Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ)"— Transkript prezentace:

1 Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ)
Evropská unie a my Informační zdroje Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ)

2 Nástroje vládního informování o EU
regionální Eurocentra (13) - ve všech krajských městech ČR bezplatná telefonní linka Eurofon internetový portál Euroskop.cz

3 Služby Eurocenter možnost osobního setkání / konzultace / zodpovídání ových či telefonických dotazů o Evropské unii; zajištění pravidelného informačního servisu z dění v EU a z dění spojené s EU v Ústeckém kraji - prostřednictvím měsíčního elektronického informačního servisu pro zájemce z kontaktní databáze Eurocentra Ústí nad Labem; poskytování informačních materiálů o EU zdarma; pořádání bezplatných odborných a informačních akcí pro veřejnost - konference, semináře a přednášky zaměřené na evropská témata; pořádání bezplatných přednášek o EU pro žáky ZŠ a studenty SŠ; možnost zapůjčit si odbornou literaturu z knihovny Eurocentra; pořádání výstav s evropskou tematikou; neplacené stáže pro studenty vysokých a vyšších odborných škol;

4 3 5 4 2 1

5

6 Informační zdroje o fondech EU
Seznam příjemců Realizované projekty Mapa projektů

7 Projekty

8 Mapa projektů

9 Cestovní pasy s biometrickými údaji
Na základě nařízení Rady ES č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy 1. září 2006 cestovní pasy s dobou platnosti delší než 12 měsíců s biometrickými identifikátory Toto opatření vzešlo z požadavku na zajištění bezpečnosti a boj s terorismem. Biometrické prvky zajišťují spolehlivé ztotožnění pravého držitele cestovního pasu s tímto dokladem.

10 EUROTARIF reguluje roamingové služby v rámci Evropské unie (nařízení EP a Rady č. 717/2007) nařízení EU stanovuje max. ceny za příchozí a odchozí hovory v rámci EU 12 Kč/min. za odchozí hovor a 3,20 Kč za hovor příchozí (uvedeným cenám je ovšem nutné ještě připočítat DPH)

11 Cestujeme do jiné země EU
občan EU má právo vstoupit do kterékoliv země EU, aniž by musel splnit zvláštní formality (jediné, co potřebuje, je platný cestovní pas nebo občanský průkaz) Od vstupu České republiky do Evropské unie (1. května 2004) je možné kromě cestovního pasu využít pro cestování po EU také občanský průkaz. 22 členských států EU + 3 nečlenské země (Island, Norsko, Švýcarsko) nemá díky tzv. schengenské dohodě na vnitřních hranicích žádné kontroly.

12 Zdravotní péče v EU Evropský průkaz zdravotního pojištění (v ČR vydáván od ) Na základě tohoto průkazu vám bude poskytnuta nezbytně nutná lékařská péče ve státech EU/EHP a Švýcarsku. Do systému je zahrnuta pouze zdravotní péče hrazená z veřejných zdrojů. Je třeba počítat s tím, že ve většině států se za péči připlácí, a může proto po vás být vyžadováno zaplacení části účtů v hotovosti.

13 Práva cestujících v letecké dopravě
Právo na odškodnění cestujících v letecké dopravě (nařízení EP a Rady č. 261/2004) – stanovuje společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v EU a vyžaduje, aby letecké společnosti poskytly cestujícím pomoc v podobě ubytování, občerstvení, náhradního letu a finanční náhradu.

14 Práva cestujících v železniční dopravě
V říjnu 2007 bylo přijato nařízení týkající se práv cestujících v železniční dopravě. Členské státy se jím budou řídit od prosince Pravidla se vztahují na všechny železniční cesty a dopravní spoje v Unii (vnitrostátní i mezinárodní). Vznikne povinnost poskytnout v případě zpoždění náhradu, pokud za něj ponese odpovědnost operátor.

15 Občanství Evropské unie
Víte jaká máte práva? Právo volit a být volen do Evropského parlamentu a do místních zastupitelstev v místě trvalého pobytu. Petiční právo k Evropskému parlamentu. Právo na přístup k dokumentům. Právo podat stížnost k Evropskému ombudsmanovi. Právo pobývat a usazovat se na celém území EU. Povolení k pobytu v jiné členské zemi. Právo na ochranu diplomatickými a konzulárními úřady jiného členského státu EU.

16 ČR součástí Schengenského prostoru
Schengen představuje především tzv. Schengenský prostor žádné hraniční kontroly hranice lze překračovat kdykoliv a na jakémkoliv místě Schengen představuje souvislé území 25 států: - 22 členských zemí EU: státy Beneluxu, Dánsko, Finsko, Švédsko, Německo, Francie, Itálie, Španělsko, Portugalsko, Rakousko a Řecko, Česká republika, Slovinsko, Malta, Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Maďarsko, Slovenská republika - 3 nečlenské země EU: Island, Norsko, Švýcarsko

17 Změny v ČR po vstupu do Schengenu
Odstranění hraničních kontrol – překračování vnitřních hranic kdykoliv a kdekoliv (výjimka – soukromé pozemky a státem chráněné krajinné oblasti – např. Národní park Šumava). Odstranění zábran na hraničních přechodech. Průjezd hraničních přechodů bez zastavení a snížení rychlosti jízdy. Žádné hraniční kontroly při letech v rámci schengenského prostoru. V mimořádných situacích možnost znovuzavedení hraničních kontrol.

18 Co je to Europass? Europass tvoří soubor 5 dokumentů:
Europass – životopis – jazykové údaje a informace Europass – jazykový pas – jazykové znalosti Europass – mobilita – zkušenosti z evropských stáží a praxí Europass – dodatek k osvědčení - k dokladům o dosaženém středním vzdělání Europass – dodatek k diplomu - k diplomům vysokých škol a vyšších odborných škol

19 Kdo může Europass využít?
studenti uchazeči o práci zaměstnavatelé vzdělávací instituce zaměstnanci kariéroví poradci úřady práce

20

21

22 Možnost pracovat na území členských států EU
možnost pracovat na území členských států EU pro občany EU VÝJIMKA – práce ve státní správě PRÁVO VOLNÉHO POHYBU PRACOVNÍKŮ stejný přístup na trh práce některého z členského státu, jako vlastní občané toho státu, bez jakýchkoli omezení, povolení nebo dalších podmínek, které vlastní občané plnit nemusí Smlouva o přistoupení ČR v čl. 24 aktu o přistoupení – upravuje tzv. přechodné období pro volný pohyb pracovníků (max. do roku 2011) Německo, Rakousko – otevření pracovních trhů

23 Evropský trh práce bez hranic
Služba EURES – Evropská služba zaměstnanosti poskytuje informace o práci v členských státech EU/EHP nabízí poradenství v oblasti práce v zahraničí poskytuje informace o nabídkách volných míst EURES poradci při úřadu práce v každém krajském městě – pro Ústecký kraj Mgr. Leona Bláhová

24 Portál služby EURES na MPSV

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Děkuji za pozornost ☺


Stáhnout ppt "Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ)"

Podobné prezentace


Reklamy Google