Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VZDĚLÁVACÍ AKCE 2006 Aneb vzdělávat se dá i příjemnou cestou…

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VZDĚLÁVACÍ AKCE 2006 Aneb vzdělávat se dá i příjemnou cestou…"— Transkript prezentace:

1 VZDĚLÁVACÍ AKCE 2006 Aneb vzdělávat se dá i příjemnou cestou…

2 LESNÍ KURZY Fonticulus Maděra Fonticulus Pístov Vlčácký lesní kurz Gubbio VLK – Vlčácký lesní kurz Lesní kurz Sursum Fons Beníšky a Slovensko Svatoplukovy pruty Modré z nebe

3 FONTICULUS MADĚRA Ženy - 15-16 let Muži - 15-17 let Letní tábor 18.-27. srpna 2006 http://www.skauting.cz/madera VĚK TERMÍNY INFORMACE je roverský kurz, na který se nezapomíná je deset dní naplněných smíchem, úsilím a hloubáním je společné hledání cest na horu jménem Skauting

4 FONTICULUS PÍSTOV Ženy - 15-17 let Muži – 16 -18 let Letní tábor 19. do 27.8.2006. http://www.skauting.cz/fonticulus/ VĚK TERMÍNY INFORMACE pro rádce, zástupce ve vedení skautů i roverů

5 VLČÁCKÝ LK GUBIO 15+ let jarní setkání : květen – červen 2005 letní část : 15. – 24. srpna 2005 http://els.skaut.org/gubbio.php VĚK TERMÍNY INFORMACE je lesní kurz, jehož hlavním cílem je výchova rádců a budoucích vůdců vlčat Duchovní program Vlčácký program Roverský program Společenství sester a bratří

6 VLČÁCKÝ LESNÍ KURZ 15- 20 let ? http://www.vlcackylesnikurz.wz.cz/ VĚK TERMÍNY INFORMACE Chceš víc rozumět vlčatům a chápat je? Chceš poznat nové bratry a sestry kteří pracují s vlčaty a získat nové nápady pro práci s nimi?

7 LK URSUM 16-18 let Jarní setkání: 28.4. - 1. 5. 2006 Letní běh: 11. - 20. 8. 2006 Podzimní setkání: 12.10. - 15.10. 2006 http://sursum.skaut.org/ VĚK TERMÍNY INFORMACE Sursum, to je společenství poutníků, kteří na okamžik propletli své osudy, aby se tím vzájemně obohatili Vydejme se spolu na cestu… Na cestu sebepoznání Na cestu duchovní Na cestu historie skautingu

8 FONS BENÍŠKY 17-27 let letní část - 18. – 27.8.2006 podzimní setkání - říjen, listopad 2006 zimní brigáda na Beníškách - říjen, listopad 2006 http://www.skauting.cz/fons VĚK TERMÍNY INFORMACE sebepoznání sebevzdělání hledání a nahlížení životních cest ve společnosti roverský program

9 FONS ORAVA objavovania seba samého sebavzdelávanie roverský program objavovania sveta okolo nás 17-27 let letní část - 18. – 27.8.2006 podzimní setkání - říjen, listopad 2006 zimní brigáda na Beníškách - říjen, listopad 2006 http://www.skauting.cz/fons VĚK TERMÍNY INFORMACE

10 GUBIO 17-27 let jarní část 2. 6. - 4. 6. 2006. letní část 14. 8. - 23. 8. 2006 http://gubbio.kvalitne.cz VĚK TERMÍNY INFORMACE otázky (a někdy i odpovědi) na skautská i další témata trochu z vlčácké a světluškovské teorie (pedagogika, psychologie...) roverské zážitky a hry i odpočinek

11 RLK SAFÍR 17 – 27 let Jarní setkání 12. - 14.5. 2006 Letní tábor 8. - 18.8. 2006 Podzimní setkání I 22. - 24.9. 2006 Podzimní setkání II 20. - 22.10. 2006 http://www.rlksafir.net/ VĚK TERMÍNY INFORMACE rozvoj vůdcovských schopností pro práci s rovery schopnost tvořit a organizovat zajímavý roverský program sebepoznání a osobnostní rozvoj účastníků

