Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR REALITNÍ KONGRES 2012 Praha, 1.11.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR REALITNÍ KONGRES 2012 Praha, 1.11.2012."— Transkript prezentace:

1 Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR REALITNÍ KONGRES 2012 Praha, 1.11.2012

2 Struktura prezentace: 1.Potírání švarcsystému - hon na čarodějnice nebo prostor pro korupci? 2. Stručně o AMSP ČR

3 Komentář AMSP ČR: Úprava je nejasná, v metodice definovány INDICIE. ? Co je/není legální ? ► prostor pro korupci ► finanční motivace inspektorů? ► admin.náročné pro ty malé firmy, které se spolupráce s OSVČ nemohou vzdát (charakter práce, ekonomické důvody) Externisté do zaměstnaneckého poměru – přistoupí velmi málo firem.

4 Komentář AMSP ČR: ►Výše sankcí – neadekvátní – likvidační Represe státu ve chvíli, kdy nejsou přijatelné podmínky k podnikání a sám není schopen se se švarcsystémem vypořádat na vlastní půdě (asistenti senátorů, poslanců, hledání kliček a obcházení zákona při definici jejich práce). ►Odstranit nerovnosti mezi skupinami – např. OSVČ vykonávající práci jako závislou bez možnosti využít výdajový paušál ►Švarcsystém není nutno vnímat jen negativně – je to zájem o práci a její realizace a následné zdanění

5 Komentář AMSP ČR: ►Švarcsystém je způsob řešení sezónních výkyvů v zakázkách Stát znemožňuje firmám chovat se jako řádný hospodář, což současně požaduje zákonem. Zrušení švarcsystému nepřiměje firmy k přijetí OSVČ do zaměstnaneckého poměru - v době hospodářského útlumu je riskantní, drahé a nelze flexibilně reagovat.

6 Švarcsystém - právní úprava účinná od 1.1.2012: Sankce: Společnosti najímající živnostníky na závislou práci: 250.000 – 1 mil. Kč Živnostník: 100.000 Kč Od 1.1.2012 kontroly konané oblastními inspektoráty Státního úřadu inspekce práce

7 Švarcsystém - právní úprava účinná od 1.1.2012: Průběh kontroly: -Inspektor práce přijde bez ohlášení -Vyžaduje doklad totožnosti ode všech osob vyskytujících se na pracovišti -Vyžaduje předložení dokladu, na základě kterého osoby zde pracují (kopie smluv, u živnostníka smlouvy o spolupráci apod.) -Kopie smluv nelze dokládat dodatečně – pokud nejsou, vyhodnoceno na místě jako nelegální práce -Sepíše protokol

8 Švarcsystém - právní úprava účinná od 1.1.2012: Pokyn ministra inspektorátům ze 3.4.2012: Kopie smluv nelze dokládat dodatečně – pokud nejsou, vyhodnotit na místě jako nelegální práci s udělením sankce Právní rozbor pokynu: Pokyn je právně neúčinný, neboť zákon o ničem takovém nehovoří a pokyn ministra nemůže jít nad rámec zákona. Doporučuje se při kontrole přítomnost právníka nebo minimálně odborníka na švarcystém.

9 Jak se vyhnout problémům? “DESATERO” SPOLUPRÁCE OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A OSVČ

10 OSVČ jako kontrolovaná osoba při kontrole inspektorátu práce OSVČ musí při kontrole: Předložit smlouvu nebo objednávku, na základě které poskytuje společnosti služby Prokázat svou totožnost Je sporné, zda musí poskytnout informace a vysvětlení (v každém případě je ale lépe říkat méně než více)

11 OSVČ by měla případně inspektorovi tvrdit, že: Nemá nadřízeného, služby poskytuje samostatně, o interních podmínkách společnosti nic neví (nestará se o ně a nemá za ně odpovědnost) Ve společnosti zná kontaktní osobu, od této osoby dostává dílčí objednávky dle rámcové mandátní smlouvy, podle sebe (a objednávky) pak služby provede a předává až výsledky své činnosti Za své služby nese vlastní odpovědnost, kontaktní osoba společnosti reklamuje vadné služby a OSVČ reklamace vyřizuje na vlastní náklady OSVČ služby poskytuje "na objednání" (dle jednotlivých dílčích objednávek), nepravidelně, podle potřeby, někdy málo (třeba jen 3 h denně), někdy naopak velmi mnoho (i více než 12h denně)

12 OSVČ by měla případně inspektorovi tvrdit, že: O bezpečnostních podmínkách v prostorách společnosti byla OSVČ zběžně informována při uzavírání mandátní smlouvy OSVČ se neúčastnila vstupních školení (školení zaměstnanců společnosti) Pracuje s vlastními pracovními pomůckami, nástroji a ve svém oblečení (s výjimkou např. vysoce specializovaných přístrojů patřících společnosti) Docházka (příchod a odchod) není společností evidována, svoji činnost OSVČ sama eviduje a na konci fakturačního období společnosti vyfakturuje Živnostníkem chce být o své vůli, společnost ji nenutila a nenutí pracovat na základě mandátní smlouvy

