Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."— Transkript prezentace:

1 Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Co je to zdraví?  zdraví = základní lidská hodnota proč „základní lidská hodnota“ - jak byste to vysvětlili? co ovlivňuje zdraví? existuje absolutní zdraví? co je to nemoc - jak ji vnímáme, jak se jí zbavíme?

3 Světová zdravotnická organizace definovala zdraví:  = stav tělesného, duševního a sociálního blaha jak tomu rozumíte?

4 Co má vliv na zdraví :  dědičnost  životní styl  životní prostředí

5 Civilizační choroby: o jaké choroby se jedná? kdy se objevují a co je ovlivňuje?  vysoký krevní tlak, mozková mrtvice, infarkt, nádorová onemocnění, žaludeční vředy, poruchy žlučníku jaké jsou příčiny těchto chorob?  nesprávná výživa, nezdravé životní prostředí, stres, špatné mezilidské vztahy

6 zkuste porovnat, jak vypadal zdravotní stav lidí dříve a dnes, u nás a ve světě? V současnosti :  roste počet úrazů - zvýšení dopravy, nebezpečnější sporty, manipulace s chemickými látkami a výbušninami  šíření infekčních nemocí - AIDS, tuberkulóza, žloutenka

7 která organizace se stará o ochranu zdraví? Světová zdravotnická organizace - WHO:  založena 7. 4. 1948 - Světový den zdraví  je jedním z orgánů OSN, má 193 členských států znáš nějaké aktivity této organizace?

8 Centrála WHO ve švýcarské Ženevě

9 Hlavní úkoly Světové zdravotnické organizace:  „dosažení všemi lidmi nejvyšší možné úrovně zdraví“  likvidovat nemoci, hlavně infekční  provádět celosvětové kampaně, např. na zvýšení konzumace zeleniny nebo na snížení konzumace tabáku  vede také výzkum - např. zdali elektromagnetické pole kolem mobilních telefonů má negativní vliv na zdraví

10 co to je, co všechno tam zahrnujeme?  = způsob, jak člověk žije - odráží postoje a celkové zaměření člověka, jeho zájmy, hodnoty a možnosti jak by měl vypadat zdravý životní styl?  = správný životní styl - umožňuje zdravější a šťastnější život

11 Konzumní způsob života co to znamená, čím je to ovlivněno?  díky technickému pokroku odstraňuje tělesnou námahu (domácí spotřebiče)  „vyrábí“ zábavu - umožňuje pasivní odpočinek (TV, počítače) - převažuje nad aktivní formou odpočinku  konzumní způsob života by se měl dostatečně vyvážit aktivním způsobem = sport, fyzická práce, turistika apod.

12 podle čeho si člověk vybírá určitý životní styl? Zásady zdravého způsobu života:  tělesná aktivita, otužování  střídání práce a odpočinku, dostatek spánku, vhodné využívání volného času  zdravá výživa, vhodné stravovací návyky (pravidelná životospráva)  ochrana před úrazy (dodržovat pravidla bezpečnosti)

13  odolnost vůči škodlivým vlivům a návykům (alkohol, kouření, drogy, přejídání)  péče o duševní pohodu (vyhýbat se stresu, směřovat k určitým životním cílům)  dobré mezilidské vztahy (výběr dobrých přátel, rodinná pohoda)

14 Představte si, že jste s několika přáteli na opuštěném ostrově. Je to poměrně veliký ostrov, je tam spousta rostlin a stromů, také potok a jezírko. Máte tam vlastní obydlí a nějaké „technické vybavení“. Jste odkázáni na delší pobyt na tomto ostrově, a tak musíte uvažovat i o ochraně vlastního zdraví. Co byste pro to podnikli? Jaká preventivní opatření byste zavedli? Jak byste se chovali, kdyby někdo z vás utrpěl úraz nebo onemocněl nějakou chorobou? Kde byste sháněli léky? Dokázali byste využít své znalosti z biologie, psychologie a jiných oborů?

15 zkus vysvětlit tento pojem Psychohygiena:  = duševní hygiena (souvisí se zdravým životním stylem)  = nauka o ochraně a upevňování duševního zdraví - jak zvyšovat odolnost člověka vůči škodlivým vlivům  poskytuje návod, jak cílevědomě upravovat životní styl a životní podmínky  má člověka naučit, jak předcházet psychickým obtížím nebo jak je zvládat

16 Zásady psychohygieny: 1)pracovní prostředí  vhodně upravené, estetické, světlo, teplota, větrání, dostatek pracovního prostoru, materiální vybavení 2)životospráva  výživa - vhodné složení potravy, pravidelnost  spánek - dostatečná délka i kvalita  vhodné rozložení odpočinku i zátěže  společenské zázemí - harmonický život, bez duševní zátěže a stresu

17 3)organizace práce  naučit se hospodařit s časem i vlastními silami, pořádek ve věcech, přiměřené osobní pracovní tempo  pravidelný denní rytmus práce a odpočinku - šetří energii, duševní rovnováha 4)systém hodnot  ujasnit si své životní cíle a žebříček hodnot, ke kterým chceme směřovat

18 Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Seznam použitých pramenů: wikipedia.cz Dudák, V. a kol.: Občanská nauka pro SOŠ, SPN Praha 2003 Dudák, V.: Občanská nauka pro SOŠ, SPN Praha 2004 Dudák, V. a kol.: Seminář ze společenskovědních předmětů pro 2. stupeň ZŠ, SPN Praha 1998


Stáhnout ppt "Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."

Podobné prezentace


Reklamy Google