Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZLÍNSKÝ KRAJ KONZERVATOŘ P. J. VEJVANOVSKÉHO KROMĚŘÍŽ DĚJINY KULTURY Název školyKonzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0433.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZLÍNSKÝ KRAJ KONZERVATOŘ P. J. VEJVANOVSKÉHO KROMĚŘÍŽ DĚJINY KULTURY Název školyKonzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0433."— Transkript prezentace:

1 ZLÍNSKÝ KRAJ KONZERVATOŘ P. J. VEJVANOVSKÉHO KROMĚŘÍŽ DĚJINY KULTURY Název školyKonzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0433 AutorMgr. Jiří Chrástecký Název šablonyIII/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMuVY_32_INOVACE_DEK_0211 Stupeň a typ vzděláváníStřední odborné vzdělání v konzervatoři Vzdělávací oblastSpolečenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor82-44-P/01 Hudba, 82-45-P/01 Zpěv Tematický okruhRománské malířství – české země Druh učebního materiáluVýukový materiál Cílová skupinaŽák, 16 – 19 let Anotace Výukový materiál určen k frontální prezentaci učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem, náplň: Podoby románského malířství v českých zemích. Vybavení, pomůckyDataprojektor Klíčová slovaStředověk, 11.-13. stol., románský styl, malířství, české země Datum11. 2. 2013

2 ROMÁNSKÉ MALÍŘSTVÍ - ČESKÉ ZEMĚ

3 ÚVOD Výukový materiál Románské malířství – české země obsahuje informace o základních podobách románského malířství v českomoravské oblasti. Cílem prezentace je seznámení studentů malířstvím na našem území v 11.-13. století. Materiál je primárně určen studentům 1. ročníku předmětu dějiny kultury Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž, využit však může být v kterémkoli ročníku střední školy v předmětech dějiny kultury, dějiny umění, dějepis, výtvarná výchova apod.

4 Základní teze Malířství přijato v hotové podobě Malířství přijato v hotové podobě Blízkost knižní i nástěnné malby Blízkost knižní i nástěnné malby Didaktičnost a narativnost (nikoli mimesis) Didaktičnost a narativnost (nikoli mimesis) Obrysová a vnitřní kresba Obrysová a vnitřní kresba Nástěnné malířství – dochováno málo památek Nástěnné malířství – dochováno málo památek Knižní iluminace – dostatek výborných dokladů Knižní iluminace – dostatek výborných dokladů Malba na skle nedochována (patrně existovala) Malba na skle nedochována (patrně existovala) Mozaika nedochována Mozaika nedochována

5 Nástěnné malířství Zachováno minimum památek Zachováno minimum památek Ve své době každý významný objekt vyzdoben Ve své době každý významný objekt vyzdoben Nejvýznamnější památky Výzdoba rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě Výzdoba rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě Výzdoba kostela sv. Klimenta ve Staré Boleslavi Výzdoba kostela sv. Klimenta ve Staré Boleslavi Výzdoba kostela sv. Jakuba v Rovné Výzdoba kostela sv. Jakuba v Rovné Malby v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě Malby v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě

6 Rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě Asi 1. pol. 12. stol. Asi 1. pol. 12. stol. Konrád Znojemský Konrád Znojemský Součást přemyslovského hradu Součást přemyslovského hradu Hradní kaple Hradní kaple Malby z roku 1134 ? Malby z roku 1134 ?

7 Výzdoba rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě Asi 1. pol. 12. stol. (možná konec 11. st.) Asi 1. pol. 12. stol. (možná konec 11. st.) Konrád Znojemský Konrád Znojemský Technika secco Technika secco Celoevropská výjimečnost Celoevropská výjimečnost Ideologie státu (nikoli jen křesťanství) Ideologie státu (nikoli jen křesťanství) Obtížná identifikace postav Obtížná identifikace postav Malby: Žehnající Kristus a evangelisté Mariánský cyklus a mládí Kristovo Přemyslovské postavy V kupoli Duch svatý a evangelisté Vratislav II.

8 Přemysl Oráč (Rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě, 1. pol. 12. stol./ konec 11. stol.)

9 Výzdoba kostela sv. Klimenta ve Staré Boleslavi Stavba kostela – poč. 12. stol. Stavba kostela – poč. 12. stol. Jednolodní kostel Jednolodní kostel Malby – 2. pol. 12. stol. Malby – 2. pol. 12. stol. Kresby podle pravítka a kružítka Kresby podle pravítka a kružítka Pás s dvanácti apoštoly Pás s dvanácti apoštoly Legenda o sv. Klimentu Legenda o sv. Klimentu Motivy jezdců Motivy jezdců

10 Knižní malba Rukopisy – součást chrámového inventáře Rukopisy – součást chrámového inventáře Nejdůležitější doklady dobového stylu Nejdůležitější doklady dobového stylu Dekorativnost Dekorativnost Nejvýznamnější památky Gumpoldova legenda Gumpoldova legenda Kodex vyšehradský Kodex vyšehradský De civitate Dei De civitate Dei Codex gigas Codex gigas Antifonář sedlecký Antifonář sedlecký Mater verborum Mater verborum