12 SVATOPLUKOVY PRUTY 4–6 členné skupiny 16–24 let Letní tábor 18. - 27. 8. 2006 http://www.skauting.cz/pruty/ VĚK TERMÍNY INFORMACE Roverský lesní kurs aktivně podporující rozvoj a činnost roverských kmenů Kurs nabízí inspiraci pro váš kmen v oblastech

13 MODRÉ Z NEBE 22-33 let ? http://www.skauting.cz/kif/modre-z-nebe/ VĚK TERMÍNY INFORMACE první oldroverský kurs žádné orvávačky, ale denně smysluplná práce a nějaké řemeslo žádné promyšlené psychohry a prožitková pedagogika, ale setkání a diskuse těch, kteří přemýšlejí o svém místě ve skautingu, ve světě, o duchovních hodnotách inspirativní hosté 10 dní v prostých podmínkách v zadumaném podzimním čase na místě, kde člověka budí vycházející slunce

14 ČEKATELSKÉ LESNÍ KURZY ČLK Stříbrná řeka 2006 ČLK Velká Morava 2006 SeLKa 2006 ČLK Corda ČLK Odyssea ČLK Pračolek ČLK Rozrazil 2006 Námořní akademie 2006

15 ČLK STŘÍBRNÁ ŘEKA 2006 15-17 let Jarní víkend ČLK a VLK: 7. - 9. 4. 2006 Orlovy Letní běh ČLK: 2. - 11. 8. 2006 Telecí u Poličky Termín odeslání přihlášek: 28. 2. 2006 http://www.skauting.cz/stribrna-reka/ VĚK TERMÍNY INFORMACE Nabízíme kvalitní přípravu na čekatelské zkoušky s převahou interaktivních programu, přátelskou a pohodovou atmosféru, spoustu praktických činností a zajímavých her.

16 ČLK VELKÁ MORAVA 2006 15 let Jarní setkání: 12. – 14. května 2006, Břeclav Letní tábor: 17. – 26. srpna 2006, Nová Ves u Oslavan Podzimní setkání: 20. – 22. října 2006, Strážnice http://www.skauting.cz/orjhodonin/ VĚK TERMÍNY INFORMACE 16 neobyčejných dní zaměřených nejen ke složení čekatelské zkoušky. Výměna nápadů a zkušeností z činnosti a jiné netradiční aktivity. Na podzimním víkendu možnost složit čekatelskou zkoušku.

17 SELKA 2006 15-17 let Jarní: 19.-21.5.2006 letní: 3.-13.8.2006 čekatelský víkend: 1.-3.9.2006 podzimní: 6.-8.10.2006 http://www.selka.wz.cz/ VĚK TERMÍNY INFORMACE Světluškovský lesní kurz SeLKa je určen všem, kdo pracují nebo budou pracovat se světluškami. Rozdělíme se s vámi o zkušenosti s nejmladšími skautkami.

18 ČLK Corda 16-20 let 4. – 8. května 2006 (seznamovací víkend) 4. – 13. srpna 2006 (letní část – tábor) 13. – 15. října 2006 (záv. víkend se zkouškami) http://els.skaut.org/corda.php VĚK TERMÍNY INFORMACE Budeme pracovat v malých skupinách podle oddílového zaměření. Při debatách, přednáškách, společných hrách a dalších činnostech budeme hledat stezky poutníků za Nejvyšší Pravdou a Láskou.

