Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Pavel Švejda Praha, 5. 12. 2012 Celostátní konference projektu SPINNET.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Pavel Švejda Praha, 5. 12. 2012 Celostátní konference projektu SPINNET."— Transkript prezentace:

1 1 Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Pavel Švejda Praha, 5. 12. 2012 Celostátní konference projektu SPINNET

2 2 SPINNET SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol Doba řešení projektu: 09/2011 – 08/2014 Cílem projektu je podpořit spolupráci mezi partnery projektu, definovanou cílovou skupinou, aplikační a veřejnou sférou. Vytvořit prostředí pro intenzivní spolupráci akademického a VaV (výzkum a vývoj) sektoru s aplikační sférou prostřednictvím vhodně zvolených partnerů v jednotlivých regionech. V rámci projektu vznikne národní síť, která bude založena na partnerství vysokých škol a vědeckotechnických parků v regionech.

3 3 SPINNET SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol Partneři projektu: * Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání * Technologické centrum Hradec Králové * BIC Brno * Technologické inovační centrum Zlín * Vědecko-technologický park Ostrava * Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích * Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem * Univerzita Hradec Králové * Mendelova univerzita v Brně * Univerzita Palackého v Olomouci * Vysoká škola báňská – TU Ostrava * CzechInvest

4 4 SPINNET SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol Klíčové aktivity projektu: - preinkubace studentských inovativních podnikatelských záměrů - stáže popularizátorů VaV a transfer zkušeností a znalostí - stáže studentů formou stínování manažerů v inovačních firmách - dlouhodobé stáže studentů ve vědeckotechnických parcích - partnerství s aplikační sférou a portál spoluprace.org

5 5 SPINNET SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol Monitorovací indikátory: * Počet nově vytvořených / inovovaných produktů (6) * Počet podpořených osob – muži (1 181) * Počet podpořených osob – ženy (394) * Počet podpořených osob – poskytovatelé služeb (13) * Počet zapojených partnerů (12)

6 6 SPINNET SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol Připravované nově vytvořené / inovované produkty (6): * KA 1 – příručka Zakládáme inovační firmu – Metodika hodnocení podnikatelských záměrů * KA 2 – příručka Dobrá praxe ve VTP * KA 3 – případová studie Praxí k lepšímu uplatnění po škole * KA 4 – Metodika správné praxe ve VTP * KA 5 – Katalog VTP v tištěné i elektronické podobě

7 7 SPINNET SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol Počet zapojených osob v projektu (celkem 39): * Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání / 2 * Technologické centrum Hradec Králové / 4 * BIC Brno / 4 * Technologické inovační centrum Zlín / 2 * Vědecko-technologický park Ostrava / 2 * Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / 2 * Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem / 2 * Univerzita Hradec Králové / 2 * Mendelova univerzita v Brně / 2 * Univerzita Palackého v Olomouci / 2 * Vysoká škola báňská – TU Ostrava / 2 * CzechInvest / 6 * Společnost vědeckotechnických parků ČR / 7

8 8 SPINNET SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol Úkoly a zodpovědnost regionálních projektových manažerů: J. Herinek: UPOL, VŠB-TUO, VTPO P. Konečný: TIC Zlín, MENDELU Brno, BIC Brno M. Dittrich: TC HK, UHK J. Lakomý: JAIP, JČU, CzechInvest *** P. Švejda: UJEP (VTP Ústí n. L.), řízení projektu I. Němečková: administrátor a asistent, monitorovací zprávy J. Tůmová: finanční manažer

9 9 SPINNET SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol Pokyny koordinátora žadatele: * 09092011/1 – příprava zajištění pracovních pozic * 13092011/2 – příprava zajištění pracovních pozic * 30092011/3 – příprava PV, příprava VŘ komunikační technika, prezentace projektu na MSV v Brně 3.-5.10.2011 * 12102011/4 – výběr vhodné sady komunikačních zařízení k VŘ * 12102011/5 – DPČ, PV, mzdová dokumentace dle stavu k 10.10.2011 * 21102011/6 – pokyny, dokumentace partnerů, výběrové řízení, grafický manuál, monitorovací ukazatele * 08112011/7 – pracovně-právní dokumentace, regionální workshopy, příprava 1.MZ * 11112011/8 – grafický manuál projektu SPINNET * 14112011/9 – logolink OPVK s logem projektu SPINNET * 14112011/10 – grafický manuál projektu SPINNET

