Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Evropská unie a my Informační zdroje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Evropská unie a my Informační zdroje."— Transkript prezentace:

1 Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Evropská unie a my Informační zdroje

2 Nástroje vládního informování o EU  regionální Eurocentra (13) - ve všech krajských městech ČR  bezplatná telefonní linka Eurofon 800 200 200  internetový portál Euroskop.cz

3 Služby Eurocenter  možnost osobního setkání / konzultace / zodpovídání emailových či telefonických dotazů o Evropské unii;  zajištění pravidelného informačního servisu z dění v EU a z dění spojené s EU v Ústeckém kraji - prostřednictvím měsíčního elektronického informačního servisu pro zájemce z kontaktní databáze Eurocentra Ústí nad Labem;  poskytování informačních materiálů o EU zdarma;  pořádání bezplatných odborných a informačních akcí pro veřejnost - konference, semináře a přednášky zaměřené na evropská témata;  pořádání bezplatných přednášek o EU pro žáky ZŠ a studenty SŠ;  možnost zapůjčit si odbornou literaturu z knihovny Eurocentra;  pořádání výstav s evropskou tematikou;  neplacené stáže pro studenty vysokých a vyšších odborných škol;

4 1 2 3 4 5

5

6 Informační zdroje o fondech EU Seznam příjemců http://www.strukturalni-fondy.cz/Stav-cerpani/Seznamy-prijemcu Realizované projekty http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/projekty-eu Mapa projektů http://www.mapaprojektu.cz/cs/index.shtml

7 Projekty

8 Mapa projektů

9 Cestovní pasy s biometrickými údaji  Na základě nařízení Rady ES č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy  1. září 2006 cestovní pasy s dobou platnosti delší než 12 měsíců s biometrickými identifikátory  Toto opatření vzešlo z požadavku na zajištění bezpečnosti a boj s terorismem. Biometrické prvky zajišťují spolehlivé ztotožnění pravého držitele cestovního pasu s tímto dokladem.

10 EUROTARIF  reguluje roamingové služby v rámci Evropské unie (nařízení EP a Rady č. 717/2007)  nařízení EU stanovuje max. ceny za příchozí a odchozí hovory v rámci EU  12 Kč/min. za odchozí hovor a 3,20 Kč za hovor příchozí (uvedeným cenám je ovšem nutné ještě připočítat DPH)

11 Cestujeme do jiné země EU  občan EU má právo vstoupit do kterékoliv země EU, aniž by musel splnit zvláštní formality (jediné, co potřebuje, je platný cestovní pas nebo občanský průkaz)  Od vstupu České republiky do Evropské unie (1. května 2004) je možné kromě cestovního pasu využít pro cestování po EU také občanský průkaz.  22 členských států EU + 3 nečlenské země (Island, Norsko, Švýcarsko) nemá díky tzv. schengenské dohodě na vnitřních hranicích žádné kontroly.

12 Zdravotní péče v EU  Evropský průkaz zdravotního pojištění (v ČR vydáván od 1. 6. 2004)  Na základě tohoto průkazu vám bude poskytnuta nezbytně nutná lékařská péče ve státech EU/EHP a Švýcarsku.  Do systému je zahrnuta pouze zdravotní péče hrazená z veřejných zdrojů.  Je třeba počítat s tím, že ve většině států se za péči připlácí, a může proto po vás být vyžadováno zaplacení části účtů v hotovosti.

13 Práva cestujících v letecké dopravě  Právo na odškodnění cestujících v letecké dopravě (nařízení EP a Rady č. 261/2004) – stanovuje společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v EU a vyžaduje, aby letecké společnosti poskytly cestujícím pomoc v podobě ubytování, občerstvení, náhradního letu a finanční náhradu.