19 ČLK ODYSSEA 2006 15-17 let http://odyssea.xf.cz/ VĚK INFORMACE relaxační masáže, co je to SOS?, hvězdy lení oblohy, sborový zpěv, čajovna, točení řetězy, volejbal, lasování, korfbal atd. s handicapy, rychlokurz znakové řeči, mandaly, chemlonový copánky…

20 ČLK PRAČOLEK 15-20 let putování divokou přírodou - květen 2006 letní tábor – srpen 2006 podzimní zkouškový víkend - říjen 2006 http://www.skauting.cz/spls/ VĚK TERMÍNY INFORMACE Je určen těm skautkám a skautům, kteří nebudou litovat trochy času a úsilí aby získali nové nápady a podněty k oddílové činnosti, zapotili se a sáhli si možná až na dno svých sil…

21 ČLK ROZRAZIL 2006 15-20 let Kurz probíhá formou 4 večerních dvouhodinových přednášek na klubovách našich oddílů a víkendovky, která je obvykle mimo Brno. http://www.skauting.cz/clkrozrazil/ VĚK TERMÍNY INFORMACE Základním cílem Rádcovského kurzu je přednesení témat, jejichž znalost je podstatná pro vedení družiny z oblasti metodiky, bezpečnosti, organizace, idey, psychologie, zdravovědy a náplně programu schůzky. Dalším cílem je také navázání kontaktů mezi rádci - vrstevníky a jejich motivace pro další činnost.

22 NÁMOŘNÍ AKADEMIE 2006 15+ let druhá polovina srpna 2006 http://skauting.cz/namorni_akademie/ VĚK TERMÍNY INFORMACE Čekatelský lesní kurz vodních skautů Zaměřujeme se i na základy vodáckých disciplín, které budou kormidelníci a lodivodi oddílů vodních skautů moci dále využívat při práci v oddílech.

23 VŮDCOVSKÉ LESNÍ KURZY Jesenický vůdcovský lesní kurz 2006 VLK Stříbrná řeka 2006 Ursus 2006 VLK Castor / Gemini VLK Velká Morava 2006 Vůdcovský lesní kurs Gong Oikos Pavučina

24 Jesenický VLK 2006 18+ let ? http://www.skauting.cz/jels/ VĚK TERMÍNY INFORMACE Cítíš složitost postmoderního světa a zároveň tušíš, že i v něm lze zůstat věrný skautským ideálům? Chceš se připravit na OČK Myšlenkové základy skautingu či Vedení oddílu?

25 VLK Stříbrná řeka 2006 Nabízíme tým skautských i civilních odborníků, kvalitní přípravu na vůdcovské zkoušky nejen formou přednášek, ale i besed a modelových situací. 18+ let Jarní víkend ČLK a VLK: 7. - 9. 4. 2006 Orlovy Letní běh VLK:31. 7. - 11. 8. 2006 Telecí u Poličky Podzimní zkoušky VLK: 6. - 8. 10. 2006 Telecí u Poličky http://www.skauting.cz/clkrozrazil/ VĚK TERMÍNY INFORMACE

26 Ursus 2006 Ursus je VLK který je typický pohodovou atmosférou, která vytváří prostor pro otevřené rozhovory, bližší poznání nás všech, hlubší zamyšlení nad konkrétními potřebami a problémy. 18+ let Jarní víkend : 28. 4. – 1. 5. 2006 Letní část. 8. – 3. 9. 2006 Zkoušky: 22. – 24. 9. 2006 http://ursus.mysteria.cz/ VĚK TERMÍNY INFORMACE

27 VLK Castor / Gemini Vůdcovská zkouška má čtrnáct oboru. Odpovídá jejich obsah potřebám dnešních vůdců oddílu? Hledáme novou podobu pro vůdcovskou zkoušku. Je to experiment, ale jistě ne nezajímavý - a ty můžeš být u toho! 18+ let 5.–8. 5. 2006 9.–11. 6. 2006 28. 7.–13. 8. 2006 http://www.skauting.cz/gemini/ VĚK TERMÍNY INFORMACE