10 10 SPINNET SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol Pokyny koordinátora žadatele: * 22112011/11 – příprava 1. MZ * 14122011/12 – formuláře k 1. MZ * 29122011/13 – záznam z jednání, záznam z jednání se studentským týmem * 01022012/14 – zkouška komunikační techniky * 03022012/15 – klíčové aktivity KA 1 – KA 5, pokyny a tabulky (pracovní pozice, regionální workshop, regionální kolo soutěže, struktura zprávy ze stáže) * 20032012/16 – setkání regionálních partnerů v Olomouci; stáž SPINNET MENDELU *26032012/17 – metodika stínování se vzorem smlouvy a trojstranného kontraktu * 26032012/18 – novela zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, od 1. 4. 2012 * 04042012/19 – zkouška komunikační techniky, celostátní konference projektu SPINNET * 04052012/20 – podklady pro tisk posterů SPINNET * 23052012/21 – jednání pracovního týmu SPINNET 7.-8.6.2012 v Ostravě * 28052012/22 – příprava zprávy za 2. MO, plánované aktivity 3. MO

11 11 SPINNET SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol Pokyny koordinátora žadatele: * 22062012/23 – příprava 2. MZ, komunikační spojení * 28062012/24 – předání 2. MZ, hodnocení 2.MO, pracovní výkazy RPM * 12072012/25 - informace o konání veřejnosprávní kontroly na místě, MŠMT, odbor CERA; hodnocení 2.MO, kontrola webů partnerů projektu * 02082012/26 – zajištění celostátní soutěže o nejlepší studentský inovativní podnikatelský záměr * 31082012/27 – aktivity do dalšího období * 16102012/28 – rozpis finančních prostředků partnerů za 1. a 2. MO, příprava celostátní konference, struktura nominačních listů do celostátní soutěže * 08112012/29 – aktuální a připravované úkoly – účast na INOVACE 2012, příprava 3. MZ, příprava 4. jednání pracovního týmu * 13112012/30 – zaslání finančních prostředků za 2.MO na účty partnerů, příprava 3. MZ * 02122012/31 – pokyny ke 3. MZ

12 12 SPINNET SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol Komunikační spojení s partnery: (možnost vyžádat individuálně) 2. - 3. 2., 20. 3., 3. 4., 18. 4., 4. 5., 20. 11. 2012 / celkem 6 x * Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání / 1 x * Technologické centrum Hradec Králové / 6 x * BIC Brno / 4 x * Technologické inovační centrum Zlín / 2 x * Vědecko-technologický park Ostrava / 1 x * Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / 0 * Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem / 2 x * Univerzita Hradec Králové / 0 * Mendelova univerzita v Brně / 3 x * Univerzita Palackého v Olomouci / 2 x * Vysoká škola báňská – TU Ostrava / 2 x * CzechInvest / 1 x

13 13 SPINNET SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol Výsledky 2. monitorovací období: 2. monitorovací zpráva předána MŠMT : 28. 6. 2012 Žádost o platbu: 4.853.341,26 Kč Připomínky MŠMT k 2.MZ: 25. 9. 2012; 5. 10. 2012 Schválení 2. MZ: 9. 10. 2012 Úhrada platby z MŠMT: 9. 11. 2012 Jednotlivé platby zaslány partnerům: 13. 11. 2012

14 14 SPINNET SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol Hlavní úkoly 4. monitorovací období: KA1: připravit regionální soutěže o nejlepší studentský podnikatelský záměr (případně prezentaci těchto záměrů) – s nominací do celostátního kola soutěže do 31. 10. 2013; činnost studentských týmů KA2: tuzemské stáže popularizátorů VaV dle části A KA3: stínování studentů ve firmách KA4: dlouhodobé stáže studentů ve VTP KA5: portál spoluprace.org (CzechInvest); uskutečňovat další regionální workshopy a setkání

15 15 SPINNET SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol Základní harmonogram projektu – monitorovací období č. termín monitorovací zpráva termín jednání PT 1. 09/11 – 11/1131. 12. 201113. 12. 2011 2. 12/11 – 05/1230. 6. 2012 7. 6. 2012 3. 06/12 – 11/1231. 12. 2012 5. 12. 2012 4. 12/12 – 05/1330. 6. 2013 6. 6. 2013 5. 06/13 - 11/1331. 12. 2013 4. 12. 2013 6. 12/13 - 05/1430. 6. 2014 5. 6. 2014 7. 06/14 - 08/1430. 9. 2014 9. 9. 2014

16 16 Děkuji Vám za pozornost Pavel Švejda Společnost vědeckotechnických parků ČR svejda@svtp.cz www.svtp.cz


Stáhnout ppt "1 Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Pavel Švejda Praha, 5. 12. 2012 Celostátní konference projektu SPINNET."

Podobné prezentace


Reklamy Google