Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VÍZOVÁ POLITIKA A JEJÍ VLIV NA CESTOVNÍ RUCH.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VÍZOVÁ POLITIKA A JEJÍ VLIV NA CESTOVNÍ RUCH."— Transkript prezentace:

1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VÍZOVÁ POLITIKA A JEJÍ VLIV NA CESTOVNÍ RUCH

2 Cestovní ruch ve světě považován s ohledem na multiplikační efekt s ním spojený za odvětví budoucnosti. Česká republika - považována za významnou destinaci cestovního ruchu, řadu let integrována do struktur evropského, ale i světového cestovního ruchu, a má v evropské nabídce již pevné místo. Snahou České republiky je vhodnými nástroji zvyšovat svoji atraktivitu a konkurenceschopnost, a to zejména v rámci evropského regionu, ale i na vzdálených světových trzích a přispívat k úspěšnému rozvoji cestovního ruchu v zemi. V České republice cestovní ruch patří mezi nejrychleji se rozvíjející odvětví naší ekonomiky a významně zvyšuje příjmy státního rozpočtu - devizové příjmy činily v minulém roce 5,3 miliard EUR – 137,9 miliard Kč. Cestovní ruch se podílí 2,7% na celkovém HDP a 4,51% na celkové zaměstnanosti v ČR. Ovlivňuje významně rozvoj jednotlivých regionů, ve kterých většina aktivit cestovního ruchu probíhá. V roce 2013 bylo v hromadných ubytovacích zařízeních evidováno 15, 4 milionů hostů, z toho 7, 8 milionů zahraničních. Mezi nejčetnější zahraniční hosty se zařadilo Německo, Rusko a Slovensko. Nejvyšší nárůsty příjezdů turistů za období 2010 – 2013 (index 2013/2010) byly zaznamenány u Číny: 107 %, Jižní Korei 93 %, Ruska 83 %. Aktuální problematika cestovního ruchu a vliv vízové politiky

3 Vývoj počtu příjezdů zahraničních hostů (nerezidentů) do hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) ČR Zdroj: ČSÚ

4 Vývoj počtu přenocování zahraničních hostů (nerezidentů) v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) ČR Zdroj: ČSÚ

5 V roce 2014 byla provedena revize dat za léta 2012 a 2013 (proto nejsou z důvodů srovnatelnosti tyto roky zahrnuty v časové řadě grafu).  V roce 2013 přijelo do HUZ ČR 7 851 tis. zahraničních hostů a strávili zde 22 145 tis. nocí  V roce 2012 přijelo do HUZ ČR 7 647 tis. zahraničních hostů a strávili zde 21 794 tis. nocí  V roce 2013 oproti předchozímu roku tedy vzrostl počet příjezdů o 2,7% a počet přenocování o 1,6% u zahraničních hostů Data za období 1991 – 1994 a 1996 – 1997 nejsou k dispozici (také roky 1989 a 1990) Data za období 1989 – 1999 nejsou plně srovnatelná s daty za období 2000 - 2011 Metodika statistiky zahraničních hostů ubytovaných v HUZ ČR

6 Evropská komise v kontextu nového politického rámce pro cestovní ruch v Evropě a rostoucímu významu cestovního ruchu pro Evropu, zkoumá, jakým způsobem by realizace a vývoj společné vízové politiky mohly podpořit růst v EU zjednodušením možností cestování pro návštěvníky. Evropská komise podporuje zjednodušení možností návštěvy Evropy pro osoby, které nepředstavují bezpečnostní riziko, aby tím posílila pozice Evropy jako nejoblíbenější světové turistické destinace. K žádanému zvyšování příjezdů turistů do České republiky velkou měrou přispívá vízová politika státu, která je vázána schengenskými pravidly – zjednodušeně „Vízovým kodexem“ (dále VK). Evropská komise v současnosti reviduje VK a legislativní návrh obsahující změny, kterým je za Českou republiku pověřeno kompetentní Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Do jednání a diskuzí o změně a zjednodušení pravidel schengenských víz (VK) se aktivně zapojuje Ministerstvo pro místní rozvoj na vyzvání kompetentního Ministerstva zahraničních věcí ČR Zájem EU o zvyšování cestovního ruchu a zjednodušení pravidel krátkodobých/turistických víz

7 Ministerstvo pro místní rozvoj není kompetentní ve vydávaní krátkodobých /turistických víz a akreditací, podporuje však všechny změny, které vedou ke zjednodušení vydávání krátkodobých víz, jehož výsledkem je pak především spokojený turista. MMR v současné době vnímá v oblasti turistických víz celkové zlepšení situace, většina problémů se daří řešit i díky mezirezortní pracovní skupině. Mezirezortní pracovní skupina byla založena v roce 2010 na základě usnesení vlády a z iniciativy ministra pro místní rozvoj. Účelem založení a následné činnosti pracovní skupiny je poukazovat a optimálně řešit problematické případy související s vydáváním zahraničních turistických víz a s vydáváním akreditací pro zahraniční touroperátory. 5. zasedání pracovní skupiny se uskutečnilo na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR dne 22. května 2014 za přítomnosti zástupců rezortů MZV, MMR a MV, asociací cestovních kanceláří (AČCKA a ACK) a CzechTourimu. Mezirezortní pracovní skupina ke zlepšení situace v oblasti turistických víz

8 Pracovní skupina k řešení problémů v oblasti turistických víz má své opodstatnění a průběžně plní své poslání: vzájemná informovanost a snaha o společné řešení problémů v oblasti krátkodobých/turistických víz nejen na vládní úrovni, ale hlavně také na úrovni odborné a podnikatelské sféry. Možnost přímého řešení konkrétních problémů. Pracovní skupina se shodla na tom, že se nadále v rámci svých kompetencí budou účastníci na vyzvání aktivně zúčastňovat probíhající diskuse k novelizaci vízového kodexu (účast MMR ve skupině MZV k novelizaci VK, příspěvky asociací do veřejné diskuze o VK apod.), tak aby byla umožněna větší flexibilita při krátkodobém vstupu a pobytu na území schengenského prostoru a posílily se ekonomické vazby a cestovní ruch. S postupným zaváděním Vízového informačního systému budou podporovány návrhy na další opatření s cílem minimálně udržet standard vízového procesu (je nutno upozornit a připravit se na významné akce v cestovním ruchu, tyto akce předem avízovat a společně předejít komplikovaným situacím - např. přílivu turistů,v r. 2015 do ČR na MS v hokeji, konání významných kongresů s větším počtem turistů). Asociace a CzT budou s předstihem informovat příslušné rezorty (MMR, MZV, MV). Účastníci se shodli na tom, že v oblasti cestovního ruchu je třeba věnovat pozornost i zvyšujícímu se zájmu turistů z Latinské Ameriky a arabských zemí o ČR. Došlo k ujištění, že zvýšený příliv turistů do ČR musí probíhat za současného dodržení bezpečnostních pravidel států. Závěry z 5. jednání mezirezortní pracovní supiny k turistickým vízům ze dne 22. května 2014, uskutečněném na MMR ČR

9 Děkuji za Vaši pozornost Hezký zbytek dne. Ing. Jiří Houdek náměstek ministryně pro cestovní ruch Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Na Příkopě 3 110 00 Praha 1 tel.: +420 234 154 533, 512 e-mail: jiri.houdek@mmr.cz


Stáhnout ppt "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VÍZOVÁ POLITIKA A JEJÍ VLIV NA CESTOVNÍ RUCH."

Podobné prezentace


Reklamy Google