Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII."— Transkript prezentace:

1 RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII

2 Rozvoj obchodu, měst a řemesel.
NÁZEV RENESANCE - „znovuzrození antického umění“ v západní Evropě 15. a 16. století. Změny ve společnosti. Rozvoj obchodu, měst a řemesel. Zájem vzdělané elity o antickou kulturu, rozvoj přírodních věd a poznání, např. heliocentrismus, změnili navždy pohled na svět a člověka, zájem o přírodu. Samotný renesanční sloh vzniká v Itálii (zde působí mnoho řeckých emigrantů) a šíří se na sever a do západní Evropy. Quattrocento – raná renesance Cinquecento – vrcholná renesance Manýrismus – pozdní renesance (manýra=zručnost)

3 Bohatá Florencie – vznik nového architektonického směru.
Město, ovládané nezávislou skupinou bohatých kupeckých rodin a cechů, bylo známé svými svobodomyslnými tradicemi, finanční i politickou stabilitou a vysokou úrovní řemesel Pod patronací proslulé rodiny Medici ( ) zde docházelo k svobodné výměně myšlenek mezi politiky, umělci a vzdělanci. Velkolepý plán výstavby - cílem bylo proměnit město ve vzor krásy, řádu a harmonie.

4 Základní znaky renesanční architektury:
budova tvar krychle + koule architrávový systém sloupořadí vzdušný vnitřní prostor kupole (ne vždy podmínkou) složité klenby štuková vnitřní výzdoba vnější omítka sgrafita (= psaníčka) Druhy staveb: především šlechtické paláce, chrámy

5 FLORENCIE FILIPPO BRUNELLESCHI
STAVITEL SOCHAŘ

6 Dóm ve Florencii Kupole dómu ve Florencii

7

8 SAN LORENZO

9 Ř Í M DONATO BRAMANTE Později se renesanční sloh přesouvá do Říma, kde vzniká původní chrám sv.Petra.

10 CHRÁM SV. PETRA Autorem je Donato Bramante, Rafael Santi, kupoli vytvořil slavný Michelangelo Buonarroti.

11 Sixtinská kaple ve Vatikánu
Práci zadal MICHELANGELOVI papež Julius II. Mnohé z titánských postav určených pro náhrobek byly pravděpodobně pojaty do plánu výzdoby stropní klenby. Papež si objednal fresky dvanácti apoštolů a přemalbu staré, modré a hvězdami poseté klenby tehdy módními ornamentálními motivy. Michelangelo to však považoval za „ubohý nápad“, a realizoval mnohem výpravnější a vznešenější projekt. Nyní lemují hlavní klenbu, na níž jsou motivy potopy a stvoření, majestátní starozákonní proroci a starověké Sibyly.

12 Na stropní malbě „Stvoření světa“ pracoval Michelangelo
4 roky. Bylo mu 33 let.

13 Bůh obklopený anděly blíží k Adamovi a nataženým prstem vlévá do jeho paže život.
Práce na metrů čtverečních velké fresce byla psychicky i fyzicky velmi náročná -Michelangelo tvořil vleže na lešení, barvy mu kapaly do očí. Jeho Stvoření světa vychází z knihy Genesis a zachycuje biblické události od počátku vesmíru až po potopu a archu Noemovu. Strop je rozdělen do 9 polí, plochu zaplnil 343 postavami.

14 RAFFAEL SANTI

15

16 KDYŽ RAFFAEL PŘIŠEL r. 1508 do Říma,
byl papež Julius II. již v zajetí svého ambiciózního projektu, jak vrátit churavějícímu městu jeho zašlou slávu. Řím se stal trvalým sídlem papežského stolce teprve za papeže Mikuláše V. ( ), kdy došlo k prvním změnám. Kardinálové a zámožní občané, povzbuzeni značnými úlevami na daních, začali budovat oslnivé paláce, kostely a budovy, a při tom byly odkrývány pozůstatky starořímského období. Dominujícím projektem té doby byl nový chrám sv. Petra, nesoucí znaky nadání svého prvního architekta Donata Bramanta (asi ) a dalších umělců, včetně Michelangela a Raffaela. Stavba pohltila mramor ze starověkých zřícenin, přestože Lev X. (nástupce Julia II.) pověřil Raffaela péčí o zachování archeologického dědictví starého Říma. Mohutný kvas uměleckého dění přerušilo vydrancování města r. 1527, kdy francouzská vojska Řím vyplenila a donutila občany i umělce k útěku.

17 RYCHLE ROSTOUCÍ RAFFAELOVA popularita ve Florencii vzbudila pozornost papeže Julia II. v Římě.
Roku 1509 byl Raffael již v plné práci na třech papežových soukromých pokojích v jeho velkolepém Vatikánském paláci, zatímco Michelangelo pracoval skoro jako vězeň na stropě blízké Sixtinské kaple. Již první síň, kterou Raffael dokončil - tzv. Stanza della Segnatura (,‚Podpisová síň“) - se stala základem jeho slávy. Umělcovy fresky plné klasických figurálních póz a velkolepých kompozic byly v následujících stoletích kopírovány nesčetnými malíři. Ve druhé síni Stanza d‘Eliodoro („Heliodorova síň“) vytvořil Raffael dílo silného dramatického náboje. Starý papež zemřel ještě před dokončením této práce a poslední Stanza dell‘Incendio (,‚Ohňová síň“) byla vyzdobena za Lva X. s pomocí Raffaelových žáků.

18 TŘI GRÁCIE

19 asi 1510-12, luneta, 7,72 m základna, freska
Athénská škola RAFFAEL asi , luneta, 7,72 m základna, freska Athénská škola byla vytvořena asi , v době, kdy byla odhalena první část Michelangelovy stropu Sixtinské kaple (14. srpna 1511) - robustní postava opřená o kvádr v popředí obrazu, která v přípravném kartonu chybí, možná napodobuje Michelangelovy věštce a Sibyly.

20 Citace – obrazová příloha:
str. 1 – dom ve Florencii - AUTOR NEUVEDEN italyyy.webnode.cz/ [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: str. 6 – dom ve Florencii - AUTOR NEUVEDEN italyyy.webnode.cz/ [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: str. 7 – Nalezinec, Florencie - AUTOR NEUVEDEN italyyy.webnode.cz/ [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: str.8 - San Lorenzo – AUTOR NEUVEDEN italyyy.webnode.cz/ [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: str Chrám sv. Petra v Římě - AUTOR NEUVEDEN rodon.cz/ [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: str Kupole – AUTOR NEUVEDEN Vylet do rima [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: str. 12 – Sixtinská kaple – AUTOR NEUVEDEN Česká televize [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: str. 13 – Sixtinská kaple – AUTOR NEUVEDEN Česká televize [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: str. 14 – Santi – AUTOR NEUVEDEN Wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Sanzio_00.jpg str. 15 – Madona - AUTOR NEUVEDEN Wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: str Andělé – AUTOR NEUVEDEN Wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: str Tři Grácie- AUTOR NEUVEDEN Galerie uměni ARTCHIV [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: str athénská škola – AUTOR NEUVEDEN Renesance [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII."

Podobné prezentace


Reklamy Google