Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Semestrální práce z předmětu KMM/BM

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Semestrální práce z předmětu KMM/BM"— Transkript prezentace:

1 Semestrální práce z předmětu KMM/BM
Srdeční chlopně Tomáš JIRKA, 2014

2 Uspořádání a funkce srdce
kontinuálně pracující pumpa (soustava čerpadel) umožňuje látkovou výměnu ve tkáních vhání neokysličenou krev ze tkání žilami do plic a okysličenou vhání tepnami do tkání Stručný popis funkce srdce 1. fáze – relaxace -diastola (srdce se plní krví – do pravé síně nateče krev z dolní a horní duté žíly – zároveň krev z plic vtéká do levé síně, všechny chlopně jsou ochablé) 2. fáze – systola síní (síně se stáhnou a vlivem tlaku se otevře trojcípá a mitrální – dvojcípá – chlopeň, krev je vypuzena do komor) 3. fáze – systola komor (komory se stáhnou a krev je vypuzena z levé komory přes aortu do těla a z pravé komory přes plicnici do plic) 4. fáze – relaxace - diastola (vlivem tlaku se uzavírají poloměsíčitá a aortální chlopeň a otevírají se chlopně trojcípá a dvojcípá) pravá síň (8) levá síň (2) horní (7) a dolní (11) dutá žíla tepna (aorta) (1) trojcípá chlopeň (9) dvojcípá chlopeň (4) poloměsíčitá chlopeň poloměsíčitá (aortální) chlopeň (3) (plíce) pravá komora (10) levá komora (5)

3 Druhy chlopní trojcípá (mezi pravou síní a komorou)
dvojcípá – mitrální (mezi levou síní a komorou) půměsíčítá – aortální (mezi levou komorou a aortou) půlměsíčitá mezi pravou komorou a plícnicí 2D a 3D obraz srdce pořízený echokardiografem. Na 2D obraze je vidět trojcípá a mitrální chlopeň (nahoře) a aortální a mitrální chlopeň (dole).

4 Poruchy chlopní Chlopeň se stává nefunkční, jsou-li nějak degradovány vlastnosti cípů chlopně, nebo má chlopeň nevhodnou velikost. Chlopně mohou být postiženy buď nedomykavostí - regurgitace (dovoluje zpětný tok krve při uzavření chlopně) nebo zúžením - stenózou (klade příliš velký odpor průtoku krve při otevřené chlopni) V současné době jsou nejčastějšími poruchami chlopní: aortální stenóza aortální regurgitace mitrální stenóza mitrální regurgitace mitrální stenóza (zdroj: aortální retigurace (zdroj:

5 Náhrady srdeční chlopní
dvojí řešení vad srdečních chlopní: plastická (záchovná operace) stávající chlopně výměna chlopně zá chlopenní náhradu Chlopenní náhrady: mechanické biologické

6 Mechanické chlopně Kuličková chlopeň jsou nejstarším typem
silikonová kulička umístěná v kleci z chromkobalt-wolframové slitiny STELIT opatřená opleteným prstencem pro našití v současnosti se nepoužívá Disková chlopeň jsou tvořeny prstencem a diskem, který se uvnitř prstence vyklápí např. Medtronic Hall – disk se vyklápí 70° nebo 75° Dvojlistá chlopeň celosvětově nejpoužívanější mechanická chlopeň je tvořena dvěma poloměsíčnými listy z materiálu pyrolytického grafitu, které jsou uložené v opleteném prstenci. např. S Jude Medical nebo Sorin Bicarbon

7 Biologické chlopně vlastní chlopeň tvořena biologickou tkání, může být vybavena stentem a opleteným prstencem – biopotézy dělí se na: homograft, alograft a xenograft homograft a alograft: tkáň z lidkého těla, používají se buď stentové nebo stentless xenograft: tkáň z jiného živočišného druhu (prasečí chlopeň, nebo část hovězího perikaru), používají se jako bioprotézy, opletení prstence nejčastěji teflon nebo polypropylen homograft – preparovaná aortální chlopeň, zdroj: chlopeň typu alograft xenograft SJM Epic zdroj:

8 Kritéria pro výběr typu chlopně
kritériem je především věk pacienta do 65 let většinou mechanické od 65 let většinou biologické u lidí u kterých není možné nasadit antikolagulační léčbu (nasazení léčiv omezujících srážlivost krve) také biologické mechanické vs bilogické: biologické podléhají degradaci ale tělem jsou přijmuta snadněji

9 Použité zdroje [1] WIKISKRIPTA. Srdce [online]. [cit ]. Dostupné z: [2] JOSEF KAUTZNER, Josef. IKEM. Chlopenní srdeční vady [online]. [cit ]. Dostupné z: [3] MILAN, Zimpl. Stavba a činnost srdce. [online]. [cit ]. Dostupné z: akonkurenceschopnost% 2Fict%2FPrezentace%2FBiologie%2FSrdce.pdf&listid=2. [4] KOORDINAČNÍ STŘEDICKO TRANSPLANTACÍ. Srdce - anatomie [online]. [cit ]. Dostupné z: [5] Projekt Dětské srdce na pomoc rodičům dětí se srdečními vadami [online]. [cit ]. Dostupné z: [6] RAMBOUSEK, Lukáš. [online]. [cit ]. Dostupný z: [7] DOMINIK, Jan a Pavel ŽÁČEK. Chirurgie srdečních chlopní: (... nejen pro kardiochirurgy) ; ve 200 vyobrazeních. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 368 s. ISBN [8] DOMINK, Jan. Půlstoletí náhrad srdečních chlopní. [online]. [cit ]. Dostupné z: cz/casopis/view?id=3303

10 Použité zdroje [9] KRECHOWSKÁ, Martina. KVALITA ŽIVOTA NEMOCNÉHO PO NÁHRADĚ SRDEČNÍ CHLOPNĚ. Plzeň, Dostupné z: %20po%20nahrade%20srdecni%20chlopne.pdf?sequence=1. Bakalářská práce. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Vedoucí práce Helena Layerová. [10] DOMINIK, Jan. MECHANICKÉ SRDEČNÍ CHLOPNĚ ECHANICKÉ SRDEČNÍ CHLOPNĚ VERSUS BIOPROTÉZY. [online]. [cit ]. Dostupné z: [11] CTSNET. [online]. [cit ]. Dostupné z: group/bicarbonslimline [12] HEART VALVE SURGERY. [online]. [cit ]. Dostupné z: com/heart-surgery-blog/2008/09/10/mechanical-aortic-valve-replacement-options/

11 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Semestrální práce z předmětu KMM/BM"

Podobné prezentace


Reklamy Google