28 VLK Velká Morava 2006 VLK Velká Morava je určen všem sestrám i bratrům, kteří mají zájem prostřednictvím zážitkově vzdělávacího kurzu se připravit ke složení vůdcovské zkoušky, seznámit se s novými lidmi, získat nové zkušenosti a náměty pro svou další skautskou činnost. 18+ let Jarní setkání: 7. – 9. dubna 2006, Mikulov Letní tábor: 15. – 26. srpna 2006, Nová Ves u Oslavan Podzimní setkání: 6. – 8. října 2006, Hodonín Závěrečné setkání: 10. – 12. listopadu 2006, Břeclav http://www.skauting.cz/orjhodonin/ VĚK TERMÍNY INFORMACE

29 Vůdcovský lesní kurs Gong Chceš se stát v budoucnu činovníkem a vést skautský oddíl? Chtěl bys už dnes být užitečný svému vůdci a pomáhat mu v jeho vedení? Právě pro Tebe je připraven vůdcovský lesní kurz Gong, kde získáš potřebné znalosti a naučíš se i věcem málo obvyklým. 18+ let 18. - 27. srpna 2006, skautská základna Věžnice u Bouzova http://els.skaut.org/gong.php VĚK TERMÍNY INFORMACE

30 OIKOS Zapomeňte na vůdcovské kurzy a jeďte na první kurz pro vedení oddílů. Máte chuť svůj oddíl rozvíjet, ale není snadné o tom přesvědčit ostatní a shodnout se na cestě? Pojďte ji hledat s celým vaším týmem a spolu s námi na kurz Oikos 2006. 17+ let jarní setkání: 7. - 9. dubna 2006 letní kurz: 12. – 20. srpna 2006 podzimní setkání (pro zájemce o složení VZ/ČZ) http://www.skauting.cz/oikos/ VĚK TERMÍNY INFORMACE

31 PAVUČINA Chceš se zlepšit? Je zde ZCELA NOVÝ a ZCELA JINÝ vůdcovský kurz. Vůdcovský kurz Pavučina se skládá z několika víkendů a končí vůdcovskými zkouškami. Kurz zaměřený na obtížné situace, které nás ve skautském životě potkávají, hodně možností prakticky si něco vyzkoušet. 18+ let Podzim 2006 http://www.skauting.cz/pavucina/ VĚK TERMÍNY INFORMACE

32 DLŠ Babí léto Severočeská lesní záchranářská škola Kurzy Ekumenické lesní školy Lesní škola 2006 LESNÍ ŠKOLY

33 Dívčí lesní škola Babí léto Hledání místa ve světě * vzájemné obohacení * cukrárna * prostor pro sebe * o čem sní ženy * divadlo * tvořivost * pohyb * zpěv * tanec * hudba * babí léto * harmonie * pospolitost * dobrodružství * relaxace * chvála rozličnosti * povídání – naslouchání * setkání * radost * A spousta dalšího – záleží i na vás. 16+ let Letní část: 18.8. – 27.8. 2006 Podzimní část: 16. 11. – 19. 11. 2006 Místa ještě upřesníme http://www.skauting.cz/gemini/ls_babi_leto.html VĚK TERMÍNY INFORMACE

34 SČ lesní záchranářská škola Chceš zažít, jak skauti dorůstají v lesoškoláky, pokusit poznat nebo si jen potvrdit svoji životní cestu, setkat se skautským týmem, který něco ví o teorii i praxi, poznat, jak se cítí záchranáři v akci, zažít řadu simulovaných situací a her, které Ti o Tobě řeknou víc, než jsi se o sobě dozvěděl dosud, prožít mnoho nového v přírodě i ve městě, za slunečného počasí i za deště či na sněhu? 16+ let 19. – 21. května 2006 1. víkend Seznamovací 18. – 27. srpna 2006 Táborová část Hlavní část 6. – 8. října 2006 2. víkend Vodní 2. – 4. února 2007 3. víkend Sněhový březen 2007Zkušební víkend OČK zdravověda http://www.skauting.cz/seleska/ VĚK TERMÍNY INFORMACE

