Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přemysl PAVKA EKOTOXA s.r.o., pracoviště Olomouc Hálkova 2, 779 00 Olomouc GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (GIS) V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přemysl PAVKA EKOTOXA s.r.o., pracoviště Olomouc Hálkova 2, 779 00 Olomouc GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (GIS) V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI."— Transkript prezentace:

1 Přemysl PAVKA EKOTOXA s.r.o., pracoviště Olomouc Hálkova 2, 779 00 Olomouc premysl.pavka@ekotoxa.cz GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (GIS) V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI PŘÍKLADY, PROSTŘEDÍ, TERMINOLOGIE, SYNTAXE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM FONDEM PRO ROZVOJ VENKOVA Seminář se koná s podporou Programu rozvoje venkova ČR, Opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost

2 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI2 PROČ OPAKOVÁNÍ? Pro začátečníka není ani tak důležité všechno vědět, nýbrž především: -znát základy, -zorientovat se v problematice a získat obecný přehled, -znát nabídku software a jeho možnosti, -vědět, na co si dát pozor při jeho výběru, -seznámit se se základními postupy, znát možnosti, využití pokročilejších funkcí, datové zdroje. Potom nemá problém s řešením složitějších zadání.

3 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI3 GIS JE...... Geografický Informační Systém nebo podrobněji... organizovaný soubor počítačového hardware, programového vybavení, geografických dat, postupů a obsluhy navržený pro získávání, zpracování, správu a zobrazování geografických informací -pracuje s geograficky lokalizovanými daty -pracuje s informací (obecně – databázovou, grafickou,...) -tvoří systém – je to funkční balík programového vybavení, hardware a postupů, které umožňují data -spravovat (importovat, konvertovat, ukládat, editovat), -vizualizovat (není špatné vidět, co tam vlastně mám), -dotazovat (výběr na základě databázové nebo prostorové podmínky – vyber / podle / a udělej s tím něco), -analyzovat (za účelem získání nové informace), -prezentovat (exportovat, tisknout) -archivovat, třídit,...

4 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI4 PROČ POUŽÍVAT GIS, JAKÉ MÁ VÝHODY...... v porovnání s CAD programy, ruční malůvkou nebo Wordem? -pracuje s databází – objekty v reálu jsou v systému interpretovány jednotlivými prvky (objekty), na něž je navázána databázová informace a které si udržují topologické vazby -umožňuje prvky na základě databázové a/nebo topologické informace klasifikovat, analyzovat, filtrovat, vybírat -umožňuje pracovat s daty v čase a prostoru, provádět prostorové analýzy -umožňuje data editovat (zákres, informace k nim připojené) -zjednodušuje distribuci dat -umožní přijímat rozhodnutí na základě nových informací

5 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI5 GIS – NĚCO K TERMINOLOGII Prvek (feature) Atributová tabulka (attribute table) Záznam (record) Pole (field) Vrstva, téma (layer, theme) Skupina vrstev (group) Soubor (file) Projekt (project)

6 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI6 GIS – PROSTŘEDÍ, PLATFORMY na čem to jede a jak to vypadá? -GIS může být vystavěn na lokálním software (desktop GIS), ale též na webové aplikaci -k datům je možné přistupovat lokálně i vzdáleně (internet) -komerční aplikace, zdarma či open source alternativy -WMS -prohlížečky dat

7 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI7 GIS – ZAPLATIT ČI NEZAPLATIT? Komerční a nekomerční GIS aplikace se liší především možnostmi rozšíření, množstvím nástrojů, propracovaností importu a exportu, stabilitou, lokalizací do jazyka, korektností funkcí a podporou ze strany vývojářů či komunity. Zeptejme se sami sebe  myslím to s GIS vážně nebo se chci s GIS seznámit a teprve testuji, co umějí?  ovládám dostatečně angličtinu?  kterou součást GIS budu při práci potřebovat nejvíce (analytickou, konverzní, tiskovou,...)?  jaká data budu do aplikace načítat?  jak propracované budu potřebovat tiskové výstupy?  jsem natolik pokročilý, že vyžaduji pokročilé funkce dostupné pouze v komerčních aplikacích a jsem ochotný za to zaplatit?  vadí mi občasná nestabilita, absence manuálu v češtině, chybějící pokročilé funkce a slabá podpora produktu, jsem schopen řešit nestandardní situace?  pokud se rozhodnu pro komerční řešení – jakou verzi aplikace budu potřebovat (viz předchozí otázky)?

