Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hudební výchova 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hudební výchova 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK."— Transkript prezentace:

1 Hudební výchova 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

2 HUDBA OBDOBÍ ROMANTISMU Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

3  romantismus je umělecký směr 19. století (asi 1815 – 1900)  důraz byl kladen na cit, snivost a fantazii  romantikové s oblibou líčí pohádkové postavy a náměty, zvláštní význam nabývají tónomalebné prostředky  velmi se pěstuje a rozvíjí umělá píseň  vzniká programní hudba – např. symfonická báseň, programní symfonie  nejvýznamnější formou byla opera  vznikají jednotlivé národní školy

4 Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK  romantická hudba se na jedné straně vyznačuje mohutnou silou orchestrálního zvuku, na druhé straně tichými poetickými meditacemi sólových nástrojů, zejména klavíru  hudbu období romantismu lze rozdělit do 3 období – raný, vrcholný a pozdní romantismus

5 Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK  Raný hudební romantismus  nastupující éra romantismu posílila zájem o domácí provozování hudby; ve městě stále častěji patřil klavír nebo pianino k vybavení bytu.  v raném období se romantismus vyjadřoval hlavně menšími vokálními formami a klavírem  v německé hudbě jej představují Schubert, Weber, Mendelssohn – Bartholdy a Schumann  Chopin slovanským prvkem podstatně ovlivnil další vývoj evropského hudebního myšlení

6 Franz Schubert (1797 – 1828)  narozen ve Vídni  podpora přátel  bohémský život  schubertiády  král písně  cykly písní Krásná mlynářka, Zimní cesta  píseň Ave Marie

7 Carl Maria von Weber (1786 – 1826)  narozen v Německu  operní tvorba – Čarostřelec  reforma opery

8 Felix Mendelssohn – Bartholdy (1809 – 1847)  narozen v Německu  zázračné dítě  Svatební pochod

9 Robert Schumann (1810 – 1856)  narozen v Německu  zájem o hudbu i literaturu  vynikající klavírista  časopis Nové hudební listy  klavírní cykly Karneval, Motýli, Dětské scény, Album pro mládež

10 Fryderyk Chopin (1810 – 1849)  narozen v Polsku  studium klavírní hry  emigrace do Francie  vynikající klavírní virtuóz, „básník klavíru“  většina jeho díla je určena klavíru  skládal polonézy, mazurky, valčíky, balady, nokturna, preludia, sonáty, etudy

11  Novoromantismus  nastupuje ve 30. letech 19. století  hlavními představiteli byli Francouz Berlioz, Maďar Liszt a Němec Wagner  hlavními formami se stala programní symfonie, symfonická báseň a hudební drama Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

12 Hector Berlioz (1803 – 1869)  Francouz  studoval medicínu, pak hudbu  temperamentní člověk  zakladatel programní hudby  jeho nástrojem byl orchestr  Fantastická symfonie

13 Ferenc Liszt (1811 – 1886)  původem Maďar  největší klavírní virtuóz všech dob  jeho koncerty byly dokonalé show  tvůrce symfonické básně

14 Richard Wagner (1813 – 1883)  Němec  reformátor opery: souborné umělecké dílo prohloubení vztahu libreta a hudby leitmotiv zásah do režie opery nekonečná melodie  opery Bludný Holanďan, Tannhäuser, Lohengrin, tetralogie Prsten Nibelungův, Tristan a Izolda, Mistři pěvci norimberští, Parsifal

15  Ruská národní škola  v období romantismu se k tradičním evropským hudebním okruhům připojila i ruská hudba, která do té doby měla v důsledku zcela odlišného vývoje kulturních podmínek nepatrný vztah k evropskému hudebnímu dění  ruská národní kultura 19. století byla výrazně spjata se situací ve společnosti, v níž rostl odpor proti carovi a touha inteligence a pokrokové šlechty udržet krok se západem Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

