Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezvědomí Autor: Mgr. Vladimír Drápal Př_188_Biologiečlověka_Prvnípomocpřibezvědomízástavědechuadušení Škola: Základní a mateřská škola Kašava, okres Zlín,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezvědomí Autor: Mgr. Vladimír Drápal Př_188_Biologiečlověka_Prvnípomocpřibezvědomízástavědechuadušení Škola: Základní a mateřská škola Kašava, okres Zlín,"— Transkript prezentace:

1 Bezvědomí Autor: Mgr. Vladimír Drápal Př_188_Biologiečlověka_Prvnípomocpřibezvědomízástavědechuadušení Škola: Základní a mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Anotace:  Tento digitální učební materiál je určen pro seznámení žáků s poskytováním první pomoci při bezvědomí,zástavě dechu a dušení  Materiál vysvětluje pojmy bezvědomí, dušení, zástava dechu, umělé dýchání, nepřímá a přímá masáž srdce  Je určen pro předmět přírodopis, 8.ročník.  Tento materiál vznikl ze zápisů autora, který vycházel z učebnice: Černík,V., Bičík,V, Martinec,Z., Přírodopis 3: Biologie člověka se základy etologie a genetiky pro žáky základní školy (8. ročník) a nižší ročníky víceletých gymnázií. 1.vyd. Praha:SPN, 1998, ISBN 80-85937-97-2

3 Bezvědomí Dušení,uvolnění dýchacích cest Zástava dechu

4 Bezvědomí Bezvědomí - stav, kdy si postižený není vědom okolního dění a na rozdíl od spánku jej není možné z tohoto stavu snadno probrat. – bezprostředně ohrožuje život zraněného udušením – často bývá způsobeno zapadnutím kořene jazyka Příznaky – zhroucená poloha na zemi - chybí reakce na bolestivé podněty (štípnutí do ušního lalůčku nebo hřbetu dlaně)

5 Fyzikální vyšetření Vyšetření pohledem (inspekcí) - celkový stav pacienta a prostředí- zhodnocení stavu vědomí, prostředí ve kterém se nachází, zda-li viditelně nekrvácí, zda je zaklíněn, potřísněn není-li ohrožen (např. zasypáním). - stav dýchání- sledujeme zvedání a klesání hrudníku a zapojení pomocných dýchacích svalů. - stav a barva kůže- sledujeme a zjišťujeme rány, vpichy, zda-li není nápadné zabarvení, cyanóza (namodralé zabarvení kůţe a sliznic při nedostatku kyslíku), bledá (při větších krevních ztrátách), zpocená (při horečnatých stavech, hypoglykémii) - stav sliznic- sledujeme zda-li nejsou povleklé, suché či nápadně zbarvené. Vyšetření pohmatem (palpací) - dýchání pacienta- pokládáme hřbet ruky k ústům a pociťujeme proud vzduchu. - hmat pulsu- - stav břicha- lze zjistit náhlou příhodu břišní. - deformace kostry

6 Vyšetření poklepem, poslechem Vyšetření poklepem (perkusí)  Poklep se provádí nad dutými orgány a vypovídá o jejich vzdušnosti,a velikosti, zejména při vyšetření plic a břicha. Vyšetření poslechem (auskultací)  Provádí se fonendoskopem a mnohdy si vystačíme bez fonendoskopu z dálky slyšitelné (tzv. distanční) dýchací fenomény. Zejména sípaní při cizím tělese, bublání při otoku plic (plicní edém) pomocí fonendoskopu se vyšetřuje srdce a plíce, kde jsou slyšitelné srdeční ozvy a šelesty. Slyšitelná je střevní peristaltika (posun střev)

