Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium Přípotoční. 2 z 24 Historie Vršovic Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10 V Hájkově Kronice české z roku 1541 najdeme první zmínku o založení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium Přípotoční. 2 z 24 Historie Vršovic Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10 V Hájkově Kronice české z roku 1541 najdeme první zmínku o založení."— Transkript prezentace:

1 Gymnázium Přípotoční

2 2 z 24 Historie Vršovic Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10 V Hájkově Kronice české z roku 1541 najdeme první zmínku o založení městské části (založena mužem velmi silným z rodu Lechova, bratra Čechova, jménem Vrš). První historicky doložená zmínka o obci je v zakládací listině Vyšehradské kapituly Roku 1902 Vršovice se stávají městem a získávají právo užívat vlastní znak(rybářská vrš). Roku 1922 je město Vršovice připojeno k Praze a stává se desátým pražským obvodem...

3 3 z 24 Historie školy Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha ve Vršovicích první škola v chalupě č povoleno zřízení české státní reálky 1919/20 - první školní rok ve vlastní budově 1928/29 - Státní reálné gymnázium v Praze 13 v Kodaňské ulici nová budova v Přípotoční ulici, kde ústav sídlí dodnes, sdružovala 3 školy: - základní devítiletou - střední všeobecně vzdělávací - střední školu pro pracující

4 4 z 24 Moderní historie školy Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha vytvoření gymnázia 1983/84 - vytvoření samostatné sportovní školy (zaměření plavání, lehká atletika) 1993/94 - oficiální název „Gymnázium a sportovní gymnázium Přípotoční“ oficiální název „Gymnázium“ – studium ve 2 oborech – všeobecné a sportovní příprava 2005/06 - škola nabízí navíc studium v oboru zaměření tělesná výchova

5 5 z 24 Základní údaje o škole Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10 Adresa: Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10 Web: Vzdělávací program školy: čtyřletý Studijní forma vzdělávání: denní Ředitel školy:Mgr. Roman Vlček Statutární zástupce ředitele:Mgr. Jan Vorreth Motto: Nestačí znát, vědomosti musíme i používat. (Goethe)

6 6 z 24 Co vám můžeme nabídnout? Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10 » Tradice a dobré jméno školy » Všeobecné zaměření školy » Široká nabídka volitelných předmětů » Vysoká úspěšnost přijímání na VŠ (90%) » Úroveň výuky jazyků » Kvalifikovaný učitelský sbor » Dostatek mimoškolních aktivit » Výměnné zahraniční projekty » Neformální a příjemná atmosféra » Dobré vztahy mezi pedagogy a studenty, mezi studenty i mezi pedagogy a rodiči

7 7 z 24 Naše cíle vzdělávání Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10 » Kvalitní příprava žáka pro studium na VŠ » Budování pozitivního vztahu ke vzdělávání » Rozvoj sportovního talentu » Harmonický rozvoj osobnosti studenta » Umožnit studentovi, aby se během čtyř let studia dokázal profilovat díky možnostem výběru různých zkušeností z různých oborů a díky vlastním prezentacím » Dát všem příležitost přiblížit se různým profesím a v případě zájmu si na vlastní práci ověřit předpoklady pro daný obor

8 8 z 24 Současný stav Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10 Počet tříd:20 Počet žáků:556 Průměrný počet žáků na třídu:27,85 Počet pedagogických pracovníků:61 Struktura tříd v ročníku: - obor všeobecné3 třídy - obor sportovní příprava1 třída - obor tělesná výchova1 třída (Ke dni )

9 9 z 24 Obory Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10 Všeobecné - Čtyřletý vzdělávací program má všeobecné zaměření s důrazem na volitelnost, možnost profilace každého studenta Sportovní příprava - Skloubení sportovní přípravy a středoškolského vzdělávaní studentů, kteří prokazují vysokou sportovní výkonnost Tělesná výchova - Prostor ke středoškolskému vzdělávání sportovně všestranných studentů, pro které je sport životní filozofií

