Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělanost, literatura a hudba 18. století Označení materiálu: VY_32_INOVACE_06_francie.ppt Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělanost, literatura a hudba 18. století Označení materiálu: VY_32_INOVACE_06_francie.ppt Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma:"— Transkript prezentace:

1 Vzdělanost, literatura a hudba 18. století Označení materiálu: VY_32_INOVACE_06_francie.ppt Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma: Člověk a společnost, dějepis, mezi třicetiletou válkou a Francouzskou revolucí, kultura v 17. a 18. století, vzdělanost, literatura a hudba 18. století ZŠ Wagnerovo náměstí, Beroun Předmět, ročník: Dějepis, 8. ročník Autor: Ivana Flíčková Datum: 27. 11. 2011 Anotace: (popis způsobu použití výukového materiálu): Charakteristika vzdělanosti, literatury a hudby v 18. století v Evropě a v českých zemích, včetně hlavních představitelů. Tučný text slouží jako výchozí text pro tvorbu poznámek, ostatní text vysvětluje souvislosti nebo upozorňuje na zajímavé podrobnosti. Odkazy umožňují propojení jmen autorů s konkrétními ukázkami a zpět. Obrázky, které podporují lepší názornost, jsou opatřeny odkazem na zdrojovou stránku pro žáky s hlubším zájmem pro učivo. Prezentace jsou žákům k dispozici na www.jaknadejepis8.webnode.cz

2 Vzdělanost, literatura a hudba 18. století uč. 50 – 54 Ivana Flíčková ZŠ Beroun, Wagnerovo nám. 458

3 Vzdělanost, věda a technika většina obyvatel Evropy stále negramotná přesto rozvoj vědních oborů – specializace (přírodopis – botanika, zoologie, entomologie, geologie…) průzkum zámořských oblastí rozumové poznávání - mnoho objevů Carl Linné - švédský botanik systém třídění rostlin - používá se dodnes Antoine Lavoisier – zakladatel moderní chemie chemická terminologie hoření je umožněno okysličováním, složení vzduchu (zánik flogistonové teorie) „Nic nevzniká, nic se neztrácí, vše se pouze přeměňuje“

4 anglický fyzik - Isaak Newton– zkoumání síly – gravitační zákon skotský fyzik James Watt - parní stroj vědění je nejcennější pro lidstvo – francouzští filozofové, učenci a vědci = osvícenci - sestavili Encyklopedii 28 svazků, hlavní redaktor Denis Diderot přispívali Voltaire, Montesquieu, Rousseau skotský filozof a ekonom Adam Smith – svobodný trh a konkurence = pokles cen, růst blahobytu jeho kniha O příčinách bohatství národů (1776) – ovlivnila západní civilizaci

5 osvícenci hledali odpovědi na otázky o lidské společnosti – proč vznikl stát, z čeho odvozují svou moc monarchové atd. názor osvícenců na vznik státu: společenská smlouva na vytvoření státu – lidé ji uzavřeli mezi sebou dobrovolně lidé si ponechali právo určovat formu a způsob vlády, mohou žádat změnu vlády, postavit se na odpor nebo povstat pokud vláda nechrání jejich základní práva tyto myšlenky předcházely dvěma klíčovým událostem poslední třetiny 18. století – Americké a Velké francouzské revoluci

6 pro mnohé panovníky nebezpečné myšlenky – knihy osvícenců byly zakazovány či páleny přesto byli mnozí evropští vládci osvícenstvím ovlivněni: Marie Terezie Josef II. pruský král Fridrich II. ruská carevna Kateřina II. španělský král Karel III. toskánský vévoda, římsko – německý císař Leopold II.

