Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nájemné v Praze 2010 Prezentace ke zvýšení nájemného v bytech nesvěřených městským částem podle zákona 107/2006 Sb.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nájemné v Praze 2010 Prezentace ke zvýšení nájemného v bytech nesvěřených městským částem podle zákona 107/2006 Sb."— Transkript prezentace:

1 Nájemné v Praze 2010 Prezentace ke zvýšení nájemného v bytech nesvěřených městským částem podle zákona 107/2006 Sb.

2 Nájemné v Praze 2010 Prezentace odpovídá na otázky: - Koho se zvyšování nájmu v městských bytech v roce 2010 dotkne? - Jak se o zvýšení dozví nájemníci? - O kolik se nájem zvýší? - Proč dochází ke zvýšení? - Mezi roky 2002 až 2007 se nájmy nezvyšovaly, proč se zvyšují nyní? - Bude zvyšování nájmů pokračovat? - Jak na tom budou po zvýšení nájemného senioři? Správa bytů hlavního města v číslech

3 Koho se zvyšování nájmu v městských bytech v roce 2010 dotkne? Struktura bytového fondu v Praze: Zvyšování se dotkne 5000 bytů Nájemné 2010

4 O skutečnosti, že se jeho bytu týká plánované zvýšení nájemného, uvědomí nájemníka příslušná správcovská firma. Ze zákona musí být nájemník uvědomen 3 měsíce před zvýšením nájemného, aby měl čas reagovat na případné nesrovnalosti. Nájemníka kontaktuje písemně správcovská firma. Nájemné 2010 Pokud nájemník neobdrží písemné vyrozumění, jeho byt spadá do jiné kategorie a toto zvýšení nájmu se ho netýká. Jak se o zvýšení dozví nájemníci?

5 Zvyšování nájmů je součástí zákona 107/2006 Sb. Jeho výše vyplývá z cenových tabulek zpracovaných Ministerstvem pro místní rozvoj. Tabulka následuje. Nárůst nájemného činí 7 – 15 Kč/m 2 Výše nájemného v roce 2010 bude 73 - 110 Kč/m2 Nájemné 2010 O kolik se nájem zvýší?

6 Zvyšování nájmů je součástí zákona 107/2006 Sb. a jeho výše vyplývá z cenových tabulek zpracovaných Ministerstvem pro místní rozvoj. Ukázka z tabulky MMR, která vymezuje 28 katastrů: Nájemné 2010 Nájemné je vypočteno z cen bytů, které vyhlašuje a zveřejňuje Ministerstvo pro místní rozvoj formou sdělení ve Sbírce zákonů (vždy s účinností od 1.7. kalendářního roku). Katastr Dělení bytů dle dřívějších kategorií nájemné 2006200720082009 2010 2011 2012 cílové nájemné Hradčany, Josefov, Malá Strana, Nové Město, Staré Město I.37,0748,3063,5688,48 103,96 122,152143,61 II.27,7938,9355,0582,35 99,15 119,28 143,61 III.21,631,3645,9471,25 86,78 105,70 128,75 IV.15,4424,3838,8665,52 82,10 102,79 128,75 Vinohrady, Vyšehrad I.37,0747,4561,8383,53 95,64 109,51 125,36 II.27,7938,2453,5477,74 91,19 106,86 125,36 III.21,630,7644,5766,90 79,34 94,10 111,62 IV.15,4423,9037,6761,52 75,05 91,56 111,62

7 Proč dochází ke zvýšení? Zvýšení je logický krok města ke srovnání podmínek v nájemních bytech mezi soukromým a veřejným sektorem. Nájemné 2010 Pro rok 2010 doporučil dne 23.7.2009 Výbor bytové politiky ZHMP využít maximální zvýšení nájemného a zároveň připravit nástroje pomoci občanům, kteří si nebudou schopni uhradit náklady na bydlení. - Nevyužití možnosti zvyšování nájemného v části bytového fondu hlavního města Prahy s regulovaným nájemným dle dříve platných právních předpisů by znamenalo neopodstatněné a neodůvodnitelné zvýhodnění části obyvatel hl. m. Prahy oproti tisícovkám nájemců v bytech dalších vlastníků. - Nastavení deregulace navíc dále deformuje trh s nájemním bydlením. V případě bytového fondu hl. m. Prahy se jedná o historické nájemní smlouvy, na základě kterých byty užívají klienti, kteří nebyli vybráni dle stávajících kritérií (limitovaný finanční příjem, nesmí být vlastníkem nemovitého majetku….). - Nájemcům bytů hl. m. Prahy (nesvěřených městským částem) město v případě zájmu poskytuje menší a levnější byty. Případné sociální dopady město pomáhá řešit například nabídkou výměny bytu.