8 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI8 GIS – ZAPLATIT ČI NEZAPLATIT? Komerční aplikace - příklady  ArcGIS / ArcInfo (ESRI, www.esri.com) – více variant a extenzíwww.esri.com  Geomedia (Intergraph, www.intergraph.com) – balík GIS aplikací, velmi nákladnýwww.intergraph.com  AutoCAD Map (AutoDesk, usa.autodesk.com) – nadstavba AutoCADuusa.autodesk.com  Kristýna GIS (www.christine-gis.com/cz/) – levný, velmi jednoduchýwww.christine-gis.com/cz/ Open source a „volné“ desktop GIS - příklady  Quantum GIS (www.qgis.org)www.qgis.org  OpenJUMP (www.openjump.org)www.openjump.org  gvSIG (www.gvsig.org)www.gvsig.org  JANITOR (janitor.cenia.cz)janitor.cenia.cz  MapWindow GIS (Idaho State University, www.mapwindow.org) – jednoduchý, anglickywww.mapwindow.org  GRASS, uDig, SAGA (rastrové analýzy), ILWIS, KOSMO, OrbisGIS a další. Řada z nich je úzce specializovaných.  extenze Prohlížečky geodat

9 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI9 GIS – VOLNÉ A OPEN SOURCE Quantum GIS www.qgis.org www.qgis.org -volně šiřitelný software, zdarma, aktuálně ve verzi 1.6.0 (Copiapó) -základní funkce, s extenzemi i pokročilejší analytické nástroje -lokalizovaný -kvalitní možnosti editace značek a výstupů

10 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI10 GIS – VOLNÉ A OPEN SOURCE gvSIG www.gvsig.org www.gvsig.org -volně šiřitelný software, zdarma, aktuálně ve verzi 1.10 -základní funkce, s extenzemi i pokročilejší analytické nástroje -částečně lokalizovaný, možnost editace značek -Pohled, Tabulka a Mapa otevírané v samostatných oknech

11 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI11 GIS – VOLNÉ A OPEN SOURCE OpenJUMP www.openjump.org www.openjump.org -volně šiřitelný software, zdarma, aktuálně ve verzi 1.4.0 -základní funkce, modulární rozšiřování s pomocí extenzí -stabilní, rychlý, postavený na Javě (je třeba mít funkční) -aktuálně pouze anglicky

12 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI12 GIS – VOLNÉ A OPEN SOURCE JANITOR janitor.cenia.cz janitor.cenia.cz -jednoduchý český nástroj, zdarma, aktuálně ve verzi 2 -základní funkce, několik modulů, import dat z GPS, geoprocesing -předdefinovaná řada českých WMS služeb -velmi jednoduché tiskové výstupy

13 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI13 GIS – VOLNÉ A OPEN SOURCE SAGA www.saga-gis.org www.saga-gis.org -volně šiřitelný software, zdarma -pracuje nad rastry -analytický GIS -pouze anglicky

14 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI14 GIS – KOMERČNÍ APLIKACE ArcGIS Desktop www.esri.com, www.arcdata.cz www.esri.comwww.arcdata.cz -nejrozšířenější komerční GIS software, aktuálně ve verzi 10 -rozsáhlé analytické možnosti ve verzích se specializovanými extenzemi -nákladný (dle verze), lokalizovaný (jazykové mutace) -verze ArcView, ArcEditor, ArcInfo, extenze (Spatial Analyst, 3D Analyst, Data Interoperability, Maplex a další)

