Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odhalení památníku Milostovice 5.9.2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odhalení památníku Milostovice 5.9.2014."— Transkript prezentace:

1 Odhalení památníku Milostovice

2

3 HOSTÉ: Paedr. Vlastislav KUCHAŘ vedoucí odboru kanceláře hejtmana MSK plk. Ing. Jaroslav HRABEC ředitel Krajského Vojenského Velitelství Ostrava váleční veteráni plk. v.v. Andrej KOBA a četař v. v. Miloslav ŠAFRÁN korvetní kapitán Per Egil GRIMSTAD za norské vojenské muzeum Ragnarr Jenssen za komunu ERLAND Erjan SEDIN za švédské historické dědictví Předseda Matice slezské Jaromír BROJER Předsedkyně ČSBS Miroslava KAŠTOVSKÁ a další hosté…

4 odhalení památníku československým legionářům

5 odhalení památníku československým legionářům

6 odhalení památníku československým legionářům

7 odhalení památníku československým legionářům

8 odhalení památníku československým legionářům

9 odhalení památníku československým legionářům

10 odhalení památníku československým legionářům

11 odhalení památníku československým legionářům

12 odhalení památníku československým legionářům

13 odhalení památníku československým legionářům

14 odhalení památníku československým legionářům

15 odhalení památníku československým legionářům

16 odhalení památníku československým legionářům

17 odhalení památníku československým legionářům

18 odhalení památníku československým legionářům

19 odhalení památníku československým legionářům

20 odhalení památníku československým legionářům

21 odhalení památníku československým legionářům

22 odhalení památníku československým legionářům

23 odhalení památníku československým legionářům

24 odhalení památníku československým legionářům

25 Projev bratra předsedy Mgr. Pavla Skácela
Vážené vlastenky a vlastenci, bratři a sestry z obce legionářské, vážení občané. Dnešní den si chceme připomenout v našem kraji sté výročí vzniku legií. Zahraničního vojska, které vzniklo z ušlechtilých národních pohnutek daných jeho příslušníkům hlavně obcí Sokolskou. Více jak dvě třetiny legií tvořili Sokolové. Byli to především Sokolové, kteří vtiskli legionářskému hnutí národní ráz, který ho zdobil a zdobí až dodnes. Sokolové dali své pozdravy a oslovení bratře, sestro. Sokolská povelová technika byla základem k vojenské povelové technice. Připomínáme si dnes existenci těch legií, které daly ušlechtilé myšlence na samostatnost národa potřebnou váhu. Připomínáme si také slavný podíl českého a slovenského Sokola. Sešli jsme se u památníku, který bude skromně připomínat velkolepou historii národa, na kterou jsme nedokázali ani po sto letech zapomenout. Celou akci iniciovala jednota ČSOL MSK a KVH Opava. Skupina lidí, kteří svou prací připomínají, jak šikovní byli jejich předkové pokračovatelé legionářských tradic. Vojska, které nemělo stát, ale mělo silnou touhu pomoci tento stát znovu vytvořit. V našem opavském regionu žilo a pracovalo asi 700 bývalých legionářů. Žili v Opavě, na Hradci, od Píště po Vítkov, od Horního po Dolní Benešov. Někdo spočítal, že 100 000 legionářů má v republice asi milion 400 000 přímých potomků. Zajímavé by bylo zjistit, kdo z přítomných má ve svých žilách krev legionáře. Kdo byli legionáři? Ve své většině se jednalo o obyčejné rolníky, dělníky, úředníky a vojáky. Od prvopočátku riskovali své životy při přechodu fronty do zajetí, po té v zajateckých táborech, posléze při bojích nebo v mrazivých pláních Sibiře. Nebo při strastiplném návratu domů. Riskovali smrt, v případě, že padli do rakouského zajetí.