7 Vyšetření čichem  Vyšetření čichem –čichem lze zjistit charakteristické zápachy. Zejména alkohol, aceton, plyny, ředidla a fekálie. –při prvním základním vyšetření pacienta je nejdůleţitější zjistit a správně posoudit selhání či ohrožení základních životních funkcí, zejména: –posoudit časový faktor působení vyvolávající příčiny (délka zástavy krevního oběhu a dýchání, délka křečí) –posoudit neodkladnost jednotlivých opatření –určit základní rámcovou diagnózu –zajistit polohu a určit způsob transportu včetně směřování k definitivnímu ošetření  Vyšetření stavu vědomí –Při poruše vědomí hodnotíme hloubku bezvědomí a dobu bezvědomí. K probuzení pacienta začínáme oslovením, nereaguje-li pacient na oslovení pokusíme se o bolestivý podnět, například lehké štípnutí na ušní boltec nebo tlak za úhel dolní čelisti.

8 První pomoc Zkontrolujeme základní životní funkce (dech, tep) Zkontrolujeme ústní dutinu a vyčistíme ji Zraněného položíme do stabilizované polohy na bok se zakloněnou hlavou (poloha je určena pro všechny osoby v bezvědomí, které dostatečně dýchají) Tím, že je zraněný na boku tak nedojde k jeho udušení v případě, že začne zvracet V případě, že nevíme, jak postiženého do stabilizované polohy přetočit, otočíme ho na bok a zakloníme mu hlavu

9 Dušení, uvolnění dýchacích cest Dušení vzniká nejčastěji v případě, kdy vdechneme cizí předmět, který uvízne v dýchacích cestách První pomoc – pokud je postižený při vědomí, řekneme mu ať kašle (nic jiného se nedá dělat) Pokud ne neprůchodnost dýchacích cest úplná (nemůže se nadechnout), předkloníme ho a provedeme až 5 úderů hranou dlaně mezi lopatky Pokud je v bezvědomí, otočíme ho na bok a provedeme až 5 úderů hranou ruky mezi lopatky a zkontrolujeme dutinu ústní zda-li nedošlo k uvolnění cizího předmětu. Pokud ne provádíme oživování D

10 Zástava dechu Zdravý člověk dýchá v klidu frekvencí 12 – 16 dechů za minutu Příčina zástavy dechu – neprůchodnost dýchacích cest - ucpání kořenem jazyka - vdechnutí cizího tělesa - tonutí Za 3 – 4 minuty dochází k nenávratnému poškození mozku Příznaky – nepřirozená barva kůže (promodrávání rtů, uší, nosu, brady, tváře, konečků prstů - není patrný dech Musíme začít oživovat co nejdříve

11 Zástava dechu První pomoc - zkontrolujeme základní životní funkce (dech, tep) - zkontrolujeme ústní dutinu, vyčistíme ji - co nejvíce zakloníme hlavu (uvolníme tím dýchací cesty) - pokud je podezření na poranění krční páteře,předsuneme pouze dolní čelist - otevřeme ústa a stiskneme nos - dýcháme 1 vdech za 5 sekund - v případě, že je postižený stále v bezvědomí, uložíme ho do stabilizované polohy na boku Umělé dýchání provádíme vždy do příjezdu záchranné služby

12 Použité zdroje 1.Stabilizovana poloha, In: Jihomoravsky sachovy svaz [online],[cit. 2013 – 08-29]. Dostupné z: http://www.chess.cz/kraje/jmss/view_artefact.php?type=jmss_article&id=553 2.První pomoc, in:Prvni pomoc, Hradec Kralove [online], [cit. 2013-08-29]. Dostupné z: http://www.hradeckralove.org/urad/prvni-pomoc 3.Check breathing Step 3.jpg, In:Wikihow [online], [cit 2013 – 08-29]. Dostupné z: http://www.wikihow.com/Image:Check-breathing-Step-3.jpg


Stáhnout ppt "Bezvědomí Autor: Mgr. Vladimír Drápal Př_188_Biologiečlověka_Prvnípomocpřibezvědomízástavědechuadušení Škola: Základní a mateřská škola Kašava, okres Zlín,"

Podobné prezentace


Reklamy Google