11 Gumpoldova legenda Legenda o sv. Václavu Legenda o sv. Václavu Autor - biskup Gumpold Autor - biskup Gumpold Zakázka Oty II. (cca 980) Zakázka Oty II. (cca 980) Iluminovaný opis (poč. 11. st.) Iluminovaný opis (poč. 11. st.) Tapetové pozadí Tapetové pozadí Dramatické scény Dramatické scény Knihovna Wolfenbüttel Knihovna Wolfenbüttel Nejstarší české iluminace Nejstarší české iluminace Korunovace sv. Václava a kořící se kněžna Ema ( Manželka Boleslava II.)

12 Zavraždění knížete Václava (Gumpoldova legenda, poč. 11. stol.)

13 Kodex vyšehradský 1085 1085 108 listů 108 listů 415 × 340 mm 415 × 340 mm Evangelistář Evangelistář Ke korunovaci Vratislava II. (I.) Ke korunovaci Vratislava II. (I.) Vznik asi v Břevnovském klášteře Vznik asi v Břevnovském klášteře Nejcennější český rukopis Nejcennější český rukopis Iniciály Iniciály Evangelisté Evangelisté Kristova genealogie Kristova genealogie Starozákonní a novozákonní scény Starozákonní a novozákonní scény Ikonografické bohatství Ikonografické bohatství Jednotný sloh Jednotný sloh Barevnost Barevnost

14 Kristus v mandorle s anděly a evangelisty (Kodex vyšehradský, 1085)

15 Klanění tří králů (Kodex vyšehradský, 1085) Mrtví vstávají z hrobů (Kodex vyšehradský, 1185)

16 Hildebert a Everwin První známí iluminátoři u nás První známí iluminátoři u nás 12. století na Moravě 12. století na Moravě Hildebert – mnich a iluminátor Hildebert – mnich a iluminátor Everwin – jeho pomocník Everwin – jeho pomocník Povoláni Jindřichem Zdíkem Povoláni Jindřichem Zdíkem Sebeznázorňování Sebeznázorňování Jejich díla Horologium olomoucké Horologium olomoucké Soubor liturgických textů Soubor liturgických textů Po třicetileté válce ve Švédsku Po třicetileté válce ve Švédsku O obci Boží (Sv. Augustin) O obci Boží (Sv. Augustin) Obě knihy věnovány Strahov. klášteru Obě knihy věnovány Strahov. klášteru Horologium olomoucké – věnovací list

17 Oobci Boží O obci Boží Hildebert a Everwin Hildebert a Everwin První žánrový obraz u nás První žánrový obraz u nás Hildebert odhání myš Hildebert odhání myš Texty na iluminaci Hildebert Hildebert Everwinus Everwinus Hildebertův stůl Hildebertův stůl „Bídná myši, příliš často mne doháníš k hněvu. Bůh tě zatrať!“ „Bídná myši, příliš často mne doháníš k hněvu. Bůh tě zatrať!“

18 Codex Gigas Počátek 13. stol. 920 × 505 × 220 mm (75 kg) 320 listů pergamenu Označení též „Ďáblova bible“ Podlažický klášter u Chrudimi „Knihovna v jedné knize“ Od třicetileté války ve Švédsku Královská knihovna ve Stockholmu Obsah knihy: Bible Spisy Josepha Flavia Etymologie Isidora ze Sevily Kosmova Kronika česká Další drobné spisy

19 Antifonář sedlecký Polovina 13. stol. Polovina 13. stol. Pro některý ženský klášter Pro některý ženský klášter Soubor liturgických zpěvů Soubor liturgických zpěvů Figurální i ornamentální výzdoba Figurální i ornamentální výzdoba Byzantský styl – ostré hrany linií Byzantský styl – ostré hrany linií

20 Sv. Anežka (Antifonář sedlecký, pol. 13. stol.) Sv. Jan Evangelista (Antifonář sedlecký, pol. 13. stol.)

21 Mater verborum Opis naučného slovníku Opis naučného slovníku ze St. Gallen Fantaskně dekorativní iniciály Fantaskně dekorativní iniciály Propletené tvary Propletené tvary Zvířecí motivy Zvířecí motivy Ikonografické bohatství Ikonografické bohatství Dynamičnost Dynamičnost Fantazie Fantazie

22 Iniciála T s Kristem na kříži (Mater verborum, 13. stol.) Iniciála M s oběšeným Jidášem (Mater verborum, 13. stol.)

23 OTÁZKY A ÚKOLY Které druhy románské malby se u nás dochovaly? Které druhy románské malby se u nás dochovaly? Uveďte typické znaky románského malířství? Uveďte typické znaky románského malířství? Vysvětlete pojem narativnost v malířství. Vysvětlete pojem narativnost v malířství. Čím jsou výjimečné malby ve znojemské rotundě? Čím jsou výjimečné malby ve znojemské rotundě? Uveďte příklady románské nástěnné malby u nás? Uveďte příklady románské nástěnné malby u nás? Proč se dochovalo více památek knižní malby? Proč se dochovalo více památek knižní malby? Uveďte hlavní památky české knižní malby? Uveďte hlavní památky české knižní malby? Kdo byli Hildebert a Everwin? Kdo byli Hildebert a Everwin?

