Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Vědecká rada 9.12.2008 Václav Votava proděkan pro VaV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Vědecká rada 9.12.2008 Václav Votava proděkan pro VaV."— Transkript prezentace:

1 1 Vědecká rada 9.12.2008 Václav Votava proděkan pro VaV

2 2 ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ Ing. Jiří ČESÁNEK, Ph.D. ZČU/FST/KTO

3 3 Ing. Jiří ČESÁNEK, Ph.D. ZČU/FST/KTO Narozen: 3.9.1956 Bydliště : Luční 457, Strakonice Stav : Svobodný Vzdělání: Ing. – VŠSE Plzeň, Fakulta strojní - 1980 Ph.D. – ZČU v Plzni, Fakulta strojní - 2004

4 4 ODBORNÁ PRAXE Asistent ZČU/FST/KTO -1980-1983 Odborný asistent ZČU/FST/KTO -1983-dosud Pracovník Společného VV pracoviště VŠSE a ŠKODA Plzeň, a.s. - 1985 – 1992 Ved.oddělení Automatizacevýrobních proce, poté Technologické přípravy výroby– 2000 – 2007 Stáže – VPI Volgograd (4x), TU Gabrovo (2x), TU-UPI Jekatěrinburg – 1983 – 2007, UNI Otto von Geuricke, Magdeburg – krátkodobé v 1997 - 2007

5 5 PROJEKTY Projekty VaV -Stahlbearbeitung mit TiN – beschichteten HSS- Wendelbohrern bei äußerer Kühlschmiersstoffzuführung – spolupráce s UNI Magdeburg, 1994 – 1996 -Alumina-Based Nano/Microcomposite Cutting Tools for High Speed Metal Cutting – Saint Gobain Advantec, grant NATO, 2000-2003 - Optimalizace strategií obrábění složitých tvarových ploch, GAČR, 2005-2006

6 6 BODOVÉ HODNOCENÍ AKTIVIT DRUH AKTIVITYBODY APedagogická činnost31 BVědecká a publikační aktivita87.5 CGrantová, profesní, technicko- inženýrská a akademická činnost 66 Celkový minimální požadavek150 Celkově dosaženo bodů184.5 Ověřil prof. Ing. František SOVA, CSc.

7 7 OBOR HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ

8 8 HABILITAČNÍ PRÁCE NC PROGRAMOVÁNÍ JAKO VÝKONNÝ NÁSTROJ MODERNÍ STROJÍRENSKÉ VÝROBY

9 9 NÁVRH HABILITAČNÍ KOMISE Předseda: prof.Ing.František Sova, CSc. (ZČU/FST) Členové : prof.Ing.Jan Mádl, CSc. (ČVUT) prof.Dr.Ing. František Holešovský (UJEP) doc.Ing.Jan Jersák, CSc. (TU Liberec) Dr.Ing.Miloslav Kesl (ŠKO-TOOLS Group, s.r.o)

10 10 TÉMA HABILITAČNÍ PŘEDNÁŠKY 1.Řezná keramika – řezný materiál budoucnosti 2.Současné možnosti tvorby NC programů 3.Využití systémů NC programování v typové technologii

11 11 ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ Ing. Miloslav KEPKA, CSc. ZČU/FST/KKS

12 12 Ing. Miloslav KEPKA ZČU/FST/KKS Narozen: 17.2.1957 Bydliště : Zahradní 313, Zruč - Senec Stav : Ženatý Vzdělání: Ing. – ČVUT Praha, Fakulta stavební - 1981 CSc. – ČVUT Praha, Fakulta stavební – 1985 Manažerské vzdělávání, The Open University, Praha, 1998- 2007 Vzdělávací program, téma SF EU a další, HK ČR, SP ČR a další, 2003 - 2007

13 13 ODBORNÁ PRAXE Projektant, Armabeton -1981-1982 Interní aspirantura na ČVUT-1982-1985 Ve ŠKODA VÝZKUM postupně výzkumný pracovník, vedoucí odboru, vedoucí Výzkumu strojírenského, ředitel a jednatel společnosti- 1986 – 2008 Odborný asistent, ZČU/FST/KKS – 2008 - dosud

