Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 Koncepce SK ČR bod po bodu Bohdana Stoklasová Eva Svobodová Vít Richter Edita Lichtenbergová Helena Dvořáková Národní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 Koncepce SK ČR bod po bodu Bohdana Stoklasová Eva Svobodová Vít Richter Edita Lichtenbergová Helena Dvořáková Národní."— Transkript prezentace:

1 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 Koncepce SK ČR bod po bodu Bohdana Stoklasová Eva Svobodová Vít Richter Edita Lichtenbergová Helena Dvořáková Národní knihovna ČR

2 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 Obsah koncepce Úvod Současný stav SK ČR Koncepce rozvoje SK ČR Závěr Přílohy

3 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 Úvod Důvody vzniku Koncepce (viz úvodní dopolední blok) Návaznost na související koncepce a legislativu

4 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 Související koncepce Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2004 až 2010 Koncepce trvalého uchování knihovních sbírek tradičních i elektronických dokumentů v knihovnách ČR do roku 2010

5 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 Související legislativa Knihovní zákon Zákon o neperiodických publikacích Tiskový zákon Autorský zákon Zákon o sbírkách muzejní povahy

6 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 Širší kontext Státní informační a komunikační politika i2010: Digitální knihovny Commission recommendation on the digitisation and online accessibility of cultural material and digital preservation

7 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 Hlavní cíl Vytvořit pro uživatele spolehlivý a účinný nástroj pro snadné, rychlé a bezbariérové zjišťování a získávání klasických i digitálních dokumentů v knihovnách ČR a pro knihovny komfortní prostředí pro vzájemné sdílení záznamů, fondů a služeb.

8 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 Dílčí cíle a)Nadále pokračovat v činnostech souvisejících s budováním SK ČR a v poskytování a rozvíjení jím nabízených služeb b)Významně rozšířit počet knihoven a informačních institucí podílejících se na budování SK ČR a podchytit v maximální možné úplnosti informace o fondech dostupných v těchto knihovnách a informačních institucích

9 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 Dílčí cíle c)Podporovat a kontrolovat dodržování stanovených knihovnických standardů a rozvíjet je v návaznosti na mezinárodní kontext d)Zlepšit kvalitu záznamů uchovávaných v SK ČR e)Zkrátit interval zasílání jednotlivých dávek dat a tím přispět k aktuálnějšímu stavu SK ČR

10 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 Dílčí cíle f)Pokračovat v integraci SK ČR v rámci národních i mezinárodních portálů a služeb g)Rozšířit možnosti využití SK ČR pro MVS h)Využít SK ČR jako hlavní integrační nástroj v rámci Národní digitální knihovny i)Zatraktivnit SK ČR pro uživatele j)Zlepšit informace o SK ČR

11 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 Dílčí cíle Koncepce rozvoje SK ČR

12 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 Dílčí cíle Ad A Nadále pokračovat v činnostech souvisejících s budováním SK ČR a v poskytování a rozvíjení jím nabízených služeb

13 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 Dílčí cíle Ad G Rozšířit možnosti využití SK ČR pro MVS

14 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 Objednávky MVS v prostředí SK ČR Stav (listopad 2006) z prostředí SK ČR lze odeslat objednávku MVS (e-mail) službu může využívat 81 knihoven a poskytuje ji 68 knihoven (registrace) Cíl rozšířit počet knihoven poskytujících a využívajících možnost objednávky MVS v prostředí SK ČR,

15 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 Dodávání dokumentů dle zájmu knihoven a technických možností v budoucnu umožnit propojení SK ČR se systémy DDS a rozšířit služby SK ČR o správu kont i pro klasickou MVS Hledejte s JIB – Document delivery NK ČR – Document delivery VPK Dodávání elektronických kopií, vedení kont Vedení kont - bude o službu zájem ?

16 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 Rozšíření možností analyzovat možnost přímé objednávky MVS uživatelem v prostředí Souborného katalogu ČR umožnit jednotlivcům objednat výpůjčku nebo kopii z libovolné knihovny místo vyzvednutí – knihovna, kde je uživatel registrován změna zaběhnuté praxe MVS

17 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 Dílčí cíle Ad J Zlepšit informace o SK ČR

18 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 Zlepšení informovanosti informovat knihovny průběžně o všech novinkách SK ČR a chystaných akcích zpřístupňovat veškeré metodické pomůcky pro spolupracující knihovny, a to především v oblasti národních interpretací katalogizačních standardů a technologie spolupráce se SK ČR prostřednictvím http://www.caslin.cz pravidelně ověřovat efektivnost www rozhraní SK ČR

19 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 Zlepšení zpětné vazby  zlepšit zpětnou vazbu správce SK ČR jmenováním poradních orgánů z řad účastníků SK ČR Diskuse, ankety, školení ….

