Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předpověď konvektivních jevů Modelové podklady pro předpovědi bouřek ve VW M. Sandev - CPP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předpověď konvektivních jevů Modelové podklady pro předpovědi bouřek ve VW M. Sandev - CPP."— Transkript prezentace:

1 Předpověď konvektivních jevů Modelové podklady pro předpovědi bouřek ve VW M. Sandev - CPP

2 PRODUKTY VE VW (CPP) Analýza makro synoptických polí 1.Multi view -> a. analýza podmínek – bourky Produkt dostupný v 6h. kroku (00,06,12 a 18 UTC), základ OSA korigovaná daty z ECMWF, analýza proudění a vektor pohybu bouří jsou předpovědí z ECMWF. Produkty (části) jsou k dispozici cca 2 h. po UTC. 2. _Bourky/Analyza vlhkosti MSG Produkt dostupný v 15 min. kroku, základ data z MSG (BT IR, diff. IR), radar, blesky, data z modelů (oblačnost, VPB), synop. Produkt je k dispozici cca 15 min. po termínu. POZOR NA PARALAXU!!! 3. _Bourky/Analyza proudeni Produkt dostupný v 6h. kroku (00,06,12 a 18 UTC), základ předpověď (na +6 a +12 h.) z vybraného modelu. 4. Multi view -> b. základní pole (GP T RH MSLP) a podpora Základní výstupy z modelů (jako průměr ze 4/2 modelů), GP (500 hPa, 750 hPa), T (850 hPa, 500 hPa), RH (750 hPa), MSLP, PV ALAD a ECMWF (300 hPa, 850 hPa), Jet stream (300 hPa) dostupné v minimálně 3 h. kroku. Data z aktuálního termínu 00 a 12 UTC jsou k dispozici po přijetí dat z posledního z nich (obvykle ECMWF).

3 PRODUKTY VE VW (CPP) Spouštění konvekce 1. _Bourky/Konvergence prumer Produkty Konvergence jsou dostupné přes parametr Divergence (znaménko -) a to ze všech modelů v hladinách 1000 a 850 hPa. K tomuto produktu jsou přidány i proudnice a GP v odpovídajících hladinách. 2. _Bourky/Mocon Konvergence přízemní vlhkosti z Aladina – při výrazných čarách konvergence ho lze použít, jinak se hodně často vyskytují falešné čáry (šumy) 3. _Bourky/Směr vetru Rychlost a směr větru včetně barevného rozlišení směru větru je k dispozici pro všechny modely a dostupné hladiny. Lze kombinovat s přízemním tlakem. 4. _Bourky/Změna smeru vetru Rychlost a směr větru včetně barevného rozlišení změny směru větru za poslední hodiny z Aladina je k dispozici pro všechny hladiny. Lze kombinovat s přízemním tlakem.

4 5. _Bourky/Srazkova voda Produkt dostupný ze všech modelů – velmi dobře znázorňuje oblast s možným vznikem konvekce, pozorně sledovat oblasti nad 25 mm. 6._Bourky/Vlhkost xxxxxx Vhodná (barevná) kombinace hodnot RH v nižších vrstvách atm. (do 925 hPa) a nad ní (do 500 hPa), vždy vyjádřená průměrnými hodnotami z hladin v těchto vrstvách. Je vhodné přeložení se srážkovou vodou. U regionálních modelů (zejména u Aladina) velmi dobré výsledky, globální modely jsou horší. 7. _Bourky/Instabilita a vlhkost Velmi komplexní produkt vhodný nejen pro analýzu spouštění konvekce, zejména čáry instability, ale i pro sledování jejího vývoje. Základ tvoří pole instability zahrnující v sobě LI a SI a příhodné pole RH (parametry nastaveny dle Check listu) Zároveň ho lze použít i v kombinaci s CAPE a CIN nebo vektorem pohybu bouří, popřípadě i aktuálními informacemi o blescích (velmi vhodný produkt pro nastavení parametrů Nebo pro zpětnou vazbu – case studies). PRODUKTY VE VW (CPP) Spouštění konvekce