26 Projev bratra předsedy Mgr. Pavla Skácela
Jaká byla jejich zpáteční cesta. Ruští legionáři se vrátili přes Vladivostok, San Francisko nebo Jokohamu a Suez až v roce Francouzští legionáři se vrátili se zbraní v ruce a hned hájili celistvost území našeho kraje na Těšínsku, proti polské snaze zabrat si celé Slezsko jen pro sebe. Italští legionáři, co zažili boje v Dolomitech u Dos Alta zase po návratu bojovali proti Maďarům z podobného důvodu na Slovensku. Mnozí z legionářů sloužili v těchto pevnostech, museli je bez boje opustit. Někteří z nich, když naši republiku zabrali nacisté, opět putovali do Ruska do Francie a Velké Británie. Odešli, aby se vrátili se zbraní v ruce a přinesli na naše území svobodu. Musíme jmenovat legionáře gen. Piku, popravené domácí odbojáře plk. Vlacha a Konečného. Legionáře v Londýně a Košické vládě Jožu Davida. Legionáře letce mjr. Engela a účastníka SNP kpt. Polu. Neoslavujeme na tomto místě 100 let od velké války. Té války, která pro náš národ znamenala statisíce mrtvých a raněných na bojištích, kde většinou prolévali krev za docela cizí zájmy. Každá i malá osada v naší vlasti má pomníček se jmény těch, co se z první světové války nevrátili. Oslavujeme a připomínáme známé i neznámé hrdiny - legionáře, kteří tvořili počátek novodobé historie naší země, která zanedlouho oslaví 100 let od svého vzniku. Je třeba dlouho a poctivě studovat, abychom se dobrali pravdy, jak to tehdy bylo. Vyznat se v záplavě informací není snadný úkol. Můžeme nyní číst různá slohová cvičení o legiích v novinách, časopisech, knihách a na internetu. Pozor. Pisálkové, kteří nikdy nečuchli ke střelnému prachu, píšící v jiném než národním žoldu, rádi zkreslují historii, pohrdavě píší o nositelích nejvyšších legionářských hodností a vyznamenání. Většinou odvádí naší pozornost jinam, než patří. Jde jim o to rozbít obraz legionářské jednoty ve prospěch dnešní individuálnosti. Položme si v duchu otázku, proč tomu tak je. Komu to takto vyhovuje.

27 Projev bratra předsedy Mgr. Pavla Skácela
Pro náš národ i zbytek Evropy je věc nelehká, poučit se ze stále se opakující historie. Přitom otázka války a míru je dnes na pořadu dne. Je proto třeba být na pozoru a demaskovat lidi nebo skupiny lidí, kteří profitují z rozeštvávání společnosti a válek. Mají se dobře z hanobení historie. Je třeba objevit opravdové příčiny napětí, nenávisti mezi národy a lidmi. Nečekat až dojde na důsledky válečného běsnění. Úkolem doby je poučit se z historie a spojovat všechny poctivé obyčejné lidi do společné platformy odpůrců válek a napětí. Jak můžeme snadno vědět, jsou to oni, kdo nesli, nesou a ponesou nejtíživější důsledky válečných dobrodružství. Pomník, který odhalíme je naše malá splátka dluhu minulosti a přítomnosti. Minulosti, kdy se o legiích nesmělo mluvit a přítomnosti, kdy se mnohdy o legiích a legionářích píše a mluví špatně. Malý a skromný památník je příslibem do budoucna, že v naší krásné vlasti a jinde na světě bude stále přibývat těch co, si váží svých tradic, svých předků. Vědí, kým jsou, odkud jdou a kam patří. Jedině tam je záruka, že si nikdo z nás, řečeno slovy básníka … ni budoucích, nebude muset znovu zopakovat martiria války, národní nesvobody a strastiplnosti návratu z předlouhé válečné cesty. Pomník, který za chvilku odhalíme, připomíná svým tvarem kapličku nebo také jedno zastavení na křížové cestě. Je v tom malá symbolika. Naši legionáři svým heroickým vlasteneckým počinem pomohli ukončit křížovou cestu čtyřsetletého habsburského područí. Je třeba, abychom na to nezapomínali, abychom si cenili jejich oběti a nesli dál v srdcích jejich stále živý odkaz.

28 Největší poděkování za vybudování tohoto krásného památníku patří
akademické sochařce Janě Chráskové a jejímu synovi Pavlu Chráskovi.

29 Odhalení památníku třem stům legionářů pocházejících z regionu Opavsko
provedli bratři a sestry Československé obce legionářské Jednoty Moravskoslezského kraje a členové Klubu vojenské historie Opava.

30 V pozadí už se ale připravuje sobotní akce….
„Bojovali za vlast“

31 Zpěv: francouzský legionářský pochod
Konec prezentace A.F.-09/14


Stáhnout ppt "Odhalení památníku Milostovice 5.9.2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google