7 Literatura zrod národních literatur – psaných v rodném jazyce knihy původně pro děti – úspěch u dospělých : Robinson Crusoe od daniela Defoa Gulliverovy cesty od Jonathana Swifta vzniká literatura v českém jazyce úředním jazykem němčina (i na školách) – úpadek češtiny Josef Dobrovský – jazykovědec Václav Matěj Kramerius – vydavatel Expedice česká – první české noviny, knihy divadlo v českém jazyce

8 Hudba stále oblíbené mše, opery skladby pro menší počet nástrojů – duo, trio, kvartet, kvintety, koncerty (vznik v 17. stol.) orchestry u dvorů – symfonie – skladby o 4 větách Jan (Johann) Václav Antonín Stamic – zesilování a zeslabování zvuku Josef Mysliveček Wolfgang Amadeus Mozart Ludwig van Beethoven nový nástroj – klavír – místo čembala

9 Carl Linné Švédský přírodovědec a lékař, zakladatel botanické a zoologické systematické nomenklatury. Vytvořil také pojem druh jako základ přirozené soustavy organismů. Nejvýznamnější dílo Systema naturae (Soustava přírody, 1735), v kterém popsal všechny tehdy známé organismy krátkou latinskou charakteristikou a označil je dvojslovnými názvy, tj. rodovým a druhovým, z nichž většina platí dodnes. http://cs.wikipedia.org/wiki/Carl_Linn%C3%A9

10 Antoine Lavoisier Byl francouzský šlechtic, chemik, ekonom, právník a daňový úředník. Je zakladatelem kalorimetrie, termochemie a často se označuje za otce moderní chemie. Vytvořil chemickou terminologii a nezávisle na Michailu Lomonosovi zformuloval zákon zachování hmotnosti. Objasnil roli kyslíku při spalování, okysličování a dýchaní. Vyvrátil tak flogistonovou teorii hoření. Byl popraven gilotinou během francouzské revoluce. http://www.youtube.com/watch?v=vQVeaIHWWck &feature=related

11 Denis Diderot Byl vedoucím skupiny francouzských pokrokových vědců a filozofů, sdružených k sepsání Encyklopedie aneb Racionálního slovníku věd, umění a řemesel. Posláním Encyklopedie bylo shrnout veškeré dosavadní lidské vědění. Vyšla v 28 svazcích v letech 1751 až 1772. http://cs.wikipedia.org/wiki/Denis_Diderot

12 François-Marie Arouet - Voltaire Francouzský spisovatel, dramatik, filosof a historik, encyklopedista. Vystudoval u jezuitů. Měl pohnutý život - kvůli své satirické poezii byl vězněn v pařížské Bastile a před dalším pronásledováním musel uprchnout z Francie. Věřil, že osvícenství je určeno především aristokracii a že změny vyjdou od panovníka. Reprezentoval proud, který požadoval reformu absolutismu (nebyl stoupencem lidu jako Rousseau). 1694 - 1778 http://cs.wikipedia.org/wiki/Voltaire

13 Jean Jacques Rousseau Jeho dílo ovlivnilo Velkou francouzskou revoluci i následující vývoj kolektivistických teorií. Podstatou jeho učení bylo, že lidé se rodí dobří a kazí se teprve vinou společnosti. Volal po návratu k přírodě a k lidské přirozenosti, kterou spatřoval v absenci novodobých dějin, jež člověka uvrhly do okovů konvencí a nesmyslných řádů. http://cs.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau

14 zdroje: text: Dějepis 8 pro základní školy, novověk, SPN, str. 50 - 54 obrázky: http://www.youtube.com/ http://cs.wikipedia.org/wiki/Carl_Linn%C3%A9 http://www.youtube.com/watch?v=vQVeaIHWWck&feature=related http://cs.wikipedia.org/wiki/Denis_Diderot http://cs.wikipedia.org/wiki/Voltaire http://cs.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau


Stáhnout ppt "Vzdělanost, literatura a hudba 18. století Označení materiálu: VY_32_INOVACE_06_francie.ppt Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma:"

Podobné prezentace


Reklamy Google