Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Meteorologické prvky v Přerově Projekt vytvořený v rámci projektového vyučování na GJŠ v roce 2003-04. Anežka Faltýnková, Martina Líbalová, Veronika Tománková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Meteorologické prvky v Přerově Projekt vytvořený v rámci projektového vyučování na GJŠ v roce 2003-04. Anežka Faltýnková, Martina Líbalová, Veronika Tománková."— Transkript prezentace:

1

2 Meteorologické prvky v Přerově Projekt vytvořený v rámci projektového vyučování na GJŠ v roce 2003-04. Anežka Faltýnková, Martina Líbalová, Veronika Tománková

3 Meteorologie, základní meteorologické jevy a jejich měření METEOROLOGIE- věda, zabývající se studiem a měřením vlastností, které v ovzduší probíhají Meteorologie se dělí na: 1. obecnou, která se dále dělí na - meteorologii dynamickou – studuje dynamické jevy v atmosféře - meteorologii dynamickou – studuje dynamické jevy v atmosféře - met. synoptickou - studuje a analyzuje jevy, předpovídá počasí - met. synoptickou - studuje a analyzuje jevy, předpovídá počasí - met. fyzikální – zkoumá metody, navrhuje nové přístroje - met. fyzikální – zkoumá metody, navrhuje nové přístroje 2. aplikovanou - met. leteckou - met. leteckou - met. zemědělskou - met. zemědělskou - met. námořní - met. námořní

4 Atmosféra Je mechanická směs plynů, pevných a kapalných částic Je mechanická směs plynů, pevných a kapalných částic Koncentrace prvků v atmosféře se mění Koncentrace prvků v atmosféře se mění Je dějištěm počasí Je dějištěm počasí Má vliv na meteorologické děje Má vliv na meteorologické děje Má několik vrstev: Má několik vrstev: 1. Troposféra 0 – 11 km 1. Troposféra 0 – 11 km 2. Stratosféra 11 – 50 km 2. Stratosféra 11 – 50 km 3. Mezosféra 50 – 80 km 3. Mezosféra 50 – 80 km 4. Termosféra 80 – 800 km 4. Termosféra 80 – 800 km 5. Exosféra 800 km a výše 5. Exosféra 800 km a výše

5 Rozdělení oblačnosti - mraky Patro oblaků Latinský název Zkratka Český překlad Vysoké oblaky CirrusCiřasa CirrocumulusCc řasová kupa CirrostratusCs řasová sloha Střední oblaky AltocumulusAc vysoká kupa Nízké oblaky StratocumulusSc slohová kupa StratusStsloha Oblaky zasahující do více pater AltostratusAs Vysoká sloha NimbostratusNs dešťová sloha CumulusCukupa CumulonimbusCb dešťová kupa (bouřková oblak)

6 ZÁKLADNÍ METEOROLOGICKÉ PRVKY: tlak, teplota, vlhkost, proudění vzduchu, sluneční svit, oblačnost, výpar vody na povrchu Země a srážky tlak, teplota, vlhkost, proudění vzduchu, sluneční svit, oblačnost, výpar vody na povrchu Země a srážky neustálé sledování - na povrchu Země neustálé sledování - na povrchu Země - v různých vrstvách atmosféry - v různých vrstvách atmosféry výsledky sledování se zaznamenávají do meteorologických map nebo jsou zaznamenány na snímcích z meteorologických družic = podklady pro předpověď POČASÍ výsledky sledování se zaznamenávají do meteorologických map nebo jsou zaznamenány na snímcích z meteorologických družic = podklady pro předpověď POČASÍ průměrné hodnoty získané mnohaletým sledováním určují PODNEBÍ daného území průměrné hodnoty získané mnohaletým sledováním určují PODNEBÍ daného území

7 Měření základních meteorologických prvků VLHKOST VZDUCHU Absolutní vlhkost vzduchu se určuje hmotností vodní páry obsažené v objemu 1m 3. Absolutní vlhkost vzduchu se určuje hmotností vodní páry obsažené v objemu 1m 3. Pro praktické posouzení vlhkosti vzduchu zavádíme relativní vlhkost vzduchu. Vypočítáme ji, jestliže dělíme absolutní vlhkost vzduchu největší absolutní vlhkostí vzduchu za dané teploty. Relativní vlhkost vzduchu se udává v procentech a měří se vlhkoměrem. Pro praktické posouzení vlhkosti vzduchu zavádíme relativní vlhkost vzduchu. Vypočítáme ji, jestliže dělíme absolutní vlhkost vzduchu největší absolutní vlhkostí vzduchu za dané teploty. Relativní vlhkost vzduchu se udává v procentech a měří se vlhkoměrem.

