Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Letní škola trestního práva 2010 Ochrana cti Ladislav Vojáček

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Letní škola trestního práva 2010 Ochrana cti Ladislav Vojáček"— Transkript prezentace:

1 Letní škola trestního práva 2010 Ochrana cti Ladislav Vojáček
Zápatí prezentace

2 Ochrana cti podkladem prvorepubliková úprava, ale obecnější rysy
v zásadě platilo recipované právo rakouský trestní zákon z roku 1852 uherský zákon o ochraně cti z roku 1914 a trestní zákon z roku 1878 zákon o ochraně cti č. 108/1933 Sb. (+ některá recipovaná ustanovení) Zápatí prezentace

3 Čest ve vzdálenější minulosti
významná hodnota chráněná právem ztráta cti (infamia) vedla ke společenské izolaci omezovala způsobilost k právním úkonům v 18. a 19. století především morální újma + újma materiální poměrně přísné tresty i civilní žaloby Zápatí prezentace

4 Pojem cti co je čest, československé právo nedefinovalo
paradox: Horatius o ctnosti (= o souboru kladných morálních vlastností, o něž se čest opírá): „stříbro se cení méně než zlato a zlato méně než ctnosti“ „ctnost až po penězích přijde“ Zápatí prezentace

5 Pojem cti - dva úhly pohledu:
pohled toho, o jehož čest jde (subjektivní stránka cti) vnitřní stav člověka v prostředí, v němž se pohybuje odraz hodnocení sebe sama vliv výchovy a prostředí z pohledu jeho okolí (objektivní stránka cti) to, jak vnímají morální integritu a další relevantní aspekty osobnosti dotyčného člověka lidé, … československé právo zpravidla chránilo jen s její objektivní stránku někdy i obtížně měřitelné dotčení cti v subjektivním pojetí Zápatí prezentace

6 Pojem cti – subjektivní stránka
čest = i vnitřní stav člověka otázka: kdy člověk nabude schopnost hodnocení sebe sama, musíme se ptát, kdy tuto schopnost nabude („já“) další podmínkou je alespoň elementární schopnost poměřovat své jednání mravními kategoriemi velmi individuální problém u urážek dětí (ale i osob s výrazně omezenými mentálními schopnostmi) právo si vypomáhalo fikcí (určitý věk) Zápatí prezentace

7 Pojem cti – objektivní stránka
právo posuzovalo ublížení na cti zejména podle dopadu v prostředí, v němž se dotyčný zpravidla pohybuje každá společenská skupina má více či méně určitý hodnotový kodex = „mnohovrstevnatost“ cti obtížně řešitelný problém pro soudce: = co je v daném okamžiku relevantní, nějaké objektivizované „mínění společnosti“, nebo mínění společenské skupiny, v níž se dotyčný především pohybuje? Zápatí prezentace

8 Pomluva (Kuks) Mladá žena, držící hořící pochodeň. Má povystrčený svůj klevetivý jazyk, jako by chtěla někoho pomluvit. V rukou drží svazek prutů a oheň zachvacuje i její vlasy. To proto – že pomluva se šíří rychle jako oheň. Na šatech má škrabošky přetvářky, které mění podle své potřeby. Dřevěná noha ukazuje, že pomluva stejně jako lež daleko nedojde. Na rameni sedí ženě kavka. Zápatí prezentace

9 Čest jako statek hodný ochrany
Moderní právní řády trestněprávní ochrana správněprávní ochrana civilněprávní ochrana (finanční odškodnění) Zápatí prezentace

10 Přístup k ochraně cti princip rovnosti před zákonem = v zásadě (s výjimkou privilegované ochrany některých subjektů) rovný přístup k ochraně cti X čest je vždy jedinečná, daná osobností každého jedince a jeho společenským zakotvením = útoky na ni nelze posuzovat paušálně a „oceňovat“ je podle univerzálně platné šablony = nepoměřovat vnější znaky urážlivého jednání, nýbrž jeho možné negativní důsledky Zápatí prezentace

11 Čest jako předmět právní ochrany
čest je nehmotný statek = jen se obtížně dá zjistit, zda již byla poškozena = základní delikty byly delikty ohrožovací útokům proti cti se zpravidla brání obtížněji než útokům na tělesnou integritu nebo majetek = neohrožují přímo = vyvracení lživých či zkreslených informací je někdy velmi obtížné = obrana je někdy přímo kontraproduktivní = velmi záludné, a proto mimořádně nebezpečné Zápatí prezentace

12 Formy ublížení na cti – šíře dopadu
obecně pojatá ochrana cti = ustanovení, která chránila čest každého bez rozdílu křivé obvinění, utrhání na cti, urážka na cti, pomluva speciální (privilegovaná) ochrana například hlavy státu a jiných ústavních činitelů, vojenských a úředních osob) Zápatí prezentace

