Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekologické centrum Most pro Krušnohoří"— Transkript prezentace:

1 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří 2000-2010
Hospodářská a sociální rada Mostecka Most

2 Motto: „Je naším cílem nejenom podávat objektivní informace, týkající se životního prostředí, fungovat jako prostředník při hlášení podnětů a stížností, připravovat odborné projekty v oblasti životního prostředí, zabývat se vlastní publikační činností, ale také v lidech probouzet zájem a starost o životní prostředí nabídkou nejrůznějších akcí a především ekologickou výchovou motivovat děti, žáky a studenty k přemýšlení o důsledcích nešetrného chování k přírodě a informovat je o  možnosti nápravy, která záleží na každém jedinci“. Kolektiv ekoporadců ECM

3 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Od kdy fungujeme ? od 3. července 2000 Kde sídlíme ? Most Budovatelů 2830 VÚHU a.s.

4 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří

5 Výroční zprávy za 10 let činnosti
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří Výroční zprávy za 10 let činnosti

6 Jak to začalo… Legislativa
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí Iniciátor Česká rafinérská a.s. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Inspirace Holandská agentura na ochranu životního prostředí DCMR v Rotterdamu

7 Trocha chronologie… 13.březen 2000
Dohoda o spolupráci při vzniku a provozování ECM a o výměně informací o životním prostředí

8 Trocha chronologie… Memorandum o podpoře

9 Trocha chronologie… květen 2000 červen 2000 3. červenec 2000
Zřízeny internetové stránky ECM červen 2000 ECM vybaveno potřebným technickým a kancelářským vybavením 3. červenec 2000 ECM otevřeno pro veřejnost říjen 2000 bezplatná Zelená linka 31. prosinec 2000 167 dotazů od otevření ECM 452 uživatelů webových stránek

10 Trocha chronologie… 2001 3 vlastní projekty ECM pro výběrové řízení MŽP 505 dotazů 3800 uživatelů webových stránek

11 Trocha chronologie… 2002 Připojení Statutárního města Most k finanční podpoře ECM rozšíření služeb o ekoporadenství Projekt Životní prostředí Mostecka Zpravodaj ECM ECM členem Euroregionu Krušnohoří 509 dotazů 6700 uživatelů webových stránek

12 Trocha chronologie… 2003 815 dotazů 9750 uživatelů webových stránek
Vydání informačních letáků o smogu, přízemním ozónu, elektrospotřebitelství … Projekt na identifikaci pachové zátěže Soutěže, Den Země, Svátek vody … Projekt „Nejezdíme sami“

13 Trocha chronologie… 2004 Připojení Severočeských dolů a.s. k finanční podpoře ECM ECM přidruženým členem STEP Publikace „V obcích ekologicky“ Příručka „Zelený rádce Mostecka“ 645 dotazů uživatelů webových stránek

14 Trocha chronologie… 2005 785 dotazů 17 000 uživatelů webových stránek
Projekt „Ekologie na cestách“ Ekologická výchova Soutěž „Zelená třída“ Ekohry „S Barborkou“

15 Trocha chronologie… 2006 ECM má detašované pracoviště
v Kralupech nad Vltavou : 22. června podpis Dohody 2. října zahájení činnosti 1355 dotazů Výukový program „Chemie a životní prostředí“

16 Trocha chronologie… 2007 Nová podoba webových stránek
Změna provozu ECM nonstop režim => pracovní dny od 06:00 do 22:00 886 dotazů Osvětová činnost Ekologická výchova (ekoznačení)

17 Trocha chronologie… 2008 932 dotazů Cyklus článků, výukových
programů.. Publikace „Poznej vetřelce“ „AKTA U“

18 Trocha chronologie… 2009 Připojení Města Litvínov k finanční podpoře ECM 815 dotazů Prezentace činnosti ECM v Kanadě, Estonsku Projekty : „Most – čisté město“ „Máme to vychytaný“

19 Trocha statistiky… Za 10 let činnosti zodpovězeno 9053 dotazů
vyřízeno 160 stížností z ČR vyřízeno 39 stížností ze Saska

