Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Semestrální práce z předmětu KMM/BM Srdeční chlopně Tomáš JIRKA, 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Semestrální práce z předmětu KMM/BM Srdeční chlopně Tomáš JIRKA, 2014."— Transkript prezentace:

1 Semestrální práce z předmětu KMM/BM Srdeční chlopně Tomáš JIRKA, 2014

2 Uspořádání a funkce srdce  kontinuálně pracující pumpa (soustava čerpadel)  umožňuje látkovou výměnu ve tkáních  vhání neokysličenou krev ze tkání žilami do plic a okysličenou vhání tepnami do tkání horní (7) a dolní (11) dutá žíla pravá síň (8) levá síň (2) pravá komora (10) levá komora (5) tepna (aorta) (1) (plíce) trojcípá chlopeň (9) dvojcípá chlopeň (4) poloměsíčitá (aortální) chlopeň (3) Stručný popis funkce srdce 1. fáze – relaxace -diastola (srdce se plní krví – do pravé síně nateče krev z dolní a horní duté žíly – zároveň krev z plic vtéká do levé síně, všechny chlopně jsou ochablé) 2. fáze – systola síní (síně se stáhnou a vlivem tlaku se otevře trojcípá a mitrální – dvojcípá – chlopeň, krev je vypuzena do komor) 3. fáze – systola komor (komory se stáhnou a krev je vypuzena z levé komory přes aortu do těla a z pravé komory přes plicnici do plic) 4. fáze – relaxace - diastola (vlivem tlaku se uzavírají poloměsíčitá a aortální chlopeň a otevírají se chlopně trojcípá a dvojcípá) poloměsíčitá chlopeň

3 Druhy chlopní  trojcípá (mezi pravou síní a komorou)  dvojcípá – mitrální (mezi levou síní a komorou)  půměsíčítá – aortální (mezi levou komorou a aortou)  půlměsíčitá mezi pravou komorou a plícnicí 2D a 3D obraz srdce pořízený echokardiografem. Na 2D obraze je vidět trojcípá a mitrální chlopeň (nahoře) a aortální a mitrální chlopeň (dole).

4 Poruchy chlopní Chlopeň se stává nefunkční, jsou-li nějak degradovány vlastnosti cípů chlopně, nebo má chlopeň nevhodnou velikost. Chlopně mohou být postiženy buď nedomykavostí - regurgitace (dovoluje zpětný tok krve při uzavření chlopně) nebo zúžením - stenózou (klade příliš velký odpor průtoku krve při otevřené chlopni) V současné době jsou nejčastějšími poruchami chlopní:  aortální stenóza  aortální regurgitace mitrální stenóza (zdroj: http://www.wikiskripta.eu/index.php/Soubor:Mi tral_stenosis,_gross_pathology_20G0015_lore s.jpg)  mitrální stenóza  mitrální regurgitace aortální retigurace (zdroj: http://www.wikiskripta.eu/index.php/Soubor:Mi tral_stenosis,_gross_pathology_20G0015_lore s.jpg)

5 Náhrady srdeční chlopní  dvojí řešení vad srdečních chlopní: 1) plastická (záchovná operace) stávající chlopně 2) výměna chlopně zá chlopenní náhradu  Chlopenní náhrady: 1) mechanické 2) biologické

6 Mechanické chlopně Kuličková chlopeň  jsou nejstarším typem  silikonová kulička umístěná v kleci z chromkobalt-wolframové slitiny STELIT opatřená opleteným prstencem pro našití  v současnosti se nepoužívá Disková chlopeň  jsou tvořeny prstencem a diskem, který se uvnitř prstence vyklápí  např. Medtronic Hall – disk se vyklápí 70° nebo 75° Dvojlistá chlopeň  celosvětově nejpoužívanější mechanická chlopeň  je tvořena dvěma poloměsíčnými listy z materiálu pyrolytického grafitu, které jsou uložené v opleteném prstenci.  např. S Jude Medical nebo Sorin Bicarbon

