Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Luboš Rambousek Ing. Karolína Uhrová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Luboš Rambousek Ing. Karolína Uhrová"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Luboš Rambousek Ing. Karolína Uhrová
EU – Peníze školám Mgr. Luboš Rambousek Ing. Karolína Uhrová

2 Obsah Financování z fondů EU Výzva č. 21 Projektový záměr
Fáze schvalování projektů Financování Šablony IS Benefit Časté chyby

3

4 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

5 Výzva č. 21 Oprávněný žadatel
ZŠ se sídlem mimo hl. město Praha (každý kdo podá žádost získá dotaci) Jedna ZŠ může podat 1 projekt Minimální částka je Kč na projekt Maximální možná částka na školu Kč + (počet žáků školy x 4 300,- Kč) Doba trvání projektu maximálně 30 měsíců (pevné nastavení)

6 Výzva č. 21 Není možný partner projektu
Cílové skupiny - žáci ZŠ a pedagogičtí pracovníci ZŠ Výzva vyhlášena jako průběžná, ukončení nejpozději do Přílohy – Souhlas kraje se zřízením pozice asistenta pedagoga, Souhlas MŠMT se zařazením volitelného odborného předmětu vyučovaného v cizím jazyce (závisí na výběru šablon klíčových aktivit).

7 Současný stav čerpání Celkem alokace 4,5 mld. Kč
Předloženo projektů za 1,049 mld. Kč V Sčk předložilo žádost 22 % Největší zájem III/2 a III/3 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, Vzdělávání pedagogických pracovníků v ICT

8 Projektový záměr Před vyplněním žádosti projektu v aplikaci Benefit7
Vychází ze školního vzdělávacího programu Struktura: Cíl projektu (která témata na ZŠ podpořit a proč – ve vztahu k ŠVP) Počet žáků, kteří budou mít z projektu užitek Počet učitelů, kteří budou mít z projektu užitek Konečný výsledek, jaké změny ZŠ dosáhne Výsledná změna, jak bude rozpoznána

9 Fáze schvalování projektů
Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti Schválení Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace Zaslání prostředků proces administrace žádosti je ukončen do cca 3 měsíců od předložení žádosti MŠMT

10 Financování Prostředky jsou poskytovány prostřednictvím několika variant: přes kraje a přes zřizovatele, u církevních a soukromých škol přímo. Příjemce obdrží prostředky ve dvou zálohových platbách. První záloha (60%) bude odeslána do 30 dnů od akceptace právního aktu ze strany ZŠ Druhá záloha (40%) bude odeslána po 14 měsících od poskytnutí první platby

11 Financování Způsobilé prostředky od akceptace Rozhodnutí
Prostředky jsou poskytnuty na dosažení definovaných výstupů Náklady na dosažení výstupu jsou stanoveny pevně a předem Dosažením definovaných výstupů se stávají poskytnuté prostředky způsobilými

12 Financování nedokládají se jednotlivé výdaje
dokládá se dosažení předem definovaných výstupů Příklad: Výstupem šablony je 72 odučených hodin, náklady na jednu hodinu jsou Kč, celkem Kč. Příjemce doloží pouze 70 odučených hodin, způsobilým výdajem je tedy jen Kč.

13 Šablony čtenářská a informační gramotnost cizí jazyky využívání ICT
matematika přírodní vědy finanční gramotnost inkluzívní vzdělávání

14 Orientační hodnoty šablon I-VI v Kč
Klíčové aktivity 1) Individualizace 2) Inovace 3) DVPP 4) DVPP 5) DVPP I. Čtenářská a informační gramotnost 68 760 40 230 3 430 II. Cizí jazyky 70 560 89 960 8 350 15 600 55 600 III. Využívání ICT 70 920 73 200 1 720 IV. Matematika 82 080 41 190 2 640 V. Přírodní vědy 84 960 50 410 VI. Finanční gramotnost 33 840 3 570 Klíčové aktivity 1) Prevence 2) Zapojení asistenta pedagoga 3) Zapojení speciálního pedagoga VII. Inkluzívní vzdělávání 55 400

15 Příklady nákladů v šablonách
Organizační a personální zajištění výuky (mzdy) Materiální podpora vyučování (didaktické pomůcky, knihy, pracovní sešity, hardware (notebook, interaktivní tabule), software, audio, video materiály Pouze neinvestiční majetek (nelze projekt jen na pomůcky, HW, SW) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Poměr plně v kompetenci ředitele

16 Možnosti financování platů
Standardní pracovní poměr + nenárokové složky platu Standardní pracovní poměr + proplacené přesčasy DPP/DPČ –např. na administrativní činnost Změna úvazku učitele/Nový učitel

17 IS Benefit www.eu-zadost.cz
Technické problémy – hotline:

18 IS Benefit Certifikáty Registrace Aktuální provozní informace portálu
Přihlášení Záložky Nová žádost Záložky žádosti Všeobecná pravidla Benefit7

19 Všeobecná pravidla Benefit7
Editace polí Povinné pole žluté Nepovinné pole šedé Automatické pole bez orámování Pozor na tlačítka: Bez zadání tlačítka Nový záznam dojde k přepisu původních údajů. V případě neuložení záznamu se Vám data začnou přepisovat v původním záznamu. Po vyplnění záznamu nezapomeňte zmáčknout tlačítko Uložit a pro zadání další položky zmáčkněte tlačítko Nový záznam a pokračujte vyplňováním.

20 Časté chyby Do projektové žádosti můžete uvést pouze jednu hlavní kontaktní osobu Poslední strana žádosti v aplikaci Benefit 7 není součástí projektové žádosti. Tuto stranu, která není označena číslem strany a obsahuje identifikační tabulku s údaji o výzvě, nalepte na poštovní obálku. Projektovou žádost je nutné v levém horním rohu vždy sešít a přelepit (na přední i zadní straně). Přelepku na přední i zadní straně orazítkujte a podepište, tak jak je specifikováno ve výzvě. Čestné prohlášení na poslední straně žádosti vždy orazítkujte a podepište.

21 Časté chyby Při zadávání počtu žáků vycházejte z údajů uvedených v Příloze č. 1 - Seznam ZŠ a počet žáků, která byla aktualizována. Počty žáků uvedené v Příloze č. 1 Seznam ZŠ a počet žáků musí korespondovat se zahajovacím výkazem, který škola vyplňuje vždy k 30.9. V případě, že posíláte projektovou žádost přes datovou schránku, nezapomínejte připojit elektronický podpis. Žádost v takovém případě již neposílejte poštou. V případě, že posíláte projektovou žádost poštou, obálku s žádostí prosím vždy označte nápisem NEOTVÍRAT.

22 Kde lze získat informace
ová adresa: Call linka: Webové stránky: Regionální centra: NIDV a ČŠI

23 DĚKUJEME ZA POZORNOST Kontakt: Mgr. Luboš Rambousek Mob: 721 125 978
Ing. Karolína Uhrová Mob:


Stáhnout ppt "Mgr. Luboš Rambousek Ing. Karolína Uhrová"

Podobné prezentace


Reklamy Google