Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DTB Technologie obrábění Téma 10 EKONOMIKA, PRODUKTIVITA A HOSPODÁRNOST OBRÁBĚNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DTB Technologie obrábění Téma 10 EKONOMIKA, PRODUKTIVITA A HOSPODÁRNOST OBRÁBĚNÍ."— Transkript prezentace:

1 DTB Technologie obrábění Téma 10 EKONOMIKA, PRODUKTIVITA A HOSPODÁRNOST OBRÁBĚNÍ

2 1Opotřebení břitu nástroje 1.1Mechanizmus opotřebení Abrazivní otěr Difusní otěr Oxidační otěr Adhezní otěr Základní mechanizmy opotřebení břitu řezného nástroje [KP 73]

3 Model abraze čela nástroje [H-I1/42] Abrazivně opotřebený hřbet nástroje z řezné keramiky [H-I1/42]

4 Model adheze [H-I1/42]

5 Závislost forem opotřebení břitu řezného nástroje na teplotě v zóně řezání [H-I1/44] Vliv řezných podmínek na opotřebení břitu řezného nástroje – trendy [H-I1/44]

6 1.2 Formy opotřebení Opotřebení hřbetu Opotřebení čela Plastická deformace břitu Opotřebení hřbetu ve tvaru vrubu Hřebenovité trhliny na ostří Únavový lom Vydrolování ostří Křehký lom

7 Formy opotřebení břitu řezného nástroje [KP 75]

8 Vydrolování ostří v místě záběru [H-I1/46] Vydrolování ostří v místě mimo záběr [H-I1/46]

9 Hřebenovité trhliny na ostří – schéma [H-I1/44] Hřebenovité trhliny na ostří nástroje řezné keramiky Al 2 O 3 [H-I1/44]

10 Plastická deformace špičky nástroje – model [H-I1/4] P Plastická deformace čela nástroje z povlakovaného slinutého karbidu [H-I1/43]

11 Křehký lom špičky nástroje – model [H-I1/43] Křehký lom špičky nástroje z řezné keramiky Al 2 O 3 [H-I1/43]

12 1.3 Kvantifikace opotřebení Parametry opotřebení řezného nástroje a jejich značení [KP 76] VB- opotřebení hřbetu průměrné VB C - opotřebení hřbetu v oblasti špičky VB N - opotřebení hřbetu vrubové Vb max - opotřebení hřbetu maximální KT- hloubka žlábku opotřebení čela KB- šířka žlábku opotřebení čela KM- poloha středu žlábku opotřebení čela VR- radiální opotřebení špičky

13 1.4 Časový průběh opotřebení Postupné opotřebování VB = f(t), KT = f(t), Oblasti opotřebení Charakteristický průběh závislosti VB = f (t) [KP 77] a – zrychlené záběhové opotřebení, b – lineární opotřebení s konstantní intenzitou, c – zrychlené opotřebení

14 Časová posloupnost (průběhová mapa) opotřebení hřbetu – příklad [KP 77] Závislosti opotřebení hřbetu [KP 78] a – rychlořezná ocel, b – slinutý karbid

15 2Trvanlivost břitu nástroje Doba trvání řezného procesu - provozuschopný stav břitu Poruchy nástroje - porucha postupná, porucha náhlá Kritérium vzniku poruchy Kvantifikace trvanlivosti a životnosti břitu nástroje Trvanlivosti břitu T 1, T 2, T 3, T 4 při řezné rychlosti v c1, v c2, v c3, v c4 pro kritické opotřebení hřbetu VB k v c1 T 2 > T 3 > T 4 [KP-78]

16 Taylorův vztah T - trvanlivost břitu [min] C T – konstanta [-] m - exponent[-] v c – řezná rychlost [m.min -1 ] F. W. Taylor

17 Průběh závislosti T = f(v c ) [KP-80) a – lineární souřadnice, b - logaritmické souřadnice Závislost T = f(v c ) při tvorbě nárůstku v oblasti malých řezných rychlostí [KP-80]

18 Pro soustružení se v praxi se často aplikuje vztah Životnost břitu Z se kvantifikuje pro obnovovaný (přeostřovaný) nástroj Z = f (n o, T) = ( n o + 1)T = ( n o + 1) C T. v c -m [ min ] n o – počet ostření

19 3Obrobitelnost materiálu Normativ CNN 10-0-I/II Zařazení strojírenských materiálů a - litiny b - oceli c - těžké neželezné kovy a jejich slitiny (měď a slitiny mědi) d - lehké neželezné kovy a jejich slitiny (hliník a slitiny hliníku) Etalonové materiály a - ČSN 42 2424 b - ČSN 12 050.1 c - ČSN 42 3213.21 d - ČSN 42 4380.11

20 Součinitel obrobitelnosti

21 Třída obrobitelnosti V jednotlivých skupinách se materiály zařazují do 20-ti tříd obrobitelnosti Třídy obrobitelnosti se vztahují k příslušným součinitelům obrobitelnosti, které jsou odstupňovány podle geometrické řady, s kvocientem q = 10 1/10 = 1,2589

