Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří 2000-2010 Hospodářská a sociální rada Mostecka 11.04. 2011 Most.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekologické centrum Most pro Krušnohoří 2000-2010 Hospodářská a sociální rada Mostecka 11.04. 2011 Most."— Transkript prezentace:

1 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří 2000-2010 Hospodářská a sociální rada Mostecka 11.04. 2011 Most

2 2 Motto: „Je naším cílem nejenom podávat objektivní informace, týkající se životního prostředí, fungovat jako prostředník při hlášení podnětů a stížností, připravovat odborné projekty v oblasti životního prostředí, zabývat se vlastní publikační činností, ale také v lidech probouzet zájem a starost o životní prostředí nabídkou nejrůznějších akcí a především ekologickou výchovou motivovat děti, žáky a studenty k přemýšlení o důsledcích nešetrného chování k přírodě a informovat je o možnosti nápravy, která záleží na každém jedinci“. Kolektiv ekoporadců ECM

3 3 Od kdy fungujeme ? od 3. července 2000 Kde sídlíme ? Ekologické centrum Most pro Krušnohoří Most Budovatelů 2830 VÚHU a.s.

4 4 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří

5 5 Výroční zprávy za 10 let činnosti Ekologické centrum Most pro Krušnohoří

6 6 Jak to začalo… Legislativa Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí Iniciátor Česká rafinérská a.s. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Inspirace Holandská agentura na ochranu životního prostředí DCMR v Rotterdamu

7 7 Trocha chronologie… 13.březen 2000 Dohoda o spolupráci při vzniku a provozování ECM a o výměně informací o životním prostředí

8 8 Trocha chronologie… Memorandum o podpoře

9 9 Trocha chronologie… květen 2000 Zřízeny internetové stránky ECM červen 2000 ECM vybaveno potřebným technickým a kancelářským vybavením 3. červenec 2000 ECM otevřeno pro veřejnost 1.říjen 2000 bezplatná Zelená linka 800 195 342 31. prosinec 2000 167 dotazů od otevření ECM 452 uživatelů webových stránek

10 10 Trocha chronologie… 2001 3 vlastní projekty ECM pro výběrové řízení MŽP 505 dotazů 3800 uživatelů webových stránek

11 11 Trocha chronologie… 2002 Připojení Statutárního města Most k finanční podpoře ECM rozšíření služeb o ekoporadenství Projekt Životní prostředí Mostecka Zpravodaj ECM ECM členem Euroregionu Krušnohoří 509 dotazů 6700 uživatelů webových stránek

12 12 Trocha chronologie… 2003 815 dotazů 9750 uživatelů webových stránek Vydání informačních letáků o smogu, přízemním ozónu, elektrospotřebitelství … Projekt na identifikaci pachové zátěže Soutěže, Den Země, Svátek vody … Projekt „Nejezdíme sami“

13 13 Trocha chronologie… 2004 Připojení Severočeských dolů a.s. k finanční podpoře ECM ECM přidruženým členem STEP Publikace „V obcích ekologicky“ Příručka „Zelený rádce Mostecka“ 645 dotazů 18 250 uživatelů webových stránek

14 14 Trocha chronologie… 2005 785 dotazů 17 000 uživatelů webových stránek Projekt „Ekologie na cestách“ Ekologická výchova Soutěž „Zelená třída“ Ekohry „S Barborkou“

15 15 Trocha chronologie… 2006 ECM má detašované pracoviště v Kralupech nad Vltavou : –22. června podpis Dohody –2. října zahájení činnosti 1355 dotazů Výukový program „Chemie a životní prostředí“

16 16 Trocha chronologie… 2007 Nová podoba webových stránek Změna provozu ECM nonstop režim => pracovní dny od 06:00 do 22:00 886 dotazů Osvětová činnost Ekologická výchova (ekoznačení)

17 17 Trocha chronologie… 2008 932 dotazů Cyklus článků, výukových programů.. Publikace „Poznej vetřelce“ „AKTA U“

18 18 Trocha chronologie… 2009 Připojení Města Litvínov k finanční podpoře ECM 815 dotazů Prezentace činnosti ECM v Kanadě, Estonsku Projekty : „Most – čisté město“ „Máme to vychytaný“

19 19 Trocha statistiky… Za 10 let činnosti zodpovězeno 9053 dotazů vyřízeno 160 stížností z ČR vyřízeno 39 stížností ze Saska