10 10 z 24 Profil absolventa Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10 » Je tolerantní a umí být i kritický k názorům druhých, k jiným lidem a kulturám » Dokáže si stanovit životní cíle na základě analýzy svých vlastních možností a schopností » Umí se samostatně vzdělávat a chápe společenský a osobní význam dalšího vzdělávání » Získané vědomosti a dovednosti dokáže vzájemně propojit a využít v praktickém životě » Umí samostatně používat moderní informační technologie k získávání informací » Je schopen pracovat samostatně i v kolektivu

11 11 z 24 Rozsah a obsah studia Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10 Výuka probíhá podle učebního plánu pro čtyřleté studium schváleného MŠMT ČR Naše priorita je možnost profilace každého studenta dle volitelných předmětů a seminářů Další naší prioritou je také jazyková výuka

12 12 z 24 Obsah studia Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha ročník - pojatý všeobecně - Volba dvou cizích jazyků (Aj, Nj, Fj, Šj, Rj) s posílením 1. cizího jazyka ze ZŠ - Na závěr 1.ročníku volba volitelného bloku dle zájmu 2. ročník - zvýšení profilace studenta - Volba bloku předmětů, ty budou posíleny 1 hodinou týdně až do konce studia (3x1) Bloky:Přírodovědný- Bi, Ma, Fy Humanitní- Čj, Dě, ZSV

13 13 z 24 Obsah studia Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha ročník - další volitelný předmět (2 roky) - další volitelný předmět bez ohledu na volitelný blok - přírodovědné i humanitní semináře, programování, deskriptivní geometrie, třetí jazyk 4. ročník - prohloubení přípravy na VŠ - posílení předmětů pro další prohloubení přípravy na VŠ dle nabídky školy - volba z přibližně 15 předmětů (psychologie, dějiny umění - architektura, Bi, Fy, dějepis 20.století, filozofie a etika, jazykové semináře...)

14 14 z 24 Kurzy a výjezdy Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha ročník - seznamovací výjezd, zaměřený na problémy přechodu na střední školu, efektivní způsoby studia, vzájemné poznání a přípravu na vstup do nového prostředí 2. ročník - lyžařský kurz v českých nebo rakouských horách 3.ročník - sportovní kurz

15 15 z 24 Mimoškolní aktivity Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10 Akce pro všechny - projektové dny a dny exkurzí, besedy s odborníky různých profesí, návštěvy divadel, filmových představení... Školní sport - lyžařské zájezdy do zahraničí, vodácký kroužek, košíková, volejbal, posilovna... Umělecká realizace - pěvecký kroužek, dramatický kroužek, Filmový klub... Poznávací zájezdy - Anglie, Irsko, Španělsko, Německo, Dánsko, Finsko, Švýcarsko, Francie...

16 16 z 24 Materiální zázemí Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10 » Příjemné prostředí a kvalitní vybavení speciálních učeben dovolují různorodou a efektivní výuku » Speciální učebna s interaktivní tabulí » Laboratoře na fyziku, chemii, biologii » Multimediální učebny » Učebny informatiky a výpočetní techniky připojené k Internetu a propojené v síti Novell » Čtyři učebny cizích jazyků » Odborné učebny hudební a výtvarné výchovy » Studovna a knihovna » Posilovna, hřiště s umělým povrchem a tělocvičny » Jídelna a bufet

17 17 z 24 Cizí jazyky I Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10 Anglický jazyk » první jazyk pro všechny » všichni studenti rozděleni do skupin podle úrovně znalostí v rámci třídy » týdně 4 hodiny v každém ročníku » rodilí mluvčí » semináře z anglického jazyka ve 4. ročníku » příprava na zkoušky FCE

18 18 z 24 Cizí jazyky II Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10 Další jazyk » němčina, francouzština, ruština, spanělština » týdně 3 hodiny » rodilí mluvčí pro španělský jazyk » semináře z druhého jazyka ve 4.ročníku » ve 3. ročníku možnost studovat 3. jazyk formou volitelného předmětu » nepovinné kroužky z druhého jazyka - výuka je podporována mezinárodními projekty (Comenius), rozšiřující možnost uplatnění absolventa