5 PRODUKTY VE VW (CPP) Vývoj konvektivních jevů – určení intenzity/doprovodných konvektivních jevů Instabilita/vlhkost (kromě již zmíněných produktů) 1. _Bourky/CAPE+LI nebo CAPE MU Aladin Kombinace ML CAPE a LI dostupná ze všech modelů a také jako průměr z modelů. Průměr je vhodný, zejména při vysokých hodnotách CAPE. 3. _Bourky/CIN Vhodné barevné zabarvení CINu. U GFS se jedná o výstup přímo z modelu, nově je k dispozici i z Aladina (má někdo s ním zkušenost?!). 2. _Bourky/SI nebo SI prumer nebo LI a SI nebo LI a SI prumer Samostatně SI nebo v kombinaci s LI včetně průměru z modelů. Kombinace LI a SI je vhodným ukazatelem instability (nepřítomnost LI v nočních hodinách je někdy kompenzována SI).

6 Instabilita/vlhkost (kromě již zmíněných produktů) 4. _Bourky/Vertikalni gradient teploty Lze vybrat vertikální gradient teploty v několika vrstvách (zem - 925 hPa, 850 hPa – 500 hPa a 700 hPa – 500 Hpa). Produkt dostupný ze všech modelů. Je správně nastaven v Check listu? 6. _Bourky/Smesovaci pomer (mixing ratio) Produkt dostupný z modelu Aladin a ECMWF ve všech hladinách (praktické použití v 1000 hPa) 5._Bourky/Vlhka potencialni teplota (wet bulb potential temperature) Potenciální teplota vlhkého teploměru v hladinách v 1000 Hpa a 700 hPa je dostupná jenom z Aladina. Tento produkty lze použit i pro vznik/sledování čáry instability. PRODUKTY VE VW (CPP) Vývoj konvektivních jevů – určení intenzity/doprovodných konvektivních jevů

7 PRODUKTY VE VW (CPP) Vývoj konvektivních jevů – určení intenzity/doprovodných konvektivních jevů Proudění/střih větru 1. _Bourky/Strih vetru nebo Strih vetru a VPB Výstupy vypočítané ve VW a to pro hladiny 0 – 1000 m, 0-3000 m a 0 až 6000 m Lze kombinovat i s VPB. Produkt dostupný ze všech modelů. Lze použít i průměr z modelů. U druhého produktu je navíc barevně rozlišená pravotočivost bouří. 3. _Bourky/Sweat index Produkt dostupný ze všech modelů i jako průměr z modelů. 2. _Bourky/Helicita Aladin (GFS) Produkt dostupný jen z dvou modelů, lze vybírat mezí SREH1 a SREH3. GFS dává příliš velké oblasti se SREHem.

8 Podpora 1. _Bourky/Jet stream Směr a rychlost větru v 300 hPa jsou dostupné ze všech modelů, lze použit i průměr z modelů. 2. _Bourky/Potencialni vorticita Aladin Produkt dostupný jen z Aladina ve dvou hladinách 300 hPa a 850 hPa PRODUKTY VE VW (CPP) Vývoj konvektivních jevů – určení intenzity/doprovodných konvektivních jevů

9 PRODUKTY VE VW (CPP) Předpověď konvektivních procesů (teplá polovina roku) Komplexní výstupy 1. Multi view -> c. vlhkostne – teplotni podminky Kombinace více parametrů, které určují možnost vzniku a vývoj konvektivních jevů z hlediska teplotních a vlhkostních podmínek. Primárně je určen pro Aladina, s omezením lze použít i pro jiné modely. 3.Multi view -> e. strih vetru – indexy Kombinace více parametrů, které určují možnost vzniku a vývoj konvektivních jevů z hlediska proudění a střihu větru. S omezením lze použít pro všechny modely. 2. Multi view -> d. instabilita – indexy Kombinace více parametrů, které určují možnost vzniku a vývoje konvektivních jevů z hlediska instability, produkt použitelný pro všechny modely (omezeni CIN u GFS).