22 Součinitel obrobitelnosti K v Třída obrobitelnosti pro skupinu materiálů Od - dostřední hodnota abcd 0,23 - 0,280,258 b 0,29 - 0,350,329 b 0,36 - 0,440,406 a10 b7 c6 d 0,45 - 0,560,507 a11 b8 c7 d 0,57 - 0,710,638 a12 b9 c8 d 0,72 - 0,890,809 a13 b10 c9 d 0,90 - 1,121,010 a14 b11 c10 d 1,13 - 1,411,2611 a15 b12 c11 d 1,42 - 1,781,5912 a16 b13 c12 d 1,79 - 2,242,013 a17 b14 c13 d 2,25 - 2,822,518 b 2,83 - 3,553,1519 b 3,56 - 4,474,020 b

23 Zkoušky obrobitelnosti Doporučené nástroje pro zkoušku obrobitelnosti ocelí Metoda obrábění Doporučené nástroje SoustruženíVyměnitelné destičky typu SNGN 120408 nebo SPGN 120408, slinutý karbid P20, průřez držáku 25x25 mm, úhel X r = 70° (PN 223850.1 nebo PN 223850.2) Vrtání Vrták  10 mm, ČSN 221140, strojní ostření s tolerancí délky ostří 0,2 mm. Pro vrtáky se slinutým karbidem doporučen druh K10. Frézování Frézovací hlava PN 222462.15 nebo PN 222462.25 o průměru 125 mm, počet zubů 10. Po upnutí destiček je dovolené maximální házení axiální 0,03 mm, házení radiální 0,05 mm.

24 Doporučené řezné podmínky pro zkoušku obrobitelnosti ocelových materiálů Metoda obrábění Řezná rychlost v c Posuv na otáčku Šířka záběru ostří a p [ m.min -1 ][ mm ] Soustružení -80, 100, 1250,252,0 vyměnitelná destička SK 160, 200, 250 Vrtání RO12, 18, 24, 30, 35 0,12 Vrtání SK28, 36, 44, 52, 60 0,08 Frézování -80, 110, 139f z = 0,1 mm2 vyměnitelná destička SK 176, 220, 278

25 Metodika stanovení obrobitelnosti dle „WIDIA“ A - uhlíkové a legované oceli, oceli na odlitky - třída 1 až 10 B – litiny - třída 11 až 18 C – vysocelegované oceli - třída 21 až 26

26 4Operační výrobní náklady Obecné řešení se provede pro soustružení vnější válcové plochy Jiné případy obrábění budou vykazovat specifické modifikace N op = N s + N v + N nv [ Kč ] N s - náklady na strojní práci [ Kč ] N v - náklady na vedlejší práci [ Kč ] N nv - náklady na nástroj a jeho výměnu vztažené na jeden kus [ Kč ]

27 Náklady na strojní práci N s = N sm. t AS Kč ] t AS - jednotkový strojní čas [ min ] N sm - náklady na minutu strojní práce [ Kč ] Jednotkový strojní čas L - dráha nástroje ve směru posuvu včetně náběhu a přeběhu [ mm ] n - otáčky obrobku [min -1 ] f - posuv na otáčku [mm] L = l n + l + l p l – délka obráběné plochy l n – délka náběhu nástroje l p – délka přeběhu nástroje

28 Náklady na vedlejší práci N v = N vm. t AV [ Kč ] t AV - jednotkový vedlejší čas [ min ] N vm - náklady na minutu vedlejší práce [ Kč ]

29 Náklady na nástroj a jeho výměnu vztažené na jeden kus N nv = N T. z v [ Kč ] N T - náklady na nástroj a jeho výměnu vztažené na jednu trvanlivost [ Kč ] z v - počet výměn nástroje vztažený na obrobení jednoho kusu T – trvanlivost břitu nástroje [min] l – délka obráběné součásti L – dráha nástroje ve směru posuvu včetně náběhu a přeběhu

30 Po dosazení a úpravě jsou operační náklady

31 5 Optimální řezná rychlost pro kriterium minimálních operačních výrobních nákladů Obecné řešení se provede pro soustružení vnější válcové plochy Jiné případy obrábění budou vykazovat specifické modifikace Operační výrobní náklady se vyjádří jako funkce řezné rychlosti

32 Náklady na strojní práci Náklady na vedlejší práci Nezávisí na řezné rychlosti a nejsou tudíž funkcí řezné rychlosti Náklady na nástroj a jeho výměnu vztažené na jeden kus Operační náklady

33 Minimum funkce N op

34 6 Optimální trvanlivost břitu nástroje 6.1 Kritérium minimálních operačních výrobních nákladů  Konkretizace pro podélné soustružení válcové plochy -D,l,L - Taylorova závislost T. v c m = C T

35

36 6.2 Kritérium maximální výrobnosti t A = t AS + t AV + t Ax /Q T [ min ] t A - operační čas jednotkové práce[ min ] t AS - jednotkový strojní čas[ min ] t AV - jednotkový vedlejší čas[ min ] t Ax - čas jednotkové nepravidelné obsluhy[ min ] Q T - počet kusů obrobených za jednu trvanlivost nástroje [ - ] Konkretizace pro podélné soustružení válcové plochy D,l,L - Taylorova závislost T. v c m = C T

37

38 7 Obecný postup stanovení základních řezných podmínek Trvanlivost břitu T Šířka záběru ostří a p Posuv f Řezná rychlost v c

39 DTB Technologie obrábění Téma 10 EKONOMIKA, PRODUKTIVITA A HOSPODÁRNOST OBRÁBĚNÍ Konec přednášky Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "DTB Technologie obrábění Téma 10 EKONOMIKA, PRODUKTIVITA A HOSPODÁRNOST OBRÁBĚNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google