13 Výsledky kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce v oblasti kontroly nelegálního zaměstnávání Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) Rozpočet projektu: 798 102 100,- Kč Délka projektu: 1.7.2011 – 31.12.2013 Aktuální stav čerpání: k 10. 9. 2012 180 681 348 Kč

14 Výsledky kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce v oblasti kontroly nelegálního zaměstnávání

15 Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) Výzva č.: 11 Prioritní osa: 2. Aktivní politiky trhu práce Oblast podpory: 2.2 Modernizace institucí a zavedení systému kvality služeb zaměstnanosti a jejich rozvoj Rozpočet projektu: 798 102 100,- Kč Délka projektu: 1.7.2011 – 31.12.2013 Aktuální stav čerpání: k 10. 9. 2012 180 681 348 Kč Základní údaje o projektu

16 Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava Realizační tým projektu

17 Mimořádné kontrolní akce zaměřené na oblast NLZ a PVP   Provozovatelé lyžařských areálů 518 - 37 nelegálně zaměstnaných osob  Stánkový prodej na území Hl. města Prahy 187 - 9 nelegálně zaměstnaných osob  Čerpací stanice PHM ve Středočeském kraji 47 - 17 nelegálně zaměstnaných osob  Sídlo a prodejny Penny Market s.r.o. 39 - 3 nelegálně zaměstnané osoby  Firmy poskytující služby motoristům 2084 - 116 nelegálně zaměstnaných osob

18  Zaměstnavatelé (koupaliště, aquaparky a navazující služby) 1925 - 140 nelegálně zaměstnaných osob  Dálková kamionová doprava a dálková autobusová doprava 25 - 1 nelegálně zaměstnaná os. (občan ČR)  Celkem zahájeno 4.825 kontrol  Celkem nelegálně zaměstnaných 323 osob tj.:6,7 % !

19 AMSP ČR – KDO JSME? 3 pilíře: NEZÁVISLOSTNEZÁVISLOST ODBORNOSTODBORNOST PRAXEPRAXE Nejsme úřad.

20 KDO jsou naši členové:  Firmy bez omezení velikosti z různých oborů, z celé České republiky  Samostatné asociace, sdružení, cechy  Živnostníci  banky a pojišťovny se státní účastí  Střední a vysoké školy  Agentury na výzkum trhu

21 Z jakých jsou OBORŮ: K dnešnímu dni zastupuje AMSP ČR cca 254.000 podnikatelských subjektů. Nejvýznamnější obory:  Dopravní telematika  Výroba lodí  Metalurgie a strojírenství  Výroba plastů a gumy  Elektrotechnika  Stavební průmysl  Řemesla  Služby obecně a další

22 Členům poskytujeme:  Podporu při řešení problémů s úřady  Prostor pro vyjádření jejich zájmů, potřeb  Speciální akce pro členy – spolupráce s dynamickými a zajímavými partnery  Online aktivity  Jednoduchou účast v projektech  semináře, workshopy, kontaktní setkání podnikatelů, podnikatelské mise do zahraničí  Propagaci a podporu v rámci soutěží  Vše v naprosté většině zcela zdarma

23 Členům poskytujeme: Podporu, nové informace a nabídku aktivního zapojení - VÝBORY A SEKCE Vedle tradičních oborů se naše podpora zaměřuje nově na „trendové obory“  biotechnologie,  nanotechnologie,  tkáňové inženýrství,  fotonika,  kosmický průmysl a další

24 Jsme autorem stěžejních materiálů a analýz MSP: Realizace cyklu unikátních nezávislých průzkumů o názorech podnikatelů na problémové oblasti podnikání od r. 2009 – k dnešnímu dni 18 průzkumů (podpora exportu (2x), korupce, platební morálka, přístup bank, politika zaměstnanosti, inovace, potřeby bankovních produktů…) Konkrétní návrhy strategií, programů a koncepcí rozvoje malých a středních podniků vycházejících z poznatků z praxe

25 Nemusíte být hned naším členem… …staňte se pozorovatelem … zdarma, na 6 měsíců viz www.amsp.cz  Členství v AMSP ČR

26

27 „Jsme firmám blíž“ Děkuji za pozornost „Jsme firmám blíž“ Děkuji za pozornost Eva Svobodová, MBA generální ředitelka svobodova@amsp.cz tel. 222 246 404 www.amsp.cz


Stáhnout ppt "Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR REALITNÍ KONGRES 2012 Praha, 1.11.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google