Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Knihovna FF UK v roce 2008 a dále... Mgr. Eva Březinová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Knihovna FF UK v roce 2008 a dále... Mgr. Eva Březinová."— Transkript prezentace:

1 Knihovna FF UK v roce 2008 a dále... Mgr. Eva Březinová

2 Knihovna FF UK před rokem 2008 I. 15.1. 2007 – nový vedoucí SVI FF UK Mgr. Josef Schwarz Předložil Koncepci rozvoje systému knihovních a informačních služeb Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Vedlo ke změně projektu stavby od pouhého depozitáře směrem k moderní centrální knihovně

3 Knihovna FF UK před rokem 2008 II. Projekt počítá s cca 120 studijními místy 60 000 svazků ve volném výběru 200 000 svazků ve skladu Samoobslužné kopírky, tiskárny a skenery Otevírací doba takřka kopírující otevírací dobu budovy Předpokládaný termín otevření CeSIS: 1.10. 2008

4 Knihovna FF UK před rokem 2008 III. stavba podle původního projektu v roce 2007 již probíhala nový projekt navýšil náklady o více než 20%, proto bylo třeba ukončit spolupráci s dosavadní dodavatelskou firmou a uspořádat nové výběrové řízení dlouhá jednání FF s firmou o vyrovnání

5 Knihovna FF v roce 2008 1.2. 2008 – změna na pozici vedoucího SVI FF UK 15.2. 2008 – podepsán Statut Knihovny FF UK děkanem Zánik SVI, vznik Knihovny FF UK Organizační řád Výpůjční řád

6 Knihovna FF UK řízena ředitelem KFF UK základní složky Koordinační a metodické centrum (KMC) Centrum studijních a informačních služeb (CeSIS) přičleněné složky Knihovny základních součástí

7 Čím začít? Koncepce předložená děkanovi Priority: 1. Otevření nových prostor v ostrém provozu 2. Získání nových pracovníků 3. Dokončení implementace AKS ALEPH 500 4. Nové webové stránky KFF UK 5. Revize fondu 6. Spuštění meziknihovní výpůjční služby

8 Plnění Koncepce I. Otevření nových prostor v ostrém provozu Jednání probíhala takřka celý rok V listopadu 2008 byla uzavřena dohoda o vyrovnání Neradostná finanční situace FF Odložení – nový termín 1.10. 2009

9 Plnění Koncepce II. Získání nových pracovníků Výměna pracovníků již v SVI v roce 2007, pokračovala v lednu a únoru 2008 Hledání nových kolegů do KMC na pozice: Katalogizace Správa seriálů Správa fondů Správa EIZ Kvalifikační práce Asistent ředitele MVS Systémový knihovník

10 Personální situace Katalogizátoři – 2 úvazky, 3 osoby Brigádníci z řad studentů Kvalifikační práce – 0,5 úvazku Brigádníci Správa fondu – přijat kolega Seriály, MVS, asistentka – 1,0 úvazku, 1 pracovnice Pomoc kolegů při MVS a časopisech

11 Personální situace II. Správa EIZ V kompetenci ředitelky Až od 1.11. 2008 získána pracovnice na tuto pozici Systémový knihovník V kompetenci ředitelky

12 Plnění Koncepce III. Dokončení implementace AKS ALEPH 500 Na začátku roku 2008 – katalogizace, výpůjční protokol Neobsazená pozice systémového knihovníka Rozšíření AVS na další dílčí knihovny (t.č. 15) Rozběhnutí některých funkcí výpůjčního modulu Školení MARC21 a katalogizace Implementace dalších modulů (správa seriálů, akvizice, MVS) - vyžádá si provoz

13 Plnění Koncepce IV. Nové webové stránky KFF UK Spuštěny v červnu http://knihovna.ff.cuni.cz Součást nových webových stránek FF, které jsou ve výstavbě

14 Plnění Koncepce V. Revize fondu Revize tzv. Pekařovy knihovny Zahájena revize fondu Historického kabinetu a Knihovny pro slovanskou filologii ve spolupráci s ÚISK

15 Plnění Koncepce VI. Spuštění meziknihovní výpůjční služby Centralizace v KMC Příchozí a odchozí požadavky MMVS KFF je velkým poskytovatelem pro ČR, hojně žádá ze zahraničí, málo žádá po ČR

16 Řešené projekty Tzv. Pekařova knihovna původně uloženy v paláci Kinských v Praze v 80. letech přestěhovány dp Archivního střediska Univerzity Karlovy do Lešetic u Příbramě. v roce 2007 byly převezeny CD NK v pražské Hostivaři fondy starší odborné literatury obsahující často unikátní nebo jinak špatně dostupné tituly. Součástí fondů jsou nejen monografie, ale i edice pramenů a řady odborných periodik cca 5000 svazků

17 Pekařova knihovna Zpracování od poloviny r. 2007 do února 2008 Březen 2008 revize Předání NK ČR do správy Zpřístupnění v CDH ve zvláštním režimu Vernisáž březen 2008 Nyní se zpracovává fond Německé univerzity

18 VISK5 – retrokatalogizace Přidělena finanční podpora Retrokatalogizace živého fondu Zpracováno více než 8000 jednotek Supervize pracovníky KMC Chystá se předání záznamů do SK ČR

19 Knihovna 21. století Finanční podpora na restaurování 20 vzácných knih z fondu knihovny Ústavu pro dějiny umění (16.-17. století) Podařilo se zpracovat 22 knih Vyčištění knih, oprava desek, vazby, odprášení, zakonzervování, ochranné obaly, fotodokumentace Chystá se výstava

20 Další kroky směrem k centrální Knihovně FF UK Pod KFF převedeny některé knihovny základních součástí Historický kabinet Knihovna pro slovanskou filologii Knihovna anglistiky a amerikanistiky Knihovna Šporkova paláce Knihovna obecné lingvistiky

21 Sloučení knihoven psychologie a sociologie Rekonstrukce prostor – 1. etapa Revize fondu Příprava na r. 2009 – společný rozpočet Personální zázemí

22 Co dalšího přinesl rok 2008? Zavedení některých rutinních činností Reorganizaci stávajících činností Komunikaci s dílčími knihovnami Účast na projektu Ústavu translatologie „Bibliografie českého uměleckého překladu ve 20. století“ Expertiza skladu knihovny ve Šporkově paláci včetně očisty Příprava projektů na rok 2009 A to vše při zachování původních činností SVI/KMC

23 A co dál? CeSIS: příprava fondu – výběr publikací stavění pro volný výběr získání potřebných pracovníků (přípravné práce + pracovníci do služeb) akvizice potřebných publikací nákup IT

24 A co dál? informační vzdělávání propagace Knihovny FF UK a jejich služeb kurzy pro první ročníky i ostatní propagace EIZ, vč. vzdělávání pracovníků knihoven retrokatalogizace revize jednotná metodika vedení přičleněných složek KFF

25 Na závěr … Cílem veškerého snažení je spokojený uživatel, který nemusí ztrácet energii na získání dokumentu, ale jen využívá všech možných zdrojů ke svému studiu a vědeckému bádání


Stáhnout ppt "Knihovna FF UK v roce 2008 a dále... Mgr. Eva Březinová."

Podobné prezentace


Reklamy Google