7 Biologické chlopně  vlastní chlopeň tvořena biologickou tkání, může být vybavena stentem a opleteným prstencem – biopotézy  dělí se na: homograft, alograft a xenograft 1) homograft a alograft: tkáň z lidkého těla, používají se buď stentové nebo stentless 2) xenograft: tkáň z jiného živočišného druhu (prasečí chlopeň, nebo část hovězího perikaru), používají se jako bioprotézy, opletení prstence nejčastěji teflon nebo polypropylen homograft – preparovaná aortální chlopeň, zdroj: http://www.drgokhale.com/img/gallery/ Valve%20Surgery/img27.jpg chlopeň typu alograft http://mehmanesh.com/wp- content/uploads/2013/12/Prosthesis-heart- valves-5.jpg xenograft SJM Epic zdroj: http://www.themitralvalve.org/mitralvalve/vi ews/images/valves/valve16.jpg

8 Kritéria pro výběr typu chlopně  kritériem je především věk pacienta  do 65 let většinou mechanické  od 65 let většinou biologické  u lidí u kterých není možné nasadit antikolagulační léčbu (nasazení léčiv omezujících srážlivost krve) také biologické  mechanické vs bilogické: biologické podléhají degradaci ale tělem jsou přijmuta snadněji

9 Použité zdroje [1] WIKISKRIPTA. Srdce [online]. [cit. 2014-05-05]. Dostupné z: http://www.wikiskripta.eu/index.php/Srdce [2] JOSEF KAUTZNER, Josef. IKEM. Chlopenní srdeční vady [online]. [cit. 2014-05-05]. Dostupné z: http://www.ikem-kardiologie.cz/cs/pro-pacienty/co-u-nas-lecime/chlopenni-srdecni-vady/ [3] MILAN, Zimpl. Stavba a činnost srdce. [online]. [cit. 2014-05-05]. Dostupné z: http://www.stavskola.cz/vyukove-prezentace?view=download&link=granty%2Fvzdelavani- akonkurenceschopnost% 2Fict%2FPrezentace%2FBiologie%2FSrdce.pdf&listid=2. [4] KOORDINAČNÍ STŘEDICKO TRANSPLANTACÍ. Srdce - anatomie [online]. [cit. 2014-05-05]. Dostupné z: http://www.kst.cz/web/?page_id=2101 [5] Projekt Dětské srdce na pomoc rodičům dětí se srdečními vadami [online]. [cit. 2014-05-05]. Dostupné z: http://3pol.cz/926/ [6] RAMBOUSEK, Lukáš. http://www.giobio.ic.cz/ [online]. [cit. 2014-05-05]. Dostupný z: http://www.giobio.ic.cz/obrazky/clovek/clovek/obehova_soustava/srdecni_chlopne.png [7] DOMINIK, Jan a Pavel ŽÁČEK. Chirurgie srdečních chlopní: (... nejen pro kardiochirurgy) ; ve 200 vyobrazeních. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 368 s. ISBN 978-802-4727-127. [8] DOMINK, Jan. Půlstoletí náhrad srdečních chlopní. [online]. [cit. 2014-05-05]. Dostupné z: http://www.ecoretvasa. cz/casopis/view?id=3303

10 Použité zdroje [9] KRECHOWSKÁ, Martina. KVALITA ŽIVOTA NEMOCNÉHO PO NÁHRADĚ SRDEČNÍ CHLOPNĚ. Plzeň, 2012. Dostupné z: https://otik.uk.zcu.cz/bitstream/handle/11025/3847/Kvalita%20zivota%20nemocneho %20po%20nahrade%20srdecni%20chlopne.pdf?sequence=1. Bakalářská práce. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Vedoucí práce Helena Layerová. [10] DOMINIK, Jan. MECHANICKÉ SRDEČNÍ CHLOPNĚ ECHANICKÉ SRDEČNÍ CHLOPNĚ VERSUS BIOPROTÉZY. [online]. [cit. 2014-05-05]. Dostupné z: http://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2006/12/04.pdf [11] CTSNET. [online]. [cit. 2014-05-05]. Dostupné z: http://www.ctsnet.org/products/sorin- group/bicarbonslimline [12] HEART VALVE SURGERY. [online]. [cit. 2014-05-05]. Dostupné z: http://www.heart-valvesurgery. com/heart-surgery-blog/2008/09/10/mechanical-aortic-valve-replacement-options/

11 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Semestrální práce z předmětu KMM/BM Srdeční chlopně Tomáš JIRKA, 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google