Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělanost, literatura a hudba 18. stol. Vzdělanost a literatura v Evropě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělanost, literatura a hudba 18. stol. Vzdělanost a literatura v Evropě."— Transkript prezentace:

1 Vzdělanost, literatura a hudba 18. stol. Vzdělanost a literatura v Evropě

2 Anotace  Materiál tvoří 14 slidů, v nichž je zachycena doba 18. století co se týče vzdělanosti, literatury a hudby té doby  Autor: Mgr. Tomáš Kozák  očekávaný výstup: žák se seznámí s částí kulturních dějin 18. století obecně i v našich zemích  použitý materiál. učebnice SPN a Prodos pro 8. ročník, Wikipedia  průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad a provádíme zpětnou vazbu pomocí shrnujících otázek  následuje možnost zápisu do sešitu

3 Vzdělanost, věda a technika  v první polovině 18. století úroveň vzdělanosti spíše stagnovala, než aby se nějak výrazně zvyšovala  ke změně došlo až po polovině století, kdy mnozí panovníci nařizovali povinné vzdělávání pro všechny své poddané (Marie Terezie a o něco dříve i pruský král Fridrich II.)  většina Evropy však i nadále zůstává negramotná

4 Vzdělanost, věda a technika  18. stol. bylo ale i obdobím mohutného rozvoje různých vědních oborů  pokračuje průzkum zámořských oblastí a dochází k novým zámořským objevům (Austrálie – James Cook)  obrovské množství nových poznatků nutně musí vést ke specializaci vědních oborů  vědci se věnují už pouze části oboru, protože už jej nejsou schopni obsáhnout celý  klade se velký důraz na rozumové poznání světa, což vyžaduje jeho důkladné prozkoumání  roste zájem např. o fyziku a chemii

5 Vzdělanost, věda a technika Přírodopis botanika zoologie entomologie geologie a další

6 Vzdělanost, věda a technika – vynikající objevy  Carl Linné – roztřídění všech živých tvorů a rostlin do přehledných skupin  Antoine Laurent Lavoisier – chemická terminologie  Isaak Newton – gravitační zákon  James Watt – parní stroj  bratři Montgonlfierové – první let horkovzdušným balónem

7 Carl Linné

8 Antoine-Laurent de Lavoisier (26. srpna 1743, Paříž – 8. května 1794, Paříž) byl francouzský šlechtic, chemik, ekonom, právník a daňový úředník26. srpna1743Paříž8. května 1794francouzský

9 Isaac Newton 4. ledna4. ledna 1643 – 31. března 1727 v Londýně) byl anglický fyzik, matematik, astronom, přírodní filosof, alchymista a teolog, jenž bývá často považován za jednu z nejvlivnějších osob v dějinách lidstva164331. března1727 Londýněanglickýfyzikmatematik astronompřírodní filosofalchymista teolog

10 James Watt (19. ledna 1736 Greenock, Skotsko – 19. srpna 1819 Handsworth, Anglie) byl skotský mechanik, vynálezce a fyzik – samouk, známý především skrze své vynálezy a vylepšení parních strojů.19. ledna1736GreenockSkotsko 19. srpna1819Anglie fyzik parních strojů

11 Joseph-Michel Montgolfier Joseph-Michel Montgolfier (1740 – 1810) byl francouzský vynálezce, který žil v Lyonu. Se svým bratrem Jacques Étienne Montgolfierem sestrojil papírový horkovzdušný balón.1740 1810Lyonu Jacques Étienne Montgolfierempapírový balón

12 Vzdělanost, věda a technika – Encyklopedie  mnoho učenců se domnívá, že učení a věda je to nejcennější, co lidstvo má  francouzští učenci a filozofové sestavují Encyklopedii umění věd a řemesel  měla shrnout všechny vědomosti ze všech oborů, kterých lidstvo do té doby dosáhlo  Denis Diderot, Voltaire, Jean Jacques Rousseau a další

13 Denis Diderot (5. října 1713 Langres, Champagne – 31. července 1784 Paříž) byl francouzský osvícenecký spisovatel a filozof. Zabýval se mnoha vědními obory – filosofií, estetikou, teologií, matematikou, fyzikou.5. října171331. července1784Paříž francouzskýosvíceneckýfilosofiíestetikouteologií matematikoufyzikou

14 Voltaire Voltaire, vlastním jménem François Marie Arouet (21. listopadu 1694 v Paříži - 30. května 1778 v Paříži) byl osvícenský francouzský filozof, básník a spisovatel.21. listopadu1694 Paříži30. května1778 osvícenskýfrancouzský

