Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

210 mm Jak se dělá a provozuje konsorcium na zpřístupnění EIZ pro VaV v ČR ? Blok expertů, KISK MUNI, 22. 4. 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "210 mm Jak se dělá a provozuje konsorcium na zpřístupnění EIZ pro VaV v ČR ? Blok expertů, KISK MUNI, 22. 4. 2010."— Transkript prezentace:

1 210 mm Jak se dělá a provozuje konsorcium na zpřístupnění EIZ pro VaV v ČR ? stepanka.zizkova@techlib.cz Blok expertů, KISK MUNI, 22. 4. 2010

2 210 mm Těžko! Základní odpovědi

3 210 mm Jak přijdete k tomu, že se stanete „expertem“ v této oblasti? 3 základní způsoby - fáze: 1. Jako slepej k houslím…. 2. Nedokážete dostatečně rychle argumentovat, proč by to měl dělat někdo jiný, tj. jste nepohotoví a neschopní… 3. Je to prostě potřeba, tak jdete a děláte to, tj. jste naivní… Základní odpovědi

4 210 mm co je EIZ? konsorcia, konsorcionální přístup zahraniční konsorcia programy a projekty v ČR program INFOZ projekt VZ09003 situace po 31. 12. 2011 Obsah

5 210 mm Co je EIZ? Definice z knihovnické terminologické databázeDefinice z knihovnické terminologické databáze: …informační zdroj, který je uchováván v elektronické podobě a je dostupný v prostředí počítačových sítí nebo prostřednictvím jiných technologií distribuce digitálních dat (např. na discích CD-ROM). Tj. EIZ (v PDF, HTML, online, 24*7) = elektronické časopisy (e-journals) elektronické knihy (e-books) … Citační databáze, bibliografické databáze, faktografické databáze…

6 210 mm Co je to EIZ? Podmínky zpřístupnění EIZ jsou vždy definovány v rámci licenční smlouvy. Na EIZ se vztahuje základní sazba DPH – 20 %. Podle českých právních předpisů se jedná o „službu“. Varianty forem/vydání EIZ: e-verze tištěných zdrojů (e-verze nikdy není přesným zrcadlem tištěného dokumentu) v ceně tištěného předplatného kombinované předplatné (příplatek) čistě elektronické zdroje (e-born, e-only…)

7 210 mm Co je to EIZ? Zpřístupnění EIZ institucionální licence konsorcionální licence Jak se konstruuje cena EIZ, obvyklé modely pro e-journals: Varianta 1: základ = objem tištěného předplatného + 5 –10 % katalogové ceny za e-fee jako příplatek Varianta 2: základ = intelektuální obsah časopisu, tzv. content-fee content-fee = 75 – 90% objemu tištěného předplatného e-fee - + 5 –10% katalogové ceny tištěné časopisy za příplatek 10 – 25% katalogové ceny DPH

8 210 mm Konsorcia, konsorcionální přístup Proč konsorcia? Možnost vyšší efektivity při jednání o podmínkách licenční smlouvy: Cena za přístup (úspora cca 25 % ceny na člena) Podmínky licenční smlouvy vzdálený přístup, elektronická MVS, práva k archívům po ukončení platnosti smlouvy (úložiště), podmínky akademických licencí i pro odborné knihovny... Obsah zpřístupněných zdrojů obrana proti oblíbenému prodeji „balíčků“ jednání o zpřístupnění konkrétních titulů, zpřístupnění bonusů…

9 210 mm Konsorcia a ČR pojem „konsorcium“ – bez zakotvení v české legislativě, ačkoliv používán např. v zákoně č. 130/2002 Sb. o VaV, „konsorcium“ - volné sdružení institucí, které nemá právní subjektivitu a za které vystupuje nositel resp. řešitel projektu, většinou za účelem umožnit přístup k drahým informačním zdrojům za lepších podmínek než jaké jsou k dispozici jednotlivým organizacím, výběr členů konsorcia podpořeného dotacemi na VaVaI omezen na výzkumné organizace podle Rámce Společenství, veřejné VŠ, odborné a vědecké knihovny, které mají právní subjektivitu a poskytují služby podle zákona č. 257/2001 Sb. Licenční smlouva Licence – definice v autorském zákoně č.121/2000 Sb. § 46, odst. 1: „oprávnění k výkonu práva dílo užít, a to k jednotlivým způsobům užití nebo ke všem způsobům užití.“