8 KAPALNĚNÍ VODNÍ PÁRY KAPALNĚNÍ VODNÍ PÁRY Zemský povrch se podle svého složení slunečním zářením více nebo méně zahřívá a od něho se ohřívají i spodní vrstvy ovzduší. Při vyšší teplotě má vzduch menší hustotu než při nižší teplotě, proto v gravitačním poli vrstvy studenějšího vzduchu klesají a vytlačují nahoru vrstvy ohřátého vzduchu. Ve vyšších a chladnějších vrstvách ovzduší je vodní pára sytá, a proto kapalní v malé kapičky. Ty se vznášejí ve vzduchu, protože jim stále stoupající vzduch zabraňuje klesat. Při teplotě nižší než 0 O C vznikají místo vodních kapiček nepatrné ledové krystalky. Kapičky a krystalky nejsou viditelné jednotlivě. Ve velikém množství vytvářejí oblaky. Zemský povrch se podle svého složení slunečním zářením více nebo méně zahřívá a od něho se ohřívají i spodní vrstvy ovzduší. Při vyšší teplotě má vzduch menší hustotu než při nižší teplotě, proto v gravitačním poli vrstvy studenějšího vzduchu klesají a vytlačují nahoru vrstvy ohřátého vzduchu. Ve vyšších a chladnějších vrstvách ovzduší je vodní pára sytá, a proto kapalní v malé kapičky. Ty se vznášejí ve vzduchu, protože jim stále stoupající vzduch zabraňuje klesat. Při teplotě nižší než 0 O C vznikají místo vodních kapiček nepatrné ledové krystalky. Kapičky a krystalky nejsou viditelné jednotlivě. Ve velikém množství vytvářejí oblaky.

9 SRÁŽKY A JEJICH MĚŘENÍ Spojí-li se v oblacích malé kapičky vody nebo krystalky ledu do větších shluků, nemohou se již vznášet v ovzduší a padají k zemi jako déšť nebo jako krupky, kroupy nebo sníh. Tyto formy jsou různé srážky. Srážky spadlé za určitou dobu v některém místě na povrchu Země se měří výškou vrstvy vody v milimetrech, kterou by srážky vydaly, kdyby spadlá voda nikam neodtekla, nevsákla se, ani se nevyčerpala. Spojí-li se v oblacích malé kapičky vody nebo krystalky ledu do větších shluků, nemohou se již vznášet v ovzduší a padají k zemi jako déšť nebo jako krupky, kroupy nebo sníh. Tyto formy jsou různé srážky. Srážky spadlé za určitou dobu v některém místě na povrchu Země se měří výškou vrstvy vody v milimetrech, kterou by srážky vydaly, kdyby spadlá voda nikam neodtekla, nevsákla se, ani se nevyčerpala.

10 VZNIK VĚTRU Vítr je základní meteorologický prvek popisující proudění vzduchu v určitém místě atmosféry v určitém časovém okamžiku vzhledem k zemskému povrchu. Vítr je základní meteorologický prvek popisující proudění vzduchu v určitém místě atmosféry v určitém časovém okamžiku vzhledem k zemskému povrchu. Vítr je vektorová veličina. Vítr je vektorová veličina. Na směr větru působí otáčení Země a různé překážky (kopce,…). Rozdíl v tlaku vzduchu na dvou místech způsobuje, že vzduch se pohybuje z místa vyššího tlaku k místu s nižším tlakem. Pohyb vzduchu vnímáme jako vítr. Je –li v nějaké oblasti tlak vzduchu na všech místech stejný, stálý vítr se nevyskytuje. Na směr větru působí otáčení Země a různé překážky (kopce,…). Rozdíl v tlaku vzduchu na dvou místech způsobuje, že vzduch se pohybuje z místa vyššího tlaku k místu s nižším tlakem. Pohyb vzduchu vnímáme jako vítr. Je –li v nějaké oblasti tlak vzduchu na všech místech stejný, stálý vítr se nevyskytuje.

11 Předpovídaní počasí: Meteorologické stanice Historie letiště a meteorologické stanice PŘEROV-BOCHOŘ na podzim 1951 byla vybudována vzletová a přistávací betonová dráha, předtím mělo letiště pouze travnatou plochu ( dle zachovaných dokumentů se letiště používalo od září 1930 ) na podzim 1951 byla vybudována vzletová a přistávací betonová dráha, předtím mělo letiště pouze travnatou plochu ( dle zachovaných dokumentů se letiště používalo od září 1930 ) na podzim roku 1953 byla založena přerovská meteorologická stanice, první historicky zaznamenané měření bylo provedeno v listopadu 1953 ( od tohoto data doposud existuje souvislá řada naměřených meteorologických dat ) na podzim roku 1953 byla založena přerovská meteorologická stanice, první historicky zaznamenané měření bylo provedeno v listopadu 1953 ( od tohoto data doposud existuje souvislá řada naměřených meteorologických dat ) v roce 1955 byla vybudována budova řízení letového provozu součástí, které byla také meteorologická stanice.V letech 1996-1998 byla vystavěna nová budova řízení letového provozu a od 15. prosince 1998 zde zahájila své působení po přestěhování i meteorologická stanice. Nová budova je vybavena nejlepšími počítači a moderními měřícími přístroji. Její součástí je i meteorologická zahrádka, kde se měří základní meteorologické údaje ( např.teplota vzduchu, vlhkost vzduchu, sluneční svit, srážky, spodní základna oblačnosti,…). v roce 1955 byla vybudována budova řízení letového provozu součástí, které byla také meteorologická stanice.V letech 1996-1998 byla vystavěna nová budova řízení letového provozu a od 15. prosince 1998 zde zahájila své působení po přestěhování i meteorologická stanice. Nová budova je vybavena nejlepšími počítači a moderními měřícími přístroji. Její součástí je i meteorologická zahrádka, kde se měří základní meteorologické údaje ( např.teplota vzduchu, vlhkost vzduchu, sluneční svit, srážky, spodní základna oblačnosti,…).

