Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Asociace mediátorů České republiky,o.s. Liga otevřených mužů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Asociace mediátorů České republiky,o.s. Liga otevřených mužů"— Transkript prezentace:

1 Asociace mediátorů České republiky,o.s. Liga otevřených mužů
Problematika mediace v péči o děti Zasedání rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Praha, 22.dubna 2009

2 Asociace mediátorů České republiky, o.s.
založena skupinou mediátorů v roce 2000 sdružuje akreditované mediátory podporuje a garantuje odbornost svých členů definuje, prosazuje a rozvíjí mediaci poskytuje mediační, facilitační služby a vzdělávání - vyškoleno 358, akreditováno 63 mediátorů je členem sítě Světového fóra mediátorů od roku 2003 a členem Iniciativy evropské sítě mediátorů od roku 2007

3 Co je to mediace? metoda rychlého a kultivovaného mimosoudního řešení konfliktů a sporů za asistence třetí neutrální strany – mediátora neformální, ale strukturovaný, dobrovolný proces řešení konfliktů výsledkem mediace je dohoda, která odráží potřeby a zájmy účastníků mediace multidimenzionální obor : psychologie, právo, sociologie a sociální práce

4 Jak mediace probíhá ? společné jednání u kulatého stolu
mediátor naslouchá účastníkům účastníci vzájemně diskutují hledání všech možností, jak situaci řešit výběr nevhodnějšího řešení uzavření dohody délka jednoho mediačního jednání – 3 hodiny

5 Kdo je to mediátor? profesionál řídící mediační proces
podporuje účastníky v hledání konstruktivních řešení a v překonávání sporných otázek pomáhá lidem se navzájem slyšet, porozumět si a hledat, co by jejich situaci vyřešilo k jejich oboustranné spokojenosti uchovává si neutralitu – není ve sporu nijak zájmově ani mocensky angažován není poradcem, nerozhoduje o vině či nevině účastníků zodpovědný za proces efektivní komunikace, nikoliv výsledek zajišťuje účastníkům rovnoprávné postavení

6 neradí nehodnotí neřeší
! Co mediátor nedělá ! neradí nehodnotí neřeší

7 Výhody mediace kontrola účastníků nad procesem a podobou konečného výsledku možnost jak se vyhnout soudu s dlouhými čekacími lhůtami a zbytečnými finančními náklady důvěrné a diskrétní jednání umožňuje dostatečně vyjádřit názory a postoje, zvládnout emoce  snižuje napětí ujasnění si potřeb, očekávání a zájmů svých a druhého vytváří prostor pro možnou budoucí spolupráci otevírá nové možnosti  posiluje kompetence a zvyšuje osobní angažovanost účastníků mediační dohoda je stabilní

8 Příklady témat jednání :
harmonogram péče o dítě do doby než bude právoplatný rozsudek jak se budou děti s rodiči vídat o svátcích, dovolených, Vánocích, při nemocech dětí nebo rodičů čas a okolnosti předání dětí vzájemná komunikace rodičů jak mluvit s dětmi jak financovat potřeby dětí budoucnost dětí jaké pořizovat dárky dětem a jak o nich s dětmi mluvit rozdělení společného majetku

9 Rozvody v ČR na předních místech na světě ženy ve finančních potížích
muži ztrácejí kontakt s dětmi děti zátěž pro život, ztráta jistot -min.6 let, než se vyrovnají se situací zdroj : statistika SÚ, Právo a rodina z r.2006, výklad zákona o Mediaci v netrestu M.Sp.2008

10 Výlučná péče pro děti ve většině případů- ztráta jednoho z rodičů
určený styk s druhým rodičem otcové řádně platí jen ve 44 % zdroj : statistika SÚ, Právo a rodina z r.2006, výklad zákona o Mediaci v netrestu M.Sp.2008

11 Střídavá péče pro děti lepší než výlučná - děti lépe adaptovány na změnu spolupráce rodičů podobná jako v rodinách úplných otcové platí v 90 % podporu na dítě, které kontaktují zdroj : statistika SÚ, Právo a rodina z r.2006, výklad zákona o Mediaci v netrestu M.Sp.2008

12 Situace v ČR od r.2000 Zákon o mediaci a probaci –mediace v trestní oblasti od října 2008 novela Občanského soudního řádu opatrovnický soud : mediace či rodinná terapie šance rodičů dohodnout se společně o dětech, pokud se svazek rozpadá není řešena finanční stránka mediace (terapie a ostatní služby bezplatně) projednávání zákona o mediaci v netrestní oblasti odloženo, plán : 2011 chybí oficiální státní podpora mediace a její využívání (PR,finance….)

13 Mediace je vhodným nástrojem k podpoře rovných příležitostí žen a mužů napříč všemi druhy problémů, které život přináší.

14 Návrhy: Určit jako prioritu podporu mediace a celého mediačního systému  Podpořit spolupráci ministerstva práce a sociál.věcí, školství, financí, vnitra a spravedlnosti při aplikaci plánu práce Rady při podpoře mediace č.6 MPSV:podporovat mediaci v péči o děti, aby byla každému dostupná, v rámci ochrany práv dětí a jejich zdravého rozvoje č.7 MŠMT: zavádět mediaci ve školách, pro zvládnutí modelů řešení problémů v bezpečných podmínkách a při zachování rovných příležitosti účastníků : žáků, pedagogů, žen - mužů č.8 MSp.:podpořit Zákon o mediaci v netrestních věcech, Antidiskriminační zákon č.9 MF: zajistit příspěvek na mediaci nízkopříjmovým skupinám č.10 MPSV : využít mediaci pro zajištění rovného přístupu mužů a žen při řešení konfliktu

15 Děkujeme za pozornost PhDr. T.Šišková, H. Stöhrová,
Bc. J. Řezaninová, D.Vrabcová ASOCIACE MEDIÁTORŮ ČR, o.s. K vodojemu 4, Praha 5 © 2009


Stáhnout ppt "Asociace mediátorů České republiky,o.s. Liga otevřených mužů"

Podobné prezentace


Reklamy Google