Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Pavel Švejda Praha, 5. 12. 2012 Celostátní konference projektu SPINNET.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Pavel Švejda Praha, 5. 12. 2012 Celostátní konference projektu SPINNET."— Transkript prezentace:

1 1 Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/ Pavel Švejda Praha, Celostátní konference projektu SPINNET

2 2 SPINNET SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol Doba řešení projektu: 09/2011 – 08/2014 Cílem projektu je podpořit spolupráci mezi partnery projektu, definovanou cílovou skupinou, aplikační a veřejnou sférou. Vytvořit prostředí pro intenzivní spolupráci akademického a VaV (výzkum a vývoj) sektoru s aplikační sférou prostřednictvím vhodně zvolených partnerů v jednotlivých regionech. V rámci projektu vznikne národní síť, která bude založena na partnerství vysokých škol a vědeckotechnických parků v regionech.

3 3 SPINNET SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol Partneři projektu: * Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání * Technologické centrum Hradec Králové * BIC Brno * Technologické inovační centrum Zlín * Vědecko-technologický park Ostrava * Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích * Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem * Univerzita Hradec Králové * Mendelova univerzita v Brně * Univerzita Palackého v Olomouci * Vysoká škola báňská – TU Ostrava * CzechInvest

4 4 SPINNET SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol Klíčové aktivity projektu: - preinkubace studentských inovativních podnikatelských záměrů - stáže popularizátorů VaV a transfer zkušeností a znalostí - stáže studentů formou stínování manažerů v inovačních firmách - dlouhodobé stáže studentů ve vědeckotechnických parcích - partnerství s aplikační sférou a portál spoluprace.org

5 5 SPINNET SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol Monitorovací indikátory: * Počet nově vytvořených / inovovaných produktů (6) * Počet podpořených osob – muži (1 181) * Počet podpořených osob – ženy (394) * Počet podpořených osob – poskytovatelé služeb (13) * Počet zapojených partnerů (12)

6 6 SPINNET SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol Připravované nově vytvořené / inovované produkty (6): * KA 1 – příručka Zakládáme inovační firmu – Metodika hodnocení podnikatelských záměrů * KA 2 – příručka Dobrá praxe ve VTP * KA 3 – případová studie Praxí k lepšímu uplatnění po škole * KA 4 – Metodika správné praxe ve VTP * KA 5 – Katalog VTP v tištěné i elektronické podobě

7 7 SPINNET SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol Počet zapojených osob v projektu (celkem 39): * Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání / 2 * Technologické centrum Hradec Králové / 4 * BIC Brno / 4 * Technologické inovační centrum Zlín / 2 * Vědecko-technologický park Ostrava / 2 * Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / 2 * Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem / 2 * Univerzita Hradec Králové / 2 * Mendelova univerzita v Brně / 2 * Univerzita Palackého v Olomouci / 2 * Vysoká škola báňská – TU Ostrava / 2 * CzechInvest / 6 * Společnost vědeckotechnických parků ČR / 7

8 8 SPINNET SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol Úkoly a zodpovědnost regionálních projektových manažerů: J. Herinek: UPOL, VŠB-TUO, VTPO P. Konečný: TIC Zlín, MENDELU Brno, BIC Brno M. Dittrich: TC HK, UHK J. Lakomý: JAIP, JČU, CzechInvest *** P. Švejda: UJEP (VTP Ústí n. L.), řízení projektu I. Němečková: administrátor a asistent, monitorovací zprávy J. Tůmová: finanční manažer

9 9 SPINNET SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol Pokyny koordinátora žadatele: * /1 – příprava zajištění pracovních pozic * /2 – příprava zajištění pracovních pozic * /3 – příprava PV, příprava VŘ komunikační technika, prezentace projektu na MSV v Brně * /4 – výběr vhodné sady komunikačních zařízení k VŘ * /5 – DPČ, PV, mzdová dokumentace dle stavu k * /6 – pokyny, dokumentace partnerů, výběrové řízení, grafický manuál, monitorovací ukazatele * /7 – pracovně-právní dokumentace, regionální workshopy, příprava 1.MZ * /8 – grafický manuál projektu SPINNET * /9 – logolink OPVK s logem projektu SPINNET * /10 – grafický manuál projektu SPINNET