10 210 mm Konsorcia v zahraničí Modely zahraničních konsorcií 1. Národní centralizovaný model = tzv. severský model, např. FinELib – The National Electronic Library of FinlandFinELib - centrální řízení i financování, existence celostátní vládní strategie v oblasti EIZ - v roce 2008 bylo zpřístupněno: 131 referenčních databází, 18 000 titulů e-journals, 296 000 titulů e-books… 2. Národní decentralizovaný model - z iniciativy jednotlivé knihovny se stane celostátní, státními prostředky podpořené konsorcium často i s formálním právním zakotvením - COUPERIN, francouzské konsorcium sdružující 204 členů, finanční podpora ze SR a členských příspěvků COUPERIN 3. Regionální model, oborový model, v rámci určitého typu knihoven (např. vědeckých, VŠ…) … Konsorcia s právní subjektivitou bez podpory (nebo jen se symbolickou podporou) ze SR.

11 210 mm Konsorcia v zahraničí ICOLC, International Coalition of Library Consortia neformální seskupení více než 200 konsorcií knihoven z celého světa, organizuje setkání s tématikou nových informačních zdrojů, finančních modelů providerů a vendorů, řízení konsorcií apod. Z činnosti: Guidelines for Statistical Measures of Usage of Web-Based Information Resources (2001, revize 2006) Statement on the Google Book Settlement (13.12.2009) Statement on the Global Economic Crisis and Its Impact on Consortial Licenses (19.1.2009) Dlouhodobější kontakt v ČR – Komise AKVŠ pro EIZ (zrušena k 31.12.2008)

12 210 mm Programy v ČR Konsorcia v ČR 1. období - od 80. let 20. stol. do r. 1995 2. období - 1996 – 2011 3. období – 2012 - ? 1. období uzavírání individuálních institucionálních licencí zejména na elektronické informační zdroje zpřístupňované na hmotných nosičích – sekundární databáze na nosičích typu CD-R (disketách), sekundární a referenční databáze, encyklopedie, příručky…, licence “on-site“, tj. omezená na jeden (příp. několik) počítačů v rámci jedné instituce

13 210 mm Programy v ČR Firmy zastupující producenty v ČR (AiP a ITS) – role: zprostředkování nákupu, uzavírání licenční smlouvy jménem koncového uživatele, použití standardních licenčních smluv bez participace koncového uživatele na dohodnutí podmínek, nebyla kontrola dodržování uzavřených licenčních smluv ze strany producenta.

14 210 mm Programy v ČR 2. Období nabídky síťového přístupu k elektronickým informačním zdrojům v rámci intranetu – instituce, školy, campusu, prostřednictvím internetu: „klient-server“ architektura využívající vzdálených serverů nárůst finančního objemu uzavíraných smluv, obratu konsorcií v období od roku 1991 probíhal nákup těchto zdrojů nekoordinovaně, často multiplicitně, podle momentálních možností a potřeb jednotlivých institucí. 1997 – grantové programy MŠMT na podporu informační infrastruktury výzkumu a vývoje (a inovací), slepá ulička grantové soutěže na pokrytí informační infrastruktury. LB, LI, 1N, INFOZ

15 210 mm První licence v rámci programu LB (1997 – 2000) Current Contents (MU Brno) a CrossFire (VŠCHT) konsorciální licence, umožňující on-line přístup členům konsorcia, realizované projekty posloužily jako model pro další konsorcia. NTK a programy: Program LI „ Informační zdroje pro výzkum a vývoj“ Projekt LI200028, LI01018; 2000 - 2003 Elsevier Science/Science Direct Springer Verlag/SpringerLink American Chemical Society Academic Press/Ideal Wiley & Sons/InterScience Programy v ČR

16 210 mm Konsorcia NTK v LI Spoluřešitelé 10 členů konsorcia Zahájení spolupráce se SUWECO jako administrátorskou firmou, vzájemná výpomoc při jednání o smlouvách, Suweco konsorcium zahrnovalo 60+ institucí LI200028 Virtuální polytechnická knihovna Nástroj EDD a koordinace odběrů tištěných časopisů LI01018 Portál STM – nyní TECH v rámci JIB Programy v ČR

17 210 mm Komunikace se spoluřešiteli webová stránka projektu http://www.techlib.cz/cs/o-nas/odborne-aktivity-ntk/elektronicke-zdroje-konsorcia-ntk / e-mailová komunikace s jednotlivými členy (v počtu 10 členů zvládnutelné ;-) Výroční valné hromady VPK Workshopy k řešení projektu Portálu STM + tvorba ročních zpráv a korespondenční styk s MŠMT Programy v ČR