15 Jean-Jacques Rousseau (28. června 1712, Ženeva – 2. července 1778, Ermenonville, Francie) byl francouzský filozof a preromantický spisovatel švýcarského původu. Jeho dílo ovlivnilo Velkou francouzskou revoluci i následující vývoj kolektivistických teorií. Podstatou jeho učení bylo, že lidé se rodí dobří a kazí se teprve vinou společnosti. Volal po návratu k přírodě a k lidské přirozenosti, kterou spatřoval v absenci novodobých dějin, jež člověka uvrhly do okovů konvencí a nesmyslných řádů.28. června1712Ženeva2. července1778 ErmenonvilleFrancie preromantickýVelkou francouzskou revolucispolečnostikonvencí

16 Literatura  v 18. století se objevují první „národní literatury“  vzniká stále se zvyšující počet děl v národních jazycích  dosud se nejčastěji vědecká pojednání psala v latině, poezie ve francouzštině bez ohledu na spisovatelovu národnost  nejznámější knihy té doby:  Daniel Defoe – Robinson Crusoe  Jonathan Swift – Gulliverovy cesty

17 Daniel Defoe (rozený Daniel Foe ;1660 – 24. dubna 1731) byl anglický spisovatel a novinář, představitel novoklasicismu.166024. dubna1731anglickýnovoklasicismu

18 Jonathan Swift (30. listopadu 1667 – 19. října 1745) byl anglický spisovatel, satirik, pamfletista, básník a anglikánský kněz, autor slavného fantastického cestopisu Gulliverovy cesty.30. listopadu166719. října1745anglickýspisovatelsatirik pamfletistabásníkanglikánský kněz cestopisuGulliverovy cesty

19 Vzdělanost a literatura v českých zemích - literatura  česká národní literatura vzniká ve stejné době jako „zahraniční“ národní literatury  pozice češtiny však nebyla jednoduchá  viz OZZ, doba Temna  chyběla slovní zásoba nebo byla velice zastaralá  čeština se v oficiální komunikaci nepoužívala (studovat střední školu bez znalosti němčiny nebylo umožněno)  čeští vzdělanci se snažili dokázat, že čeština je na stejné úrovni jako ostatní jazyky  vznikají spisy, zabývající se gramatikou, dějinami a vývojem jazyka i literatury  v čele snah o národní obrození stojí Josef Dobrovský  vycházejí česky C. a K. Pražské poštovské noviny, které v nakladatelství Česká expedice vydává Václav Matěj Kramerius  hrají se české nebo do češtiny přeložené divadelní hry

20 Josef Dobrovský (17. srpna 1753 Ďarmoty, nyní Balassagyarmat, Maďarsko – 6. ledna 1829 Brno) byl kněz, jezuita, český filolog, historik a zakladatel slavistiky v českých zemích. Je považován za vzor kriticky důsledného, racionálního osvícenského vědce. Někdy bývá také považován za představitele tzv. 1. obrozenecké generace. Ačkoli nepsal česky a nevěřil v budoucnost českého jazyka, bývá řazen do české literatury, protože se na záchraně českého jazyka svými filologickými pracemi výrazně podílel. Někdy je mu přezdíváno "modrý abbé". Jako jeden z prvních evropských lingvistů rozpoznal existenci indoevropské jazykové rodiny a příslušnosti slovanských jazyků k ní, a dokumentoval ji pravidelnými podobnostmi.17. srpna1753ĎarmotyBalassagyarmatMaďarsko6. ledna 1829Brnoknězjezuitafilologhistorikslavistikyabbé

21 Václav Matěj Kramerius (9. února 1753 Klatovy – 22. března 1808 Praha) byl český spisovatel, nakladatel a novinář. Pokřtěn byl jako Matěj Valentin, jméno Václav přijal později jako vlastenecké. Sám své příjmení psal většinou bratrským pravopisem jako Kraméryus9. února1753Klatovy22. března1808 Prahačeský

22 Vzdělanost a literatura v českých zemích - hudba  v 18. století zůstává obliba mší, oper a koncertů  roste i zájem o skladby pro menší počet nástrojů – dua, tria, kvarteta, kvintety  šlechta si po vzoru panovníků vydržuje na svých dvorech orchestry  skládají se symfonie  skladatelé pracují se silou zvuku = dynymikou – Jan Stamic, Josef Mysliveček  na Stamice a Myslivečka navázal především Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven  hudebníci spolupracují i se spisovateli – Beethoven do 9. symfonie vložil pasáž pro sbor – Óda na radost od Fridricha Schillera  objevuje se i nový hudební nástroj – klavír, který umožnuje silou úderu měnit sílu tónu, což dosud používané cembalo neumožňovalo