8 Nájemné prošlo v Praze přerušovaným vývojem s 5 let trvající stagnací, která prohloubila disproporci mezi neregulovaným nájemným, které platí lidé v bytech se soukromým vlastníkem a regulovaným nájemným. Tento stav vytváří určité napětí, které by se mělo postupně vyrovnávat. Stagnace vývoje nájemného od roku 2002 do roku 2007 způsobila rozevírání nůžek mezi výnosy z nájmů a reálnými náklady, které každým rokem stoupají. Nynější zvyšování pouze dohání vzniklý deficit. Nájemné 2010 (Následuje historický přehled nájemného od roku 1994.) Mezi roky 2002 až 2007 se nájmy nezvyšovaly, proč se zvyšují nyní?

9 Vývoj nájemného do roku 2002 Maximální výše základního nájemného dle § 5 a § 5a vyhlášky MF ČR č.176/1993 Sb., o nájemném z bytu..., ve znění pozdějších předpisů (č.30/1995 Sb., č.274/1995 Sb., č.86/1997 Sb., a č.41/1999 Sb.) cena za 1 m2 započitatelné podlahové plochy bytu měsíčně obdobíI. kat.II. kat.III. kat.IV. kat. 19946,00 Kč 4,50 Kč3,50 Kč 2,50 Kč od 1. 7. 1995 7,85 Kč5,89 Kč4,58 Kč3,27 Kč do 30. 6. 1996 Ki 1,10, Kr 1,00, Kv 1,19 od 1. 7. 1996 10,60 Kč7,95 Kč6,18 Kč4,42 Kč do 30. 6. 1997 Ki 1,091, Kr 1,04,Kv 1,19 od 1. 7. 1997 21,19 Kč15,89 Kč12,35 Kč8,83 Kč do 30. 6. 1998 Ki 1,088, Kr 1,10, Kv 1,67 od 1. 7. 1998 29,89 Kč22,41 Kč17,42 Kč12,45 Kč do 30. 6. 1999 Ki 1,085, Kr 1,00, Kv 1,30 od 1. 7. 1999 32,67 Kč24,49 Kč19,04 Kč13,61 Kč do 30. 6. 2000 Ki 1,093 od 1. 7. 2000 34,27 Kč25,69 Kč19,97 Kč14,28 Kč do 30. 6. 2001 Ki 1,049 od 1. 7. 2001 35,64 Kč26,72 Kč20,77 Kč14,85 Kč do 30. 6. 2002 Ki 1,04 * účinnost výše uvedené vyhlášky k tomuto datu zrušena Ústavním soudem ČR Nájemné 2010

10 Rok 2002 a zastavení vývoje nájemného Maximální výše základního nájemného dle čl.5, oddílu A, části I. výměru MF 01/2002, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami a výměru MF 02/2002, kterým se stanoví koeficient růstu nájemného z bytu... cena za 1 m2 započitatelné podlahové plochy bytu měsíčně obdobíI. kat.II. kat.III. kat.IV. kat. Od 1.1.2002 37,07 Kč 27,79 Kč21,60 Kč 15,44 Kč do 17.12.2002** Ki 1,04 ** účinnost výše uvedené předmětné části výměru zrušena zrušením výměru MF 06/2002 Ústavním soudem ČR, od 20.12.2002 do 20.3.2003 platilo moratorium na jednostranné zvýšení nájemného z období předchozí regulace Nájemné 2010 Po zásahu Ústavního soudu v roce 2002 až do přijetí zákona 107/2006 neprobíhalo přizpůsobení výše nájmu reálné situaci.