18 210 mm Projekt 1N04124; 2004 – 2008 Elsevier Science/Science Direct Springer Verlag/SpringerLink Kluwer Academic Publishers/Kluwer Online Wiley & Sons /InterScience e-journals e-books (dojednáno během řešení projektu, hrazeno z úspor dotace) Computer Science Library (Springer Verlag), encyklopedie nakladatelství Wiley & Sons archívy konsorcií v NTK nyní vzniká úložiště, ladění probíhá na datech získaných z uzavřených konsorcií programu LI a 1N, náklady prozatím hrazeny z rozpočtu NTK, řešení otázky provozu a údržby archívů Programy v ČR

19 210 mm Komunikace se členy konsorcií webová stránka projektu http://www.techlib.cz/cs/o-nas/odborne-aktivity-ntk/elektronicke-zdroje-konsorcia- ntk/ hromadné e-maily všem členům (NTK, řešitel) komunikace s jednotlivými zástupci členů (zejména o odběrech titulů, administrátor) vytvoření úzké skupiny zástupců členů, tj. „styčných důstojníků“ + předjednání zásadních problémů Problémy zejména s Elsevier Science, citace ze závěrečné zprávy: „…Nový model přístupu do ScienceDirect, který nám Elsevier nabídl byl natolik sofistikovaný, že působil po celou dobu trvání konsorcia obtíže zejména samotnému nakladatelství Elsevier. Technická náročnost zajištění správného nastavení přístupů jednotlivých členů konsorcia vedla již v roce 2004 nakladatelství k několika kompenzacím za nedodržení termínů vyplývajících ze smlouvy.“ Programy v ČR

20 210 mm Konsorcionální model ES: přístup pro členskou instituci předplatné instituce + Unique Title List (původně 1 UTL s tituly delegovanými ES, vyjednáno 5 oborových UTL s tituly delegovanými konsorciem) jednání o UTL dokončeno 2004, svoláno celostátní setkání členů konsorcia ES, do dubna 2005 ladění obsahu UTL, korektní nastavení 2006… + v rámci tlaku na ES dohodnuta možná meziroční obměna titulů v objemu 10 % + tvorba ročních zpráv a korespondenční styk s MŠMT Programy v ČR

21 210 mm Elsevier Science 1N04124, rozložení členů konsorcií Springer Verlag Kluwer AP Wiley & Sons

22 210 mm Elsevier Science 1N04124, rozložení plateb Springer Verlag Kluwer AP Wiley & Sons

23 210 mm Členové konsorcia 1N04124, využití na příkladu ES Platby Využití

24 210 mm Rok 2009 NTK dostala 18. 3. 2009 přímý příspěvek do rozpočtu na pokrytí EIZ projektů NTK, NK ČR, AV ČR na rok 2009: 61 084 tis. Kč Účelové prostředky k zajištění konkrétních zdrojů: Collection of American Physiological Society Nature Collection Science Collection CSA Materials Research DB with METADEX CSA Illustrata: Natural Sciences EBSCO Computer Science Index Computers and Applied Sciences Complete Information Science and Technology Abstracts Internet and Personal Computing Abstracts Library, Information Science and Technology Abstracts Library and Information Science Abstracts Library Literature and Information Science Fulltext Springer, Elsevier, Wiley, SCOPUS Pre INFOZ

25 210 mm 21. 9 2009: vyhodnocení programu INFOZ Projekt VZ09003; 2009 - 2011 Elsevier Science/Science Direct Springer Verlag/SpringerLink (včetně Kluwer Academic Publishers a Computer Science Library: LNCS a LNM) Wiley & Sons /InterScience (včetně Blackwell) Scopus Přechod na e-only model, tj. tištěné předplatné za příplatek… Stránka programu INFOZ MŠMT: http://www.msmt.cz/vyzkum/dotace-granty Stránka projektů NTK: http://www.techlib.cz/cs/o-nas/odborne-aktivity-ntk/elektronicke-zdroje-konsorcia- ntk/ INFOZ

26 210 mm Komunikace se členy konsorcií webová stránka projektu http://www.techlib.cz/cs/o-nas/odborne-aktivity-ntk/elektronicke-zdroje-konsorcia- ntk/ elektronická konference „konsorcia@mail.ntkcz.cz hromadné e-maily všem členům (NTK, řešitel) komunikace s jednotlivými zástupci členů (zejména o odběrech titulů, administrátor) Rada projektu INFOZ