23 Jan Václav Stamic (19. června 1717 Německý Brod/Deutschbrod – 27. března 1757 Mannheim) byl český skladatel a houslista světového významu. Ten tkví v objevu klasické cyklické sonátové hudební formy, podílu na výstavbě čtyřvěté symfonie a rozšíření nástrojového obsazení orchestru. Díky svému novátorskému přístupu předešel dobu a stal se spolutvůrcem nově vznikajícího klasicistního hudebního slohu. Barvitost jeho hudby, svěží a odvážné nápady obdivoval i Wolfgang Amadeus Mozart. Byl považován též za nejlepšího dirigenta své doby. Zpočátku se proslavil převážně jako houslový virtuóz. Založil tzv. "mannheimskou školu", z níž vyšli další skladatelé klasicismu.19. června1717Německý Brod27. března1757 Mannheimčeskýsonátovésymfonieorchestru.klasicistního hudebního slohuWolfgang Amadeus Mozarthouslový"mannheimskou školu"

24 Josef Mysliveček (9. března 1737 Praha – 4. února 1781 Řím) byl významný český hudební skladatel období klasicismu.9. března1737Praha4. února1781Římskladatelklasicismu

25 Wolfgang Amadeus Mozart (27. ledna 1756, Salzburg – 5. prosince 1791, Vídeň) byl klasicistní hudební skladatel a klavírní virtuos; geniální hudebník, který za svého života vytvořil 626 děl světského i duchovního charakteru – opery, operety, symfonie, koncerty, komorní hudbu, mše a chorály.27. ledna1756Salzburg5. prosince1791Vídeňklasicistníopery operetysymfoniekoncertykomorní hudbumšechorály Ačkoli ve svém dětství koncertoval po celé Evropě, nakonec nenalezl ani vhodné místo k uplatnění svého obrovského díla. Provinil se tím, že už nechtěl sloužit jako lokaj aristokratické společnosti a stal se svobodným umělcem. Mezi jeho nejproslulejší díla se řadí opery (zvláště Figarova svatba a Don Giovanni) a Rekviem.

26 Ludwig van Beethoven (pravděpodobně 16. prosince 1770, Bonn – 26. března 1827, Vídeň) byl významný německý hudební skladatel, dovršitel vídeňského klasicismu. V průběhu svého života rozvinul klasicistní slohové a formové prostředky do svého individuálního hudebního stylu a otevřel tak dveře nové hudební epoše – romantismu.16. prosince1770Bonn 26. března1827Vídeňněmecký hudební skladatelvídeňského klasicismuromantismu

27 Fridrich Schiller Johann Christoph Friedrich von Schiller (10. listopadu 1759 Marbach am Neckar – 9. května 1805 Výmar) byl německý spisovatel, básník, dramatik a překladatel.10. listopadu1759Marbach am Neckar9. května1805Výmarněmeckýspisovatelbásník dramatikpřekladatel

28 Zápis - Vzdělanost, věda a technika  1. pol. 18. století = stagnace vzdělanosti  pokrok přináší povinná školní docházka  některé vědní obory se začínají rychle rozvíjet  pokračuje průzkum a objevování nových zámořských krajin  vědní obory se specializují  vynikající vědci: Linné, Lavoisier, Newton, Watt  encyklopedisté: Voltraire, Diderot, Rousseau,  snaha zachytit veškeré lidské poznatky pro budoucnost

29 Zápis - Vzdělanost, věda a technika Literatura  vznik národních literatur  nutnost povznést češtinu na úroveň ostatních jazyků – Dobrovský, Kramerius Hudba  obliba mší, oper, koncertů i menších děl  začíná se používat dynamika – Stamic, Mysliveček  Wolfgang Amadeus Mozart  Ludwig van Beethoven – symfonie, pěvecký sbor  nový nástroj - klavír

30 Shrnutí:  Jaká byla v 18. století obecná úroveň vzdělanosti v Evropě?  Co je specializace vědních oborů?  Proč došlo k rozvoji vědy?  Co je to zoologická a botanická systematika?  Které významné vědce a vynálezce té doby znáte?  Co je to encyklopedie?  Proč došlo k úpadku češtiny?  Proč bylo důležité vydávat české noviny a hrát české hry?  Porovnej slohy 17. a 18. století. K jakým změnám došlo a proč?  Která literární a hudební díla v této době vznikla?


Stáhnout ppt "Vzdělanost, literatura a hudba 18. stol. Vzdělanost a literatura v Evropě."

Podobné prezentace


Reklamy Google