12 v historii letiště zde působilo mnoho vojenských leteckých útvarů, zejména po 2. světové válce: v historii letiště zde působilo mnoho vojenských leteckých útvarů, zejména po 2. světové válce: proudové středisko (1951-1954 ) 46. bombardovací letecká divize (1954-1965) 4. letecký školní pluk (1959-1965) 10. protiradiotechnický letecký oddíl (1965-1969) 6. stíhací bombardovací letecký pluk (1965-1991) 1. letecký školní pluk (1970-1994) 33. základna vrtulníkového letectva (1995-2003) 23. základna vrtulníkového letectva (od 1.ledna 2004 do současnosti) veškerý letecký provoz vždy po meteorologické stránce zabezpečovala meteorologická stanice (meteorologická služebna). veškerý letecký provoz vždy po meteorologické stránce zabezpečovala meteorologická stanice (meteorologická služebna).

13

14 METEOROLOGICKÉ JEVY SLEDOVANÉ V PŘEROVĚ SLUNEČNÍ SVIT SLUNEČNÍ SVIT (průměrné hodnoty slunečního svitu v hodinách) (průměrné hodnoty slunečního svitu v hodinách) 1901- 19501997199819992000200120022003 jaro182178,6170,4184,5200,3165,1191,3214,4 léto273,6227,3221,5227,8246,9211,8244,7273,6 podzim114,3132,369,4108,4108,571,990,3118,8 zima5143,35638,95062,644,973,7 roční úhrn17561742155216781817153417482041

15 TEPLOTA VZDUCHU TEPLOTA VZDUCHU (průměrná teplota vzduchu ve stupních Celsia) (průměrná teplota vzduchu ve stupních Celsia) 1901-19501997199819992000200120022003 jaro8,97,89,610,2119,310,39,5 léto17,818,118,718,418,318,219,520,2 podzim8,787,99,8118,88,98,8 zima0,90,2-0,40,4-1,3-0,3-1,8 roční teplota8,68,39,19,510,28,79,69,2

16 ÚHRNY SRÁŽEK ÚHRNY SRÁŽEK (údaje o srážkách v milimetrech na metr čtverečný) (údaje o srážkách v milimetrech na metr čtverečný) 1901-19501997199819992000200120022003 jaro50,139,128,144,738,356,029,335,5 léto84,9363,978,373,381,991,582,951,5 podzim49,851,881,836,846,457,350,942,1 zima31,720,112,719,226,426,926,131,4 roční úhrn649,6696,9603,3522579,3695,5567,1481,9

17 Využití slunečního svitu na výrobu elektrické energie Pořizovací cena fotovoltaického systému (tj. systému, který umožňuje přeměna sluneční energie na energii elektrickou) je příliš vysoká (model FVS 2001 E - 576 300 Kč) Pořizovací cena fotovoltaického systému (tj. systému, který umožňuje přeměna sluneční energie na energii elektrickou) je příliš vysoká (model FVS 2001 E - 576 300 Kč) Díky programu Slunce do škol by jeho pořízení bylo možné, neboť součástí tohoto programu je i 90-ti % dotace systému. Díky programu Slunce do škol by jeho pořízení bylo možné, neboť součástí tohoto programu je i 90-ti % dotace systému. ( tj. model FVS 2001 E za 57 630 Kč) ( tj. model FVS 2001 E za 57 630 Kč) Kolik by tento systém dodal energie do sítě? Kolik by tento systém dodal energie do sítě?

18 P=1,2kW = 1200W (tj. za 1s 1200J=0,0012MJ) (tj. za 1s 1200J=0,0012MJ) za 1763,6h = 6348960s za 1763,6h = 6348960s (tj. průměrná roční (tj. průměrná roční doba svitu sledovaná za 5 let)……………………. X MJ doba svitu sledovaná za 5 let)……………………. X MJ x = 7618,752 MJ = 2116,32kWh (1kWh= 3,6 MJ) x = 7618,752 MJ = 2116,32kWh (1kWh= 3,6 MJ) 1kwh…………………………………………..3,5Kč 1kwh…………………………………………..3,5Kč 2116,32kWh…………………………7407,12Kč 2116,32kWh…………………………7407,12Kč 57 630 : 7407,12 = 7,78 57 630 : 7407,12 = 7,78 Závěr: Za necelých 8 let by se tento systém vyplatil. Závěr: Za necelých 8 let by se tento systém vyplatil.


Stáhnout ppt "Meteorologické prvky v Přerově Projekt vytvořený v rámci projektového vyučování na GJŠ v roce 2003-04. Anežka Faltýnková, Martina Líbalová, Veronika Tománková."

Podobné prezentace


Reklamy Google