14 14 ODBORNÁ SPOLUPRÁCE Odborná spolupráce s českými a zahraničními institucemi (podrobně dokumentováno): -11 průmyslových podniků -12 výzkumných organizací -8 univerzit

15 15 PROJEKTY Řešitel nebo spoluřešitel (podrobně dokumentováno) 6 velkých projektů v ČR (MPO, MD, GAČR) 5 velkých zahraničních projektů (4.RP, 5.RP, 6.RP) K publikační aktivitě výsledků projektů doloženo 11 citací.

16 16 BODOVÉ HODNOCENÍ AKTIVIT DRUH AKTIVITYBODY APedagogická činnost17 BVědecká a publikační aktivita162 CGrantová, profesní, technicko- inženýrská a akademická činnost 176 Celkový minimální požadavek150 Celkově dosaženo bodů355 Ověřil doc. Ing. Petr HELLER, CSc.

17 17 OBOR HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ

18 18 HABILITAČNÍ PRÁCE VÝPOČTOVÉ A EXPERIMENTÁLNÍ ŘEŠENÍ PROVOZNÍ PEVNOSTI, ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI A PASIVNÍ BEZPEČNOSTI SILNIČNÍCH A KOLEJOVÝCH VOZIDEL

19 19 NÁVRH HABILITAČNÍ KOMISE Předseda: prof.Ing.František Plánička, CSc. (ZČU/FAV) Členové : doc.Ing. Petr Heller, CSc. (ZČU/FST) prof.Ing.Ladislav Frýba, DrSc. (AVČR) prof.Ing.Miroslav Václavík, CSc. (TU Liberec) Ing.Miroslav Frolík, MPO (Odbor strategií a trendů)

20 20 TÉMA HABILITAČNÍ PŘEDNÁŠKY 1.Výpočtové a experimentální řešení provozní pevnosti a únavové životnosti karosérií trolejbusů a autobusů 2.O provozní spolehlivosti únavově zatěžovaných konstrukcí a souvislostech s metodami jejich dimenzování 3.Účelové aliance pro řešení grantových projektů VaV a dopady řešení těchto projektů na inovace konstrukcí dopravních prostředků

21 21 INFORMACE O DOKTORSKÉM STUDIU

22 22 OBHAJOBY DIZERTAČNÍCH PRACÍ Katedra KTO Ing. Jiří SMRŽ Obor: Strojírenská technologie - technologie obrábění Téma:Tvorba a implementace informační podpory regulace výrobních procesů Školitel: doc. Ing. František Zvoneček,Ph.D. Forma:kombinovaná Obhajoba dne: 14.11.2008 Stanovisko komise:obdržel akademický titul „doktor“ Počet členů:8 Počet přítomných: 7 Hlasy kladné:7 Hlasy záporné: 0 Hlasy neplatné:0

23 23 OBHAJOBY DIZERTAČNÍCH PRACÍ Katedra KPV Ing. Vladimír BRICHTA Obor: Průmyslové inženýrství a management Téma:Rozvoj systému řízení výkonnosti průmyslového podniku na základě integrace vlastnického, zákaznického a procesního pohledu Školitel: prof.Ing.Lilia Dvořáková, CSc. Forma:kombinovaná Obhajoba dne: 24.10.2008 Stanovisko komise:obdržel akademický titul „doktor“ Počet členů:9 Počet přítomných: 6 Hlasy kladné:6 Hlasy záporné: 0 Hlasy neplatné:0

24 24 OBHAJOBY DIZERTAČNÍCH PRACÍ Katedra KKE Ing. Zdeněk JŮZA Obor: Termomechanika a mechanika tekutin Téma:Numerická simulace proudění v turbínovém stupni s nadbandážovou ucpávkou Školitel: prof. Ing. Miroslav Šťastný, DrSc. Forma:kombinovaná Obhajoba dne: 13.11.2008 Stanovisko komise:obdržel akademický titul „doktor“ Počet členů:9 Počet přítomných: 7 Hlasy kladné:6 Hlasy záporné: 0 Hlasy neplatné:1