24 POUŽITÉ ZDROJE 1.Rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Rotunda.jpg?uselang=cs [cit. 3. 2. 2013] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Rotunda.jpg?uselang=cs 2.Vratislav II.: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Vratislav_II.PNG?uselang=cs [cit 3. 2. 2013] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Vratislav_II.PNG?uselang=cs 3.Přemysl Oráč: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Premysl_Orac.jpg?uselang=cs [cit 3. 2. 2013] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Premysl_Orac.jpg?uselang=cs 4.Kostel sv. Klimenta (Stará Boleslav): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Klimentsb.jpg?uselang=cs [cit. 3. 2. 2013] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Klimentsb.jpg?uselang=cs 5.Malby v apsidě sv. Klimenta (Stará Boleslav): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Kliment_Boleslav_int.jpg?uselang=cs [cit. 3. 2. 2013] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Kliment_Boleslav_int.jpg?uselang=cs 6.Gumpoldova legenda – korunovace sv. Václava: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/3/33/M%C3%A4rtyrerkr%C3%B6nung_Wenzels.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/3/33/M%C3%A4rtyrerkr%C3%B6nung_Wenzels.jpg [cit. 3. 2. 2013] 7.Gumpoldova legenda – zavraždění sv. Václava: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Ermordung_Wenzels.jpg [cit. 3. 2. 2013] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Ermordung_Wenzels.jpg 8.Kodex vyšehradský - sv. Václav): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Kodex_vy%C5%A1ehradsk%C3%BD1.jpg?uselang=cs http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Kodex_vy%C5%A1ehradsk%C3%BD1.jpg?uselang=cs [cit. 3. 2. 2013] 9.Kodex vyšehradský – klanění tří králů: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Kodexvysehradsky.jpg?uselang=cs [cit. 3. 2. 2013] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Kodexvysehradsky.jpg?uselang=cs 10.Kodex vyšehradský – mrtví vstávají z hrobů: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Rakve.jpg?uselang=cshttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Rakve.jpg?uselang=cs [cit. 3. 2. 2013] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Rakve.jpg?uselang=cs 11.Kodex vyšehradský – Kristus v mandorle s anděly a evangelisty: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Vyskodex_kristus.jpg?uselang=cs http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Vyskodex_kristus.jpg?uselang=cs [cit. 3. 2. 2013] 12.Codex Gigas – stránka s ďáblem: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Codex-Gigas-Devil-enhanced.jpg?uselang=cs [cit. 3. 2. 2013] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Codex-Gigas-Devil-enhanced.jpg?uselang=cs 13.Antifonář sedlecký – Madona: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Madona_sedlec.jpg?uselang=cs [cit. 3. 2. 2013] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Madona_sedlec.jpg?uselang=cs 14. Antifonář sedlecký – sv. Anežka: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Sedlantifonar-svAnezka.jpg?uselang=cs [cit. 3. 2. 2013] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Sedlantifonar-svAnezka.jpg?uselang=cs

25 15.Antifonář sedlecký – Jan Evangelista: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Sedleckyantifonar_Jan_Evangelista.jpg?uselang=cshttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Sedleckyantifonar_Jan_Evangelista.jpg?uselang=cs [cit. 3. 2. 2013] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Sedleckyantifonar_Jan_Evangelista.jpg?uselang=cs 16.Horologium olomoucké: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Horologium_Olomucense.jpg [cit. 3. 2. 2013] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Horologium_Olomucense.jpg 17.O obci Boží: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Hild-Ewer-v.jpg [cit. 3. 2. 2013] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Hild-Ewer-v.jpg 18.Mater verborum – Lev s pletencem: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Mater_Verborum.jpg?uselang=ru [cit. 3. 2. 2013] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Mater_Verborum.jpg?uselang=ru 19.Mater verborum – Iniciála T s Kristem na kříži: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Kristus_Mater.jpg?uselang=ru [cit. 3. 2. 2013] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Kristus_Mater.jpg?uselang=ru 20.Mater verborum – iniciála M s oběšeným Jidášem: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Mater2.jpg?uselang=ru [cit. 3. 2. 2013] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Mater2.jpg?uselang=ru


Stáhnout ppt "ZLÍNSKÝ KRAJ KONZERVATOŘ P. J. VEJVANOVSKÉHO KROMĚŘÍŽ DĚJINY KULTURY Název školyKonzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0433."

Podobné prezentace


Reklamy Google