14  V říjnu 2007 bylo přijato nařízení týkající se práv cestujících v železniční dopravě. Členské státy se jím budou řídit od prosince 2009. Pravidla se vztahují na všechny železniční cesty a dopravní spoje v Unii (vnitrostátní i mezinárodní).  Vznikne povinnost poskytnout v případě zpoždění náhradu, pokud za něj ponese odpovědnost operátor. Práva cestujících v železniční dopravě

15 Občanství Evropské unie Víte jaká máte práva? 1. Právo volit a být volen do Evropského parlamentu a do místních zastupitelstev v místě trvalého pobytu. 2. Petiční právo k Evropskému parlamentu. 3. Právo na přístup k dokumentům. 4. Právo podat stížnost k Evropskému ombudsmanovi. 5. Právo pobývat a usazovat se na celém území EU. 6. Povolení k pobytu v jiné členské zemi. 7. Právo na ochranu diplomatickými a konzulárními úřady jiného členského státu EU.

16 ČR součástí Schengenského prostoru  Schengen představuje především tzv. Schengenský prostor  žádné hraniční kontroly  hranice lze překračovat kdykoliv a na jakémkoliv místě  Schengen představuje souvislé území 25 států: - 22 členských zemí EU: státy Beneluxu, Dánsko, Finsko, Švédsko, Německo, Francie, Itálie, Španělsko, Portugalsko, Rakousko a Řecko, Česká republika, Slovinsko, Malta, Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Maďarsko, Slovenská republika - 3 nečlenské země EU: Island, Norsko, Švýcarsko

17 Změny v ČR po vstupu do Schengenu  Odstranění hraničních kontrol – překračování vnitřních hranic kdykoliv a kdekoliv (výjimka – soukromé pozemky a státem chráněné krajinné oblasti – např. Národní park Šumava).  Odstranění zábran na hraničních přechodech.  Průjezd hraničních přechodů bez zastavení a snížení rychlosti jízdy.  Žádné hraniční kontroly při letech v rámci schengenského prostoru.  V mimořádných situacích možnost znovuzavedení hraničních kontrol.

18 Europass tvoří soubor 5 dokumentů:  Europass – životopis – jazykové údaje a informace  Europass – jazykový pas – jazykové znalosti  Europass – mobilita – zkušenosti z evropských stáží a praxí  Europass – dodatek k osvědčení - k dokladům o dosaženém středním vzdělání  Europass – dodatek k diplomu - k diplomům vysokých škol a vyšších odborných škol Co je to Europass?

19  studenti  uchazeči o práci  zaměstnavatelé  vzdělávací instituce  zaměstnanci  kariéroví poradci  úřady práce Kdo může Europass využít?

20

21

22 Možnost pracovat na území členských států EU  možnost pracovat na území členských států EU pro občany EU  VÝJIMKA – práce ve státní správě PRÁVO VOLNÉHO POHYBU PRACOVNÍKŮ  stejný přístup na trh práce některého z členského státu, jako vlastní občané toho státu, bez jakýchkoli omezení, povolení nebo dalších podmínek, které vlastní občané plnit nemusí  Smlouva o přistoupení ČR v čl. 24 aktu o přistoupení – upravuje tzv. přechodné období pro volný pohyb pracovníků (max. do roku 2011)  Německo, Rakousko – otevření pracovních trhů 1. 5. 2011

23 Evropský trh práce bez hranic  poskytuje informace o práci v členských státech EU/EHP  nabízí poradenství v oblasti práce v zahraničí  poskytuje informace o nabídkách volných míst  EURES poradci při úřadu práce v každém krajském městě – pro Ústecký kraj Mgr. Leona Bláhová http://portal.mpsv.cz/eures www.europa.eu.int/eures Služba EURES – Evropská služba zaměstnanosti

24 http://portal.mpsv.cz/eures Portál služby EURES na MPSV

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Děkuji za pozornost ☺


Stáhnout ppt "Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Evropská unie a my Informační zdroje."

Podobné prezentace


Reklamy Google