25 25 OBHAJOBY DIZERTAČNÍCH PRACÍ Katedra KKS Ing. David LÁVIČKA Obor: Stavba strojů a zařízení Téma:Analýza usazování částic v DPF filtru pomocí numerických a experimentálních metod Školitel: doc. Ing. Jiří Polanský, Ph.D. Forma:prezenční Obhajoba dne: 16.10.2008 Stanovisko komise:obdržel akademický titul „doktor“ Počet členů:10 Počet přítomných: 9 Hlasy kladné:9 Hlasy záporné: 0 Hlasy neplatné:0

26 26 OBOROVÁ RADA Obor: Průmyslové inženýrství management prof. Ing. Edvard Leeder, CSc. (KPV – FST) předseda prof. Ing. Josef Basl, CSc. (KPV- FST) prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. (KKS - FST) prof. Ing. Karel Jandečka, CSc. (KTO – FST) doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D. (KPV – FST) doc. Ing. Václav Votava, CSc. (KPV – FST) prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc. (KPV – FST) doc. Ing. Jana Kleinová, CSc. (KPV – FST)

27 27 OBOROVÁ RADA doc. Ing. Oldřich Vykypěl, CSc. (KPV – FST) doc.Ing. Michal Šimon, Ph.D. (KPV – FST) – nový člen doc. Ing. Gejza Horváth, CSc. (KPV – FST) doc. Ing. Pavel Kopeček, CSc. (KPV – FST) prof. Ing. Karel Macík, CSc. (ČVUT – Praha) prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc. (ČVUT – Praha) prof. Ing. Antonín Zelenka, CSc. (ČVUT – Praha) doc. Ing. Michal Korecký, Ph.D. (ŠKODA HOLDING a.s.) Ing. Jan Sedláček, CSc. (ŠKODA VÝZKUM – Plzeň)

28 28 OBOROVÁ RADA Obor: Stavba strojů a zařízení prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. (KKS – FST) – předseda prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc. (ČVUT – Praha) prof. Ing. Karel Jandečka, CSc. (KTO – FST) prof. Ing. Vladislav Laš, CSc. (KME – FST) prof. Ing. Přemysl Pokorný, CSc. (TU – Liberec) prof. Ing. Miroslav Steiner, DrSc. (KKS – FST) doc. Ing. Milan Čechura, CSc. (KKS – FST) doc. Ing. Vojtěch Dynybyl, Ph.D. (ČVUT – Praha) doc. Ing. Petr Heller, CSc. (KKS – FST) doc. Ing. Jaromír Horák, CSc. (KKS – FST)

29 29 OBOROVÁ RADA doc. Ing. Jaroslav Krátký, Ph.D. (KKS – FST) doc. Ing. Václava Lašová, Ph.D. (KKS – FST) doc. Ing. Ladislav Němec, CSc. (KKS – FST) doc. Ing. Jiří Staněk, CSc. (KKS – FST) Ing. Patrik Vook, Ph.D. (ŠKODA Machine Tool – Plzeň) Ing. Zdeněk Červenka (ŠKODA Transportation – Plzeň) Ing.Petr Hobl, CSc. (Schwarzmüller, spol. s r.o.)

30 30 Změna tématu dizertační práce Katedra KMM Doktorand: Ing. Zdeněk ČANČURA Původní téma: Metalurgicko-technologické problémy hybridního svařování hliníkových slitin Původní školitel: doc. Ing. Jan Kalous, CSc. Nové téma: Metalurgicko-technologické problémy svařování hořčíku s hliníkem Nový školitel: doc. Ing. Jan Kalous, CSc.

31 31 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "1 Vědecká rada 9.12.2008 Václav Votava proděkan pro VaV."

Podobné prezentace


Reklamy Google