Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Revize paleolitického osídlení na dolním toku Bobravy Petr Škrdla, ArÚ AV ČR Brno Tereza Rychtaříková, FF UK Praha Ladislav Nejman, PřF MU Brno Martin.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Revize paleolitického osídlení na dolním toku Bobravy Petr Škrdla, ArÚ AV ČR Brno Tereza Rychtaříková, FF UK Praha Ladislav Nejman, PřF MU Brno Martin."— Transkript prezentace:

1 Revize paleolitického osídlení na dolním toku Bobravy Petr Škrdla, ArÚ AV ČR Brno Tereza Rychtaříková, FF UK Praha Ladislav Nejman, PřF MU Brno Martin Kuča, FF MU Brno Průzkumy a výzkumy byly podpořeny grantem GA AV ČR č. IAA800010801 © 2011. Obrázky v prezentaci jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoliv kopírování nebo další využití je možné pouze s písemným souhlasem autorů. IAA#800010801 http://www.iabrno.cz/EUP.htm

2 Dolní tok Bobravy, vymezení mikroregionu Mikroregion dolní tok Bobravy

3 Dolní tok Bobravy, detail mikroregionu výzkumy povrchové lokality

4 Metodika revize a) Revize stávajících fondů (kolekce nálezů v muzeích i soukromých sbírkách) Je třeba revidovat nálezy, ověřit jejich paleolitickou klasifikaci; hledat stopy CaCO 3 na povrchu artefaktů; sledovat přítomnost osteologického materiálu. b) Revize starší literatury (knihy, časopisy, archivy, pozůstalosti, denní tisk) Je třeba najít podklady pro přesnou lokalizaci starších nálezů a dohledat případné zmínky o nálezových okolnostech. c) Uplatnění koncepce sídelních strategií (zabývá se analýzou umístění sídlišť v krajině, tj. hledáním jejich společných, geograficky determinovaných vlastností). Vytvoření 2-D a 3-D modelů krajiny a analýza umístění známých paleolitických sídlišť; analýza pokryvných sedimentů a procenta dochování fosilní krajiny; vytvoření charakteristických vektorů různých kultur složených s geografických, geologických a archeologických proměnných; predikce nových lokalit na základě charakteristických vektorů; ověření vytipovaných poloh – povrchový průzkum, sondáž; d) Ověření v terénu – terénní prospekce ověření vytipovaných poloh; povrchový průzkum; sondáž; a další upřesnění charakteristických vektorů.

5 Terénní průzkum Cíleně se zaměřujeme na předem vytipované polohy – viz koncepce sídelních strategií. Vytipované polohy navštěvujeme opakovaně, jeden průzkum nelze pokládat za reprezentativní. Shromažďujeme a pomocí GPS zaměřujeme všechny nálezy nalezené artefakty štípané kamenné industrie; manuporty; barviva; ozdobné předměty; osteologický materiál; i postpaleolitické kontaminace (zejména kamennou industrii). Zaznamenáváme do GPS a následně zpětně analyzujeme prošlou trasu, což nám umožní připravit plán příštího průzkumu Sledujeme a přímo v terénu zaznamenáváme do poznámkového bloku nebo do zařízení GPS přítomnost důležitých indikátorů u jednotlivých artefaktů specifické typologické a technologické znaky u jednotlivých artefaktů; přítomnost stop vysráženého CaCO3 na povrchu artefaktů; charakter podloží (např. přítomnost štěrku nebo naopak vápnitých konkrecí, etc.). V terénu získaná data shromažďujeme v jednom souboru, propojujeme je s dodatečnými informacemi (indikátory) a vyhodnocujeme v prostředí GIS.

6 Analýza získaných dat MapSource (Garmin): stahování bodů, stahování prošlých tras, primární databáze (dnes čítá více než 6000 bodů). BaseCamp (Garmin) Vylepšená verze MapSource, možnost natáčení mapy a 3D náhledů Google Earth: analýza rozptylu bodů a prošlých tras na podkladu satelitních a leteckých snímků Surfer (Golden Software): Analýza rozptylu bodů na podkladě digitálního modelu reliéfu

7 Revidované lokality Ne všechny lokality se podařilo revidovat (zastavěná území, neobdělávané pozemky, omyly v lokalizaci); U některých lokalit došlo k přesnění polohy vůči katastrálním územím; Zaměření každého nalezeného artefaktu umožnilo vymapovat rozsahy lokalit; Některé lokality se rozpadají na více kastrů.

8 Revidované lokality

9 Ořechov-Kabáty

10 Ořechov-U hájku

11 Želešice-Waldäcker

12 Želešice-Hoynerhügel

13 Analýza

14 Nadmořské výšky lokalit

15 Porovnání lokalit podle velikosti, počtu nálezů a chatrakteristických projevů jednotlivých EUP technokomplexů Proti proudu Bobravy se zmenšuje plošný rozsah lokalit a klesá i množství nálezů. Lokality sledují spíše okraj Dyjskosvrateckého úvalu než Bobravu a napojují se na komplex lokalit na úpatí Krumlovského lesa. Velké lokality (plošným rozsahem i počtem nálezů) sestávají často z několika odlišitelných klastrů a jsou na nich doloženy charakteristické projevy více technokomplexů. Na druhou stranu existují lokality hlásící se k jednomu technokomplexu bez cizorodých příměsí. Tyto skutečnosti podporují hypotézu, že soubory z těchto lokalit představují mechanickou směs více technokomplexů, které sídlily na strategických polohách v mikroregionu v průběhu GIS12-GIS 8, tj. pěti teplých výkyvů (a možná až osmi).

16 Radiokarbonová data pro počátek mladého paleolitu na Moravě

17 Děkujeme za pozornost … Více detailů o EUP projektu je k dispozici na našem webu: http://www.iabrno.cz/EUP.htm Informace o výzkumech jsou v sekci „Excavation“ na levé liště.


Stáhnout ppt "Revize paleolitického osídlení na dolním toku Bobravy Petr Škrdla, ArÚ AV ČR Brno Tereza Rychtaříková, FF UK Praha Ladislav Nejman, PřF MU Brno Martin."

Podobné prezentace


Reklamy Google