Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA 20. listopadu 2012, Praha AKTUÁLNÍ STAV ČERPÁNÍ OPPI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA 20. listopadu 2012, Praha AKTUÁLNÍ STAV ČERPÁNÍ OPPI."— Transkript prezentace:

1 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA 20. listopadu 2012, Praha AKTUÁLNÍ STAV ČERPÁNÍ OPPI Novinky připravované pro rok 2013 Ing. Zuzana Matějíčková ředitelka odboru implementace SF

2 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Základní programový dokument resortu průmyslu a obchodu pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v programovacím období 2007 – 2013. Alokace OPPI: 3 671 400 782 EUR 91 865 790 367 Kč Financování OPPI: Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)85 % Státní rozpočet15 % OPPI – Operační program Podnikání a inovace

3 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA OPPI pro podnikatele a firmy Start Finanční nástroje 1 - Vznik firem Progres Záruka VC fond ICT v podnicích ICT a strategické služby Rozvoj 2 - Rozvoj firem Eko-energie 3 - Efektivní energie Inovace Potenciál 4 - Inovace Prosperita Spolupráce Školicí střediska Nemovitosti 5 - Prostředí pro podnikání a inovace Poradenství Marketing 6 - Služby pro rozvoj podnikání

4 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA K 31. 10. 2012 bylo vyhlášeno60 výzev v celkové alokaci 95 mld. Kč* Vyhlášené výzvy OPPI Prioritní osaAlokace výzev (CZK)* 1. Vznik firem 252 000 000 2. Rozvoj firem 25 731 720 000 3. Eko-energie 12 700 000 000 4. Inovace 25 086 792 000 5. Prostředí pro podnikání a inovace29 520 000 000 6. Služby pro rozvoj podnikání 1 750 000 000 OPPI celkem95 040 512 000 * Nezahrnuje údaje za interní projekty. Včetně interních projektů činí celková alokovaná částka 95,945 mld. Kč.

5 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Vyhlášené výzvy OPPI aktuálně přijímáme žádosti do těchto výzev Pro žadatele, kteří podali registrační žádost do programů Inovace – Patent a Nemovitosti je ještě otevřen příjem plných žádostí do těchto programů Do konce roku je zároveň možné využít velmi úspěšný projekt Marketing - Společná účast na speciálních výstavách a veletrzích v zahraničí, jehož realizátorem je Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade ve spolupráci s Hospodářskou komoru ČR

6 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Zájem podnikatelů o podporu z OPPI Dotační programy k 31. 10. 2012 Počet podaných registračních žádostí :20 469 Hodnota podaných registračních žádostí :230,5 mld. Kč Počet podaných plných žádostí :14 453 Hodnota podaných plných žádostí :141,1 mld. Kč Počet vydaných Rozhodnutí :7 879 Hodnota podpory v Rozhodnutích : 68,3 mld. Kč

7 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Stav implementace OPPI nemá problémy s absorpční kapacitou Data k 31. 10. 2012

8 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Nejúspěšnější programy – podané plné žádosti - počet Data k 31. 10. 2012

9 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Nejúspěšnější programy – podané plné žádosti - objem Data k 31. 10. 2012 Celkem 141,1 mld. Kč mil. Kč

10 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Objem přiznané dotace ve vydaných Rozhodnutích již přesahuje 68,3 mld. Kč mil. Kč

11 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Dotační programy podle krajů Data k 31. 10. 2012 Kraj Podané RŽPodané PŽRozhodnuto PočetČástkaPočetČástkaPočetČástka Jihočeský98810 752 435 1246356 127 220 1243673 055 679 124 Jihomoravský3 26835 986 521 1272 29022 231 253 1271 2699 962 060 737 Karlovarský5046 104 376 8883644 162 878 8881731 389 474 888 Vysočina1 23910 328 255 6509257 375 230 1505133 806 897 250 Královéhradecký1 07911 830 529 5107376 737 207 5104774 112 126 510 Liberecký1 02410 623 755 7067106 329 264 7063572 654 780 859 Moravskoslezský2 72926 618 296 6702 09717 538 841 6701 1499 916 934 405 Olomoucký1 64713 828 034 0901 2199 173 198 0906044 437 114 490 Pardubický1 12611 312 557 5008056 870 126 5004713 978 212 000 Plzeňský88210 915 436 6885756 358 214 6883203 166 668 188 Středočeský2 33641 502 365 4641 52222 955 079 46483510 108 476 214 Ústecký1 45619 830 153 55998112 119 900 5594525 183 984 059 Zlínský2 19120 909 128 6591 59313 098 102 6598926 534 907 984