35 Kurzy Ekumenické lesní školy Chceš si prohloubit a prožít myšlenkové základy skautingu Víš co je zážitková pedagogika? Měl si v ruce GPS? Chceš se potkat se skutečným špiónem Umíš lasovat? A co takhle tepat kůži? A co vázané stavby? Tak pojeď na ekumenickou lesní školu... 16+ let 8. - 27. srpna 2006 v Měsíčním údolí u Vlašimi říjen 2006 - podzimní setkání víkend v lednu 2006 - seminář Ekumenické LŠ http://els.skaut.org/ VĚK TERMÍNY INFORMACE

36 Lesní škola 2006 vodácký výcvik na kanoích a raftech, sjetí úseku řeky, klasické letní táboření, stavby, vazby, provaznictví, dřevorubectví, ohně, zálesácká kuchyně, cykloturistika, lezecký výcvik, hry a sporty v přírodě, bivakování, horská turistika, via ferrata, ledovcová turistika, zimní táboření, lyžování, sněžnice. 16+ let Jarní seznamovací víkend 10.-12.3.2006 vodácký víkend 5.-8.5.2006 Letní tábor 18.-27.8.2006 Vysokohorská turistika 9.-16.9.2006 Zimní táboření 1.-4.2.2007 http://www.skauting.cz/stribrna-reka/ VĚK TERMÍNY INFORMACE

37 ILŠ Collegium ILŠ Pollux / Gemini ILŠ EJHLE INSTRUKTORSKÉ LESNÍ ŠKOLY

38 ILŠ Collegium 21+ let ? http://www.skauting.cz/collegium VĚK TERMÍNY INFORMACE Chceme vytvořit bratrské společenství, vzájemně se učit a obohacovat, hledat cesty duchovního života. Čerpáme z odkazu předchůdců skautingu, skautských výchovných tradic i ze současné pedagogiky, psychologie, filosofie. Nabízíme absolvenci ILŠ a zájemcům i získání IK.

39 ILŠ Pollux / Gemini 21+ let 31. 3.–2. 4. 2006 5.–8. 5. 2006 9.–11. 6. 2006 31. 7.–13. 8. 2006 http://www.skauting.cz/gemini/ VĚK TERMÍNY INFORMACE možnost vyzkoušet si přímo v akci zajímavé a inovativní metody výuky pomoc zkušených instruktorů, kteří Ti pomohou realizovat smělé vize a nenechají Tě ve štychu, když se náhodou dostaneš do úzkých příležitost poznat nové i vyzkoušené metodické postupy ostatních instruktorů i Polluxů

40 Nestihli/-y jste na Mikulášském semináři všechno? Hledáte inspirativní programy pro oddíl/kmen? Chcete prožít Den sesterství/Thinking day netradičně? guiding is not dead 25. února 2006Salesiánské divadlo v Praze Pak právě pro Vás pořádáme VALENTINSKÝ SEMINÁŘ

41 TVOŘIVOSTDÍLNY creativity zrození abstrakce (NG) šperky (UPM) africké rytmy

42 GENDERSETKÁNÍ gender hospicové hnutí rodina (děti, kariéra) vzpomínky jako inspirace

43 SVĚTNÁZORY world „Jeden svět“ v oddíle? humanitární akce WAGGGS a my

44 www.skaut.cz/valentinskyseminar VALENTINSKÝSEMINÁŘ guiding is not dead tvořivost/creativity/dílny gender/setkání svět/world/názory

45 UPOZORNĚNÍ !!! Pokud chcete, aby se vaše vzdělávací akce objevila v lednovém tištěném Přehledu vzdělávacích akcí Junáka 2006 Pošlete email s informacemi na junakhlasi@skaut.czjunakhlasi@skaut.cz Formulář najdete na www.skaut.cz/ustrediwww.skaut.cz/ustredi TUTO PREZENTACI SI MŮŽETE STÁHNOUT NA WEBU: www.skauting.cz/seminar


Stáhnout ppt "VZDĚLÁVACÍ AKCE 2006 Aneb vzdělávat se dá i příjemnou cestou…"

Podobné prezentace


Reklamy Google