20 Poslání Ekologického centra Most pro Krušnohoří
zajišťovat aktivní přístup k informacím o životním prostředí vytvářet platformu pro výměnu názorů odbourávat pomyslné komunikační bariéry mezi veřejností, orgány veřejné správy a průmyslovými podniky v problematice ochrany životního prostředí napomáhat přenosu informací v případě mimořádných situací majících charakter ekologických škod a havárií přispívat vlastními projekty k rozšíření nabídky enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty poskytovat dostupné bezplatné poradenství v oblasti komunální ochrany životního prostředí a ekospotřebitelství pro širokou veřejnost podílet se na řešení regionálních problémů ochrany životního prostředí

21 Komunikace

22 Přehled služeb Monitoring kvality ovzduší, vody Komunikace s průmyslem Osvětová činnost Ekoporadenská činnost

23 Přehled služeb Monitoring kvality ovzduší Sledované veličiny:
SO2, NO2, NO, NOx, H2S, O3, PM10, CO, aromatické uhlovodíky (benzen) směr a rychlost větru, rozptylové podmínky, biometeorologická předpověď Četnost stahování dat každé 3 hodiny, v případě překročení limitů škodlivin v ovzduší frekvence každou hodinu. Výsledky jsou současně aktualizovány na webu ECM Výstupy ze zpracování dat: průměrné hodinové, denní, týdenní a měsíční koncentrace škodlivin v ovzduší - publikováno v grafické a tabulkové podobě na webu ECM roční, měsíční, týdenní či denní zprávy o kvalitě ovzduší, rozptylových podmínkách atd., včetně komentářů v elektronické podobě

24 Přehled služeb Monitoring kvality ovzduší

25

26 Přehled služeb Monitoring kvality ovzduší – denní výstup

27 Přehled služeb Monitoring kvality ovzduší – týdenní výstup

28 Přehled služeb Monitoring kvality ovzduší – měsíční výstup

29 Přehled služeb Monitoring kvality ovzduší – měsíční výstup

30 Přehled služeb Monitoring kvality ovzduší – roční výstup

31 Přehled služeb Monitoring průtoků vody

32 Přehled služeb Komunikace s průmyslem
ECM komunikuje s dispečinky průmyslových podniků Informace o nestandardním událostech jsou operativně uveřejněny na webových stránkách ECM a předávány saské straně  248 nestandardních událostí v roce 2010

33 Přehled služeb Komunikace s průmyslem 248

34 Přehled služeb

35 Přehled služeb Osvětová činnost Tiskové zprávy Zpravodaj ECM
28 tiskových zpráv či článků Zpravodaj ECM distribuován v elektronické formě Výukové programy 40 bezúplatných výukových seminářů 6 s příspěvkem školy Odborné semináře 2 k programu Zelená úsporám

36 VÝUKA Cyklus výuky „Chemie a životní prostředí“

37 Přehled služeb Osvětová činnost
Půjčování knih a videokazet, prodej publikací 89 zapůjčených publikací 26 prodaných publikací

38 Přehled služeb Ekoporadenská činnost - nástroje
Zelený telefon Osobní konzultace Elektronická komunikace Skype Facebook – od 07/2010 Provozování internetových stránek – sekce Zelený rádce Publikování článků a tiskových zpráv v regionálních médiích Vydávávání neperiodických a periodických publikací

39 Přehled služeb Ekoporadenská činnost - nástroje

40 Přehled služeb DOTAZY 1639

41 Přehled služeb DOTAZY

42 Přehled služeb DOTAZY

43 Přehled služeb STÍŽNOSTI 12 ČR 7 x zápach 1 x prašnost
1 x broušení azbestu Sasko 2 x zápach 1 x zvýšená koncentrace SO2 STÍŽNOSTI

44 Zvyšování úrovně poskytovaných služeb
ECM zahájilo na Den Země poradenství k programu Zelená úsporám poskytlo veřejnosti poradenství v rozsahu 139,75 bezúplatných hodin realizovalo 2 semináře pro žadatele zpracovalo Metodickou příručku pro pedagogy pro odborné vzdělávání s názvem Životní cyklus odpadů ve vybraných hospodářských odvětvích

45 Zvyšování úrovně poskytovaných služeb
oponentní posudky odborných ročníkových a diplomových prací praxe studentů středních a vysokých škol motivace veřejnosti k třídění odpadů => sběrný E-box pro zpětný odběr drobného elektrozařízení a použitých článků a baterií v ECM vzdělávací akce (celkem 8) např. Chytré nakupování, Zelená energie, ekologická výchova exkurze do průmyslových podniků soutěže, např. vědomostní předvánoční soutěž pod záštitou Mosteckého deníku o publikaci AKTA U