27 210 mm Elsevier Science VZ09003, rozložení členů konsorcií Springer Verlag Scopus Wiley & Sons

28 210 mm Elsevier Science VZ09003, rozložení plateb 2010 Springer Verlag Scopus Wiley & Sons

29 210 mm Členové konsorcia VZ090003, využití na příkladu ES, 2010 Platby Využití

30 210 mm Elsevier Science (rok 2009: 1 856 423 stažených FT) VZ090003, využití zdrojů Wiley & Sons (rok 2009: 428 249 stažených FT)

31 210 mm Springer Verlag (rok 2009: 292 031 stažených FT) VZ090003, využití zdrojů Springer, CSL (rok 2009: 142 132 stažených kapitol knih)

32 210 mm Scopus Podíl titulů v DB VZ090003, využití zdrojů Scopus Nárůst počtu článků českých autorů (2009: 11 659 článků)

33 210 mm Vývoj vydavatelské politiky v programu 1N, INFOZ (rozdíl nastal zejména mezi LI a 1N): - nereálná finanční očekávání, - komplikované finanční modely (Elsevier), - návrat k objemu předplatného jako základu pro výpočet cen (nárůst administrativy), - slevy na e-only tak malé (10%), že se při 20% DPH nevyplácejí, + nízké price capy (5 – 6,5%), + elektronická MVS, + Remote Access, + statistiky – ICOLC/COUNTER kompatibilní formáty + slevy na tištěnou formu Vydavatelská politika

34 210 mm Statistiky Pro tištěné verze periodik je získávání údajů o jejich využívání obtížné a nepřesné (evidence ošupu obálek došlých čísel ). EIZ poskytují podrobné informace o využívání. Standardní formáty ICOLC nebo COUNTER. Údaje jsou spolehlivé a v rámci standardů porovnatelné. Možnost porovnávat náklady a využívání (cena článku v konsorciu) cena staženého článku ze zdrojů projektu VZ09003 činí průměrně 94,- Kč, cena za tutéž službu poskytnutou prostřednictvím služeb elektronického dodávání dokumentů (EDD) se podle ceníků pohybuje mezi 135,- Kč až 308,- Kč (podle producenta), pohybujeme se tedy na 70 – 30 % cen EDD. Statistické údaje

35 210 mm 3. období konsorcií v ČR 4 základní faktory ovlivňující zásadně současné knihovnicko-informační prostředí: nárůst počtu publikovaných informací, rozmach zpřístupnění k informacím s rozvojem ICT, rostoucí poptávka po přístupu k dokumentům (i fyzickém: způsobeno zveřejněním OPACs), snižování kupní síly knihoven – následkem je výdaj více prostředků za méně dokumentů a informací. Roste důležitost ZPŘÍSTUPŇUJÍCÍ role knihoven. Post INFOZ

36 210 mm Novela zákona 130/2002 Sb. o VaV, Národního programu VaV + další legislativy VaVaI – 31. 12. 2011 reálně hrozí ukončení plošné grantové podpory informační infrastruktury VaV…. Zůstávají otázky: zrezignuje MŠMT na vytvořený systém informačního pokrytí VaV a vliv na jeho rovnoměrnost, poměrnou neduplicitnost…? podpoří jen „jádro“ EIZ? Co jím je? Citační databáze, které se využívají pro evaluaci vědy? co se zbytkem, který byl v rámci INFOZ podpořen 511 mil. Kč? Přejdeme na čistě komerční bázi? není to náhodou vůči např. humanitním a lékařským oborům likvidační? jak do toho zapadá koncept OpenAcces? Post INFOZ

37 210 mm Údaje 2009 Pár čísel k zamyšlení SR příjmy974 800 000 000 SR výdaje1 167 000 000 000 SR bilance-192 000 000 000 Výdaje VaV institucionální13 858 664 000 Výdaje VaV účelové10 972 140 0000,9 % výdajů SR Výdaje VaV celkem24 830 804 0002 % výdajů SR Výdaje VaV kryté ze zahr. programů7 562 603 000 z toho MŠMT institucionální6 978 160 000 z toho MŠMT účelové2 766 519 0000,23 % výdajů SR Výdaje na program INFOZ130 000 000 + 176 874 000 = 306 874 0000,026 % výdajů SR

38 210 mm Co mi práce s konsorcii dala? Zabrat, vše je nad rámec pracovních povinností, ve volném čase, za legrační finanční odměnu Zlepšení komunikačních a argumentačních schopností Dobrý přehled o lidech pracujících v knihovnách v ČR (často ztráta iluzí…) Základní znalost anglických právních termínů Diplomatické schopnosti, zejména jak říct někomu nepříjemná zjištění o jeho inteligenci či charakteru, aniž by se urazil Schopnost práce v absolutním stresu, kdy na vás tlačí provider i členové konsorcií … Závěr

39 210 mm Děkuji za pozornost Otázky?

