Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zápatí prezentace Letní škola trestního práva 2010 Ochrana cti Ladislav Vojáček.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zápatí prezentace Letní škola trestního práva 2010 Ochrana cti Ladislav Vojáček."— Transkript prezentace:

1 Zápatí prezentace Letní škola trestního práva 2010 Ochrana cti Ladislav Vojáček

2 www.law.muni.cz Zápatí prezentace2 Ochrana cti podkladem prvorepubliková úprava, ale obecnější rysy v zásadě platilo recipované právo rakouský trestní zákon z roku 1852 uherský zákon o ochraně cti z roku 1914 a trestní zákon z roku 1878 zákon o ochraně cti č. 108/1933 Sb. (+ některá recipovaná ustanovení)

3 www.law.muni.cz Zápatí prezentace3 Čest ve vzdálenější minulosti významná hodnota chráněná právem ztráta cti (infamia) vedla ke společenské izolaci omezovala způsobilost k právním úkonům v 18. a 19. století především morální újma + újma materiální poměrně přísné tresty i civilní žaloby

4 www.law.muni.cz Zápatí prezentace4 Pojem cti co je čest, československé právo nedefinovalo paradox: Horatius o ctnosti (= o souboru kladných morálních vlastností, o něž se čest opírá): „stříbro se cení méně než zlato a zlato méně než ctnosti“ „ctnost až po penězích přijde“

5 www.law.muni.cz Zápatí prezentace5 Pojem cti - dva úhly pohledu: pohled toho, o jehož čest jde (subjektivní stránka cti) vnitřní stav člověka v prostředí, v němž se pohybuje odraz hodnocení sebe sama vliv výchovy a prostředí z pohledu jeho okolí (objektivní stránka cti) to, jak vnímají morální integritu a další relevantní aspekty osobnosti dotyčného člověka lidé, … československé právo zpravidla chránilo jen s její objektivní stránku někdy i obtížně měřitelné dotčení cti v subjektivním pojetí

6 www.law.muni.cz Zápatí prezentace6 Pojem cti – subjektivní stránka čest = i vnitřní stav člověka otázka: kdy člověk nabude schopnost hodnocení sebe sama, musíme se ptát, kdy tuto schopnost nabude („já“) další podmínkou je alespoň elementární schopnost poměřovat své jednání mravními kategoriemi velmi individuální problém u urážek dětí (ale i osob s výrazně omezenými mentálními schopnostmi) právo si vypomáhalo fikcí (určitý věk)

7 www.law.muni.cz Zápatí prezentace7 Pojem cti – objektivní stránka právo posuzovalo ublížení na cti zejména podle dopadu v prostředí, v němž se dotyčný zpravidla pohybuje každá společenská skupina má více či méně určitý hodnotový kodex = „mnohovrstevnatost“ cti obtížně řešitelný problém pro soudce: = co je v daném okamžiku relevantní, nějaké objektivizované „mínění společnosti“, nebo mínění společenské skupiny, v níž se dotyčný především pohybuje?

8 Zápatí prezentace8 Pomluva (Kuks) Mladá žena, držící hořící pochodeň. Má povystrčený svůj klevetivý jazyk, jako by chtěla někoho pomluvit. V rukou drží svazek prutů a oheň zachvacuje i její vlasy. To proto – že pomluva se šíří rychle jako oheň. Na šatech má škrabošky přetvářky, které mění podle své potřeby. Dřevěná noha ukazuje, že pomluva stejně jako lež daleko nedojde. Na rameni sedí ženě kavka.

9 www.law.muni.cz Zápatí prezentace9 Čest jako statek hodný ochrany Moderní právní řády trestněprávní ochrana správněprávní ochrana civilněprávní ochrana (finanční odškodnění)

10 www.law.muni.cz Zápatí prezentace10 Přístup k ochraně cti princip rovnosti před zákonem = v zásadě (s výjimkou privilegované ochrany některých subjektů) rovný přístup k ochraně cti X čest je vždy jedinečná, daná osobností každého jedince a jeho společenským zakotvením = útoky na ni nelze posuzovat paušálně a „oceňovat“ je podle univerzálně platné šablony = nepoměřovat vnější znaky urážlivého jednání, nýbrž jeho možné negativní důsledky

11 www.law.muni.cz Zápatí prezentace11 Čest jako předmět právní ochrany čest je nehmotný statek = jen se obtížně dá zjistit, zda již byla poškozena = základní delikty byly delikty ohrožovací útokům proti cti se zpravidla brání obtížněji než útokům na tělesnou integritu nebo majetek = neohrožují přímo = vyvracení lživých či zkreslených informací je někdy velmi obtížné = obrana je někdy přímo kontraproduktivní = velmi záludné, a proto mimořádně nebezpečné