19 19 z 24 Mezinárodní spolupráce Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10 » Projekty Comenius (Sokrates) - Dlouholetá spolupráce s partnerskou školou IES Monte Castello Burela, Galicie, Španělsko 1. Současné projevy umění v Galicii a Čechách, Evropa - kultura nakloněná přírodě, Pohled do minulosti Flash - Back, Spolupráce škol : Einheit und Vielfalt - Die ausgewelte Feste im Lauf des Jahres » Internetové konference eTwinning » Návštěvy zahraničních studentů a učitelů

20 20 z 24 Vzdělávání nadaných studentů Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10 » Podpora účasti na soutěžích, olympiádách, SOČ » Školní konference - prezentace a obhajoba studentských prací » Vytváření studijních skupin napříč ročníky v dnech věnovaných projektům » Zařazování volitelných předmětů dle zájmu studentů » Studijní individuální plány pro talentované sportovce » Vyhlášení nejlepšího studenta a sportovce ročníku

21 21 z 24 Několik dobrých důvodů, proč u nás studovat... Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha Získáš kompetence, které potřebuješ k přijetí a dalšímu studiu na vysoké škole 2. Můžeš si zvolit část studijního programu výběrem z volitelných předmětů 3. Dostaneš prostor pro prezentaci - časopis, školní konference, projektové dny, mezinárodní projekty 4. Můžeš se realizovat umělecky - divadelní kroužek, pěvecký sbor, tradiční ples školy v Lucerně, Filmový klub, Večery poezie Můžeš pečovat o své tělo - posilovna, školní i mimoškolní turnaje, lyžařské kurzy, vodácké zájezdy, soustředění pro studenty sportovních tříd...

22 22 z 24 Několik dobrých důvodů, proč u nás studovat... Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha Můžeš dělat něco pro ostatní - školní Vánoce, vánoční a velikonoční dílny, dobrovolnictví, adopce na dálku (Areif Yasmin - adoptivní syn školy) 7. Můžeš poznávat a cestovat - výměnné jazykové pobyty, poznávací zahraniční zájezdy 8. Máme kvalitně vybavené odborné učebny, počítače pro všechny 9. Naučíš se mluvit v cizím jazyce - zahraniční lektoři, výjezdy do zahraničí, mezinárodní projekty, semináře a jazykové kroužky 10. Najdeš přátelské studijní prostředí a vstřícný vztah učitel - student

23 23 z 24 Slavní absolventi... Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10 Pavel Richter, (1. a 2. ročník ), Hokejový trenér, Mistr světa 1985 ledním hokeji Jana Kratochvílová, ( ), zpěvačka MUDr. Michael Pipka, ( ), zdravotnický zástupce přednosty, FN Královské Vinohrady MUDr Jan Škovránek, CSc., ( ), přednosta dětského kardiocentra, Fakultní nemocnice Motol Doc. MUDr. Jan Bultas, CSc., ( ), odborník v kardiologii, docent kardiologie 1.LF.UK v Praze Od roku 1961 prošly naší školou tisíce studentů... Ač každou chvíli jiný název, přece stále stejná PŘÍPOTOČNÍ... Od název Gymnázium Přípotoční, Praha 10

24 24 z 24 Slavní absolventi... © 2007 Gymnázium Přípotoční. Všechna práva vyhrazena. Jiří Lábus, ( ), herec, cena Thálie MUDr Jiří Běhounek, ( ), od 1989 primář ortopedie v Pelhřimově Zdeněk Svěrák, ( ), herec, režisér, scénárista Ilona Hlaváčková, ( ), plavkyně, ME, 2. na MS Marek Epstein, ( ), scénárista, spisovatel Hilgertová Štěpánka, ( ), královna divoké vody, zlatá OH Atlanta 1996, Sydney 2000 Olga Šípková, ( ), mistryně Evropy a Světa v aerobicu Daniel Hůlka, ( ), zpěvák Barbora Špotáková, ( ), atletka Barbora Tachecí, ( ), novinářka Tomáš Vegner, ( ), krasobruslař


Stáhnout ppt "Gymnázium Přípotoční. 2 z 24 Historie Vršovic Gymnázium, Přípotoční 1337, Praha 10 V Hájkově Kronice české z roku 1541 najdeme první zmínku o založení."

Podobné prezentace


Reklamy Google