46 Soutěž o AKTA-U

47 STATISTIKA Zodpověděli jsme rekordních 1639 dotazů
Prezentovali ECM na akcích před cca 900 lidmi Strávili jsme celkem 393,8 hodin nad dotazy veřejnosti Informovali jsme celkem o 248 zprávách o nestandardních událostech v průmyslových podnicích Zapůjčili jsme 89 publikací z knihovny ECM Realizovali 40 bezplatných výukových programů, kterých se zúčastnilo 777 žáků z 5 středních a 9 základních škol Mostecka Vydali jsme 28 tiskových zpráv …

48 Partnerství ECK je od roku 2004 přidruženým členem Sítě ekologických poraden České republiky

49 Členové STEP

50 Regionální spolupráce
ECM členem komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge Hospodářské a sociální rady Mostecka

51 LIDÉ v ECM Mgr. Hana Holubová Martina Černá Ing. Milena Vágnerová Bc. Dana Kovaříková

52 LIDÉ v ECK Jana Krátká Mgr. Renáta Černá

53 FINANCOVÁNÍ 2010 Náklady Výnosy Kč v tis. Materiál 15,5 Energie Opravy
Opravy Cestovné 3,3 Ostatní služby (telefony, internet) 84,8 Mzdové náklady 1055,0 SZP 358,7 Odpisy Rezervy a opravné položky 28,2 Ostatní provozní náklady 6,3 PRVOTNÍ NÁKLADY CELKEM 1551,8 Správní režie 625,0 Reprografie 8,5 Překlady Autodoprava 3,9 DRUHOTNÉ NÁKLADY CELKEM 637,4 NÁKLADY CELKEM 2189,2 ZISK -88,3 Výnosy Kč v tis. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ a.s. 300 UNIPETROL RPA, s.r.o. 360 Coal Services a.s. Severočeské doly a.s. CELIO, a.s. 80 Město Litvínov 84 Statutární město Most 85,7 VÝNOSY Z DLOUHODOBÝCH SMLUV 1509,7 Metodická příručka 425 UNIPETROL RPA, s.r.o.- realizace výukových programů 100 Zelená úsporám 44,0 Prodej publikací (AKTA U, CD Chemie a ŽP atd.) 9,3 Organizace odborných seminářů 7,5 Výuka Zelené nakupování 5,4 VÝNOSY Z JEDNORÁZOVÝCH ZAKÁZEK 591,2 VÝNOSY CELKEM 2100,9

54 FINANCOVÁNÍ 2011 Náklady Výnosy Kč v tis. Materiál 16,0 Energie Opravy
Opravy Cestovné 4,0 Ostatní služby (telefony, internet) 85,0 Mzdové náklady 890,0 SZP 302,0 Odpisy Rezervy a opravné položky 30,0 Ostatní provozní náklady 7,0 PRVOTNÍ NÁKLADY CELKEM 1334,0 Správní režie 540,0 Reprografie 10,0 Překlady Autodoprava DRUHOTNÉ NÁKLADY CELKEM 554,0 NÁKLADY CELKEM 1888,0 ZISK -237,3 Výnosy Kč v tis. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ a.s. 300 UNIPETROL RPA, s.r.o. 360 Coal Services a.s. Severočeské doly a.s. CELIO, a.s.* 20 Město Litvínov 84 Statutární město Most 85,7 VÝNOSY Z DLOUHODOBÝCH SMLUV 1449,7 Enviromentální výuka 175 Prodej publikací (AKTA U, CD Chemie a ŽP atd.) 10 Organizace odborných seminářů Výuka Zelené nakupování 6 Zelená úsporám** VÝNOSY Z JEDNORÁZOVÝCH ZAKÁZEK 201 VÝNOSY CELKEM 1650,7

55 PODĚKOVÁNÍ Činnost Ekologického centra Most pro Krušnohoří byla možná díky finanční a informační podpoře společností: ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. UNIPETROL RPA, s.r.o. Coal Services a.s. Severočeské doly a.s. CELIO a.s. Statutární město Most Město Litvínov Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Český hydrometeorologický ústav Zdravotní ústav Most Povodí Ohře, státní podnik

56 Závěr Děkuji Vám za pozornost Ing. Milena Vágnerová


Stáhnout ppt "Ekologické centrum Most pro Krušnohoří"

Podobné prezentace


Reklamy Google