20 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 Diskuse, ankety, školení prostřednictvím diskusí, anket atd. dát knihovnám i individuálním uživatelům SK ČR možnost ovlivnit jeho vývoj, průběžně oslovovat české knihovny, především pak „cílovou skupinu“, formou školení a seminářů rozvíjet znalosti a dovednosti pracovníků knihoven pro spolupráci a využívání SK ČR

21 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 Dotazníky -dotazníková akce SK ČR (říjen / listopadu 2006) -průběžné výsledky od 6.11.2006 dostupné na www.caslin.czwww.caslin.cz

22 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 Propagace SK ČR zaměřit propagaci SK ČR nejen na knihovny, ale rozšířit ji i na veřejnost

23 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 Dílčí cíle Ad B Významně rozšířit počet knihoven a informačních institucí podílejících se na budování SK ČR a podchytit v maximální možné úplnosti informace o fondech dostupných v těchto knihovnách a informačních institucích

24 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 Priorita: cca 500 nejdůležitějších knihoven krajské knihovny specializované knihovny (§13, zák. 257/2001 Sb.) základní knihovny se specializovaným, unikátním a s obtížně dostupným fondem vysokoškolské knihovny knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí vybrané městské knihovny působící ve větších městech nad 15 000 obyvatel (např. bývalé okresní knihovny, které nevykonávají regionální funkce) Rozhodující kritérium: kvalita knihovního fondu a jeho význam pro MVS

25 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 Dva typy spolupráce Spolupráce vymezená knihovním zákonem –krajské knihovny –specializované knihovny Spolupráce provázaná s přidělováním dotací ze státního rozpočtu – VISK, VaV Priorita: dobrovolná a aktivní spolupráce

26 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 VISK v roce 2007 VISK 3 –Vazba na projekty s AKS, rozšíření služeb, netýká se připojování k internetu, projektů pro zdravotně postižené –Minimální úroveň pro rok 2007– zahájení jednání o spolupráci s SK ČR Retrospektivní konverze - VISK 5, Digitalizace - VISK 6, VISK 7, Národní autority - VISK 9 Projekty VaV – individuálně podle obsahu

27 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 Dílčí cíle Ad C Podporovat a kontrolovat dodržování stanovených knihovnických standardů a rozvíjet je v návaznosti na mezinárodní kontext

28 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 Knihovnické standardy formáty MARC 21 a UNIMARC AACR2 ISBD MDT / Konspekt

29 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 Perspektivně FRBR (Funkční požadavky na bibliografický záznam) Národní autority

30 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 Minimální záznam pro SK ČR (Tištěné monografie/Tištěné seriály/Speciální dokumenty) schválily pracovní skupiny pro jmenné zpracování, věcné zpracování, seriály a speciální dokumenty http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_schv.htm

31 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 „Subminimální“ záznam pro SK ČR ▪ se souhlasem správce SK ČR ▪ pro záznamy zasílané základními knihovnami a obsahující důležitou informaci o vlastníkovi dokumentu, u nichž je předpoklad, že budou nahrazeny (stanovená úroveň odpovídá údajům nezbytným pro deduplikaci záznamu)

32 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 MARC 21: LDR, 001, 005, 008, 020, 040, 100/110/111, 245, 250, 260, 300, 700, 910 UNIMARC: LDR, 001, 005, 100, 101, 102, 010, 200, 205, 210, 215, 700-702, 710, 801, 910

33 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 Doporučení rozšíření úrovně záznamu ▪ tam, kde SK ČR slouží ke sběru záznamů české produkce, které zasílají krajské knihovny, jež mají ze zákona povinnost spolupracovat na České národní bibliografii, obsah záznamu by měl odpovídat úrovni pro českou národní bibliografii

34 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 Rozšířená 2. úroveň popisu (záznam pro ČNB) Hlavní název [označení obecného druhu dokumentu] = Souběžný název : další názvová informace. Číslo části/sekce díla, Název části díla / první údaj o odpovědnosti ; každý další údaj o odpovědnosti. -- Označení vydání / první údaj o odpovědnosti vztahující se k vydání. -- První místo vydání : první nakladatel ; další místo vydání : další nakladatel, datum vydání (v případě potřeby údaje o tisku).

35 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 -- Rozsah : další fyzické údaje ; rozměr + doprovodný materiál. -- (Hlavní název edice / údaj o odpovědnosti k edici, ISSN edice ; číslování v rámci edice. Název subedice, ISSN subdedice ; číslování v rámci subedice) – Poznámky (všechny opravdu důležité k popisu i obsahu). -- Standardní číslo (vazba) : dostupnost Dále všechny selekční údaje podle AACR2R (jmenné i názvové) odpovídající národním autoritám a národní pole 902 a 928 Selekční věcné údaje, MDT, Konspekt odpovídající národním autoritám

36 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 Dílčí cíle Ad D Zlepšit kvalitu záznamů uchovávaných v SK ČR

37 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 Hodnocení záznamů Tři základní kategorie knihoven ● knihovny vytvářející nadstandardní záznamy knihovny vytvářející záznamy na minimální úrovni knihovny vytvářející záznamy na „subminimální“ úrovni

38 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 Další analýza záznamů – přidělení „váhy“ - bude jmenován poradní orgán SK ČR váha 6 váha 10 VÁHA 15

39 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 Knihovnám bude nabídnuta možnost dávkových oprav dříve zaslaných záznamů (s následně možným zvýšením jejich váhy).

