Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOTACE 2008 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY tabulky + grafy. POUŽITÉ HORNÍ - REFERENČNÍ HODNOTY PRO NÁVRH VÝŠE DOTACE SLUŽBY SOC.PREVENCE azylové domy7000lůžko/měsíc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOTACE 2008 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY tabulky + grafy. POUŽITÉ HORNÍ - REFERENČNÍ HODNOTY PRO NÁVRH VÝŠE DOTACE SLUŽBY SOC.PREVENCE azylové domy7000lůžko/měsíc."— Transkript prezentace:

1 DOTACE 2008 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY tabulky + grafy

2 POUŽITÉ HORNÍ - REFERENČNÍ HODNOTY PRO NÁVRH VÝŠE DOTACE SLUŽBY SOC.PREVENCE azylové domy7000lůžko/měsíc domy na půl cesty8000lůžko/měsíc Kontaktní centra200uživatel/měsíc nízkoprahová denní centra150uživatel/měsíc250 000úvazek pracovníka v přímé péči/rok NZDM200uživatel/měsíc250 000úvazek pracovníka v přímé péči/rok noclehárny4000lůžko/měsíc raná péče500uživatel/měsíc250 000úvazek pracovníka v přímé péči/rok služby následné péče300uživatel/měsíc250 000úvazek pracovníka v přímé péči/rok SAS pro rodiny s dětmi100uživatel/měsíc250 000úvazek pracovníka v přímé péči/rok SAS pro seniory a osoby se ZP100uživatel/měsíc250 000úvazek pracovníka v přímé péči/rok sociálně terapeutické dílny200uživatel/měsíc250 000úvazek pracovníka v přímé péči/rok sociální rehabilitace200uživatel/měsíc250 000úvazek pracovníka v přímé péči/rok sociální rehabilitace(p)7000lůžko/měsíc terapeutické komunity8000lůžko/měsíc terénní programy150uživatel/měsíc250 000úvazek pracovníka v přímé péči/rok sociální poradenství30intervence/měsíc250 000úvazek pracovníka v přímé péči/rok

3 POUŽITÉ MINIMÁLNÍ HODNOTY PRŮMĚRNÉ VÝŠE ÚHRAD - SLUŽBY SOC.PÉČE Služby sociální péče Minimální průměrná výše úhrady na 1 uživatele/lůžko v Kč za měsíc osobní asistence 3000 pečovatelská služba 500 tísňová péče 1000 průvodcovské a předčitatelské služby 1000 podpora samostatného bydlení 1500 odlehčovací služby 1500 odlehčovací služby (p) 9000 centra denních služeb 2000 denní stacionáře 2000 týdenní stacionáře 5000 domovy pro osoby se ZP 9000 domovy pro seniory 9000 domovy se zvláštním režimem 9000 chráněné bydlení 7000 soc.služby ve zdrav. zařízeních ústavní péče 9000

4 Způsob výpočtu dotace – služby soc.péče Služby sociální péčezpůsob výpočtu dotace osobní asistence požadavek krácen v případě nedostatečného výběru úhrad od uživatelů pečovatelská služba tísňová péče průvodcovské a předčitatelské služby podpora samostatného bydlení odlehčovací služby centra denních služeb denní stacionáře odlehčovací služby (p) chráněné bydlení týdenní stacionáře v nákladech služby zohledněna velikost úhrad od uživatelů a plateb ze zdrav.pojištění domovy pro osoby se ZP domovy pro seniory domovy se zvláštním režimem soc.služby ve zdrav. zařízeních ústavní péče dotace=300,-Kč na lůžko/den

5 Rozpočet 2008 - dotace ROZPOČET - SOCIÁLNÍ SLUŽBYrok 2008 v Kč dotace na sociální služby s místní/regionální působností (§101 ZSS), program podpory A 6 628 440 000 dotace na sociální služby s celostátní/nadregionální působností (§104 ZSS), program podpory B 190 000 000 dotace na domovy pro seniory duchovních a řeholnic (§104 ZSS), program podpory B 77 000 000 CELKEM6 895 440 000

6 Program podpory A  Podpora soc.služeb s místní a regionální působností v rámci jednotlivých krajů

7 Tabulka 1 – skupina služby Skupina službyPočet služeb Počet podpořených služeb Podíl počtu podpořenýc h služeb na celk.počtu služeb pece2 3732 20993% poradenství48944591% prevence1 4851 39394% Celkový součet4 3474 04793% Skupina služby Požadavek 2008 Dotace 2008 Dotace/ Požadavek pece8 110 872 5505 426 639 10067% poradenství360 313 335203 996 40057% prevence1 398 480 459882 631 70063% Celkový součet9 869 666 3446 513 267 20066%

