Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Den otevřených dveří 21. 1. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Den otevřených dveří 21. 1. 2013."— Transkript prezentace:

1 Den otevřených dveří

2 Co tady a teď uslyšíte? Informace o Gymnáziu Botičská
Informace o přijímacím řízení Diskuse ředitel: Stanislav Luňák – zástupce ředitele: Eva Kotrčová – zástupce ředitele: Jiří Ševčík –

3 Program Dne otevřených dveří
Informace vedení školy o gymnáziu a přijímacích zkouškách – zde Informace o přípravných kurzech – učebna 26 přízemí Možnost zakoupit přijímací testy z předchozích let – kancelář v 1. patře (na CD, nebo v papírové podobě) Hra pro zájemce z řad uchazečů – informace u vstupu do budovy Program v učebnách, přítomni vyučující všech předmětů i studenti gymnázia

4 Informační materiály Leták o škole Publikace o středních školách

5 Tradice, dobré jméno, kvalita, náročnost
Výsledky maturit Program Excelence MŠMT Hodnocení studentů

6 Přírodovědné zaměření
Rozšířená laboratorní cvičení Přírodovědný seminář ve 2. ročníku Přírodovědný kurz ve 2. ročníku BOČ a SKOP od 2. až do 4. ročníku Semináře a volnočasové aktivity Spolupráce s PřF UK Grant OPPA

7

8 Učitelský sbor Aprobovaný, stabilizovaný a věkově vyvážený (průměr 43 roků, 16 mužů, 23 žen)

9 Český jazyk a literatura
Učební plán ŠVP: Společně s přírodou, dle RVP pro čtyřletá gymnázia Vysoká profilace ve 4. ročníku Český jazyk a literatura Angličtina Cizí jazyk 1 Cizí jazyk 2 Cizí jazyk 3 Matematika Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Základy spol. věd Dějepis Estetická výchova Tělesná výchova Informatika Přírodovědný seminář SKOP Volitelné předměty Celkem 1. ročník 3 4 2,5 2 33 2. ročník 1 0,5 34 3. ročník 5 4. ročník 4,5 14 31 13,5 6 10 13 8 9 1,5 17 132

10 Další specifika naší školy
systém kurzů a projektů výuka Aj v prvním a druhém ročníku v malých skupinách rodilý mluvčí v konverzacích Aj středisko volného času, kroužky, nepovinné předměty přístup k počítačům, Wi-Fi moderní výukové metody (e-learning a hlasovací zařízení) rodinná atmosféra vynikající dopravní dostupnost – metro Palackého náměstí, tramvaj Albertov, Výtoň

11 Zdroj informací o GB:

12 Základní informace o přijímacích zkouškách
Uchazeč může podat v 1. kole 2 přihlášky. Do 31. ledna 2013 zveřejníme informace k přijímacímu řízení. Pro 1. kolo podávat přihlášky do do přímo do naší školy. Pozvánky si můžete vyzvednou osobně v budově gymnázia od 22. 3. 2013 do 27.  a od 2. 4. 2013 do 3. 4. 2013. Nevyzvednuté pozvánky vám zašleme poštou. 1. termín – pondělí 22. dubna 2013, 2. termín – úterý 23. dubna 2013

13 Přihlášky ke studiu Tiskopis lze vytisknout ze stránek MŠMT: Uveďte telefony na zákonné zástupce. Nezapomeňte vyplnit datum konání PZ. Na přihlášce si nechte základní školou potvrdit klasifikaci. Nevyžadujeme potvrzení lékaře, výstupní hodnocení ze ZŠ. MŠMT: HM Praha: Školský zákon

14 Přijímací zkouška na GB
Přijímáme 90 studentů do 3 tříd 1. termín – pondělí 22. dubna 2013 2. termín – úterý 23. dubna 2013 Přijímací zkouška se skládá ze tří testů přírodovědný – přírodopis, fyzika, chemie – na 45 minut matematika – SCIO – 30 úloh na 60 minut český jazyk – SCIO – 40 úloh na 45 minut

15 Bodování za prospěch ze ZŠ nejvýše 10 bodů
za přírodovědný test nejvýše bodů za test z matematiky nejvýše bodů za test z českého jazyka nejvýše bodů ———————————————————————————————————— celkem nejvýše 100 bodů

