Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Akciové trhy - nedávný vývoj a výhled pro rok 2008 Data k 3.12.2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Akciové trhy - nedávný vývoj a výhled pro rok 2008 Data k 3.12.2007."— Transkript prezentace:

1 1 Akciové trhy - nedávný vývoj a výhled pro rok 2008 Data k 3.12.2007

2 2 Akciový trh v USA n akciový trh pod silným vlivem událostí na kreditním trhu ztráty z investic do cenných papírů navázaných na vývoj amerického hypotéčního trhu zdroj: Barclays, Morgan Stanley

3 3 Akciový trh v USA n ztráty ve finančním sektoru byly hlavním důvodem meziročního poklesu ziskovostí společností....... ze 491 společností z indexu S&P 500 – 63% překonalo odhady, 12% oznámilo v souladu s odhady a 25% pod odhady...... přesto byl průměrný oznámený EPS o 2,1% nižší než průměrné odhady (+4,3% v posledních 8 kvartálech)...... a meziroční růst EPS byl -4,4% (na začátku 3Q se čekalo +6,2% a na začátku 4Q +3,6%)... finanční sektor – meziroční pokles EPS o 27% zdroj: Thomson Financial

4 4 Akciový trh v USA n... a také hlavním důvodem poklesu konsensuálních odhadů ziskovosti pro 4Q/07 aktuálně +1,3% yoy, pokles ze začátku 4Q/07 +11,5% yoy finanční sektory: –před třemi měsíci +11,2% yoy –před měsícem +8,4% yoy –aktuálně -2,2% yoy “zbylé” sektory S&P 500 (ex auto & developers): –před třemi měsíci +13,6% yoy –před měsícem +12,7% yoy –aktuálně +12,9% yoy zdroj: Thomson Financial

5 5 Akciový trh v USA zdroj: Thomson Financial

6 6 Akciový trh v USA zdroj: Thomson Financial

7 7 Akciový trh v USA n klíčová otázka - co to udělá se spotřebitelem? kromě developerů a aut zatím ve spotřebitelských sektorech růst zisků: –za 3Q celý segment – minus 22% –bez aut a developerů – plus 5% ocenění akcií z těchto segmentů blízké podzimu 2000: –tenkrát – nejdříve nezajímavé staré ekonomiky, pak obavy z následné recese –teď – obavy z možné recese v USA zdroj: Thomson Financial

8 8 Akciový trh v USA konec roku 1990konec roku 2007 ocenění = PE FY216,214,2 10YR US bond8,10%3,85% Fed Funds7,30%4,50% cena ropyrostoucí finanční systémcredit crunchmožný credit crunch US GDPdalších 9M recesemožná recese 12M vývoj S&P50026,3%??? n konec světa...? zdroj: UBS

9 9 Akciový trh v Evropě zdroj: Thomson Financial

10 10 Akciový trh v Evropě zdroj: Thomson Financial

11 11 Akcie na rozvíjejících se trzích n klíčová otázka - mohou ekonomiky těchto trhů růst i v případě zpomalení ekonomiky v USA? zdroj: Morgan Stanley

12 12 Východní Evropa: ocenění akciových trhů rozptýleno kolem hodnot pro západní Evropu n České akcie výrazně dražší než evropské, Polsko na podobné úrovni n Uvedené hodnoty ovlivněny rozdílnou oborovou strukturu jednotlivých indexů, tempem růstu zisků, mírou zadlužení, firemních investic, aj. zdroj: Morgan Stanley, IBES

13 13 Nač sázíme ve východní Evropě? Ropa a plyn n Cena ropy se střednědobě udrží na >70 USD/bl n Potenciál ruských / kazašských nezávislých společností n Silná rafinérská marže n Výjimečné rezervy firem na teritoriu SNS Materiály a drahé kovy n Globální ekonomika nesklouzne do recese, těžiště růstu v Asii n Příznivé prostředí zejména pro velkoobjemové a zemědělské komodity n Pouze pozvolný pokles cen barevných kovů k rovnovážným úrovním n Silný fundament u zlata, Pt, Pd Rusko / Kazachstán – spotřební sektor, bydlení, bankovnictví n Rostoucí kupní síla obyvatelstva, vyšší výdaje na spotřebu a bydlení n Reforma energetiky v Rusku n Kazašská ekonomika překoná likviditní krizi, udrží si tempo růstu >7% Turecko n Pokračující cyklus snižování sazeb n Oživení domácí poptávky (zboží dlouhodobé spotřeby, bankovnictví) n Nová vláda oddána reformám a partnerství s Evropou

14 14 Děkuji Vám za Váš zájem „Budoucnost nejistá je“

15 15 Právní upozornění Podílové fondy Investiční společnosti České spořitelny, a.s. n Úplné názvy otevřených jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. n Informace a informační materiály týkající se podílových listů otevřených podílových fondů obhospodařovaných Investiční společností České spořitelny, a.s. (dále jen „ISČS“) vytváří a zveřejňuje Česká spořitelna, a.s., úsek investiční produkty. Česká spořitelna, a.s. podléhá dohledu České národní banky. Útvar České spořitelny,a.s. (dále jen „ČS“), který informační materiály vytváří a zveřejňuje je organizačně i technicky oddělen od obchodních útvarů ČS. Odměna osob, které se podílejí na tvorbě informačního materiálu není odvozena od obchodů ČS s tímto investičním nástrojem. Zdrojem informací pro tvorbu informačních materiálů je ISČS. Emitentem podílových listů otevřených podílových fondů a obhospodařovatelem fondů je ISČS. ČS je distributorem podílových listů otevřených podílových fondů ISČS a plní funkci depozitáře těchto fondů. ISČS je vždy předem seznámena s informačním materiálem před jeho rozšířením. n Metody a principy ohodnocení finančního nástroje vymezuje Vyhláška č. 270/2004 Sb., o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování. Pokud se v informačním materiálu hovoří o jakémkoli výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena. n ISČS je dceřinou společností ČS, která je jejím jediným akcionářem. ISČS se nijak nepodílí na základním kapitálu ČS. ISČS podléhá dohledu České národní banky. ISČS nemá větší než 5% podíl na žádném emitentovi investičních nástrojů, které jsou v portfoliích jí obhospodařovaných podílových fondů ani na žádné jiné právnické osobě.


Stáhnout ppt "1 Akciové trhy - nedávný vývoj a výhled pro rok 2008 Data k 3.12.2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google