Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII. 2 NÁZEV RENESANCE - „znovuzrození antického umění“ v západní Evropě 15. a 16. století. Změny ve společnosti. Rozvoj obchodu,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII. 2 NÁZEV RENESANCE - „znovuzrození antického umění“ v západní Evropě 15. a 16. století. Změny ve společnosti. Rozvoj obchodu,"— Transkript prezentace:

1 1 RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII

2 2 NÁZEV RENESANCE - „znovuzrození antického umění“ v západní Evropě 15. a 16. století. Změny ve společnosti. Rozvoj obchodu, měst a řemesel. Zájem vzdělané elity o antickou kulturu, rozvoj přírodních věd a poznání, např. heliocentrismus, změnili navždy pohled na svět a člověka, zájem o přírodu. Samotný renesanční sloh vzniká v Itálii (zde působí mnoho řeckých emigrantů) a šíří se na sever a do západní Evropy. Quattrocento – raná renesance Cinquecento – vrcholná renesance Manýrismus – pozdní renesance (manýra=zručnost )

3 3 Bohatá Florencie – vznik nového architektonického směru. Město, ovládané nezávislou skupinou bohatých kupeckých rodin a cechů, bylo známé svými svobodomyslnými tradicemi, finanční i politickou stabilitou a vysokou úrovní řemesel Pod patronací proslulé rodiny Medici (1434-94) zde docházelo k svobodné výměně myšlenek mezi politiky, umělci a vzdělanci. Velkolepý plán výstavby - cílem bylo proměnit město ve vzor krásy, řádu a harmonie.

4 4 Základní znaky renesanční architektury: budova tvar krychle + koule architrávový systém sloupořadí vzdušný vnitřní prostor kupole (ne vždy podmínkou) složité klenby štuková vnitřní výzdoba vnější omítka sgrafita (= psaníčka) Druhy staveb: především šlechtické paláce, chrámy

5 5 FLORENCIE FILIPPO BRUNELLESCHI STAVITELSOCHAŘ

6 6 Kupole dómu ve Florencii Dóm ve Florencii

7 7

8 8 SAN LORENZO

9 9 Ř Í M DONATO BRAMANTE Později se renesanční sloh přesouvá do Říma, kde vzniká původní chrám sv.Petra.

10 Autorem je Donato Bramante, Rafael Santi, kupoli vytvořil slavný Michelangelo Buonarroti. 10 CHRÁM SV. PETRA

11 11 Sixtinská kaple ve Vatikánu Práci zadal MICHELANGELOVI papež Julius II. Mnohé z titánských postav určených pro náhrobek byly pravděpodobně pojaty do plánu výzdoby stropní klenby. Papež si objednal fresky dvanácti apoštolů a přemalbu staré, modré a hvězdami poseté klenby tehdy módními ornamentálními motivy. Michelangelo to však považoval za „ubohý nápad“, a realizoval mnohem výpravnější a vznešenější projekt. Nyní lemují hlavní klenbu, na níž jsou motivy potopy a stvoření, majestátní starozákonní proroci a starověké Sibyly.

12 12 Na stropní malbě „Stvoření světa“ pracoval Michelangelo 4 roky. Bylo mu 33 let.

13 13 Práce na 1 000 metrů čtverečních velké fresce byla psychicky i fyzicky velmi náročná -Michelangelo tvořil vleže na lešení, barvy mu kapaly do očí. Jeho Stvoření světa vychází z knihy Genesis a zachycuje biblické události od počátku vesmíru až po potopu a archu Noemovu. Strop je rozdělen do 9 polí, plochu zaplnil 343 postavami. Bůh obklopený anděly blíží k Adamovi a nataženým prstem vlévá do jeho paže život.

14 14 RAFFAEL SANTI

15 15

16 16 KDYŽ RAFFAEL PŘIŠEL r. 1508 do Říma, byl papež Julius II. již v zajetí svého ambiciózního projektu, jak vrátit churavějícímu městu jeho zašlou slávu. Řím se stal trvalým sídlem papežského stolce teprve za papeže Mikuláše V. (1447- 55), kdy došlo k prvním změnám. Kardinálové a zámožní občané, povzbuzeni značnými úlevami na daních, začali budovat oslnivé paláce, kostely a budovy, a při tom byly odkrývány pozůstatky starořímského období. Dominujícím projektem té doby byl nový chrám sv. Petra, nesoucí znaky nadání svého prvního architekta Donata Bramanta (asi 1444 -1514) a dalších umělců, včetně Michelangela a Raffaela. Stavba pohltila mramor ze starověkých zřícenin, přestože Lev X. (nástupce Julia II.) pověřil Raffaela péčí o zachování archeologického dědictví starého Říma. Mohutný kvas uměleckého dění přerušilo vydrancování města r. 1527, kdy francouzská vojska Řím vyplenila a donutila občany i umělce k útěku.