16 Podmínky přijetí bez zkoušky (pokud je splní nejvýše 45 uchazečů)
uchazeč má na výročním vysvědčení v osmém ročníku a na pololetním vysvědčení v devátém ročníku průměr do 1,10 uchazeč má na obou sledovaných vysvědčeních průměrný prospěch do 1,50 a přitom se umístil v obvodním kole olympiády z profilového předmětu (přírodopis, chemie, fyzika, zeměpis, matematika) do 3. místa nebo v krajském kole do 10. místa olympiády se musí konat v ČR úspěch na olympiádě je nutné doložit originálem diplomu do

17 Zápisový lístek Zveřejnění výsledků – pravděpodobně 24. dubna 2013
Svůj úmysl vzdělávat se – potvrdit odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků

18 Diskuse

19 Možná vás zajímá Jak dělíme studenty dle jazykové úrovně do tříd?
1 Jak dělíme studenty dle jazykové úrovně do tříd? Kolik hodin cizích jazyků má a může mít student naší školy? Jaké jazyky v naší škole vyučujeme?

20 Možná vás zajímá? Jaká je úspěšnost studentů u maturity?
2 Jaká je úspěšnost studentů u maturity? Kolik studentů musí z gymnázia odejít v důsledku špatného prospěchu? Jaký je prospěch našich studentů?

21 Možná vás zajímá? 3 Z čeho se konkrétně skládá přijímačkový přírodovědný test? Má význam chodit na přípravné kurzy organizované v budově gymnázia Botičská? Lze si vyzkoušet předem přijímačkové testy SCIO?

22 Možná vás zajímá Kolik učí v naší škole mužů a kolik žen?
4 Kolik učí v naší škole mužů a kolik žen? Zda u nás ve škole učí mladí, nebo zkušení učitelé? Mají všichni učitelé požadovanou aprobaci?

23 Možná vás zajímá Na jaké jezdíme mimoškolní kurzy?
5 Na jaké jezdíme mimoškolní kurzy? Zda spolupracujeme s školami v zahraničí? Jaké projekty děláme na našem gymnáziu?

24 Možná vás zajímá Budete organizovat druhé kolo přijímacího řízení?
6 Budete organizovat druhé kolo přijímacího řízení? Neobsadí uchazeči přijatí bez přijímacích zkoušek místo ostatním uchazečům, kteří musí konat přijímací zkoušky? Proč v přijímacím řízení bodově nezohledňujete uchazeče z jazykových škol a víceletých gymnázií?

25 Možná vás zajímá Fungují ve škole volnočasové aktivity -kroužky?
7 Fungují ve škole volnočasové aktivity -kroužky? Kolik jsou příspěvky do Sdružení rodičů? Jakým způsobem jsou rodiče informováni o známkách?

26 Možná vás zajímá Co děláte pro kvalitní výuku jazyků?
8 Co děláte pro kvalitní výuku jazyků? Mají možnost se profilovat a zaměřovat na svůj obor i humanitně zaměření studenti? Je dostatečně vyučována informatika?

27 Možná vás zajímá Kam chodí na oběd studenti GB?
9 Kam chodí na oběd studenti GB? Jak je to s připojením na internet na GB? Kde se konají hodiny tělesné výchovy?

28 Možná vás zajímá 10 Získáváte prostředky i z jiných zdrojů než ze státního rozpočtu? Jak škole pomohlo získání velkého evropského přírodovědného grantu? Funguje ve škole pěvecký sbor?

29 Možná vás zajímá 11 Jaké přírodovědné aktivity gymnázium nabízí ve volném čase studentů. Jaký je obsah přírodovědného kurzu. Co je to přírodovědná práce Botičská odborná činnost BOČ.

30 Možná vás zajímá Mohou si studenti ve škole kopírovat a skenovat?
12 Mohou si studenti ve škole kopírovat a skenovat? Jak to, že je na chodbě tak málo nástěnek a zveřejněných studentských prací. Kam mám přinést přihlášku na GB?

31 Jak jste se dozvěděli o naší škole?
13 Jak jste se dozvěděli o naší škole? Z internetu, z webových stránek Od známého, kamaráda, kolegy, příbuzného Ze školy, od třídního, od výchovného poradce

32 Čím vás naše škole především oslovila?
14 Čím vás naše škole především oslovila? tradice, dobré jméno, dobré reference přírodovědné zaměření poloha, výborná dopravní dostupnost kvalita výuky, úspěšnost přijímání na VŠ

33 Děkujeme Vám za pozornost! Přejeme Vám příjemný večer a
správnou volbu střední školy!


Stáhnout ppt "Den otevřených dveří 21. 1. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google