10 Rady, tipy, triky Předpověď konvektivních procesů (teplá polovina roku) Koncepční modely! Proč srážky/nárazy větru z modelů nejsou vhodné pro vznik/sledování vývoje a určování intenzity konvektivních jevů? Je něco lepšího? U GM velký krok v síti – nemožnost popsat jevy konvektivních rozměru, velmi často tvorba mezo synoptických útvarů (zvlášť GFS), nevhodné k potřebné regionalizaci konvektivních jevů. příliš velká území se srážkami (vajíčka). U RM uspokojivá konvektivní schéma?! občas zcela chybějí srážky (hlavně v teplém vzduchu), ačkoliv (hlavně Aladin) „produkují“ dostatečnou vlhkost. neumějí interpretovat další vývoj samotných bouřek (matka rodí syny) – někdy jsou srážky nižší než ve skutečnosti a na daleko menším území.

11 Rady, tipy, triky V jaké vzduchové hmotě se tvoří/budou tvořit bouřky (studená/teplá)? Ve studeném (chladnějším) instabilním vzduchu -Je konvekce nastartovaná dříve (někdy i brzy dopoledne), po západu slunce dochází obvykle ke stabilizaci a rozpouštění oblačnosti. -Při silnějším výškovém proudění s dostatečnou vlhkostí vzniká organizovaná konvekce (linie bouřek paralelně s prouděním), naopak v málo pohyblivém vzduchu (bahno barické) konvekce často vzniká chaoticky. -CIN je většinou malý (vhodný pro vznik konvekce) -Konvekce se spouští při menší relativní vlhkosti ve spodních hladinách atm. V teplém (teplejším) instabilním vzduchu -je konvekce nastartovaná později (odpoledne až večer), čím je vzduch teplejší, tím je konvekce pozdější (toto neplatí v přítomnosti fronty nebo čáry konvergence) -při mírném proudění se obvykle tvoří čáry konvergence, při slabém proudění nebo bezvětří je konvekce téměř výhradně orografická a začíná až „po západu slunce“. -Čím je vzduch sušší, tím je CIN větší (CIN se začíná zmenšovat, buď přidáním tepla nebo ještě lépe vlhkostí). -Pro konvekci je třeba vetší relativní vlhkost ve spodních hladinách atm. než ve studeném vzduchu.

12 Rady, tipy, triky Spouštění konvekce – často obtížný problém -Spouštěče vždy hledejte od směru převládajícího proudění, tedy dle vektoru pochybu bouří vůči ČR přesahující rychlost 5 m/s. Je-li rychlost menší, soustřeďte pozornost i jinam – šetříte časem. -Spouštěče vždy hledejte v dostatečně širokém okolí ČR!!! Večerní bouřky v Moravskoslezském kraji mohou mít původ v alpské oblasti, naopak noční bouřka v Karlovarském kraji může vzniknout nad Centrálním masivem ve Francií. Více než 70% bouřek v ČR nemá původce na našem území. -V chladnějším instabilním vzduchu se soustřeďte na výškové proudění (500 hPa, jet stream, PV) a pokud nenajdete spouštěč, nezoufejte, orografie se o to postará. Dávejte zvláštní pozor na zadní straně výškové brázdy. -Čáry konvergence jsou obvykle spojené s (mělkými) brázdami v nižších hladinách (od MSL do 850 hPa). -Čáry konvergence lze vystopovat i při analýze předpovědí RH (spodní a střední vrstva atm. Zvlášť jsou patrné u Aladina.