20 20 Poslání Ekologického centra Most pro Krušnohoří zajišťovat aktivní přístup k informacím o životním prostředí vytvářet platformu pro výměnu názorů odbourávat pomyslné komunikační bariéry mezi veřejností, orgány veřejné správy a průmyslovými podniky v problematice ochrany životního prostředí napomáhat přenosu informací v případě mimořádných situací majících charakter ekologických škod a havárií přispívat vlastními projekty k rozšíření nabídky enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty poskytovat dostupné bezplatné poradenství v oblasti komunální ochrany životního prostředí a ekospotřebitelství pro širokou veřejnost podílet se na řešení regionálních problémů ochrany životního prostředí

21 21 Komunikace

22 22 Přehled služeb Monitoring kvality ovzduší, vody Komunikace s průmyslem Osvětová činnost Ekoporadenská činnost

23 23 Přehled služeb Monitoring kvality ovzduší Sledované veličiny: SO 2, NO 2, NO, NOx, H 2 S, O 3, PM 10, CO, aromatické uhlovodíky (benzen) směr a rychlost větru, rozptylové podmínky, biometeorologická předpověď Četnost stahování dat každé 3 hodiny, v případě překročení limitů škodlivin v ovzduší frekvence každou hodinu. Výsledky jsou současně aktualizovány na webu ECM Výstupy ze zpracování dat: průměrné hodinové, denní, týdenní a měsíční koncentrace škodlivin v ovzduší - publikováno v grafické a tabulkové podobě na webu ECM roční, měsíční, týdenní či denní zprávy o kvalitě ovzduší, rozptylových podmínkách atd., včetně komentářů v elektronické podobě

24 24 Přehled služeb Monitoring kvality ovzduší

25 25

26 26 Přehled služeb Monitoring kvality ovzduší – denní výstup

27 27 Přehled služeb Monitoring kvality ovzduší – týdenní výstup

28 28 Přehled služeb Monitoring kvality ovzduší – měsíční výstup

29 29 Přehled služeb Monitoring kvality ovzduší – měsíční výstup

30 30 Přehled služeb Monitoring kvality ovzduší – roční výstup

31 31 Přehled služeb Monitoring průtoků vody

32 32 Přehled služeb Komunikace s průmyslem ECM komunikuje s dispečinky průmyslových podniků Informace o nestandardním událostech jsou operativně uveřejněny na webových stránkách ECM a předávány saské straně 248 nestandardních událostí v roce 2010

33 33 Přehled služeb Komunikace s průmyslem 248

34 34 Přehled služeb

35 35 Přehled služeb Osvětová činnost Tiskové zprávy 28 tiskových zpráv či článků Zpravodaj ECM distribuován v elektronické formě Výukové programy 40 bezúplatných výukových seminářů 6 s příspěvkem školy Odborné semináře 2 k programu Zelená úsporám

36 36 VÝUKA Cyklus výuky „Chemie a životní prostředí“

37 37 Přehled služeb Půjčování knih a videokazet, prodej publikací 89 zapůjčených publikací 26 prodaných publikací Osvětová činnost

38 38 Přehled služeb Ekoporadenská činnost - nástroje Zelený telefon 800 195 342 Osobní konzultace Elektronická komunikace e-mail Skype Facebook – od 07/2010 Provozování internetových stránek – sekce Zelený rádce Publikování článků a tiskových zpráv v regionálních médiích Vydávávání neperiodických a periodických publikací

39 39 Přehled služeb Ekoporadenská činnost - nástroje

40 40 Přehled služeb DOTAZY 1639

41 41 Přehled služeb DOTAZY

42 42 Přehled služeb DOTAZY

43 43 Přehled služeb STÍŽNOSTI 12 ČR  7 x zápach  1 x prašnost  1 x broušení azbestu Sasko  2 x zápach  1 x zvýšená koncentrace SO2

44 44 Zvyšování úrovně poskytovaných služeb ECM zahájilo na Den Země poradenství k programu Zelená úsporám poskytlo veřejnosti poradenství v rozsahu 139,75 bezúplatných hodin realizovalo 2 semináře pro žadatele zpracovalo Metodickou příručku pro pedagogy pro odborné vzdělávání s názvem Životní cyklus odpadů ve vybraných hospodářských odvětvích