13 Formy ublížení na cti – způsob právní úpravy
skutkové podstaty, u nichž je čest hlavním předmětem ochrany skutkové podstaty chránící především jiné hodnoty (zájmy, statky), přičemž se však pachatelovo jednání podstatně dotýká i cti dotčené osoby či osob = problém: důsledně vzato bychom za urážlivé skutky mohli považovat velmi širokou škálu činů Zápatí prezentace

14 Formy ublížení na cti – podle intenzity
motivace urážlivého projevu (promyšlený, v afektu, vzájemná urážka, …) publicita (mezi čtyřma očima, „před více lidmi“, „veřejně“, v tisku, …) vlastnosti či jednání osočeného, jichž se dotýká osočení ze spáchání nějakého deliktu (křivé obvinění) osočení z jiného nečestného či nemravného činu nekonkrétní nadávání Zápatí prezentace

15 Formy ublížení na cti – formy
delikty proti bezpečnosti cti vnímáme především jako delikty verbální a zpravidla jimi také byly urazit ale jde slovem skutkem konec konců i nečinností Zápatí prezentace

16 Formy ublížení na cti – podle obsahu
urážlivé výroky se zpravidla se zakládaly na fabulování či šíření nepravdivých informací ovšem právo někdy považovalo za ublížení na cti také šíření pravdivých skutečností Zápatí prezentace

17 Rozsah ochrany cti výjimečně ochrana cti určitých korporací
především čest jednotlivce výjimečně ochrana cti určitých korporací parlament, armáda, četnictvo, rodina, periodický tisk, veřejné úřady ad. poměrně rozsáhlá, ale přísně ohraničená výjimka Zápatí prezentace

18 Ochrana cti a občanská práva (1)
střet dvou oprávněných hodnot, jejichž respektování je důležité pro budování společnosti: a) slouží k zajištění plné integrity lidské osobnosti garantované ústavou, k níž nedílně patří vedle osobní svobody a rovnosti i lidská důstojnost. b) proti tomu stojí jiné významné statky: svoboda projevit své mínění a s ní spojené právo na informace (svoboda slova a tisku) co je více žádoucí, ochrana důstojnosti člověka nebo občanské svobody projevu? Zápatí prezentace

19 Ochrana cti a občanská práva (2)
kde je hranice mezi využíváním občanských svobod lege artis a jejich zneužitím? nedokážeme stanovit pevnou, jednoznačně danou hranici jsou totiž v jistém smyslu velmi abstraktní = těžko uchopitelná a obtížně vtěsnatelná do pojmů, jimiž právo jinak běžně operuje = zákonodárce více než jindy musí používat obecné, a tedy ne dost určité formulace realizace právních norem závisí na proměnlivých „metaprávních“ faktorech Zápatí prezentace

20 Žaloby na ochranu cti zpravidla soukromožalobní delikty původně poroty
v ČSR (1924) kmetské soudy Zápatí prezentace

21 Recipovaná rakouská úprava
zločin utrhání na cti (§ 209 TZR) přestupek, případně přečin urážky na cti (§ 487 – 489, 491) přestupky způsobené veřejnými nadávkami nebo zlým nakládáním (§ 496), výčitkami pro trest odpykaný nebo prominutý (§ 497) porušením mlčenlivosti lékaři, ranhojiči a porodními asistenty či asistentkami (§ 498) nebo lékárníky (§ 499) Zápatí prezentace

22 Recipovaná uherská úprava
trestní zákon (zák. čl. V/1878) křivé obvinění (§ 227) přečin zatajení vývodů (§ 230). zákon o ochraně cti (zák. čl. XLI/1914) utrhání na cti (§ 1) urážka na cti (§ 2) urážka na cti u úřadu (§ 20) pohanění zemřelých (§ 22) poškozování úvěru (§ 24) neuveřejnění rozsudku (§ 32) Zápatí prezentace

23 Československá právní úprava
zákon o ochraně cti 1933 urážka (§ 1) pomluva (§ 2) utrhání na cti (§ 3) výčitka trestního stíhání nebo trestu (§ 4) utrhání na cti, resp. křivé obvinění (§ 209 TZR) křivé obvinění (§ 227 TZU) + přečin zatajení vývodů (§ 230 TZU) přestupek zanedbání povinné péče (§ 6 tiskové novely z roku 1924) Zápatí prezezntace


Stáhnout ppt "Letní škola trestního práva 2010 Ochrana cti Ladislav Vojáček"

Podobné prezentace


Reklamy Google