Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOTACE 2008 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY tabulky + grafy. POUŽITÉ HORNÍ - REFERENČNÍ HODNOTY PRO NÁVRH VÝŠE DOTACE SLUŽBY SOC.PREVENCE azylové domy7000lůžko/měsíc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOTACE 2008 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY tabulky + grafy. POUŽITÉ HORNÍ - REFERENČNÍ HODNOTY PRO NÁVRH VÝŠE DOTACE SLUŽBY SOC.PREVENCE azylové domy7000lůžko/měsíc."— Transkript prezentace:

1 DOTACE 2008 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY tabulky + grafy

2 POUŽITÉ HORNÍ - REFERENČNÍ HODNOTY PRO NÁVRH VÝŠE DOTACE SLUŽBY SOC.PREVENCE azylové domy7000lůžko/měsíc domy na půl cesty8000lůžko/měsíc Kontaktní centra200uživatel/měsíc nízkoprahová denní centra150uživatel/měsíc úvazek pracovníka v přímé péči/rok NZDM200uživatel/měsíc úvazek pracovníka v přímé péči/rok noclehárny4000lůžko/měsíc raná péče500uživatel/měsíc úvazek pracovníka v přímé péči/rok služby následné péče300uživatel/měsíc úvazek pracovníka v přímé péči/rok SAS pro rodiny s dětmi100uživatel/měsíc úvazek pracovníka v přímé péči/rok SAS pro seniory a osoby se ZP100uživatel/měsíc úvazek pracovníka v přímé péči/rok sociálně terapeutické dílny200uživatel/měsíc úvazek pracovníka v přímé péči/rok sociální rehabilitace200uživatel/měsíc úvazek pracovníka v přímé péči/rok sociální rehabilitace(p)7000lůžko/měsíc terapeutické komunity8000lůžko/měsíc terénní programy150uživatel/měsíc úvazek pracovníka v přímé péči/rok sociální poradenství30intervence/měsíc úvazek pracovníka v přímé péči/rok

3 POUŽITÉ MINIMÁLNÍ HODNOTY PRŮMĚRNÉ VÝŠE ÚHRAD - SLUŽBY SOC.PÉČE Služby sociální péče Minimální průměrná výše úhrady na 1 uživatele/lůžko v Kč za měsíc osobní asistence 3000 pečovatelská služba 500 tísňová péče 1000 průvodcovské a předčitatelské služby 1000 podpora samostatného bydlení 1500 odlehčovací služby 1500 odlehčovací služby (p) 9000 centra denních služeb 2000 denní stacionáře 2000 týdenní stacionáře 5000 domovy pro osoby se ZP 9000 domovy pro seniory 9000 domovy se zvláštním režimem 9000 chráněné bydlení 7000 soc.služby ve zdrav. zařízeních ústavní péče 9000

4 Způsob výpočtu dotace – služby soc.péče Služby sociální péčezpůsob výpočtu dotace osobní asistence požadavek krácen v případě nedostatečného výběru úhrad od uživatelů pečovatelská služba tísňová péče průvodcovské a předčitatelské služby podpora samostatného bydlení odlehčovací služby centra denních služeb denní stacionáře odlehčovací služby (p) chráněné bydlení týdenní stacionáře v nákladech služby zohledněna velikost úhrad od uživatelů a plateb ze zdrav.pojištění domovy pro osoby se ZP domovy pro seniory domovy se zvláštním režimem soc.služby ve zdrav. zařízeních ústavní péče dotace=300,-Kč na lůžko/den

5 Rozpočet dotace ROZPOČET - SOCIÁLNÍ SLUŽBYrok 2008 v Kč dotace na sociální služby s místní/regionální působností (§101 ZSS), program podpory A dotace na sociální služby s celostátní/nadregionální působností (§104 ZSS), program podpory B dotace na domovy pro seniory duchovních a řeholnic (§104 ZSS), program podpory B CELKEM

6 Program podpory A  Podpora soc.služeb s místní a regionální působností v rámci jednotlivých krajů

7 Tabulka 1 – skupina služby Skupina službyPočet služeb Počet podpořených služeb Podíl počtu podpořenýc h služeb na celk.počtu služeb pece % poradenství % prevence % Celkový součet % Skupina služby Požadavek 2008 Dotace 2008 Dotace/ Požadavek pece % poradenství % prevence % Celkový součet %

8 Tabulka 2 – druh služby soc.péče (objemy) Druh služby soc.péčePožadavek 2008Dotace 2008 Dotace/ požadavek centra denních služeb % denní stacionáře % domovy pro osoby se ZP % domovy pro seniory % domovy se zvl.režimem % chráněné bydlení % odlehčovací služby % odlehčovací služby (p) % osobní asistence % pečovatelská služba % podpora samostat. bydlení % průvod.a předčitatel.služby % soc.sl. ve zdrav.zařízen. ústav.péče % tísňová péče % týdenní stacionáře % Celkový součet %