16 Michail Ivanovič Glinka (1804 – 1857)  zakladatel ruské národní školy  na jeho tvorbu navázali mladí skladatelé – Mocná hrstka  opery Ivan Susanin, Ruslan a Ludmila  předehry Kamarinskaja a Letní noc v Madridě

17 Modest Petrovič Musorgskij (1839 – 1881)  především operní tvorba – Boris Godumov, Chovanština, Soročinský jarmark  klavírní cyklus Obrázky z výstavy

18 Nikolaj Andrejevič Rimskij-Korsakov (1844 – 1908)  dotvářel skladby svých přátel, např. Musorgského  významný profesor na petrohradské konzervatoři  orientální melodie a exotické prvky  Šeherezáda, Španělské capriccio, Let čmeláka  opery Pohádka o caru Saltánovi, Sněhurka, Sadko, Carská nevěsta, Zlatý kohoutek

19 Petr Iljič Čajkovskij (1840 – 1893)  studia práv, úředník na ministerstvu  studium hudby  profesorem na konzervatoři  umělecké cesty do Evropy  podpora mecenášky von Meckové  opery Evžen Oněgin, Piková dáma, Panna Orleánská  balety Labutí jezero, Šípková Růženka a Louskáček.

20  Italská a francouzská opera  koncem 18. století ztratila italská opera svoji nadvládu nad Evropou  v Itálii se téměř po celé 19. století k opeře zaměřovala takřka výhradní pozornost – opery buffa a opery seria  bel canto Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

21  Italská opera  Gioacchino Rossini  Vincenco Bellini  Gaetano Donizetti  Giuseppe Verdi  Francouzská opera  Georges Bizet Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

22 Giuseppe Verdi (1813 – 1901)  opery Nabucco, Rigoletto, Trubadúr, Traviata, Aida, Othello, Falstaff

23 Georges Bizet (1838 – 1875)  zázračné dítě  opera Carmen  věřil v úspěch opery, ale při premiéře propadla, 3 měsíce nato umírá  až 8 let po jeho smrti bylo dílo přijato

24  Tanec a opereta  valčík – rodina Straussů  polka  opereta  Johann Strauss st. (1804 – 1849)  jeho synové Josef, Johann a Eduard  Radeckého pochod Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

25 Johann Strauss ml. (1825 – 1899)  otec si nepřál, aby se stal hudebníkem  založil si vlastní orchestr, který po smrti otce spojil s jeho orchestrem  úspěšná umělecká turné po Evropě  král valčíků  Na krásném modrém Dunaji, Povídky z Vídeňského lesa, Císařský valčík  operety Netopýr a Cikánský baron

26 Jacques Offenbach (1819 – 1880)  francouzský skladatel německého původu  zakladatel operety  operety Orfeus v podsvětí, Krásná Helena  opera Hoffmanovy povídky

27  Pozdní romantismus  romantismus dozníval koncem 19. století  představiteli pozdního romantismu jsou Gustav Mahler a Richard Strauss Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

28  Česká národní škola  zájem o lidovou píseň – Moravské národní písně Františka Sušila a Prostonárodní písně a říkadla K. J. Erbena  pěvecké kroužky – Hlahol  česká polka  František Škroup – 1. česká opera Dráteník, píseň Kde domov můj  roku 1881 otevřeno Národní divadlo Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

29 Zakladateli české národní hudby jsou: B. Smetana A. Dvořák Z. Fibich Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

30 Bedřich Smetana (2. 3. 1824 – 12. 5. 1884)

31  narodil se v Litomyšli jako sládkův syn  od dětství hra na housle a na klavír  poprvé koncertoval v 6 letech  studium hudby u Josefa Proksche  v Praze otevřel vlastní hudební ústav  oženil se s Kateřinou Kolářovou  zemřely mu 3 dcery, pak i manželka  naživu zůstala jen dcera Žofie  pedagogická a koncertní činnost ve švédském Göteborku Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