40 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 Zároveň budou zpřísněny kontroly správnosti vyplněných polí např. kódů zemí a jazyků a hledány další cesty pro odstraňování duplicit.

41 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 Dílčí cíle Ad I Zatraktivnit SK ČR pro uživatele

42 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 Postupně implementovat FRBR a efektivnější vyhledávání a provázání údajů Následuje příklad dnešního zobrazení výsledku dotazu: Autor= Němcová Název= Babička stávající stav a výsledek členěný podle kategorií FRBR

43 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 postupně implementovat principy FRBR pro snazší a efektivnější vyhledávání a provázání údajů http://www.loc.gov/marc/marc-functional- analysis/tool.html#examples

44 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 Němcová, Božena (1820-1862) Babička knižní vydání - česky Nakladatel 1 –1. vydání –2. vydání knižní vydání – anglicky Nakladatel 1 –1. vydání –2. vydání zvukový záznam – česky atd.

45 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 ve spolupráci s dodávajícími knihovnami, vydavateli a dalšími subjekty obohatit záznamy o odkazy na obálky, obsahy, případně anotace, zvukové či obrazové dokumenty vztahující se k dokumentu či volně dostupné plné texty dokumentů

46 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 pravidelně kontrolovat funkčnost odkazů

47 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 analyzovat možnost propojení SK ČR s dalšími uživatelsky zajímavými databázemi (ANL, Česká národní bibliografie...)

48 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 ● rozšířit počet knihoven, které umožňují vstup do svých lokálních katalogů přímo ze záznamů vyhledaných v SK ČR

49 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 vytvářet a průběžně aktualizovat přehled dalších zdrojů (domácích i zahraničních vč. naskenovaných katalogů)

50 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 Dílčí cíle Ad E Zkrátit interval zasílání jednotlivých dávek dat a tím přispět k aktuálnějšímu stavu SK ČR

51 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 Jak dosáhnout maximální aktuálnosti SKC Na straně dodavatelských knihoven: zvýšit frekvenci zasílání dávek záznamů, zejména u velkých knihoven (optimálně 1x týdně) zautomatizovat export nových záznamů zrychlit zpracování záznamů

52 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 Jak dosáhnout maximální aktuálnosti SKC Na straně SK ČR: smluvně zavázat knihovny některých typů k častější periodicitě zasílání dávek rozšířit počet knihoven se zcela automatizovaným zpracováním (automatizovaný export i import - bez kontroly správcem) přijímat dávkově hlášení „odpisů“ zjistit možnosti využití protokolu OAI-PMH

53 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 Dílčí cíle Ad F Pokračovat v integraci SK ČR v rámci národních i mezinárodních portálů a služeb

54 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 Jednotná informační brána (JIB) SK ČR „v předvolbě“ mezi českými zdroji pro snadné vyhledávání SK ČR jedním ze zdrojů pro tvorbu profilů pro stahování záznamů (služba knihovnám) Prolinkování do SKC ze záznamů vyhledaných kdekoli (OpenURL, SFX) Další možnosti spolupráce?

55 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 JIB – předdefinovaná nabídka zdrojů http://www.jib.cz

56 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 JIB – link do SKC z výsledků hledání

57 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 The European Library (TEL) Spolupráce v rámci projektu TEL-ME- MOR (zapojení národních knihoven nových členských zemí EU do portálu TEL) SKC mezi zdroji spravovanými NK ČR Přístup přes portál (Z39.50), výhledově začlenění do „metabáze“ budované pomocí OAI-PMH Nejbližší cíl: nabídnout data přes protokol OAI-PMH

58 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 The European Library - dnes http://www.theeuropeanlibrary.org/

59 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 Google Scholar Současnost: - požadavek na speciální formát (export dat, převod do XML) - využití pro spojení v případě, že je ve zdrojích Google Scholar nalezena příslušná kniha Výhled: „shrabování“ dat přes OAI-XML ve formátu MARCXML

60 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 http://scholar.google.com Google Scholar – propojení z vyhledaných dokumentů

61 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 Dílčí cíle Ad H Využít SK ČR jako hlavní integrační nástroj v rámci Národní digitální knihovny

62 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 Koncepce trvalého uchování knihovních sbírek tradičních a elektronických dokumentů v knihovnách ČR. Etapa 1: do roku 2010 – jádro: Národní digitální knihovna SK jako integrační nástroj – soustředění informací, přidělování jednoznačných čísel

63 Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006

64

65 Závěr Věříme, že postupná realizace výše popsaných dílčích cílů umožní do roku 2010 vytvořit ze SK ČR základní nástroj pro zjišťování a získávaní klasických i digitálních dokumentů v knihovnách ČR a pro vzájemné sdílení služeb knihoven.


Stáhnout ppt "Seminář ke koncepci SK ČR 30.11.2006 Koncepce SK ČR bod po bodu Bohdana Stoklasová Eva Svobodová Vít Richter Edita Lichtenbergová Helena Dvořáková Národní."

Podobné prezentace


Reklamy Google