12 www.law.muni.cz Zápatí prezentace12 Formy ublížení na cti – šíře dopadu obecně pojatá ochrana cti = ustanovení, která chránila čest každého bez rozdílu křivé obvinění, utrhání na cti, urážka na cti, pomluva speciální (privilegovaná) ochrana například hlavy státu a jiných ústavních činitelů, vojenských a úředních osob)

13 www.law.muni.cz Zápatí prezentace13 Formy ublížení na cti – způsob právní úpravy skutkové podstaty, u nichž je čest hlavním předmětem ochrany skutkové podstaty chránící především jiné hodnoty (zájmy, statky), přičemž se však pachatelovo jednání podstatně dotýká i cti dotčené osoby či osob = problém: důsledně vzato bychom za urážlivé skutky mohli považovat velmi širokou škálu činů

14 www.law.muni.cz Zápatí prezentace14 Formy ublížení na cti – podle intenzity motivace urážlivého projevu (promyšlený, v afektu, vzájemná urážka, …) publicita (mezi čtyřma očima, „před více lidmi“, „veřejně“, v tisku, …) vlastnosti či jednání osočeného, jichž se dotýká osočení ze spáchání nějakého deliktu (křivé obvinění) osočení z jiného nečestného či nemravného činu nekonkrétní nadávání

15 www.law.muni.cz Zápatí prezentace15 Formy ublížení na cti – formy delikty proti bezpečnosti cti vnímáme především jako delikty verbální a zpravidla jimi také byly urazit ale jde slovem skutkem konec konců i nečinností

16 www.law.muni.cz Zápatí prezentace16 Formy ublížení na cti – podle obsahu urážlivé výroky se zpravidla se zakládaly na fabulování či šíření nepravdivých informací ovšem právo někdy považovalo za ublížení na cti také šíření pravdivých skutečností

17 www.law.muni.cz Zápatí prezentace17 Rozsah ochrany cti především čest jednotlivce výjimečně ochrana cti určitých korporací parlament, armáda, četnictvo, rodina, periodický tisk, veřejné úřady ad. poměrně rozsáhlá, ale přísně ohraničená výjimka

18 www.law.muni.cz Zápatí prezentace18 Ochrana cti a občanská práva (1) střet dvou oprávněných hodnot, jejichž respektování je důležité pro budování společnosti: a) slouží k zajištění plné integrity lidské osobnosti garantované ústavou, k níž nedílně patří vedle osobní svobody a rovnosti i lidská důstojnost. b) proti tomu stojí jiné významné statky: svoboda projevit své mínění a s ní spojené právo na informace (svoboda slova a tisku) co je více žádoucí, ochrana důstojnosti člověka nebo občanské svobody projevu?

19 www.law.muni.cz Zápatí prezentace19 Ochrana cti a občanská práva (2) kde je hranice mezi využíváním občanských svobod lege artis a jejich zneužitím? nedokážeme stanovit pevnou, jednoznačně danou hranici jsou totiž v jistém smyslu velmi abstraktní = těžko uchopitelná a obtížně vtěsnatelná do pojmů, jimiž právo jinak běžně operuje = zákonodárce více než jindy musí používat obecné, a tedy ne dost určité formulace realizace právních norem závisí na proměnlivých „metaprávních“ faktorech

20 www.law.muni.cz Zápatí prezentace20 Žaloby na ochranu cti zpravidla soukromožalobní delikty původně poroty v ČSR (1924) kmetské soudy

21 www.law.muni.cz Zápatí prezentace21 Recipovaná rakouská úprava zločin utrhání na cti (§ 209 TZR) přestupek, případně přečin urážky na cti (§ 487 – 489, 491) přestupky způsobené veřejnými nadávkami nebo zlým nakládáním (§ 496), výčitkami pro trest odpykaný nebo prominutý (§ 497) porušením mlčenlivosti lékaři, ranhojiči a porodními asistenty či asistentkami (§ 498) nebo lékárníky (§ 499)

22 www.law.muni.cz Zápatí prezentace22 Recipovaná uherská úprava trestní zákon (zák. čl. V/1878) křivé obvinění (§ 227) přečin zatajení vývodů (§ 230). zákon o ochraně cti (zák. čl. XLI/1914) utrhání na cti (§ 1) urážka na cti (§ 2) urážka na cti u úřadu (§ 20) pohanění zemřelých (§ 22) poškozování úvěru (§ 24) neuveřejnění rozsudku (§ 32)

23 www.law.muni.cz Československá právní úprava zákon o ochraně cti 1933 urážka (§ 1) pomluva (§ 2) utrhání na cti (§ 3) výčitka trestního stíhání nebo trestu (§ 4) utrhání na cti, resp. křivé obvinění (§ 209 TZR) křivé obvinění (§ 227 TZU) + přečin zatajení vývodů (§ 230 TZU) přestupek zanedbání povinné péče (§ 6 tiskové novely z roku 1924) Zápatí prezezntace23


Stáhnout ppt "Zápatí prezentace Letní škola trestního práva 2010 Ochrana cti Ladislav Vojáček."

Podobné prezentace


Reklamy Google