45 45 Zvyšování úrovně poskytovaných služeb oponentní posudky odborných ročníkových a diplomových prací praxe studentů středních a vysokých škol motivace veřejnosti k třídění odpadů => sběrný E-box pro zpětný odběr drobného elektrozařízení a použitých článků a baterií v ECM vzdělávací akce (celkem 8) např. Chytré nakupování, Zelená energie, ekologická výchova exkurze do průmyslových podniků soutěže, např. vědomostní předvánoční soutěž pod záštitou Mosteckého deníku o publikaci AKTA U

46 46 Soutěž o AKTA-U

47 47 STATISTIKA Zodpověděli jsme rekordních 1639 dotazů Prezentovali ECM na akcích před cca 900 lidmi Strávili jsme celkem 393,8 hodin nad dotazy veřejnosti Informovali jsme celkem o 248 zprávách o nestandardních událostech v průmyslových podnicích Zapůjčili jsme 89 publikací z knihovny ECM Realizovali 40 bezplatných výukových programů, kterých se zúčastnilo 777 žáků z 5 středních a 9 základních škol Mostecka Vydali jsme 28 tiskových zpráv …

48 48 Partnerství ECK je od roku 2004 přidruženým členem Sítě ekologických poraden České republiky

49 49 Členové STEP

50 50 Regionální spolupráce ECM členem komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge Hospodářské a sociální rady Mostecka

51 51 LIDÉ v ECM

52 52 LIDÉ v ECK

53 53 FINANCOVÁNÍ 2010 Náklady Kč v tis. Materiál15,5 Energie Opravy Cestovné3,3 Ostatní služby (telefony, internet)84,8 Mzdové náklady1055,0 SZP358,7 Odpisy Rezervy a opravné položky28,2 Ostatní provozní náklady6,3 PRVOTNÍ NÁKLADY CELKEM1551,8 Správní režie625,0 Reprografie8,5 Překlady Autodoprava3,9 DRUHOTNÉ NÁKLADY CELKEM637,4 NÁKLADY CELKEM2189,2 ZISK-88,3 Výnosy Kč v tis. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ a.s.300 UNIPETROL RPA, s.r.o.360 Coal Services a.s.300 Severočeské doly a.s.300 CELIO, a.s.80 Město Litvínov84 Statutární město Most85,7 VÝNOSY Z DLOUHODOBÝCH SMLUV1509,7 Metodická příručka425 UNIPETROL RPA, s.r.o.- realizace výukových programů100 Zelená úsporám44,0 Prodej publikací (AKTA U, CD Chemie a ŽP atd.)9,3 Organizace odborných seminářů7,5 Výuka Zelené nakupování5,4 VÝNOSY Z JEDNORÁZOVÝCH ZAKÁZEK591,2 VÝNOSY CELKEM2100,9

54 54 FINANCOVÁNÍ 2011 Výnosy Kč v tis. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ a.s.300 UNIPETROL RPA, s.r.o.360 Coal Services a.s.300 Severočeské doly a.s.300 CELIO, a.s.*20 Město Litvínov84 Statutární město Most85,7 VÝNOSY Z DLOUHODOBÝCH SMLUV1449,7 Enviromentální výuka175 Prodej publikací (AKTA U, CD Chemie a ŽP atd.)10 Organizace odborných seminářů10 Výuka Zelené nakupování6 Zelená úsporám** VÝNOSY Z JEDNORÁZOVÝCH ZAKÁZEK201 VÝNOSY CELKEM1650,7 Náklady Kč v tis. Materiál16,0 Energie Opravy Cestovné4,0 Ostatní služby (telefony, internet)85,0 Mzdové náklady890,0 SZP302,0 Odpisy Rezervy a opravné položky30,0 Ostatní provozní náklady7,0 PRVOTNÍ NÁKLADY CELKEM1334,0 Správní režie540,0 Reprografie10,0 Překlady Autodoprava4,0 DRUHOTNÉ NÁKLADY CELKEM554,0 NÁKLADY CELKEM1888,0 ZISK-237,3

55 55 PODĚKOVÁNÍ Činnost Ekologického centra Most pro Krušnohoří byla možná díky finanční a informační podpoře společností: ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. UNIPETROL RPA, s.r.o. Coal Services a.s. Severočeské doly a.s. CELIO a.s. Statutární město Most Město Litvínov Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Český hydrometeorologický ústav Zdravotní ústav Most Povodí Ohře, státní podnik

56 56 Závěr Děkuji Vám za pozornost Ing. Milena Vágnerová


Stáhnout ppt "Ekologické centrum Most pro Krušnohoří 2000-2010 Hospodářská a sociální rada Mostecka 11.04. 2011 Most."

Podobné prezentace


Reklamy Google