13 Rady, tipy, triky Vývoj konvektivních jevů – určení intenzity/doprovodných konvektivních jevů Výskyt kumulu za předpokladu vhodného budoucího vývoje dalších prvků (instabilita, vlhkost) indikuje vznik silnější konvekce Příliš hodně vlhkostí ve spodních a zároveň i ve středních pater (> 90% ) konvekce nenastartuje, naopak taková vlhkost nevylučuje přítomnost bouřek. Instabilita bez přítomnosti dostatečné vlhkosti a spouštěče konvekce nenastartuje, naopak je-li bouřka, muže je udržovat při životě. Totéž platí i v případě CAPE. Při splnění dalších podmínek, konvekce se nastartuje při nízkých hodnotách CIN (pod 100, nejlépe pod 50 J/Kg), naopak není vyloučená přítomnost bouřek i při vysokých hodnotách CIN. Bouřka je v takových případech dál „přikrmovaná“ energií z vyšších pater nebo z vlastních sestupně/vzestupných proudů (zejména noční bouřky). Směruje-li bouřka do oblasti s vysokými hodnotami CIN, obvykle dochází k jejímu tlumení. Toto hlavně platí pro denní hodiny. Instabilita/vlhkost

14 Rady, tipy, triky Vývoj konvektivních jevů – určení intenzity/doprovodných konvektivních jevů Proudění/střih větru Za přítomnosti ostatních podmínek pro vznik a vývoj konvekci (instabilita a vlhkost) je střih větru nejvýznamnějším faktorem určující intenzitu konvektivních jevů!!! Střih větru (obvykle 0 až 6 km) určuje organizace bouřek (jednobuněčná, mnohobuněčná a supercelulární). Příliš silný střih větru 0 až 6 km (> 35 m/s?) bouřky obvykle „ničí“. Obzvlášť nebezpečné jsou oblasti s výraznou helicitou v nižších a středních vrstvách atmosféry (SREH1, SREH3). Střih větru a helicita jsou intenzivnější v zimní polovině roku, v létě jsou ve středních zeměpisných šířkách daleko méně četné (o to jsou pak nebezpečnější). Střih větru bez přítomnosti instability může způsobit jen výrazné velkoprostorové /trvalejší) srážky. Výjimkou jsou situace s výraznými vzestupnými proudy (fronta…). Vhodné proudění (střih větru) je obvykle i faktorem, který při absenci dostatečné energie (CAPE) udržuje při životě bouřky. Dávejte pozor při posuzování střihu větru v nočních a ranních hodinách, zejména v nižších hladinách. Je téměř vždy silnější než přes den (zklidnění větru v noci). Směr bouřek určený vektorem pohybu bouří ne vždy musí odpovídat skutečnosti, zejména při menších rychlostech (pod 5 m/s). Bouřka se může i štěpit!

15 Rady, tipy, triky Vývoj konvektivních jevů – určení intenzity/doprovodných konvektivních jevů Podpora Při splnění dalších základních podmínek pro vznik a vývoj konvekce je jet stream (zejména levý exit, pravý entrance) jeden z parametrů, při kterých se vyskytují nebezpečnější bouřkové jevy. Pokud je přitom přítomná i výrazná potenciální vorticita, skutečně lze očekávat i ty nejnebezpečnější bouřkové jevy včetně tornád. Důležitost jet – streamu Viz z ve Visual Weather – 16.6., 2.7, 3.7., 7.7., 8.7. 2012

16 Modelové podklady pro předpověď konvektivních jevů v ČHMÚ – Case studies 11.5.2012 (SWa) – PVI 32. pro většinu krajů Čech od 11.5. 18 h do 12.5. 04 h V okrajovém proudění oblasti vyššího tlaku přechod výrazné studené fronty v nočních hodinách. Před ní do střední Evropy příliv velmi teplého vzduchu od jihozápadu (v 850 hPa 15 až 17 °C). Za frontou ochlazení o 15 °C. Všechny modely dávaly srážky, hlavně po půlnoci Špatný odhad regionalizace výskytu bouřek (když ano, jen na SZ Čech) – Cape, Instabilita, vlhkost K dalšímu vývoji bouřek nedostatečná energie (Cape) a už velký CIN Důležitá role ročního a denního období pro vznik a vývoj bouřek?! Veškeré výstupy, podklady a analýzy v další části prezentace se vztahují na „aktuální“ počasí, resp. ke krátkodobé předpovědi počasí (max. do následujícího dne)!!!

