Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Terénní prospekce podporovaná mapovými aplikacemi, GPS a Google Earth

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Terénní prospekce podporovaná mapovými aplikacemi, GPS a Google Earth"— Transkript prezentace:

1 Terénní prospekce podporovaná mapovými aplikacemi, GPS a Google Earth
IAA# Terénní prospekce podporovaná mapovými aplikacemi, GPS a Google Earth Tereza Rychtaříková Petr Škrdla © Obrázky v prezentaci jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoliv kopírování nebo další využití je možné pouze s písemným souhlasem autorů.

2 EUP projekt Stav do roku 2008:
Omezené množství stratifikovaných EUP lokalit. Výzkumné otázky: Je možné aplikací koncepce sídelních strategií vyhledat nové stratifikované lokality? Je možné pomocí detailního povrchového průzkumu zachytit intaktní sedimenty na lokalitách známých desítky let pouze jako povrchové? Cíle EUP projektu: vyhledat nové stratifikované lokality, které je možno zkoumat; provést na nich výzkumy za pomoci precizní metodiky; získat přesné stratigrafické informace (sedimentologie, mikromorfologie); získat absolutní data (AMS, OSL, TL); získat hodnotitelné kolekce artefaktů a dalších utilitárních i neutilitárních předmětů; a nepřímo tak přispět do diskuse o příchodu AMH a tvůrcích jednotlivých EUP kultur Vzhledem k charakteru sedimentů nepředpokládáme přítomnost kosterních pozůstatků tvůrců jednotlivých industrií. Metoda: 1. nalezení vhodných lokalit (revize starších fondů, užití koncepce sídelních strategií), 2. terénní průzkum, zaměřování všech nálezů a jevů pomocí GPS a vyhodnocení v prostředí GIS, 3. sondáž na vytipovaných polohách, 4. systematický výzkum. IAA#

3 Nalezení vhodných lokalit
a) Revize stávajících fondů (kolekce nálezů v muzeích i soukromých sbírkách) Je třeba revidovat nálezy, ověřit jejich paleolitickou klasifikaci; hledat stopy CaCO3 na povrchu artefaktů; sledovat přítomnost osteologického materiálu. b) Revize starší literatury (knihy, časopisy, archivy, pozůstalosti, denní tisk) Je třeba najít podklady pro přesnou lokalizaci starších nálezů a dohledat případné zmínky o nálezových okolnostech. c) Koncepce sídelních strategií (zabývá se analýzou umístění sídlišť v krajině, tj. hledáním jejich společných, geograficky determinovaných vlastností). Vytvoření 2-D a 3-D modelů krajiny a analýza umístění známých paleolitických sídlišť; analýza pokryvných sedimentů a procenta dochování fosilní krajiny; vytvoření charakteristických vektorů různých kultur složených s geografických, geologických a archeologických proměnných; predikce nových lokalit na základě charakteristických vektorů; ověření vytipovaných poloh – povrchový průzkum, sondáž; a další upřesnění charakteristických vektorů.

4 Analýza získaných dat MapSource (Garmin): stahování bodů,
stahování prošlých tras, primární databáze (dnes čítá více než 6000 bodů). Google Earth: analýza rozptylu bodů a prošlých tras na podkladu satelitních a leteckých snímků Surfer (Golden Software): Analýza rozptylu bodů na podkladě digitálního modelu reliéfu

5 Typy GPS, ukládání dat Nemapové eTrex Mapové eTrex Vista
eTrex Vista HCx GPSMap 62st PRO Oregon 550t PRO Dakota 10 PRO Terénní úložiště dat Netbook Assus Eee

6 Průzkum pomocí GPS – georeferencované fotografie (Oregon 550t)

7 Terénní průzkum Cíleně se zaměřujeme na předem vytipované polohy – viz koncepce sídelních strategií. Vytipované polohy navštěvujeme opakovaně, jeden průzkum nelze pokládat za reprezentativní. Shromažďujeme a pomocí GPS zaměřujeme všechny nálezy nalezené artefakty štípané kamenné industrie; manuporty; barviva; ozdobné předměty; osteologický materiál; i postpaleolitické kontaminace (zejména kamennou industrii). Zaznamenáváme do GPS a následně zpětně analyzujeme prošlou trasu, což nám umožní připravit plán příštího průzkumu Sledujeme a přímo v terénu zaznamenáváme do poznámkového bloku nebo do zařízení GPS přítomnost důležitých indikátorů u jednotlivých artefaktů specifické typologické a technologické znaky u jednotlivých artefaktů; přítomnost stop vysráženého CaCO3 na povrchu artefaktů; charakter podloží (např. přítomnost štěrku nebo naopak vápnitých konkrecí, etc.). V terénu získaná data shromažďujeme v jednom souboru, propojujeme je s dodatečnými informacemi (indikátory) a vyhodnocujeme v prostředí GIS.

8 Vyhodnocení zaměřených bodů a tras v mapách TOPO Czech PRO 2010 pomocí programu Map Source
Práce s body možnost přiřazení různých symbolů jednotlivým bodům na základě charakteru nálezu; možnost použití vlastních symbolů; zobrazení nadmořské výšky; zobrazení souřadnic v systému WGS 84; snadný import a export dat pomocí gpx formátu. Práce s trasami různé možnosti nastavení ukládání prošlých tras; možnost vytváření vlastních tras a vlastních trasových bodů za účelem dodatečné navigace. Propojení s Google Earth

9 Práce s body

10 Opakované průzkumy

11 X

12 Google Earth První snímky z roku 2001 (Mikulov), postupně přibývají další snímky (především z hraničních oblastí), celá Česká republika v roce 2007, další snímky z let 2009, 2010 Info o aplikaci: Transfer dat získaných z Map Source a jejich zobrazení v reálném terénu; Úprava tras na lepší viditelnost (oproti Map Source); Možnost přiřazení různých symbolů jednotlivým bodům na základě charakteru nálezu; Vyhledávání potenciálních archeologických objektů, geologických a geomorfologických krajinných elementů (strže, úvozové cesty, geologické zlomy, zavodnění…);

13 Map source vs. Google Earth

14 Sledování a analýza rozptylu nálezů a pokryvných sedimentů na satelitních snímcích

15

16 Dosavadní výsledky EUP projektu (2008 – 5/2011)
Stratifikované lokality ověřené výzkumem (7) Tvarožná–Za školou (výzkum 2008, bohunicien) Líšeň-Čtvrtě (výzkum 2009, aurignacien) Želeč-Holcase (výzkum 2010, bohunicien?) Želešice-Hoyner Hügel (výzkum 2010, szeletien?) Líšeň-Hrubé podsedky (výzkum 2010, bohunicien) Líšeň-Nad výhonem (výzkum 2010, aurignacien) Podolí-Nad výhonem (výzkum 2011, bohunicien) Potenciání stratifikované lokality (4) Lokality objevené v rámci EUP projektu bez artefaktů v intaktních sedimentech (35)


Stáhnout ppt "Terénní prospekce podporovaná mapovými aplikacemi, GPS a Google Earth"

Podobné prezentace


Reklamy Google