Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vědecká literatura a database. Druhy vědeckých publikací Primární informační zdroje Sekundární informační zdroje Terciární informační zdroje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vědecká literatura a database. Druhy vědeckých publikací Primární informační zdroje Sekundární informační zdroje Terciární informační zdroje."— Transkript prezentace:

1 Vědecká literatura a database

2 Druhy vědeckých publikací Primární informační zdroje Sekundární informační zdroje Terciární informační zdroje

3 Primární informační zdroje Zveřejňování výsledků tvůrčí činnosti Formy užívané pro šíření nových poznatků a výsledků Vědecké a odborné časopisy (forma článku – primární dokumenty) – Na světě cca 50 000 odborných a vědeckých časopisů – V oblasti chemie cca 10 000 periodik Patenty – Jiný význam než informační – Ochrana nových poznatků, monopolní využívání, licence Přednášky na konferencích, sborníky konferencí Diplomové, doktorské a habilitační práce Veřejně dostupné výzkumné zprávy

4 Sekundární informační zdroje Slouží pro zpracování primárních dokumentů a jejich třídění – Systematické zpracování za účelem evidence, archivace a možnosti nalezení Sledování všech primárních informací, jejich třídění, kategorisace, charakterisace obsahu a opětné vydání za účelem identifikace, evidence a zpětného nalezení Referátové časopisy Elektronické base dat – Selektivní zpracování k určitému účelu Informace jsou účelově vybírány a dále zpracovávány (tabulky, etc.)

5 Terciární informační zdroje „informace o informacích“; referenční informace – Encyklopedie Selektivně a co nejstručněji a nejpřesněji informuje o dané problematice Odkazuje na nejdůležitější zdroje dalších podrobností – Věcné (výkladové) slovníky „encyklopedie bez odkazů“ – Referenční díla – Monografie Shrnuje informace o problematice k určitému datu Více či méně vyčerpávající zpracování problematiky Seriálové publikace, časopisy – každoroční souhrny Handbuch (Handbook of …, Dictionery of …) Knihy – Učebnice

6 Zpracování primárních dokumentů „… primární dokumenty representují nejbezprostřednější a většinou nejúplnější popis dosažených výsledků a nových poznatků, které byly získány nějakou tvůrčí činností (popisy experimentů i výpočetních postupů), argumentů podporujících i vyvracejících stávající theorie a hypothesy a jejich nedílnou a samozřejmou součástí je výčet odkazů (citací) na práce předchozí nebo nějak použité pro danou práci“

7 Zpracování primárních dokumentů Struktura primárních dokumentů NázevCo nejvýstižnější Autor (-ři)Jeden, či více. Jeden obvykle označen pro komunikaci Adresa (pracoviště) autorůDůležitá pro další komunikaci Abstrakt, anotace, souhrn, etc.Krátký souhrn, který je přebírán do referátových zdrojů Vlastní textRůzná struktura, nejčastěji tyto části: Přehled výchozích informacíDůležitá část, uvádí do problematiky Theoretická částRozbor problému Popis vlastní práceZávislý na charakteru sdělení Diskuse výsledků Experimentální částDůležitá u experimentálních sdělení ZávěryStručné shrnutí dosažených výsledků a formulace nových poznatků Odkazy na všechny informační zdroje, které byly použity nebo se kterými jsou výsledky konfrontovány Označení Literatura, zdroj dalších článků a materiálů

8 Zpracování primárních dokumentů

9 Bibliografická citace Smith R.A., Norris J.L.: J. Appl. Chem. 67, 564 (1996) Autoři Zkratka časopisu Číslo svazku, Volume Stránka Kalendářní rok

10 Zpracování primárních dokumentů Původní sdělení – Definitivní verse – Zkrácená verse – krátké sdělení – Seznamují s novými poznatky Sumarisující práce (review papers, přehledné referáty) – Praktické – Obvykle shrnující text, popisující stav poznatků k současnému datu ve formě článku (vlastně velmi krátká monografie)

11 Chemické listy www.chemicke-listy.cz Vychází od roku 1876 (Listy chemické) Přehledné referáty v češtině Universální informační zdroj Zpravodaj českých chemiků !Články zdarma v pdf ke stažení! Nemá vyhledávač článků Články řazeny dle ročníku Nutné znát citaci

12 Časopisy vydavatelství ELSEVIER www.sciencedirect.com Články anglicky Souborný výběr z časopisů vydavatelství, ne jen s chemickou thematikou Vyhledávání podle autora, citace, klíčového slova a pokročilé vyhledávání Články v pdf zpoplatněny Možné číst abstrakt

13 Publikace ACS pubs.acs.org Publikace American Chemical Society Velký výběr kvalitních časopisů Vyhledávání podle autora, citace, klíčového slova a pokročilé vyhledávání Články v pdf zpoplatněny Možné číst abstrakt Občas akce stahování zdarma

14 Database Třídí a zpřístupňují informace Obecné: – Google – Google scholar – Yahoo – Wikipedia Specialisované: – Ncbi – PubMed

15 Google www.google.cz Rychlé a pohodlné vyhledávání Možnost vyhledávání textu, obrázků Možnost rozšířeného vyhledávání Často problém najít to, co je třeba

16 Google scholar http://scholar.google.cz/ Database zaměřená na odborné informace Vyhledávání rozmanitých zdrojů z jednoho místa (recenzované články, dizertační práce, knihy, abstrakty a články) Hledání článků, abstraktů a citací Nalezení celého článku v knihovně či na webu Informace o klíčových článcích v jakémkoli vědním oboru Ovládání analogické klasickému googlu

17 Wikipedia http://www.wikipedia.org/ cs.wikipedia.org Freewarová encyklopedie tvořená uživateli Rychlý, snadný a levný přístup Výhody: – Výborný zdroj informací (zvláště ve své anglické a německé versi) – Možnost stažení kvalitních obrázků Nevýhody: – Česká verse často málo obsažná, případně postrádá určitá hesla – Občas chyby v textu

18 National Center for Biotechnology Information (ncbi) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ Sdružuje několik databasí pro vyhledávání informací z oboru biotechnologií, medicíny, biochemie, etc. Možnost hledání podle zadaného výrazu Poskytuje informace o zdrojích informací dle různých klíčů – knihy, články, články zdarma, etc.

19 PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ Database zaměřená na medicínské aplikace Informace o lécích, klinických studiích, nemocech, etc. Vyhledávání dle zadané fráze, pokročilé vyhledávání Zobrazí dostupné články a review, zobrazí abstrakt, citaci, výjimečně poskytne link pro stažení full textu Patří do databasí ncbi, někdy je ale výhodnější používat samostatně

20 Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) http://www.sukl.cz/ Stránky ústavu obsahují řadu užitečných databasí – schválená léčiva, hrazené a nehrazené léky, jejich ceny, příbalové letáky a registrační informace Stránky v češtině!


Stáhnout ppt "Vědecká literatura a database. Druhy vědeckých publikací Primární informační zdroje Sekundární informační zdroje Terciární informační zdroje."

Podobné prezentace


Reklamy Google