15 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI15 PROHLÍŽEČKY GEODAT – CO UMOŽŇUJÍ? ArcExplorer – jednoduchá čtečka ArcReader – čtečka již vytvořených projektů z ArcEditoru GAIA (The Carbon Project) http://www.thecarbonproject.com/gaia.php http://www.thecarbonproject.com/gaia.php ČÚZK WMS Portál WMS ++ Viewer http://www.bnhelp.cz/mapserv/php/mapserv3.php?project=wmsview& http://www.bnhelp.cz/mapserv/php/mapserv3.php?project=wmsview& další internetové prohlížeče PDF s vloženými vrstvami

16 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI16 GIS – JEŠTĚ KRÁTCE K SYNTAXI FORMÁTŮ GEODAT SYNTAXE ESRI SHAPEFILE FORMÁTU (shp, vektor) bloky_lpis.dbfdatabáze bloky_lpis.lyr nastavení legendy (barvy, třídění, popisy) bloky_lpis.prj definice souřadného systému bloky_lpis.sbnprostorové indexy bloky_lpis.sbxprostorové indexy bloky_lpis.shpvlastní geometrie prvků bloky_lpis.shxindexování záznamů bloky_lpis.shp.xmlmetadata v XML formátu SYNTAXE JEDNODUCHÝCH RASTRŮ (tif) snimek6_3.tifsamotný rastr (komprese – packbits, lzw, zip, jpeg, ccit) snimek6_3.tfw souřadnicový soubor navázaný na rastr (tzv. world-file) snimek6_3.rrd pyramidové vrstvy k rastru snimek6_3.aux přídavný soubor (informace o rastru – cesta k pyramidovému souboru, histogram, statistika, barevná tabulka)

17 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI17 GIS – DATABÁZOVÉ OPERACE atributová tabulka vrstvy ZKODFBVYMERAMKULTURA 370132,402 26021,882 380112,602 37021,897 37030,777 670210,802 3704/41,107 3601/26,842 3705/15,367 3601/617,802 680130,802 2702/13,017 BLOKPLODINAVYNOS_TUN 3801pšenice ozimá66,024 3701řepka105,3 6702pšenice ozimá55,188 6801pšenice ozimá153,384 3601/6řepka66,75 3601/2cukrovka387,828 2602cukrovka96,632 připojovaná tabulka doplněná atributová tabulka vrstvy ZKODFBVYMERAMKULTURAPLODINAVYNOS_TUNTUN_HA 370132,402řepka105,33,25 26021,882cukrovka96,63251,4 380112,602pšenice ozimá66,0245,24 37021,897 37030,777 670210,802pšenice ozimá55,1885,11 3704/41,107 3601/26,842cukrovka387,82856,7 3705/15,367 3601/617,802řepka66,753,75 680130,802pšenice ozimá153,3844,98 2702/13,017 -editace v atributové tabulce prvků -výběr na základě podmínky -připojení externí tabulky nebo tabulky jiné vrstvy

18 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI18 GIS – PROSTOROVÉ OPERACE

19 GIS V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI19 GIS – PROSTOROVÉ OPERACE -editace geometrie (vypuštění bodu, rozložení prvku...) -konverze na jiný typ (polygon – bod) -extrapolace, interpolace -prostorová reprezentace dat na základě tabelovaných souřadnic -a další

20 GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (GIS) V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI PŘÍKLADY, PROSTŘEDÍ, TERMINOLOGIE, SYNTAXE přestávka? SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM FONDEM PRO ROZVOJ VENKOVA Seminář se koná s podporou Programu rozvoje venkova ČR, Opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost Přemysl PAVKA EKOTOXA s.r.o., pracoviště Olomouc Hálkova 2, 779 00 Olomouc premysl.pavka@ekotoxa.cz


Stáhnout ppt "Přemysl PAVKA EKOTOXA s.r.o., pracoviště Olomouc Hálkova 2, 779 00 Olomouc GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (GIS) V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI."

Podobné prezentace


Reklamy Google