40 210 mm Služby a provoz NTK První skutečnosti a dojmy aneb funguje to?

41 210 mm Provoz 2009: 6 měsíců (březen – srpen) zavřeno Služby – výběr Absenční výpůjčky: 44 % roku 2008 Servisní centrum VPK: 64 % roku 2008 Mezinárodní MS: 39 % roku 2008 MS: 72 % roku 2008 Rešerše: 322 % roku 2008 Zákazníci, návštěvníci Počet zákazníků: 158 % roku 2008 Počet návštěvníků: 102 % roku 2008 Čísla, čísla, čísla…

42 210 mm Ostatní ukazatele Na nákup fondů vynaloženo: 291 % roku 2008 (174 529 tis. Kč) Počet studijních míst: 1111 % roku 2008 (tj. nyní 1322 míst) Přepočtený stav pracovníků knihovny: 116 % roku 2008 (tj. nyní 167,145) Čísla, čísla, čísla…

43 210 mm Čísla, čísla, čísla… Přestěhováno 18 tisíc bm svazků z DS Lhota u Dolních Břežan, 15 tisíc bm svazků z Klementina, tj. mezi 18. 5. a 31. 7. se stěhovalo 55 tun dokumentů ve 240 stěhovacích vozech… Olepeno RFID tagem cca 100 tisíc KJ (200 tisíc KJ olepeno v roce 2008) Vybaveno signaturou LCCS cca 16 tisíc KJ Vyskladněno do VV cca 350 tisíc KJ a uloženo dle mapy fondu

44 210 mm Zákazníci, návštěvníci, hosté… výkřiky, postřehy, doporučení: běžná záměna NTK s NK ČR, MKP nebo NTM žádost o výpůjčku Maryši od bratří Mrštíků, Hamleta apod. přehnaná činnost ostrahy na vstupu x nedostatečná činnost ostrahy na vstupu nechci být zákazník, to slovo se mi nelíbí je mi zima, je mi horko, dejte mi víc kyslíku! knihovníci/-ice jsou otravní, knihovníci/-ice nejsou dostatečně otravní knihovna je hlučná, knihovníci by měli okřikovat hlučící… chceme provoz celé budovy i v neděli, v noci i na Štědrý den! proč máte tolik počítačů? – chceme prázdné stoly!/proč jich máte tak málo? Japonci stejně stavějí hezčí knihovny než je NTK! … chudák kapsa daňových poplatníků! nesu vám knihy po manželovi/manželce… … Dojmy, zážitky, korespondence

45 210 mm Zaměstnanci… výkřiky, postřehy, doporučení: galerie je zavřená, když má být otevřená a naopak, hluk vrtačky a kladiv z galerie ruší práci v Návštěvnickém centru, pan/paní XY nás po přestěhování opět našli, bohužel… studenti nám zde bloudí a hledají učebny, které se nalézají v budovách ČVUT senioři při sobotní návštěvě NTK také zmateně bloudili… zjistili jsme, že máme tichý alarm a jak jej použít. Jupí! máme rádi naši ochranku… 93 % výpůjček jsou knihy z VV bojujeme s hlukem a zimou v Návštěvnickém centru (následně bylo přitopeno a požádána galerie o klid ) máme podstav ve službách… (minimálně 3 úvazky) … Dojmy, zážitky, korespondence

46 210 mm Staňte se také přáteli NTK na FB! http://www.facebook.com/#!/pages/Praha-Czech-Republic/NTK-Narodni- technicka-knihovna/145210280113?ref=ts a Děkuji za pozornost! Marcello KnechtlMarcello Knechtl vždy,když jdu kolem večer opilý tak se tam ti lidi jako učej??? 19 březen v 2:3019 březen v 2:30 · Přidat komentářPřidat komentář · To se mi líbí · Zobrazit reakce (1)Skrýt reakce (1) · NahlásitTo se mi líbíNahlásit Toto se líbí uživateli Záplotník.


Stáhnout ppt "210 mm Jak se dělá a provozuje konsorcium na zpřístupnění EIZ pro VaV v ČR ? Blok expertů, KISK MUNI, 22. 4. 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google