10 10 SPINNET SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol Pokyny koordinátora žadatele: * /11 – příprava 1. MZ * /12 – formuláře k 1. MZ * /13 – záznam z jednání, záznam z jednání se studentským týmem * /14 – zkouška komunikační techniky * /15 – klíčové aktivity KA 1 – KA 5, pokyny a tabulky (pracovní pozice, regionální workshop, regionální kolo soutěže, struktura zprávy ze stáže) * /16 – setkání regionálních partnerů v Olomouci; stáž SPINNET MENDELU * /17 – metodika stínování se vzorem smlouvy a trojstranného kontraktu * /18 – novela zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, od * /19 – zkouška komunikační techniky, celostátní konference projektu SPINNET * /20 – podklady pro tisk posterů SPINNET * /21 – jednání pracovního týmu SPINNET v Ostravě * /22 – příprava zprávy za 2. MO, plánované aktivity 3. MO

11 11 SPINNET SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol Pokyny koordinátora žadatele: * /23 – příprava 2. MZ, komunikační spojení * /24 – předání 2. MZ, hodnocení 2.MO, pracovní výkazy RPM * /25 - informace o konání veřejnosprávní kontroly na místě, MŠMT, odbor CERA; hodnocení 2.MO, kontrola webů partnerů projektu * /26 – zajištění celostátní soutěže o nejlepší studentský inovativní podnikatelský záměr * /27 – aktivity do dalšího období * /28 – rozpis finančních prostředků partnerů za 1. a 2. MO, příprava celostátní konference, struktura nominačních listů do celostátní soutěže * /29 – aktuální a připravované úkoly – účast na INOVACE 2012, příprava 3. MZ, příprava 4. jednání pracovního týmu * /30 – zaslání finančních prostředků za 2.MO na účty partnerů, příprava 3. MZ * /31 – pokyny ke 3. MZ

12 12 SPINNET SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol Komunikační spojení s partnery: (možnost vyžádat individuálně) , , 3. 4., , 4. 5., / celkem 6 x * Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání / 1 x * Technologické centrum Hradec Králové / 6 x * BIC Brno / 4 x * Technologické inovační centrum Zlín / 2 x * Vědecko-technologický park Ostrava / 1 x * Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / 0 * Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem / 2 x * Univerzita Hradec Králové / 0 * Mendelova univerzita v Brně / 3 x * Univerzita Palackého v Olomouci / 2 x * Vysoká škola báňská – TU Ostrava / 2 x * CzechInvest / 1 x

13 13 SPINNET SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol Výsledky 2. monitorovací období: 2. monitorovací zpráva předána MŠMT : Žádost o platbu: ,26 Kč Připomínky MŠMT k 2.MZ: ; Schválení 2. MZ: Úhrada platby z MŠMT: Jednotlivé platby zaslány partnerům:

14 14 SPINNET SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol Hlavní úkoly 4. monitorovací období: KA1: připravit regionální soutěže o nejlepší studentský podnikatelský záměr (případně prezentaci těchto záměrů) – s nominací do celostátního kola soutěže do ; činnost studentských týmů KA2: tuzemské stáže popularizátorů VaV dle části A KA3: stínování studentů ve firmách KA4: dlouhodobé stáže studentů ve VTP KA5: portál spoluprace.org (CzechInvest); uskutečňovat další regionální workshopy a setkání

15 15 SPINNET SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol Základní harmonogram projektu – monitorovací období č. termín monitorovací zpráva termín jednání PT 1. 09/11 – 11/ /11 – 05/ /12 – 11/ /12 – 05/ / / / / / /

16 16 Děkuji Vám za pozornost Pavel Švejda Společnost vědeckotechnických parků ČR


Stáhnout ppt "1 Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Pavel Švejda Praha, 5. 12. 2012 Celostátní konference projektu SPINNET."

Podobné prezentace


Reklamy Google