Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny"— Transkript prezentace:

1 Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny 2012 - 2014
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ SOŠ a SOU Trhové Sviny, Školní 709

2 Autor: Mgr. Jitka Matějková
Datum: červen 2013 Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Vývoj literatury od meziválečné doby po současnost Téma: Česká poezie po roce 1945 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_KČF3_Mtv_12 Ověřen ve výuce dne:

3 Anotace Výuková prezentace má žáky seznámit s rozdělením české poezie po roce 1945 Metodické doporučení: prezentaci je vhodné využít v souvislosti s učivem o vývoji české literatury po roce 1945 Potřebné pomůcky: datový projektor a počítač. Klíčová slova: Skupina 42, Skupina Ra, Ohnice, schematická poezie, frézismus, Květňáci, V.Hrabě, J. Kainar

4 Česká poezie po roce 1945

5 Verše psané za okupace, odezva na osvobození
Vladimír Holan – Dík Sovětskému svazu, Rudoarmějci Jaroslav Seifert – Přilba hlíny František Hrubín – Jobova noc František Halas - Barikáda

6 Všichni spisovatelé nesdíleli optimismus poválečného vývoje.
Největší obavu měli katoličtí básníci, kteří vidinu nástupu levicových sil spojovali s duchovní záhubou národa

7 Poezie 40. – 60. let někteří básníci pochlebovali komunistickému režimu ( V. Nezval – Stalin, Zpěv míru) důsledky brožury Ladislava Štolla (Třicet let bojů za českou socialistickou poezii)

8 Skupina 42 vznikla během okupace
civilistická poezie s motivy moderního velkoměsta představitelé: Jiří Kolář, Josef Kainar, Ivan Blatný, Jan Hanč

9 Skupina Ra skupina mladých výtvarníků a literátů, vznikla již během okupace surrealističtí autoři , zárodky již ve 30.letech u Jiřího Ortena představitelé: Ludvík Kundera, Zdeněk Lorenc

10 Ohnice Literární skupina vytvořená kolem K.Bednáře (stať Slovo k mladým) poezie nedůvěřivá k myšlenkám technického pokroku signál k návratu do duchovního rozměru subjektivní a meditativní poezie pocity úzkosti, obav, smutku i zmaru

11 Schematická poezie verše, které jsou vytvořeny podle již předem stanovených, závazných norem do popředí je posunuta politická rovina díla čtenáře bez vlastního silného rozumu a přesvědčení dokáže přetvářet k „obrazu svému“ Vlastimil Školauda – Hlas doby Stanislav Neumann – Píseň o lásce a nenávisti á

12 Frézismus snaha uplatnit v poezii principy socialistického realismu
oslava dělnické práce akce „pracující do literatury“ – umožňuje zasáhnout do poezie i lidem jiného povolání, hlavně dělnického, jednalo se povětšinou o literární primitivismus.

13 Květňáci mladá vlna autorů, druhá pol. 50. let
básníci seskupení kolem časopisu Květen poezie všedního dne prostá, racionální poezie, obrací se ke každodenním věcem Miroslav Holub, Jiří Šotola, Karel Šiktanc

14 Host do domu literární skupina kolem brněnského časopisu Host do domu
sehrál významnou úlohu v 60. letech při prosazování demokratických principů v zemi Oldřich Mikulášek, Jan Skácel, Milan Uhde, Milan Kundera, Josef Kainar

15 básníci pocitů generace 60.let
60. léta – politické uvolnění, prostor umělecké individualitě bez omezení vydávány sbírky klasiků české poezie ve verších se objevují existenční problémy, setkáváme se s reflexivní a meditativní poezií, surrealismem, katolickou poezií, poezií písňových textů

16 Václav Hrabě (1940 – 1965) tvorba inspirovaná beatnickou vlnou
negativismus vůči společnosti, apolitičnost, pesimismus, pocity osamění, nedůvěra ke všemu oficiálnímu některé jeho texty byly zhudebněny V. Mišíkem (Variace na renesanční téma) Blues v modré a bílé, Blues pro bláznivou holku

17 Václav Hrabě - Variace na renesanční téma

18 Josef Kainar (1917 – 1971) Člověka hořce mám rád – vědomí, že člověk chybuje, mýlí se a hřeší Moje blues Lazar a píseň Vladimír Mišík - Stříhali dohola malého chlapečka:

19 Další osobnosti české poezie
Jaroslav Seifert Vilém Závada Oldřich Mikulášek František Hrubín Jan Skácel Ivan Blatný Ivan Diviš Ivan Wernisch

20 Kontrolní otázky Co je schematická poezie? Vysvětli pojem frézismus.
Jaké znáš básnické skupiny působící ve 40. – 60. letech 20. století v Čechách? S jakou poezií se setkáváme v 60. letech 20. století v Čechách? Kdo zhudebnil píseň J.Kainara - Stříhali dohola malého chlapečka?

21 Odpovědi Verše, které jsou vytvořeny podle již předem stanovených, závazných norem, do popředí je posunuta politická rovina díla. Akce „pracující do literatury“, umožňuje zasáhnout do poezie i lidem jiného povolání, hlavně dělnického, jednalo se povětšinou o literární primitivismus. Skupina 42, Skupina Ra, Skupina Ohnice, Květňáci, Host do domu Ve verších se objevují existenční problémy, setkáváme se s reflexivní a meditativní poezií, surrealismem, katolickou poezií, poezií písňových textů. V. Mišík

22 Zdroje PROKOP, Vladimír. Přehled české literatury 20. století: (pro výuku literatury na středních školách). 1. vyd. Sokolov: O.K.-Soft, S

23 Prohlášení Prohlašuji, že při tvorbě vzdělávacího materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do třídní knihy. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoli zveřejňováno,používáno a uchováváno.


Stáhnout ppt "Projekt SOŠ a SOU Trhové Sviny"

Podobné prezentace


Reklamy Google