32  oženil se s Betty Ferdinandovou  opustil Švédsko a vrátil se do Prahy  v Praze zpočátku neúspěchy, pak sbormistrem nově založeného pěveckého spolku Hlahol a dirigentem Prozatímního divadla  roku 1874 ztratil sluch, musel opustit dirigentské místo  v době naprosté hluchoty vytvořil své nejkrásnější skladby  odjel do Jabkenic ke své dceři Žofii, kde našel útočiště v době nemoci  k hluchotě se přidružila zhoubná nervová choroba  byl převezen do ústavu v Praze, kde zemřel Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

33  Bedřich Smetana dokázal jako první vytvořit díla evropské úrovně a přitom vpravdě národní, je tvůrcem národní opery a jako první se věnoval programní hudbě  cyklus 6 symfonických básní Vltava (Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, Tábor a Blaník)  klavírní dílo – České tance, Sny, polky  smyčcový kvartet Z mého života  opery – složil celkem 8 oper (Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta, Dalibor, Libuše, Dvě vdovy, Hubička, Tajemství, Čertova stěna) a devátou Violu nedokončil  opera Libuše měla premiéru při otevření Národního divadla v roce 1881 Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

34 Antonín Dvořák (1841 – 1904)

35  narodil se v Nelahozevsi jako syn řezníka a hostinského, vyučil se řeznictví  jako 16letý odešel do Prahy na varhanickou školu  pak působil jako violista Komzákovy kapely, s níž přešel do Prozatímního divadla, kde hrál pod vedením B. Smetany  zároveň vyučoval hudbě a varhaničil v kostele u sv. Vojtěcha  oženil se s Annou Čermákovou Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

36  Johannes Brahms jej doporučil berlínskému nakladateli Simrockovi, pro kterého Dvořák napsal první řadu Slovanských tanců, jimiž se proslavil po celém světě  od roku 1890 byl profesorem pražské konzervatoře  od roku 1892 ředitelem národní konzervatoře v New Yorku, kde působil 3 roky  potom se vrátil do Prahy, kde do konce svého života působil jako ředitel konzervatoře  byl jmenován doktorem honoris causa na cambridgeské a pražské univerzitě Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

37  jeho hudba je charakteristická lidovou hudebností, svěží melodikou, živelnou rytmikou, bohatým zvukem a slovanským rázem hudby  složil 9 symfonií, z nichž je nejznámější Devátá symfonie Z Nového světa.  opery Rusalka, Čert a Káča  sbírky Písně milostné, Biblické písně, Moravské dvojzpěvy, Cigánské melodie  dvě řady Slovanských tanců, klavírní Humoresky, symfonické básně Vodník, Polednice, Zlatý kolovrat, Holoubek, oratoria Stabat mater, Requiem Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

38 Zdeněk Fibich (1850 – 1900)

39  narodil se ve Všebořicích jako syn zámožného lesmistra  ve 14 letech složil svou první symfonii  konzervatoř v Praze u B. Smetany, v Lipsku, dále studoval v Paříži a Mannheimu  do Čech se vrátil jako vyspělý umělec  potom působil téměř celý život v Praze  účastnil se života v Umělecké besedě, působil také jako hudební kritik  po celý život se zabýval vyučováním hudby  Stejně jako Smetana a Dvořák je i Fibich pohřben na Vyšehradě Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

40  Fibichovo dílo je věnováno různým oborům – z melodramů zkomponoval na námět J. Vrchlického trilogii Hippodamie, dále melodramy Vodník, Polednice, Štědrý den  3 symfonie  symfonické básně (např. Toman a lesní panna)  předehry (Noc na Karlštejně)  komorní a klavírní tvorba  písně  opery (Bukovín, Blaník, Nevěsta mesinská) Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK


Stáhnout ppt "Hudební výchova 2. ročník Studijní obor: Sociální činnost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK."

Podobné prezentace


Reklamy Google