Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Asociace mediátorů České republiky,o.s. Liga otevřených mužů Problematika mediace v péči o děti Zasedání rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Praha,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Asociace mediátorů České republiky,o.s. Liga otevřených mužů Problematika mediace v péči o děti Zasedání rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Praha,"— Transkript prezentace:

1 Asociace mediátorů České republiky,o.s. Liga otevřených mužů Problematika mediace v péči o děti Zasedání rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Praha, 22.dubna 2009

2 Asociace mediátorů České republiky, o.s.   založena skupinou mediátorů v roce 2000   sdružuje akreditované mediátory   podporuje a garantuje odbornost svých členů   definuje, prosazuje a rozvíjí mediaci   poskytuje mediační, facilitační služby a vzdělávání - vyškoleno 358, akreditováno 63 mediátorů   je členem sítě Světového fóra mediátorů od roku 2003 a členem Iniciativy evropské sítě mediátorů od roku 2007

3 Co je to mediace?   metoda rychlého a kultivovaného mimosoudního řešení konfliktů a sporů za asistence třetí neutrální strany – mediátora   neformální, ale strukturovaný, dobrovolný proces řešení konfliktů   výsledkem mediace je dohoda, která odráží potřeby a zájmy účastníků mediace   multidimenzionální obor : psychologie, právo, sociologie a sociální práce

4 Jak mediace probíhá ?   společné jednání u kulatého stolu   mediátor naslouchá účastníkům   účastníci vzájemně diskutují   hledání všech možností, jak situaci řešit   výběr nevhodnějšího řešení   uzavření dohody   délka jednoho mediačního jednání – 3 hodiny

5 Kdo je to mediátor?   profesionál řídící mediační proces   podporuje účastníky v hledání konstruktivních řešení a v překonávání sporných otázek   pomáhá lidem se navzájem slyšet, porozumět si a hledat, co by jejich situaci vyřešilo k jejich oboustranné spokojenosti   uchovává si neutralitu – není ve sporu nijak zájmově ani mocensky angažován není poradcem, nerozhoduje o vině či nevině účastníků   zodpovědný za proces efektivní komunikace, nikoliv výsledek   zajišťuje účastníkům rovnoprávné postavení

6 ! Co mediátor nedělá ! neradí nehodnotí nehodnotíneřeší

7 Výhody mediace   kontrola účastníků nad procesem a podobou konečného výsledku   možnost jak se vyhnout soudu s dlouhými čekacími lhůtami a zbytečnými finančními náklady   důvěrné a diskrétní jednání   umožňuje dostatečně vyjádřit názory a postoje, zvládnout emoce  snižuje napětí   ujasnění si potřeb, očekávání a zájmů svých a druhého   vytváří prostor pro možnou budoucí spolupráci   otevírá nové možnosti  posiluje kompetence a zvyšuje osobní angažovanost účastníků   mediační dohoda je stabilní

8 Příklady témat jednání :  harmonogram péče o dítě do doby než bude právoplatný rozsudek  jak se budou děti s rodiči vídat o svátcích, dovolených, Vánocích, při nemocech dětí nebo rodičů  čas a okolnosti předání dětí  vzájemná komunikace rodičů  jak mluvit s dětmi  jak financovat potřeby dětí  budoucnost dětí  jaké pořizovat dárky dětem a jak o nich s dětmi mluvit  rozdělení společného majetku

9 Rozvody v ČR   na předních místech na světě   ženy ve finančních potížích   muži ztrácejí kontakt s dětmi   děti zátěž pro život, ztráta jistot -min.6 let, než se vyrovnají se situací zdroj : statistika SÚ, Právo a rodina z r.2006, výklad zákona o Mediaci v netrestu M.Sp.2008

10 Výlučná péče pro děti   ve většině případů- ztráta jednoho z rodičů   určený styk s druhým rodičem   otcové řádně platí jen ve 44 % zdroj : statistika SÚ, Právo a rodina z r.2006, výklad zákona o Mediaci v netrestu M.Sp.2008

11 Střídavá péče pro děti   lepší než výlučná - děti lépe adaptovány na změnu   spolupráce rodičů podobná jako v rodinách úplných   otcové platí v 90 % podporu na dítě, které kontaktují zdroj : statistika SÚ, Právo a rodina z r.2006, výklad zákona o Mediaci v netrestu M.Sp.2008

12 Situace v ČR   od r.2000 Zákon o mediaci a probaci –mediace v trestní oblasti   od října 2008 novela Občanského soudního řádu   opatrovnický soud : mediace či rodinná terapie   šance rodičů dohodnout se společně o dětech, pokud se svazek rozpadá   není řešena finanční stránka mediace (terapie a ostatní služby bezplatně)   projednávání zákona o mediaci v netrestní oblasti odloženo, plán : 2011   chybí oficiální státní podpora mediace a její využívání (PR,finance….)

13 Mediace je vhodným nástrojem k podpoře rovných příležitostí žen a mužů napříč všemi druhy problémů, které život přináší.

14 Návrhy: Určit jako prioritu podporu mediace a celého mediačního systému  Podpořit spolupráci ministerstva práce a sociál.věcí, školství, financí, vnitra a spravedlnosti při aplikaci plánu práce Rady při podpoře mediace   č.6 MPSV:podporovat mediaci v péči o děti, aby byla každému dostupná, v rámci ochrany práv dětí a jejich zdravého rozvoje   č.7 MŠMT: zavádět mediaci ve školách, pro zvládnutí modelů řešení problémů v bezpečných podmínkách a při zachování rovných příležitosti účastníků : žáků, pedagogů, žen - mužů   č.8 MSp.:podpořit Zákon o mediaci v netrestních věcech, Antidiskriminační zákon   č.9 MF: zajistit příspěvek na mediaci nízkopříjmovým skupinám   č.10 MPSV : využít mediaci pro zajištění rovného přístupu mužů a žen při řešení konfliktu

15 Děkujeme za pozornost PhDr. T.Šišková, H. Stöhrová, Bc. J. Řezaninová, D.Vrabcová ASOCIACE MEDIÁTORŮ ČR, o.s. K vodojemu 4, 150 00 Praha 5 www.amcr.cz, e-mail: amcr@amcr.cz © 2009 © 2009


Stáhnout ppt "Asociace mediátorů České republiky,o.s. Liga otevřených mužů Problematika mediace v péči o děti Zasedání rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Praha,"

Podobné prezentace


Reklamy Google