11 Nájemné 2010 Vývoj po přijetí zákona 107/2006 Sb. Nájemné je vypočteno z cen bytů, které vyhlašuje a zveřejňuje Ministerstvo pro místní rozvoj formou sdělení ve Sbírce zákonů (vždy s účinností od 1.7. kalendářního roku). Katastr Dělení bytů dle dřívějších kategorií nájemné 2006200720082009 2010 2011 2012 cílové nájemné Hradčany, Josefov, Malá Strana, Nové Město, Staré Město I.37,0748,3063,5688,48 103,96 122,152143,61 II.27,7938,9355,0582,35 99,15 119,28 143,61 III.21,631,3645,9471,25 86,78 105,70 128,75 IV.15,4424,3838,8665,52 82,10 102,79 128,75 Vinohrady, Vyšehrad I.37,0747,4561,8383,53 95,64 109,51 125,36 II.27,7938,2453,5477,74 91,19 106,86 125,36 III.21,630,7644,5766,90 79,34 94,10 111,62 IV.15,4423,9037,6761,52 75,05 91,56 111,62 Nájemné se po pětiletém přerušení začalo opět zvyšovat po přijetí zákona 107/2006 Sb.

12 Nájemné 2010 Bude zvyšování nájmů pokračovat? Rada hlavního města rozhodla o zvýšení nájemného na rok 2010. Vývoj v dalších dvou letech (zákon 107/2006 počítá s možností zvyšování nájemného do roku 2012) je v jednání. Jednou z alternativ je vytvoření cenové mapy města a zvyšování nájemného podle lokality. Místa s největším počtem bytů spadajících do této kategorie, například sídliště Černý most, by tak do další fáze zvyšování nespadala, případně by zde byl nárůst nižší než v centrálních částech metropole. Hlavní město není v pražské aglomeraci rozhodujícím správcem bytového fondu. Dlouhodobou strategií je změna struktury bytového fondu ve správě hlavního města tak, aby mohlo plnit funkci záchranné sítě v případech, kdy obyvateli hlavního města nemůže pomoci například městská část. Za tímto účelem by město mělo směřovat k vlastnictví co možná největšího počtu malometrážních bytů. Hlavní město zkoumá možnosti cesty tímto směrem, to znamená výměnu stávajících bytů s větší výměrou, nákupu menších bytů, ale v úvahu připadá i nová výstavba. Strategií do budoucna je strukturální změna bytového fondu

13 Nájemné 2010 Jak na tom budou po zvýšení nájemného senioři? Hlavní město ze svého fondu vyčlenilo malometrážní byty určené speciálně pro tento účel. V roce 2009 je nájemné v bytech pro seniory fixně stanoveno na 50 Kč/m 2, v roce 2010 pak stoupne fixní nájemné na 60 Kč/m 2. Dále se bude zvyšovat již jen o inflaci. Pro seniory hlavní město vytvořilo zvláštní kategorii bytů, které umožňují důstojný život bez obav ze ztráty střechy nad hlavou. Malometrážní byty pro seniory jsou součástí dlouhodobé strategie města v oblasti bytové politiky. Podle této strategie by se město nemělo chovat jako tržní nájemce, ale hledat svoji funkci jinde: vytvořit záchrannou síť pro případy, kdy selhávají běžné sociální mechanizmy nebo možnosti městských částí.

14 Nájemné 2010 Správa bytů hlavního města v číslech Správu bytového fondu HMP provádí bytový odbor magistrátu. Patří sem například kontroly a opatření proti černým pronájmům bytů. 2006200720082009celkem Nové náj. smlouvy110387315786614215 Dodatky k NS46322723565293620 Směny bytů82110150139481 Přechody nájmu35 6036166 Výpovědi z nájmu96131170184581 Vyklizení bytu exekucí112603317222 Žaloby na vyklizení18409488240 Celkem19093521244116549525

15 Nájemné 2010 Konec prezentace Nájemné v Praze 2010 © Magistrát hlavního města Prahy, OPR, 2009 Prezentace: Rudolf Dobiáš Foto: Rudolf Dobiáš


Stáhnout ppt "Nájemné v Praze 2010 Prezentace ke zvýšení nájemného v bytech nesvěřených městským částem podle zákona 107/2006 Sb."

Podobné prezentace


Reklamy Google