8 Tabulka 2 – druh služby soc.péče (objemy) Druh služby soc.péčePožadavek 2008Dotace 2008 Dotace/ požadavek centra denních služeb95 392 43358 301 80061% denní stacionáře314 830 643225 093 30071% domovy pro osoby se ZP2 067 816 5271 528 732 50074% domovy pro seniory3 120 011 7552 245 646 50072% domovy se zvl.režimem743 570 499552 599 20074% chráněné bydlení188 496 09092 693 60049% odlehčovací služby24 075 86311 786 70049% odlehčovací služby (p)122 207 80761 946 70051% osobní asistence222 640 689114 890 50052% pečovatelská služba869 352 229331 453 30038% podpora samostat. bydlení10 669 3245 312 10050% průvod.a předčitatel.služby8 231 2473 573 70043% soc.sl. ve zdrav.zařízen. ústav.péče148 381 60188 453 30060% tísňová péče20 367 4486 390 60031% týdenní stacionáře154 828 39599 765 30064% Celkový součet8 110 872 5505 426 639 10067%

9 Tabulka 3 – druh služby soc.péče (počty) Druh služby soc.péčePočet služeb Počet podpořených služeb Podíl počtu podpořených služeb na celk.počtu služeb centra denních služeb938895% denní stacionáře24123296% domovy pro osoby se ZP22321898% domovy pro seniory43541696% domovy se zvláštním režimem14214099% chráněné bydlení1119989% odlehčovací služby433786% odlehčovací služby (p)1108981% osobní asistence17315187% pečovatelská služba58854392% podpora samostatného bydlení181689% průvodcovské a předčitatelské služby342779% tísňová péče151173% týdenní stacionáře777395% soc.sl. ve zdrav.zařízeních ústav.péče706999% Celkový součet4 3474 04793%

10 Tabulka 4 – druh služby soc.prevence (objemy) Druh služby soc.prevence požadavek 2008 Dotace 2008 dotace/ požadave k azylové domy291 558 081210 482 00072% domy na půl cesty36 384 96623 152 60064% intervenční centra21 341 77317 657 90083% kontaktní centra34 831 47325 903 50074% krizová pomoc29 127 65521 370 10073% nízkoprahová denní centra40 849 31126 191 20064% NZDM159 188 58199 260 50062% noclehárny50 397 56533 756 00067% raná péče46 581 42933 996 00073% služby následné péče16 943 93911 613 00069% sociálně terapeutické dílny91 429 45060 944 30067% sociální rehabilitace164 930 65186 509 00052% sociální rehabilitace (p)44 114 60430 443 50069% telefonická krizová pomoc20 681 65314 200 20069% terapeutické komunity7 245 3946 636 00092% terénní programy130 930 18065 136 60050% SAS pro rodiny s dětmi97 668 17455 654 70057% SAS pro seniory a osoby se ZP107 733 31655 400 10051% tlumočnické služby6 542 2644 324 50066% Celkový součet1 398 480 459882 631 70063%

11 Tabulka 5 – druh služby soc.prevence (počty) Druh služby soc.prevence Počet služeb Počet podpořenýc h služeb Podíl počtu podpořených služeb na celk.počtu služeb azylové domy17917497% domy na půl cesty373595% intervenční centra16 100% kontaktní centra56 100% krizová pomoc403690% nízkoprahová denní centra383695% NZDM18517997% noclehárny524790% raná péče535094% služby následné péče26 100% sociálně terapeutické dílny868498% sociální rehabilitace16415293% sociální rehabilitace (p)353291% telefonická krizová pomoc282279% terapeutické komunity66100% terénní programy13112092% tlumočnické služby212095% SAS pro rodiny s dětmi13012495% SAS pro seniory a osoby se ZP20217888% Celkový součet1 4851 39394%

12

13

14

15

16

17 Tab. 5 - Srovnání návrhů dotace 2008 s požadavkem dle krajů krajPožadavek 2008 Návrh KÚ dotace 08 - souhrnná žádost Návrh KÚ dotace 2008 - revidovaný Dotace 2008 - krácení Podíl výsledného návrhu na požadavku Jihočeský654 603 878606 489 115544 993 355493 517 90075,39% Jihomoravský855 714 600705 054 734554 773 000560 103 20065,45% Karlovarský295 863 074256 372 784242 757 661220 379 60074,49% Královéhradecký497 247 350491 117 000370 048 000346 979 10069,78% Liberecký426 791 361331 912 000327 617 000293 992 70068,88% Moravskoslezský1 134 911 2411 086 276 000846 526 000787 142 90069,36% Olomoucký769 354 642675 302 071 572 604 30074,43% Pardubický574 498 612463 100 700394 236 000359 989 50062,66% Plzeňský427 336 889 314 049 087302 922 00070,89% Praha950 676 511588 011 000502 122 000477 922 80050,27% Středočeský1 175 681 949906 674 758686 141 752659 349 00056,08% Ústecký930 158 058727 806 000612 814 000604 158 00064,95% Vysočina479 642 246452 807 966381 400 626347 869 50072,53% Zlínský697 185 933542 423 000578 152 000486 336 70069,76% Celkový součet9 869 666 3447 833 347 1287 030 932 5526 513 267 20065,99%

