána když se daří, ale hlavně když se nedaří  jediná věc, ze které mám mít skutečný strach, je spáchat těžký hřích Dle KKC : §1831, a další Dary DuchaDary Ducha, 1082,1084,1104

3 dary Kde jsou dary Ducha svatého k dostání?  Dary Ducha svatého jsou obsaženy v každé svátosti (srv. KKC §1082)  Jsou určeny k osobní spáse jednotlivce  Je možné je získat po splnění určitých podmínek (každou svátost mohu získat za určitých podmínek)

4 CHARISMATA, která udílí Duch svatý  Modlitba v jazycích (glosolálie)  Výklad modlitby v jazycích  Rozlišování duchů  Proroctví  Poznání  Uzdravování ...  Povzbuzování, sjednocování (stavěč mostů), uhlazovač sporů (moderátor), obětavec (všechno mlčky zařídí), notorický optimista,…

5 Více o charismatech  Katechismus Kat. Církve je poměrně skoupý při vysvětlování pojmu charisma a omezuje se jen na konstatování, že se jedná o mimořádný dar  Sv.Pavel a sv. Lukáš píše o charismatech mnohem více (Sk, 1Kor 13,9- 13, aj.)  Vylití Ducha svatého je v Písmu sv. spojováno skoro vždy se získáním charismat a je poznávacím znamením křesťanů („také oni se projevovali takto“)  Že se modlili v jazycích, že při modlitbě vzkládali ruce na druhé, když se modlili za jejich uzdravení, apod.  Nekatoličtí křesťané mají již od 19.stol. bohaté zkušenosti s působením Ducha sv. pomocí charismat, vzniká velké množství různých „letničních“ společenství  Katoličtí křesťané mají vlastní zkušenost s působením Ducha sv. od r.1967 (univerzita v Pensylvanii) a hnutí, které je v katolické církvi pro tuto oblast určené se nazývá „katolická charismatická obnova“ se sídlem ve Vatikáně ICCRS

6 Charismata tajemství zbavená…  Modlitba v jazycích (není modlitba v „cizích“ jazycích, ale tzv. glosolálie, vzdychání v Duchu sv., tento dar opravdu nezíská nikdo kdo si na sobě příliš zakládá, protože přijetím a užíváním tohoto charismatu si člověk moc důstojnosti před druhými nezíská)  Výklad modlitby v jazycích (není doslovný překlad této modlitby, ale zkrácený obsah a smysl poselství, které konkrétní modlitba přináší do daného společenství)  Rozlišování duchů (nemá nic společného s „duchařením“, ale s rozhodnutím v jakém „duchu“ se nese konkrétní poselství/zpráva, jestli v duchu dobrém nebo nedobrém a pro který názor (člena modlitebního společenství) se máme rozhodnout  Poznání souvisí s viděním nějaké skutečnosti, která je druhým skryta  Proroctví souvisí s oznámením nějaké zprávy či poselství konkrétnímu člověku / společenství. V drtivé většině jsou tyto zprávy povzbuzením a málokdy mají určit člověku, co má dělat nebo jak by měl postupovat nebo pro co se rozhodnout.  Uzdravování souvisí s návratem nemocného člověka (na duši i na těle) k Ježíši Kristu. Je to vždy Ježíš Kristus kdo uzdravuje. Skutečně pokorného a věřícího člověka stojí veliké sebezapření modlit se veřejně za uzdravení.

7 K čemu jsou charismata?  Nezpůsobují spíše zmatek?  S výjimkou „modlitby v jazycích“ nejsou určeny pro duchovní užitek jednotlivce, ale slouží vždy jen pro užitek Církve a k jejímu růstu  charismata jsou určena k zániku (1 Kor 13)  Pro získání charismat není třeba splnit nějakou podmínku  Duch svatý při udílení charismat „vane kudy chce“ a udílí je třeba i nepokřtěnému nebo někomu, kdo žije „mravně závadným životem“  Charismata může Duch svatý zase odejmout

8 OVOCE OVOCE DUCHA SVATÉHO  Láska  Radost  Pokoj  Shovívavost (velkorysost)  Vlídnost (laskavost)  Dobrota  Věrnost (spolehlivost)  Tichost  Zdrženlivost (sebeovládání)

9 Vztah mezi dary a charismaty (jako piškot a poleva na dortu)  Jestli je to tak „zvláštní“ a „nejisté“ u těch charismat asi nemá smysl se jimi vůbec zabývat. Jsou vlastně podezřelá ! Jsou tak neurčitá…  Ve svátostech máme vždy skutečnou 100% jistotu, že přijímáme všechny dary Ducha svatého. Tuto jistotu v případě charismat máme málokdy. Jen podle ovoce můžeme mnohdy rozhodnout, jestli nemýlíme sebe a druhé.  A tak představují svátosti onen základ = piškot dortu, tu největší výživnou hodnotu, kterou skutečně potřebujeme, ale dobrotu (chcete-li radost) však dortu teprve dává poleva a tu představují právě charismata.  Snažit se získat charismata tedy znamená získat radost pro náš (duchovní) život. To už stojí za zamyšlení, že ?

10 Domácí úkol:  Jaký je můj (duchovní) život ?  Je radostný nebo spíše neradostný?  Nelíbí se mi myšlenka, že bych se vydal(a) za někým, kdo by se se mnou modlil, abych získal(a) nějaké charisma, třeba dar modlitby v jazycích?  K čemu by mi to vůbec bylo?  Nepřipadal(a) bych si směšná?  Vždyť ale apoštol Petr po vylití Ducha svatého vysvětluje lidem na ulici, že nejsou opilí, vždyť je teprve devět hodin ráno!  Co budu dělat?


Stáhnout ppt "Připrava na přijetí svátosti BIŘMOVÁNÍ. DARY DUCHA SVATÉHO  MOUDROSTI  ROZUMU  RADY  SÍLY  UMĚNÍ  ZBOŽNOSTI  BÁZNĚ  Jsem schopen si uvědomovat."

Podobné prezentace


Reklamy Google