9 Tabulka 3 – druh služby soc.péče (počty) Druh služby soc.péčePočet služeb Počet podpořených služeb Podíl počtu podpořených služeb na celk.počtu služeb centra denních služeb938895% denní stacionáře % domovy pro osoby se ZP % domovy pro seniory % domovy se zvláštním režimem % chráněné bydlení % odlehčovací služby433786% odlehčovací služby (p) % osobní asistence % pečovatelská služba % podpora samostatného bydlení181689% průvodcovské a předčitatelské služby342779% tísňová péče151173% týdenní stacionáře777395% soc.sl. ve zdrav.zařízeních ústav.péče706999% Celkový součet %

10 Tabulka 4 – druh služby soc.prevence (objemy) Druh služby soc.prevence požadavek 2008 Dotace 2008 dotace/ požadave k azylové domy % domy na půl cesty % intervenční centra % kontaktní centra % krizová pomoc % nízkoprahová denní centra % NZDM % noclehárny % raná péče % služby následné péče % sociálně terapeutické dílny % sociální rehabilitace % sociální rehabilitace (p) % telefonická krizová pomoc % terapeutické komunity % terénní programy % SAS pro rodiny s dětmi % SAS pro seniory a osoby se ZP % tlumočnické služby % Celkový součet %

11 Tabulka 5 – druh služby soc.prevence (počty) Druh služby soc.prevence Počet služeb Počet podpořenýc h služeb Podíl počtu podpořených služeb na celk.počtu služeb azylové domy % domy na půl cesty373595% intervenční centra16 100% kontaktní centra56 100% krizová pomoc403690% nízkoprahová denní centra383695% NZDM % noclehárny524790% raná péče535094% služby následné péče26 100% sociálně terapeutické dílny868498% sociální rehabilitace % sociální rehabilitace (p)353291% telefonická krizová pomoc282279% terapeutické komunity66100% terénní programy % tlumočnické služby212095% SAS pro rodiny s dětmi % SAS pro seniory a osoby se ZP % Celkový součet %

12

13

14

15

16

17 Tab. 5 - Srovnání návrhů dotace 2008 s požadavkem dle krajů krajPožadavek 2008 Návrh KÚ dotace 08 - souhrnná žádost Návrh KÚ dotace revidovaný Dotace krácení Podíl výsledného návrhu na požadavku Jihočeský ,39% Jihomoravský ,45% Karlovarský ,49% Královéhradecký ,78% Liberecký ,88% Moravskoslezský ,36% Olomoucký ,43% Pardubický ,66% Plzeňský ,89% Praha ,27% Středočeský ,08% Ústecký ,95% Vysočina ,53% Zlínský ,76% Celkový součet ,99%

18 Tab. 6 - Srovnání dotace 2008 s dotací 2007 dle krajů krajDotace říjenDotace kráceníDotace 08/ Dotace 07 Jihočeský ,84% Jihomoravský ,41% Karlovarský ,67% Královéhradecký ,18% Liberecký ,75% Moravskoslezský ,36% Olomoucký ,31% Pardubický ,88% Plzeňský ,36% Praha ,01% Středočeský ,17% Ústecký ,99% Vysočina ,77% Zlínský ,57% Celkový součet ,03%

19

20

21 Program podpory B  Podpora soc.služeb s celostátní a nadregionální působností  Podpora domovů duchovních a řeholnic Charity ČR

22 Tabulka 1 – skupina služby Skupina služeb Požadavek 2008 Počet služeb Dotace 2008 Počet podpoř. služeb Dotace/ požadavek Podíl podpoř. služeb/ celkový počet služeb pece %71% poradenství %85% prevence %93% Celkový součet %88%

23 Tabulka 2 – druh služby Druh služby - název Požadavek 2008 Počet služeb celkem D otace 2008 Počet podpořenýc h služeb D otace/ požadavek Podíl podpořených služeb/ celkový počet služeb krizová pomoc %33% tlumočnické služby %100% domovy pro osoby se ZP %50% sociální rehabilitace (l) %100% telefonická krizová pomoc %100% terapeutické komunity %100% odlehčovací služby %100% azylové domy %100% sociálně terapeutické dílny %100% sociální rehabilitace %95% domovy se zvl.režimem %100% sociální poradenství %85% SAS pro rodiny s dětmi %100% SAS pro seniory a osoby se ZP %100% domy na půl cesty %100% centra denních služeb %50% soc.sl.ve zdravot.zařízeních ústav.péče %67% terénní programy %82% raná péče %40% osobní asistence % Celkový součet %88%

24 Tabulka 5 - Podpora domovů duchovních a řeholnic Charity ČR Česká katolická charita - CHARITNÍ DOMOVY PRO ŘEHOLNICE počet domovů pro seniory19 počet lůžek780 počet uživatelů686 dotace průměrné náklady na 1 uživatele (měsíčně) průměrná náklady na 1 uživatele (měsíčně7 696 požadavek návrh dotace podíl návrhu dotace na požadavku82% podíl návrhu dotace 2008 na dotaci %

25 Tabulka – Srovnání podpory jednotlivých druhů služeb v r a 2008 Tab - srovnání 2008 a 2007_druh služby.xls


Stáhnout ppt "DOTACE 2008 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY tabulky + grafy. POUŽITÉ HORNÍ - REFERENČNÍ HODNOTY PRO NÁVRH VÝŠE DOTACE SLUŽBY SOC.PREVENCE azylové domy7000lůžko/měsíc."

Podobné prezentace


Reklamy Google