Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezvědomí Autor: Mgr. Vladimír Drápal Př_188_Biologiečlověka_Prvnípomocpřibezvědomízástavědechuadušení Škola: Základní a mateřská škola Kašava, okres Zlín,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezvědomí Autor: Mgr. Vladimír Drápal Př_188_Biologiečlověka_Prvnípomocpřibezvědomízástavědechuadušení Škola: Základní a mateřská škola Kašava, okres Zlín,"— Transkript prezentace:

1 Bezvědomí Autor: Mgr. Vladimír Drápal Př_188_Biologiečlověka_Prvnípomocpřibezvědomízástavědechuadušení Škola: Základní a mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Anotace:  Tento digitální učební materiál je určen pro seznámení žáků s poskytováním první pomoci při bezvědomí,zástavě dechu a dušení  Materiál vysvětluje pojmy bezvědomí, dušení, zástava dechu, umělé dýchání, nepřímá a přímá masáž srdce  Je určen pro předmět přírodopis, 8.ročník.  Tento materiál vznikl ze zápisů autora, který vycházel z učebnice: Černík,V., Bičík,V, Martinec,Z., Přírodopis 3: Biologie člověka se základy etologie a genetiky pro žáky základní školy (8. ročník) a nižší ročníky víceletých gymnázií. 1.vyd. Praha:SPN, 1998, ISBN 80-85937-97-2

3 Bezvědomí Dušení,uvolnění dýchacích cest Zástava dechu

4 Bezvědomí Bezvědomí - stav, kdy si postižený není vědom okolního dění a na rozdíl od spánku jej není možné z tohoto stavu snadno probrat. – bezprostředně ohrožuje život zraněného udušením – často bývá způsobeno zapadnutím kořene jazyka Příznaky – zhroucená poloha na zemi - chybí reakce na bolestivé podněty (štípnutí do ušního lalůčku nebo hřbetu dlaně)

5 Fyzikální vyšetření Vyšetření pohledem (inspekcí) -celkový stav pacienta a prostředí- zhodnocení stavu vědomí, prostředí ve kterém se nachází, zda-li viditelně nekrvácí, zda je zaklíněn, potřísněn není-li ohrožen (např. zasypáním). - stav dýchání- sledujeme zvedání a klesání hrudníku a zapojení pomocných dýchacích svalů., suché či nápadně zbarvené.

6 Fyzikální vyšetření Vyšetření pohledem (inspekcí) -stav a barva kůže- sledujeme a zjišťujeme rány, vpichy, zda-li není nápadné -zabarvení, cyanóza (namodralé zabarvení kůţe a sliznic při nedostatku kyslíku), bledá (při větších krevních ztrátách), zpocená (při horečnatých stavech, hypoglykémii) - stav sliznic- sledujeme zda-li nejsou povleklé

7 Fyzikální vyšetření Vyšetření pohmatem (palpací) - dýchání pacienta- pokládáme hřbet ruky k ústům a pociťujeme proud vzduchu. - hmat pulsu- - stav břicha- lze zjistit náhlou příhodu břišní. - deformace kostry

8 Vyšetření poklepem, poslechem Vyšetření poklepem (perkusí)  Poklep se provádí nad dutými orgány a vypovídá o jejich vzdušnosti,a velikosti, zejména při vyšetření plic a břicha. Vyšetření poslechem (auskultací)  Provádí se fonendoskopem a mnohdy si vystačíme bez fonendoskopu z dálky slyšitelné (tzv. distanční) dýchací fenomény. Zejména sípaní při cizím tělese, bublání při otoku plic (plicní edém) pomocí fonendoskopu se vyšetřuje srdce a plíce, kde jsou slyšitelné srdeční ozvy a šelesty. Slyšitelná je střevní peristaltika (posun střev)

9 Vyšetření stavu vědomí Při poruše vědomí hodnotíme hloubku bezvědomí a dobu bezvědomí. K probuzení pacienta začínáme oslovením, nereaguje-li pacient na oslovení pokusíme se o bolestivý podnět, například lehké štípnutí na ušní boltec nebo tlak za úhel dolní čelisti.

