Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj"— Transkript prezentace:

1 Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj
Název školy Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Autor Mgr. Jiří Chrástecký Název šablony III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu VY_32_INOVACE_DEK_0211 Stupeň a typ vzdělávání Střední odborné vzdělání v konzervatoři Vzdělávací oblast Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor 82-44-P/01 Hudba, P/01 Zpěv Tematický okruh Románské malířství – české země Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 16 – 19 let Anotace Výukový materiál určen k frontální prezentaci učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem, náplň: Podoby románského malířství v českých zemích. Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Středověk, stol., románský styl, malířství, české země Datum Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj

2 ROMÁNSKÉ MALÍŘSTVÍ - ČESKÉ ZEMĚ

3 ÚVOD Výukový materiál Románské malířství – české země obsahuje informace o základních podobách románského malířství v českomoravské oblasti. Cílem prezentace je seznámení studentů malířstvím na našem území v století. Materiál je primárně určen studentům 1. ročníku předmětu dějiny kultury Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž, využit však může být v kterémkoli ročníku střední školy v předmětech dějiny kultury, dějiny umění, dějepis, výtvarná výchova apod.

4 Základní teze Malířství přijato v hotové podobě
Blízkost knižní i nástěnné malby Didaktičnost a narativnost (nikoli mimesis) Obrysová a vnitřní kresba Nástěnné malířství – dochováno málo památek Knižní iluminace – dostatek výborných dokladů Malba na skle nedochována (patrně existovala) Mozaika nedochována

5 Nástěnné malířství Zachováno minimum památek
Ve své době každý významný objekt vyzdoben Nejvýznamnější památky Výzdoba rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě Výzdoba kostela sv. Klimenta ve Staré Boleslavi Výzdoba kostela sv. Jakuba v Rovné Malby v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě

6 Rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě
Asi 1. pol. 12. stol. Konrád Znojemský Součást přemyslovského hradu Hradní kaple Malby z roku 1134 ?

7 Výzdoba rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě
Asi 1. pol. 12. stol. (možná konec 11. st.) Konrád Znojemský Technika secco Celoevropská výjimečnost Ideologie státu (nikoli jen křesťanství) Obtížná identifikace postav Malby: Žehnající Kristus a evangelisté Mariánský cyklus a mládí Kristovo Přemyslovské postavy V kupoli Duch svatý a evangelisté Vratislav II.

8 Přemysl Oráč (Rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě, 1. pol. 12. stol
Přemysl Oráč (Rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě, 1. pol. 12. stol./ konec 11. stol.)

9 Výzdoba kostela sv. Klimenta ve Staré Boleslavi
Stavba kostela – poč. 12. stol. Jednolodní kostel Malby – 2. pol. 12. stol. Kresby podle pravítka a kružítka Pás s dvanácti apoštoly Legenda o sv. Klimentu Motivy jezdců

10 Rukopisy – součást chrámového inventáře
Knižní malba Rukopisy – součást chrámového inventáře Nejdůležitější doklady dobového stylu Dekorativnost Nejvýznamnější památky Gumpoldova legenda Kodex vyšehradský De civitate Dei Codex gigas Antifonář sedlecký Mater verborum

11 Gumpoldova legenda Legenda o sv. Václavu Autor - biskup Gumpold
Zakázka Oty II. (cca 980) Iluminovaný opis (poč. 11. st.) Tapetové pozadí Dramatické scény Knihovna Wolfenbüttel Nejstarší české iluminace Korunovace sv. Václava a kořící se kněžna Ema (Manželka Boleslava II.)