17 Modelové podklady pro předpověď konvektivních jevů v ČHMÚ – Case studies 16.6.2012 (SWa) – bez PVI, Ústecký a Liberecký kraj kroupy až 3 cm v odpoledních hodinách V okrajovém proudění oblasti vyššího tlaku nad Balkánem, přechod mělké brázdy při zemi během odpoledních hodin Přítomnost velmi teplého vzduchu ve Střední Evropě (u nás 14 až 17 °C v 850 hPa Nalezená čára konvergence Jet stream severozápadně od nás Střih větru 0-6 km přes 20 m/s, střih větru 0-3 km 10 až 15 m/s Nutnost sledovat prvky i v menších krocích – 1 hod. Důležitost jet streamu při splnění dalších podmínek

18 Modelové podklady pro předpověď konvektivních jevů v ČHMÚ – Case studies 2.7.2012 (B) – PVI 47 Silné bouřky, velmi silné bouřky, od 15 h. 2.7 do 8 h. 3.7. pro Čechy a Vysočinu – silný vítr a kroupy v Čechách (Příbramsko 7 cm kroupy Po přechodu zvlněné studené fronty v nočních hodinách se ráno k nám rozšířila oblast vyššího tlaku vzduchu. Přes den po přední straně brázdy nad západní Evropou začal do Střední Evropy proudit velmi teplý vzduch od jihu (v 850 hPa v 18 h. na jihu Čech až 20 °C). Dochází k tvorbě termické tlakové níže v oblasti za Alpami. Níže vyvolává tvorbu čáry konvergence v alpském masivu a nad Bavorskem. Vytvořené bouřky postupují dle směru pohybu bouří na jih. Vzniká velmi instabilní prostředí (Cape, CIN, LI, SI…) Hodně srážkové vody Střih větru 0-6 km přes 20 m/s, střih větru 0-3 km přes 15 m/s Helicita Pozorně vyhledávat spouštěče, (termická tlaková níže – směr větru i ve vyšších vrstvách. Důležitost jet streamu – pravý entrance Pokračování bouřek i v noci – dostatečná energie a střih

19 Modelové podklady pro předpověď konvektivních jevů v ČHMÚ – Case studies Noční bouřky z 19. na 20. 6. 2012 Přechod zvlněné studené fronty přes naše území, před ní k nám proudí teplý vzduch od jihozápadu (v 850 hPa 16 až 18 °C) K nastartovaní konvekce dochází ve večerních hodinách v alpské oblasti. Bouřky postupuji k severovýchodu, kde naráží na oblast s vysokým CINem a s relativně nižšími hodnotami střihu větru. Opětovné obnovení až k ránu? Další bouřka se vytváří po půlnoci severozápadně od nás a je přikrmovaná velkou helicitou v nižších vrstvách a střihem větru 0 – 6 km. Zpočátku ani SI není kladný Pozorně vyhledávat spouštěče, při tak vysokých teplotách je třeba silnější impuls – jsou vhodné ty největší horské masivy, jinde je vzduch natolik prohřátý, že je třeba daleko silnější impuls. Důležitost jet streamu – pravý entrance nad Německém Zánik bouřek v Čechách – bránící CIN a nižší hodnoty střihu větru Pokračování bouřek i v noci v Německu – velká helicita a střih