17 17 RYCHLE ROSTOUCÍ RAFFAELOVA popularita ve Florencii vzbudila pozornost papeže Julia II. v Římě. Roku 1509 byl Raffael již v plné práci na třech papežových soukromých pokojích v jeho velkolepém Vatikánském paláci, zatímco Michelangelo pracoval skoro jako vězeň na stropě blízké Sixtinské kaple. Již první síň, kterou Raffael dokončil - tzv. Stanza della Segnatura (,‚Podpisová síň“) - se stala základem jeho slávy. Umělcovy fresky plné klasických figurálních póz a velkolepých kompozic byly v následujících stoletích kopírovány nesčetnými malíři. Ve druhé síni Stanza d‘Eliodoro („Heliodorova síň“) vytvořil Raffael dílo silného dramatického náboje. Starý papež zemřel ještě před dokončením této práce a poslední Stanza dell‘Incendio (,‚Ohňová síň“) byla vyzdobena za Lva X. s pomocí Raffaelových žáků.

18 18 TŘI GRÁCIE

19 19 Athénská škola RAFFAEL asi 1510-12, luneta, 7,72 m základna, freska Athénská škola byla vytvořena asi 1510-12, v době, kdy byla odhalena první část Michelangelovy stropu Sixtinské kaple (14. srpna 1511) - robustní postava opřená o kvádr v popředí obrazu, která v přípravném kartonu chybí, možná napodobuje Michelangelovy věštce a Sibyly.

20 20 Citace – obrazová příloha: str. 1 – dom ve Florencii - AUTOR NEUVEDEN italyyy.webnode.cz/ [online]. [cit. 25. 12. 2013]. Dostupný na WWW: http://italyyy.webnode.cz/images/200000076- 714f0724bf-public/pic_199.jpg str. 6 – dom ve Florencii - AUTOR NEUVEDEN italyyy.webnode.cz/ [online]. [cit. 25. 12. 2013]. Dostupný na WWW: http://italyyy.webnode.cz/images/200000076- 714f0724bf-public/pic_199.jpg str. 7 – Nalezinec, Florencie - AUTOR NEUVEDEN italyyy.webnode.cz/ [online]. [cit. 25. 12. 2013]. Dostupný na WWW: http://udu.ff.cuni.cz/soubory/galerie/renesancni%20architektura%20v%20Italii/slides/004%20Florencie,%20Nalezinec%20(Ospedale%20degli%20Innocenti),%20od%2014 19.jpg str.8 - San Lorenzo – AUTOR NEUVEDEN italyyy.webnode.cz/ [online]. [cit. 25. 12. 2013]. Dostupný na WWW: http://udu.ff.cuni.cz/soubory/galerie/renesancni%20architektura%20v%20Italii/slides/006%20Filippo%20Brunelleschi,%20%20pudorysy%20florentskych%20realizaci.jpg str. 10 - Chrám sv. Petra v Římě - AUTOR NEUVEDEN rodon.cz/ [online]. [cit. 25. 12. 2013]. Dostupný na WWW: http://www.rodon.cz/fotogalerie/Chramy-zapadniho- krestanstvi/Katedrala-sv-Petra-Rim-39 str. 10 - Kupole – AUTOR NEUVEDEN Vylet do rima [online]. [cit. 25. 12. 2013]. Dostupný na WWW: http://wexova.sweb.cz/historie/obrazky/r009.jpg str. 12 – Sixtinská kaple – AUTOR NEUVEDEN Česká televize [online]. [cit. 25. 12. 2013]. Dostupný na WWW: http://www.ceskatelevize.cz:8001/ct24/kultura/201685- michelangelo-v-sixtinske-kapli-zachytil-pocatek-vecnost-i-pomijivost/ str. 13 – Sixtinská kaple – AUTOR NEUVEDEN Česká televize [online]. [cit. 25. 12. 2013]. Dostupný na WWW: http://www.ceskatelevize.cz:8001/ct24/kultura/201685- michelangelo-v-sixtinske-kapli-zachytil-pocatek-vecnost-i-pomijivost/ str. 14 – Santi – AUTOR NEUVEDEN Wikimedia.org [online]. [cit. 25. 12. 2013]. Dostupný na WWW: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Sanzio_00.jpg str. 15 – Madona - AUTOR NEUVEDEN Wikimedia.org [online]. [cit. 25. 12. 2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raffael6.jpg str. 15 - Andělé – AUTOR NEUVEDEN Wikimedia.org [online]. [cit. 25. 12. 2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sanzio,_Raffaello_- _Putti_(Madonna_Sistina)_-_1512-1513.jpg str. 18 - Tři Grácie- AUTOR NEUVEDEN Galerie uměni ARTCHIV [online]. [cit. 25. 12. 2013]. Dostupný na WWW: http://www.artchiv.info/obrazy/10695--Raffaelo-Santi-- Tri-gracie-TH.jpg str. 19 - athénská škola – AUTOR NEUVEDEN Renesance [online]. [cit. 25. 12. 2013]. Dostupný na WWW: http://www.renesance1.estranky.cz/img/picture/26/athenska- skola.jpg


Stáhnout ppt "1 RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII. 2 NÁZEV RENESANCE - „znovuzrození antického umění“ v západní Evropě 15. a 16. století. Změny ve společnosti. Rozvoj obchodu,"

Podobné prezentace


Reklamy Google