12 Zavraždění knížete Václava
(Gumpoldova legenda, poč. 11. stol.)

13 Kodex vyšehradský 1085 108 listů 415 × 340 mm Evangelistář
Ke korunovaci Vratislava II. (I.) Vznik asi v Břevnovském klášteře Nejcennější český rukopis Iniciály Evangelisté Kristova genealogie Starozákonní a novozákonní scény Ikonografické bohatství Jednotný sloh Barevnost

14 Kristus v mandorle s anděly a evangelisty (Kodex vyšehradský, 1085)

15 Klanění tří králů (Kodex vyšehradský, 1085) Mrtví vstávají z hrobů (Kodex vyšehradský, 1185)

16 Hildebert a Everwin První známí iluminátoři u nás
12. století na Moravě Hildebert – mnich a iluminátor Everwin – jeho pomocník Povoláni Jindřichem Zdíkem Sebeznázorňování Jejich díla Horologium olomoucké Soubor liturgických textů Po třicetileté válce ve Švédsku O obci Boží (Sv. Augustin) Obě knihy věnovány Strahov. klášteru Horologium olomoucké – věnovací list

17 O obci Boží Hildebert a Everwin První žánrový obraz u nás
Hildebert odhání myš Texty na iluminaci Hildebert Everwinus Hildebertův stůl „Bídná myši, příliš často mne doháníš k hněvu. Bůh tě zatrať!“

18 Codex Gigas Počátek 13. stol. 920 × 505 × 220 mm (75 kg)
320 listů pergamenu Označení též „Ďáblova bible“ Podlažický klášter u Chrudimi „Knihovna v jedné knize“ Od třicetileté války ve Švédsku Královská knihovna ve Stockholmu Obsah knihy: Bible Spisy Josepha Flavia Etymologie Isidora ze Sevily Kosmova Kronika česká Další drobné spisy

19 Antifonář sedlecký Polovina 13. stol. Pro některý ženský klášter
Soubor liturgických zpěvů Figurální i ornamentální výzdoba Byzantský styl – ostré hrany linií

20 Sv. Anežka (Antifonář sedlecký, pol. 13. stol.) Sv. Jan Evangelista (Antifonář sedlecký, pol. 13. stol.)

21 Mater verborum Opis naučného slovníku ze St. Gallen
Fantaskně dekorativní iniciály Propletené tvary Zvířecí motivy Ikonografické bohatství Dynamičnost Fantazie

22 Iniciála T s Kristem na kříži
(Mater verborum, 13. stol.) Iniciála M s oběšeným Jidášem (Mater verborum, 13. stol.)

23 OTÁZKY A ÚKOLY Které druhy románské malby se u nás dochovaly?
Uveďte typické znaky románského malířství? Vysvětlete pojem narativnost v malířství. Čím jsou výjimečné malby ve znojemské rotundě? Uveďte příklady románské nástěnné malby u nás? Proč se dochovalo více památek knižní malby? Uveďte hlavní památky české knižní malby? Kdo byli Hildebert a Everwin?

24 POUŽITÉ ZDROJE 1. Rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě: [cit ] 2. Vratislav II.: [cit ] 3. Přemysl Oráč: [cit ] 4. Kostel sv. Klimenta (Stará Boleslav): [cit ] 5. Malby v apsidě sv. Klimenta (Stará Boleslav): [cit ] Gumpoldova legenda – korunovace sv. Václava: [cit ] 7. Gumpoldova legenda – zavraždění sv. Václava: [cit ] 8. Kodex vyšehradský - sv. Václav): 9. Kodex vyšehradský – klanění tří králů: [cit ] 10. Kodex vyšehradský – mrtví vstávají z hrobů: [cit ] 11. Kodex vyšehradský – Kristus v mandorle s anděly a evangelisty: 12. Codex Gigas – stránka s ďáblem: [cit ] 13. Antifonář sedlecký – Madona: [cit ] 14. Antifonář sedlecký – sv. Anežka: [cit ]

25 15. Antifonář sedlecký – Jan Evangelista:
[cit ] 16. Horologium olomoucké: [cit ] 17. O obci Boží: [cit ] 18. Mater verborum – Lev s pletencem: [cit ] 19. Mater verborum – Iniciála T s Kristem na kříži: [cit ] 20. Mater verborum – iniciála M s oběšeným Jidášem: [cit ]


Stáhnout ppt "Dějiny KULTURY Konzervatoř P. J. Vejvanovského kroměříž Zlínský kraj"

Podobné prezentace


Reklamy Google