20 Modelové podklady pro předpověď konvektivních jevů v ČHMÚ – Case studies Srážky 20.6.2012 (SWc2) – PVI 43 Silné bouřky, velmi silné bouřky, od 16 h. 20.6 do 8 h. 21.6. pro všechny kraje ČR (rozdílné začátky a konce pro jednotlivé kraje) – srážky přes 50 mm/6h Královehradecký, Jihočeský a Plzeňský kraj Přechod zvlněné studené fronty přes naše území, před ní k nám proudí teplý vzduch od jihozápadu (v 850 hPa 16 až 18 °C) K nastartovaní konvekce dochází v odpoledních hodinách na Šumavě a v Novohradských horách, později večer i v alpské oblasti. Konvergence na Šumavě patrná až v hladině 850 hPa, v alpské oblasti při zemi. Silná instabilita, vhodný CIN Srážková voda přes 50 mm!, VPB slabě nad 5 m/s, střih větru 0-6 km přes 15 m/s. Pozorně vyhledávat spouštěče, při slabém proudění při zemi hledat i ve vyšších hladinách (850 hPa). Velmi vysoké hodnoty srážkové vody spolu se slabým VPB přinášejí vydatné srážky. Nezanedbatelný střih větru 0-6 km

21 Modelové podklady pro předpověď konvektivních jevů v ČHMÚ – Case studies Tornádo na severu Polsku – 14.7. 2012

22 Modelové podklady pro předpověď konvektivních jevů v ČHMÚ – Case studies Tornádo na severu Polsku – 14.7. 2012

23 Modelové podklady pro předpověď konvektivních jevů v ČHMÚ – Case studies Tornádo na severu Polsku – 14.7. 2012

24 Modelové podklady pro předpověď konvektivních jevů v ČHMÚ – Case studies Tornádo na severu Polsku – 14.7. 2012

25 Modelové podklady pro předpověď konvektivních jevů v ČHMÚ – Case studies Tornádo na severu Polsku – 14.7. 2012

26 Modelové podklady pro předpověď konvektivních jevů v ČHMÚ – Case studies Tornádo na severu Polsku – 14.7. 2012

27 Modelové podklady pro předpověď konvektivních jevů v ČHMÚ – Case studies Tornádo na severu Polsku – 14.7. 2012

28 Modelové podklady pro předpověď konvektivních jevů v ČHMÚ – Case studies Tornádo na severu Polsku – 14.7. 2012

29 Modelové podklady pro předpověď konvektivních jevů v ČHMÚ – Case studies Tornádo na severu Polsku – 14.7. 2012

30 Modelové podklady pro předpověď konvektivních jevů v ČHMÚ – Case studies Tornádo na severu Polsku – 14.7. 2012

31 Modelové podklady pro předpověď konvektivních jevů v ČHMÚ - Case studies Veškeré výstupy, podklady a analýzy v další části prezentace se vztahují na „aktuální“ počasí, resp. ke krátkodobé předpovědi počasí (max. do následujícího dne)!!! 19.6.2012 (SWc2) - PVI 42. pro JČ, PA, a Morava se Slezskem od 19.6. 12 h do 19.6. 22 h. Po noční bouřce se očekával vývoj konvekce i přes den (odpoledne) Modely (s výjimkou LMEB) předpovídaly srážky (12-18 UTC) – JĆ, ČMV, VČ Přítomnost zvlněné studené fronty (teplá fronta) v oblasti výběžku vyššího tlaku od SV Slabé SV a V proudění do 4 m/s, bez výrazné čáry konvergence Přítomnost velmi teplého vzduchu (v 850 hPa od 14 do 18°C) Pravděpodobně problém se spouštěčem!?

32 Děkuji všem za pozornost a zvlášť Pavlovi Borovičkovi za podnětné nápady a tvorbu některých výstupů M. Sandev - CPP


Stáhnout ppt "Předpověď konvektivních jevů Modelové podklady pro předpovědi bouřek ve VW M. Sandev - CPP."

Podobné prezentace


Reklamy Google