Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vědecká literatura a database

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vědecká literatura a database"— Transkript prezentace:

1 Vědecká literatura a database

2 Druhy vědeckých publikací
Primární informační zdroje Sekundární informační zdroje Terciární informační zdroje

3 Primární informační zdroje
Zveřejňování výsledků tvůrčí činnosti Formy užívané pro šíření nových poznatků a výsledků Vědecké a odborné časopisy (forma článku – primární dokumenty) Na světě cca odborných a vědeckých časopisů V oblasti chemie cca periodik Patenty Jiný význam než informační Ochrana nových poznatků, monopolní využívání, licence Přednášky na konferencích, sborníky konferencí Diplomové, doktorské a habilitační práce Veřejně dostupné výzkumné zprávy

4 Sekundární informační zdroje
Slouží pro zpracování primárních dokumentů a jejich třídění Systematické zpracování za účelem evidence, archivace a možnosti nalezení Sledování všech primárních informací, jejich třídění, kategorisace, charakterisace obsahu a opětné vydání za účelem identifikace, evidence a zpětného nalezení Referátové časopisy Elektronické base dat Selektivní zpracování k určitému účelu Informace jsou účelově vybírány a dále zpracovávány (tabulky, etc.)

5 Terciární informační zdroje
„informace o informacích“; referenční informace Encyklopedie Selektivně a co nejstručněji a nejpřesněji informuje o dané problematice Odkazuje na nejdůležitější zdroje dalších podrobností Věcné (výkladové) slovníky „encyklopedie bez odkazů“ Referenční díla Monografie Shrnuje informace o problematice k určitému datu Více či méně vyčerpávající zpracování problematiky Seriálové publikace, časopisy – každoroční souhrny Handbuch (Handbook of …, Dictionery of …) Knihy Učebnice

6 Zpracování primárních dokumentů
„… primární dokumenty representují nejbezprostřednější a většinou nejúplnější popis dosažených výsledků a nových poznatků, které byly získány nějakou tvůrčí činností (popisy experimentů i výpočetních postupů), argumentů podporujících i vyvracejících stávající theorie a hypothesy a jejich nedílnou a samozřejmou součástí je výčet odkazů (citací) na práce předchozí nebo nějak použité pro danou práci“

7 Zpracování primárních dokumentů
Struktura primárních dokumentů Název Co nejvýstižnější Autor (-ři) Jeden, či více. Jeden obvykle označen pro komunikaci Adresa (pracoviště) autorů Důležitá pro další komunikaci Abstrakt, anotace, souhrn, etc. Krátký souhrn, který je přebírán do referátových zdrojů Vlastní text Různá struktura, nejčastěji tyto části: Přehled výchozích informací Důležitá část, uvádí do problematiky Theoretická část Rozbor problému Popis vlastní práce Závislý na charakteru sdělení Diskuse výsledků Experimentální část Důležitá u experimentálních sdělení Závěry Stručné shrnutí dosažených výsledků a formulace nových poznatků Odkazy na všechny informační zdroje, které byly použity nebo se kterými jsou výsledky konfrontovány Označení Literatura, zdroj dalších článků a materiálů

8 Zpracování primárních dokumentů

9 Zpracování primárních dokumentů
Bibliografická citace Číslo svazku, Volume Autoři Smith R.A., Norris J.L.: J. Appl. Chem. 67, 564 (1996) Kalendářní rok Zkratka časopisu Stránka

10 Zpracování primárních dokumentů
Původní sdělení Definitivní verse Zkrácená verse – krátké sdělení Seznamují s novými poznatky Sumarisující práce (review papers, přehledné referáty) Praktické Obvykle shrnující text, popisující stav poznatků k současnému datu ve formě článku (vlastně velmi krátká monografie)

11 Chemické listy www.chemicke-listy.cz
Vychází od roku 1876 (Listy chemické) Přehledné referáty v češtině Universální informační zdroj Zpravodaj českých chemiků !Články zdarma v pdf ke stažení! Nemá vyhledávač článků Články řazeny dle ročníku Nutné znát citaci

12 Časopisy vydavatelství ELSEVIER
Články anglicky Souborný výběr z časopisů vydavatelství, ne jen s chemickou thematikou Vyhledávání podle autora, citace, klíčového slova a pokročilé vyhledávání Články v pdf zpoplatněny Možné číst abstrakt

13 Publikace ACS pubs.acs.org Publikace American Chemical Society
Velký výběr kvalitních časopisů Vyhledávání podle autora, citace, klíčového slova a pokročilé vyhledávání Články v pdf zpoplatněny Možné číst abstrakt Občas akce stahování zdarma

14 Database Třídí a zpřístupňují informace Obecné: Specialisované: Google
Google scholar Yahoo Wikipedia Specialisované: Ncbi PubMed

15 Google www.google.cz Rychlé a pohodlné vyhledávání
Možnost vyhledávání textu, obrázků Možnost rozšířeného vyhledávání Často problém najít to, co je třeba

16 Google scholar http://scholar.google.cz/
Database zaměřená na odborné informace Vyhledávání rozmanitých zdrojů z jednoho místa (recenzované články, dizertační práce, knihy, abstrakty a články) Hledání článků, abstraktů a citací Nalezení celého článku v knihovně či na webu Informace o klíčových článcích v jakémkoli vědním oboru Ovládání analogické klasickému googlu

17 Wikipedia http://www.wikipedia.org/ cs.wikipedia.org
Freewarová encyklopedie tvořená uživateli Rychlý, snadný a levný přístup Výhody: Výborný zdroj informací (zvláště ve své anglické a německé versi) Možnost stažení kvalitních obrázků Nevýhody: Česká verse často málo obsažná, případně postrádá určitá hesla Občas chyby v textu

18 National Center for Biotechnology Information (ncbi)
Sdružuje několik databasí pro vyhledávání informací z oboru biotechnologií, medicíny, biochemie, etc. Možnost hledání podle zadaného výrazu Poskytuje informace o zdrojích informací dle různých klíčů – knihy, články, články zdarma, etc.

19 PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
Database zaměřená na medicínské aplikace Informace o lécích, klinických studiích, nemocech, etc. Vyhledávání dle zadané fráze, pokročilé vyhledávání Zobrazí dostupné články a review, zobrazí abstrakt, citaci, výjimečně poskytne link pro stažení full textu Patří do databasí ncbi, někdy je ale výhodnější používat samostatně

20 Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)
Stránky ústavu obsahují řadu užitečných databasí – schválená léčiva, hrazené a nehrazené léky, jejich ceny, příbalové letáky a registrační informace Stránky v češtině!


Stáhnout ppt "Vědecká literatura a database"

Podobné prezentace


Reklamy Google