Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Členění bank, bankovní služby, typy účtů. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Členění bank, bankovní služby, typy účtů. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314,"— Transkript prezentace:

1 Členění bank, bankovní služby, typy účtů

2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.: 315 663 115, fax 315 684145, e-mail: mhrejsova@sosasou.cz, www.sosasouneratovice.cz Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona:VI/2 Stupeň a typ vzdělávání: střední odborné Vzdělávací oblast : finanční gramotnost Vzdělávací obor: Veřejnosprávní činnost Vyučovací předmět: Ekonomika Tematický okruh: Bankovní soustava v ČR Sada: 2 Číslo DUM: 20 Ověření materiálu ve výuce: Datum ověření:19. 11. 2012Ročník: 2. Ověřující učitel: Mgr. K. Holečková

3 Název listu: Bankovní soustava v ČR Jméno autora: Ing. Dominika Tamelová Anotace: Šablona nejprve uvádí významné instituce v ČR poskytující finanční služby. Poté jsou vyčleněny 2 typy bank – emisní a obchodní – a jsou uvedeny jejich důležité funkce. Prezentace se poměrně podrobně zabývá také distribučními kanály obchodních bank a typy bankovních účtů. Šablona slouží pro výklad učiva Ekonomiky 2. ročníku a může být podkladem další aktivitu žáků – referáty o konkrétních bankách. Klíčová slova: Obchodní banky, emisní banka, distribuční kanály, běžný účet, spořící účet, termínovaný účet, Klíčové kompetence: K učení, k řešení problémů, k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, matematické, jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje Přesahy a vazby: Matematika, účetnictví, právo Organizace (čas, velikost skupiny, prostorová organizace): 30 min.. s výkladem; PC, interaktivní tabule Cílová skupina: Žáci 15-19 let Použitá literatura, zdroje: Volně zpracováno dle odborných přednášek na VŠO Velikost: 205 kb STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.: 315 663 115, fax 315 684145, e-mail: mhrejsova@sosasou.cz, www.sosasouneratovice.cz

4  Obchodní banky – nejdůležitější role (bankovní účty, platební styk – hotovostní, bezhotovostní, zahraniční; směnárenská činnost)   Směnárenská činnost může být prováděna i dalšími institucemi: směnárny, hotely, cestovní kanceláře a agentury  ČNB – poskytuje licenci těmto institucím, provádí bankovní dohled  Česká pošta – poštovní poukázky (ČR i zahraničí), SIPO, expresní platby do zahraničí, spoření, úvěry…

5  Pojišťovny  Specializované banky (Českomoravská záruční a rozvojová banka, Česká exportní banka, hypoteční banky, stavební spořitelny)  Nebankovní instituce (spořitelní a úvěrní družstva, EGAP – Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s.)

6  Dvoustupňový bankovní systém  2 druhy bank:  Emisní banka  Obchodní banky

7  = centrální banka, banka bank  v ČR: Česká národní banka  Práce na neziskových kritériích  V čele: bankovní rada  Jako jediná emituje hotovostní peníze  Provádí bankovní dozor, reguluje činnost ostatních bank  Spravuje státní dluh  Reprezentuje stát na zasedání MMF a Světové banky  Do styku s ní přichází obchodní banky, ne běžný klient

8  Univerzální x specializované  Je PO založená jako a. s. nebo státní peněžní ústav  Má povolení ČNB působit jako banka (ČNB též rozhoduje o zrušení)  Specializuje se na obchodování s penězi  Provádí určitý okruh bankovních činností – zejména přijímá vklady a poskytuje úvěry  Mají z 80-90 % kapitál cizí, z 10 – 20 % vlastní

9  Vedou účty a přijímají vklady v Kč i cizí měně  Poskytují úvěry  Provádějí tuzemský i zahraniční platební styk  Přijímají a vystavují všechny druhy platebních a zajišťovacích instrumentů  Zajišťují emisi a obchodování s cennými papíry  Další: směnárenská činnost, poradenství v podnikání, pronájem bezpečnostních schránek…

10  Tradiční bankovnictví = bezprostřední kontakt klienta s bankou  Přímé bankovnictví = banka poskytuje klientovi různé služby, aniž by musel do banky přijít

11  klasické (tradiční)  alternativní

12  Homebanking  Historicky nejstarší typ přímého bankovnictví  Komunikace prostřednictvím počítače napojeného na bankovní systém  Phonebanking /callbanking / telebanking  Klient zavolá na linku a komunikuje s telefonním bankéřem nebo automatem  Internetbanking  V současnosti nejrozšířenější  Umožňuje komunikaci klienta s bankou pomocí internetu z jakéhokoli počítače a místa na světě

