Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Knihovna FF UK současný stav a výhled do budoucna

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Knihovna FF UK současný stav a výhled do budoucna"— Transkript prezentace:

1 Knihovna FF UK současný stav a výhled do budoucna
PhDr. Klára Rösslerová

2 Knihovna FF UK Nedílná součást FF UK
Svou činností vytváří základní předpoklady pro rozvoj vědy, výzkumu a studia – základní pracoviště fakulty pro poskytování informačních a knihovnických služeb

3 Poslání a činnost Získává, shromažďuje, spravuje a zpřístupňuje dokumenty a další informační zdroje Fondy jsou budovány s ohledem na potřeby členů akademické obce FF UK a dalších uživatelů Tematické zaměření je v souladu se zaměřením FF UK – hlavními oblastmi jsou filologie, historie a společenské a humanitní vědy

4 Statistické informace
1 hlavní/ústřední knihovna, 23 pobočkových knihoven jednotek, roční přírůstek , roční úbytek Seriály 446 (430 tištěné, 13 elektronických) Eknihy 97, roční přírůstek 54 EIZ 70 (20 bbg, 45 fulltext)

5 Statistické informace
Zaměstnanci 44 (38,15) – z toho 32 VŠ (20 knih.) Registrovaní uživatelé (1 000 veřejnost) Výpůjčky za rok , MVS 965 (z toho do jiných knihoven 613), MMVS 0

6 Organizace a správa Knihovna FF UK je tvořena soustavou několika dílčích pracovišť: Základní složky Přičleněné složky

7

8 Rozdělení knihoven Oborové Příruční

9 Oborová knihovna 1) Provoz - otevírací doba min. 16 hod./týden, doporučeno 20 a více (v ucelených blocích) , zavřeno max. 1 den v týdnu 2) Knihovník min. ½ pracovní úvazek, správa knihovních fondů je ukotvena v popisu práce, knihovnické vzdělání, nebo VŠ vzdělání v oboru, který je pěstován na dané ZS 3) AVP – pokud se nejedná výlučně o prezenční knihovnu, je zavedení a používání automatizovaného výpůjčního systému (dále AVP) a ukončení lístkového systému podmínkou 4) Studovna min. 6 studijních míst, v době otevírací doby knihovny nesmí být studovna blokována výukou, není-li zaveden AVP, je studovna podmínkou, min. 1 PC s přístupem na internet pro čtenáře 5) kontinuální retrospektivní katalogizace živého fondu – AVP a spolupráce s SVI 6) pravidelné revize knihovního fondu dle pokynů SVI 7) obsahová probírka - pravidelně/průběžně ve spolupráci s garanty oborů 8) webová prezentace knihovny na stánkách ZS: otevírací doba, kontakty, charakteristika knihovního fondu, informace o službách (výpůjční, meziknihovní, reprografické...), odkaz na Výpůjční řád KFF; online katalog; PEZ; seznam fakultních knihoven, atd.

10 Příruční knihovna obsahová náplň příruční knihovny:
a) základní příruční literatura oboru – každá ZS bude specifikovat funkci své příruční knihovny a vybere literaturu, která tuto funkci bude plnit – důraz na NADČASOVOST příručního fondu; b) literatura, která je aktivně využívána při výuce – neměla by být součástí příručního fondu, doporučujeme spíše na dlouhodobou výpůjčku dle individuálních potřeb vyučujících; c) literatura pro badatelské účely – výlučně na grantové dlouhodobé výpůjčky. počet knihovních jednotek v příruční knihovně: a) Příruční knihovna obsahuje maximálně 500 knihovních jednotek; b) pokud ZS trvá na vyšším počtu knihovních jednotek, musí podložit pádnými argumenty – navýšení počtu knihovních jednotek schvaluje Knihovní komise FF UK;

11 Příruční knihovny Příruční knihovna baltistiky
Příruční knihovna Českého národního korpusu Příruční knihovna Ústavu hospodářských a sociálních dějin Příruční knihovna Jazykového centra Příruční knihovna Ústavu teoretické a komputační lingvistiky Příruční knihovna albanistiky Příruční knihovna divadelní vědy Příruční knihovna filmové vědy Příruční knihovna finštiny Příruční knihovna Fonetického ústavu Příruční knihovna katedry tělesné výchovy Příruční knihovna Ústavu bohemistických studií Příruční knihovna obecné lingvistiky

12 Knihovna Jana Palacha Duben 2010 (2 měsíční zkušební provoz)
Knihovní fondy: slovanská filologie, obecná lingvistika, rusistika, skandinavistika, filmová věda, divadelní věda, finština, základní studijní literatura oborů zastoupených na FF UK.

13 Knihovna Jana Palacha Mgr. Jan Kamenický, vedoucí KJP
Radka Syrová, BBus., EIZ

14

15

16

17

18

19

20 Výhled do budoucna Nový výpůjční řád Postupná centralizace
Knihovna v Opletalově ulici Retrokonverze Revize Systematická správa příručních knihoven

21 Nový výpůjční řád 18.2.2013 Přeregistrování
Srovnání kategorií uživatelů Vymáhání pokut Řádem i pro knihovníky

22 Centralizace Sledování požadavků knihovní komise
V případě nedodržování postupné začleňování do jiných knihoven

23 Opletalova ulice Vize sjednocení fondů

24 Projekt retrokonverze
zpracováno pouze v lístkových katalozích zpřístupnění nyní nedostupných záznamů, a to v co nejkratší době, v Centrálním katalogu UK metoda RETROKON a technologie ZRIS firmy Comdat

25 Projekt retrokonverze
databáze Knihovny srovnávací jazykovědy databáze Knihovny fonetiky databáze knihovny Ústavu pro klasickou archeologii lístkového katalogu Historického kabinetu lístkového katalogu Knihovny hudební vědy lístkového katalogu Knihovny románských studií lístkového katalogu knihovny Ústavu pro dějiny umění lístkového katalogu Knihovny etnologie

26 Děkuji za pozornost … Otázky?


Stáhnout ppt "Knihovna FF UK současný stav a výhled do budoucna"

Podobné prezentace


Reklamy Google