10 Vyšetření čichem –při prvním základním vyšetření pacienta je nejdůležitější zjistit a správně posoudit selhání či ohrožení základních životních funkcí, zejména: –posoudit časový faktor působení vyvolávající příčiny (délka zástavy krevního oběhu a dýchání, délka křečí) –posoudit neodkladnost jednotlivých opatření –určit základní rámcovou diagnózu –zajistit polohu a určit způsob transportu včetně směřování k definitivnímu ošetření

11 První pomoc Zkontrolujeme základní životní funkce (dech, tep) Zkontrolujeme ústní dutinu a vyčistíme ji Zraněného položíme do stabilizované polohy na bok se zakloněnou hlavou (poloha je určena pro všechny osoby v bezvědomí, které dostatečně dýchají) Tím, že je zraněný na boku tak nedojde k jeho udušení v případě, že začne zvracet V případě, že nevíme, jak postiženého do stabilizované polohy přetočit, otočíme ho na bok a zakloníme mu hlavu.

12 Dušení, uvolnění dýchacích cest Dušení vzniká nejčastěji v případě, kdy vdechneme cizí předmět, který uvízne v dýchacích cestách První pomoc – pokud je postižený při vědomí, řekneme mu ať kašle (nic jiného se nedá dělat) Pokud ne neprůchodnost dýchacích cest úplná (nemůže se nadechnout), předkloníme ho a provedeme až 5 úderů hranou dlaně mezi lopatky Pokud je v bezvědomí, otočíme ho na bok a provedeme až 5 úderů hranou ruky mezi lopatky a zkontrolujeme dutinu ústní zda-li nedošlo k uvolnění cizího předmětu. Pokud ne provádíme oživování D

13 Zástava dechu Zdravý člověk dýchá v klidu frekvencí 12 – 16 dechů za minutu Příčina zástavy dechu – neprůchodnost dýchacích cest - ucpání kořenem jazyka - vdechnutí cizího tělesa - tonutí Za 3 – 4 minuty dochází k nenávratnému poškození mozku Příznaky – nepřirozená barva kůže (promodrávání rtů, uší, nosu, brady, tváře, konečků prstů - není patrný dech Musíme začít oživovat co nejdříve

14 První pomoc -zkontrolujeme základní životní funkce (dech, tep) - zkontrolujeme ústní dutinu, vyčistíme ji - co nejvíce zakloníme hlavu (uvolníme tím dýchací cesty) - pokud je podezření na poranění krční páteře,předsuneme pouze dolní čelist - otevřeme ústa a stiskneme nos - dýcháme 1 vdech za 5 sekund - v případě, že je postižený stále v bezvědomí, uložíme ho do stabilizované polohy na boku Umělé dýchání provádíme vždy do příjezdu záchranné služby

15 Poskytnutí PP ve smyslu zákona Každá osoba je ve smyslu zákona povinna poskytnout první pomoc v rozsahu svých možností a schopností. Poskytnutí první pomoci nesmí ohrozit zachránce. Nejdříve zastavíme krvácení z velkých cév Když nedýchá a nebije srdce,je nutné provést umělé dýchání a nepřímou masáž srdce. Zlomenina se musí znehybnit pomocí dlah a obvazů.

16 Použité zdroje 1.BROŽ, Petr. První pomoc osobě pokoušející se o sebevraždu podříznutím žil během školení vodních záchranářu (v rámci výcviku je fixována druhá zdravá ruka). [online]. [cit. 1.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_pomoc#mediaviewer/File:Suicide-prague.jpg 2.2. DILMEN, Nevit. Poslech novorozence [online]. [cit. 18.2.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzik%C3%A1ln%C3%AD_vy%C5%A1et%C5%99en%C3%AD#mediaviewer/File: Newborn_Examination_1967.jpg 3.3. NEUS1.JPG. Lidský nos z profilu [online]. [cit. 8.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Nos#mediaviewer/File:Neus1.jpg 4.KXC 195. Sanitka Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje [online]. [cit. 18.3.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Sanitka#mediaviewer/File:Zdravotnick%C3%A1_z%C3%A1chrann%C3%A1_slu%C5%B Eba_Jiho%C4%8Desk%C3%A9ho_kraj_Volkswagen_Crafter_Strobel.jpg


Stáhnout ppt "Bezvědomí Autor: Mgr. Vladimír Drápal Př_188_Biologiečlověka_Prvnípomocpřibezvědomízástavědechuadušení Škola: Základní a mateřská škola Kašava, okres Zlín,"

Podobné prezentace


Reklamy Google