13  GSM bankovnictví  Např. pomocí sms

14  Nejdůležitější finanční nástroj  existence bankovního účtu je podmínkou bezhotovostního platebního styku  Je také nástrojem pro vklady a výběry v hotovosti  Bankovní účet můžeme charakterizovat jako chronologicky vedený přehled závazků a pohledávek určité banky (finanční instituce) vyplývající z obchodních vztahů s klientem

15  Běžné účty  Spořící účty  Termínované vklady

16  Slouží především pro realizaci platebního styku, nikoli pro vytváření úspor  Velmi nízká úroková sazba  Běžný účet je určen: FO podnikatelům (tuzemcům i cizozemcům), FO občanům i FO pracovníkům bank (zde žirový účet), PO (tuzemcům i cizozemcům)  Je zakládán v korunách i cizí měně, lze zřídit i pro nezletilé osoby (zřizuje zákonný zástupce, ale nezletilý může disponovat prostředky)

17  Účel založení: zajištění domácího i zahraničního platebního styku a zúčtování všech operací z příkazu majitele účtu  Po vstupu do EU všechny účty a bankovní produkty neanonymní!

18  Kontokorentní účty = zvláštní krátkodobý typ účtu, který umožňuje čerpání peněžních prostředků do debetního zůstatku (ten je předem sjednaný a nepřekročitelný)  Banka vlastně klientovi poskytuje úvěr (úrok 15 %)  Lze otevřít v Kč i cizí měně  Služby inteligentního účtu – k běžnému účtu banka poskytne spořící, který slouží k přelévání nadměrných zůstatků z běžného účtu

19  Bezhotovostní platby – na základě příkazu k inkasu, příkazu k úhradě  Šekové knížky – po předložení pokladního šeku bance je vyplacena hotovost v určené formě  Platební karty – soukromé, služební, pro 1 či více osob  Přednostní platby – lze zažádat, aby platba, k níž dám příkaz, byla provedena přednostně

20  účty v cizí měně (standardně v EUR a USD)  Slouží k realizaci hotovostního a bezhotovostního platebního styku  Spojeny se službami přímého bankovnictví  Umožňují: vydání šekových knížek, platebních karet, elektronické bankovnictví…

21  Běžné účty s úpravami, které usnadňují danou činnost  Např. pro advokáty, notáře, auditory, lékaře, lékárníky, stomatology…  Každá banka má seznam VIP (prezident, ministři, poslanci, senátoři, herci… těm jsou nabízeny speciální úrokové sazby a různé slevy)

22  Nejsou určeny pro realizaci platebního styku  Slouží zpravidla k vytváření krátkodobých finančních rezerv  Jsou využívány k uložení volných finančních prostředků, lepší zhodnocení než u běžných účtů  Investiční riziko je minimální (ze zákona pojištěny)  Velmi jednoduché založení  2 druhy: s výpovědní lhůtou x bez výpovědní lhůty

23  Jsou určeny pro jednorázový vklad na pevný termín  2 druhy:  S jednorázovou splatností (vklad je úročen pouze do dne splatnosti)  Revolvingové vklady (po době splatnosti nedojde ke zrušení vkladu, ale banka jej obnoví na další měsíc s aktuální úrokovou sazbou)

24  Výhody  Lepší zhodnocení peněžních prostředků  U většiny bank bezplatné zřízení a vedení  Je dostupný  Je pojištěn  Nevýhody  Nelze vybrat peníze předčasně  Povinný minimální vklad  Úroková sazba nedosahuje výše inflace

25  = osoby, kterým majitel účtu udělí oprávnění disponovat tímto účtem  Nutný podpisový vzor  Pokud je smluvně stanoveno použití razítka firmy, musí být ve stejné formě užíváno  Osoby oprávněné nemají právo zrušit účet

26  Banka uzavírá písemně smlouvu o založení, vedení a zániku běžného účtu  Součástí KD je:  Smlouva o zřízení a vedení účtu  Doklad osvědčující právní subjektivitu majitele účtu a doklad opravňující k podnikatelské činnosti  Doklad totožnosti – občanský průkaz  Podpisový vzor

27  Vypracujte prezentaci o významných obchodních bankách působících na území ČR. Zhodnoťte význam, postavení této banky mezi konkurenčními bankami, specifika a nabízené služby. Zaměřte se také na zhodnocení kladů a záporů webových stránek dané instituce.


Stáhnout ppt "Členění bank, bankovní služby, typy účtů. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314,"

Podobné prezentace


Reklamy Google