18 Tab. 6 - Srovnání dotace 2008 s dotací 2007 dle krajů krajDotace 2007 - říjenDotace 2008 - kráceníDotace 08/ Dotace 07 Jihočeský494 285 300493 517 90099,84% Jihomoravský606 116 757560 103 20092,41% Karlovarský200 947 310220 379 600109,67% Královéhradecký372 364 500346 979 10093,18% Liberecký310 278 200293 992 70094,75% Moravskoslezský808 523 900787 142 90097,36% Olomoucký559 663 000572 604 300102,31% Pardubický379 433 900359 989 50094,88% Plzeňský324 465 850302 922 00093,36% Praha513 854 000477 922 80093,01% Středočeský756 433 643659 349 00087,17% Ústecký629 365 950604 158 00095,99% Vysočina367 070 500347 869 50094,77% Zlínský531 133 500486 336 70091,57% Celkový součet6 853 936 3106 513 267 20095,03%

19

20

21 Program podpory B  Podpora soc.služeb s celostátní a nadregionální působností  Podpora domovů duchovních a řeholnic Charity ČR

22 Tabulka 1 – skupina služby Skupina služeb Požadavek 2008 Počet služeb Dotace 2008 Počet podpoř. služeb Dotace/ požadavek Podíl podpoř. služeb/ celkový počet služeb pece40 892 2661424 679 0001060%71% poradenství70 586 62717139 978 00014657%85% prevence144 080 40511992 045 00011164%93% Celkový součet255 559 298304156 702 00026761%88%

23 Tabulka 2 – druh služby Druh služby - název Požadavek 2008 Počet služeb celkem D otace 2008 Počet podpořenýc h služeb D otace/ požadavek Podíl podpořených služeb/ celkový počet služeb krizová pomoc2 453 59232 200 0001 90%33% tlumočnické služby8 206 700107 011 00010 85%100% domovy pro osoby se ZP5 014 53424 000 0001 80%50% sociální rehabilitace (l)7 149 24035 461 0003 76%100% telefonická krizová pomoc19 981 5381215 075 00012 75%100% terapeutické komunity19 425 8311814 622 00018 75%100% odlehčovací služby15 856 743511 299 0005 71%100% azylové domy19 443 744913 276 0009 68%100% sociálně terapeutické dílny1 979 50021 303 0002 66%100% sociální rehabilitace17 199 3452011 137 00019 65%95% domovy se zvl.režimem4 085 00012 500 0001 61%100% sociální poradenství70 586 62717139 978 000146 57%85% SAS pro rodiny s dětmi1 777 5472988 0002 56%100% SAS pro seniory a osoby se ZP9 446 838225 161 00022 55%100% domy na půl cesty2 381 69121 152 0002 48%100% centra denních služeb5 282 39122 500 0001 47%50% soc.sl.ve zdravot.zařízeních ústav.péče9 446 57734 380 0002 46%67% terénní programy25 977 2761111 979 0009 46%82% raná péče8 657 56352 680 0002 31%40% osobní asistence1 207 02110 0% Celkový součet255 559 298304156 702 000267 61%88%

24 Tabulka 5 - Podpora domovů duchovních a řeholnic Charity ČR Česká katolická charita - CHARITNÍ DOMOVY PRO ŘEHOLNICE počet domovů pro seniory19 počet lůžek780 počet uživatelů686 dotace 200770 501 000 průměrné náklady na 1 uživatele (měsíčně)15 790 průměrná náklady na 1 uživatele (měsíčně7 696 požadavek 200875 913 000 návrh dotace 200862 350 300 podíl návrhu dotace na požadavku82% podíl návrhu dotace 2008 na dotaci 200788%

25 Tabulka – Srovnání podpory jednotlivých druhů služeb v r. 2007 a 2008 Tab - srovnání 2008 a 2007_druh služby.xls


Stáhnout ppt "DOTACE 2008 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY tabulky + grafy. POUŽITÉ HORNÍ - REFERENČNÍ HODNOTY PRO NÁVRH VÝŠE DOTACE SLUŽBY SOC.PREVENCE azylové domy7000lůžko/měsíc."

Podobné prezentace


Reklamy Google