12 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA V jednotlivých krajích proplaceno více než 30,2 mld. Kč Data k 31. 10. 2012

13 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Proplacená podpora k 31. 10. 2012 Dotace*30,5 mld. Kč Úvěry a záruky 6,5 mld. Kč Technická asistence 1,6 mld. Kč Celkem38,6 mld. Kč Průměrné měsíční čerpání převyšuje 1 miliardu korun. V září bylo na účty podnikatelů proplaceno 1,4 mld. Kč a bylo překročeno čerpání celého roku 2011. * Včetně podpory vyplacené v rámci interních projektů. V rámci OPPI celkově proplaceno již více než 1/3 alokace

14 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Cíl 2012: 15 miliard na účty českých podnikatelů CELKEM: 38,6 mld. Kč

15 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Do konce roku 2012 již není plánováno další vyhlašování výzev Počátkem příštího roku budou eventuálně vyhlašovány poslední výzvy tak, abychom nabídli českým podnikatelům maximální možnost vyčerpat všechny prostředky operačního programu Přesný výčet vyhlašovaných programů se ovšem může měnit v závislosti na tom, kolik peněz podnikatelé z celého operačního programu reálně vyčerpají Předpokládané vyhlašování nových výzev v roce 2013

16 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Seed fond Připravován s ohledem na nové programovací období 2014+ Seed (a pre-seed) financování = významný nástroj rozvoje inovační schopnosti české ekonomiky (výsledky expertních studií a analýz) Seed-kapitálový fond by měl doplňovat existující dotace a finanční nástroje Aktuální informace k seed fondu představí Ing. Petr Očko, Ph.D. Novinky připravované pro rok 2013

17 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Klíčové oblasti v roce 2013 Seed fond - spuštění Vyhlašování posledních výzev do vyčerpání alokace OPPI Ukončování vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace Přijímání Žádostí o platbu a proplácení finančních prostředků Maximální snaha o urychlení proplácení dotací v rámci OPPI Příprava na nové programovací období – příprava nového OP

18 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership Podpora transferu znalostí Přímá aplikace výzkumných poznatků a znalostí v podniku, které mají strategický význam pro jeho další rozvoj, za účasti jednoho či více kvalifikovaných odborníků (např. absolventů, doktorandů) a za odborného dohledu univerzitního pracoviště

19 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Otestovat funkční model partnerství a podmínky programu v českém prostředí Cíl pilotního projektu Implementace probíhá ve spolupráci s odborníky z University of Salford (UK) v rámci oblasti podpory 5.1 Platformy spolupráce v alokaci pro tzv. Inovativní akce (testování nových přístupů)

20 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA pilotní výzva vyhlášena v červnu 2010 podpořeno 6 projektů partnerství podniků a univerzit Příjemce podpory: malý a střední podnik Forma podpory:služby univerzitního pracoviště poskytnuté partnerskému podniku hrazené ze 100% Maximální podpora:1,2 mil. Kč Projekty byly úspěšně ukončeny v březnu 2012 Závěrečná evaluační zpráva vypracována v červnu 2012 V současnosti je realizováno dalších 9 projektů Dosavadní výsledky Knowledge Transfer Partnership

21 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Všechny podpořené pilotní projekty byly zakončeny procesní a/nebo produktovou inovací Dosažená kvalitativní zlepšení jsou výsledkem přenosu znalostí z akademické sféry do podniku Ekonomické dopady projektů lze vyčíslit celkovým navýšením zisku v podnicích, které v součtu činí 39,9 mil. Kč 6x poměr k výši poskytnuté podpory Další společné aktivity mezi podniky a univerzitami zahrnující širokou škálu oblastí od studentských/postgraduálních projektů, stáží, projektů výzkumu a vývoje a využití duševního vlastnictví Závěrečná evaluační zpráva – výsledky projektů

22 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Dle dosažených výsledků byl pilotní projekt vyhodnocen jako úspěšný s doporučením pro spuštění programu v České republice. Podniky jsou schopny pojmenovat i vyčíslit ekonomické přínosy projektů znalostního transferu (nové zakázky, snížení výrobních nákladů, zrychlení vývojových procesů a jejich přenos do výroby apod.) Příští programovací období: Samostatná aktivita (program) v operačním programu MPO Zvýšení maximální míry podpory Zachování podpory menším projektům (MSP bez předchozí zkušenosti spolupráce s univerzitou) s měřitelným strategickým přínosem Závěrečná evaluační zpráva – výsledky projektů

23 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA 20. listopadu 2012, Praha AKTUÁLNÍ STAV ČERPÁNÍ OPPI."

Podobné prezentace


Reklamy Google