Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bydlení pro seniory v Praze Zákon o sociálních službách: Od 1.1. 2007 nabyl účinnosti nový zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., dle kterého již.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bydlení pro seniory v Praze Zákon o sociálních službách: Od 1.1. 2007 nabyl účinnosti nový zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., dle kterého již."— Transkript prezentace:

1 Bydlení pro seniory v Praze Zákon o sociálních službách: Od 1.1. 2007 nabyl účinnosti nový zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., dle kterého již domov – penzion pro seniory (určený pro bydlení osob důchodového věku, kterým nebrání vážné zdravotní problémy vést samostatný život), nepatří mezi zákonem vymezená zařízení sociálních služeb.

2 Bydlení pro seniory v Praze Usnesení RHMP č. 1514 ze dne 9.10.2007: Usnesením č. 1514 ze dne 9.10.2007 schválila Rada hl. m. Prahy: • převedení domovů-penzionů pro důchodce do sféry hospodaření s byty • vstupní kritéria pro žadatele o bydlení pro seniory (viz. níže) • nájemné z bytu v bytech pro seniory a způsob jeho zvyšování • uzavírání nájemních smluv pro stávající i nově vybrané uživatele bytů pro seniory na dobu určitou 2 roky s prolongací po 1 roce v dalších navazujících 7 letech, která se nebude vztahovat na přechod nájmu bytu ani na výměnu bytu

3 Bydlení pro seniory v Praze Vstupní kritéria pro žadatele o bydlení pro seniory: • trvalé bydliště žadatele na území hl. m. Prahy • pravidelný měsíční příjem ve výši min. 6 000 Kč • věk min. 65 let • problematická bytová situace či absence možnosti bydlení (např. nucené vystěhování), • nájemní či podnájemní vztah k bydlení, který nevyhovuje potřebám a možnostem žadatele (velikost bytu, jeho nákladnost či bariérovost atd.), popřípadě byt v domě majitele, který prokazatelně neumožňuje nájemci výměnu nákladného bytu za úspornější

4 Bydlení pro seniory v Praze Žádosti o bydlení jsou projednávány v pořadí, v jakém byly doručeny bytovému odboru Magistrátu hl. m. Prahy. Pokud žadatel nesplňuje výše uvedená vstupní kritéria, žádost je vyřazena. Dále žádosti projednává Pracovní skupina pro posuzovávání žádostí o bydlení pro seniory. O pronájmu bytu pro seniory poté rozhoduje Rada hl. m. Prahy.

5 Bydlení pro seniory v Praze Bodový systém 1) Žadatel, který vzniku tísnivé bytové a sociální situace svým jednáním bezprostředně napomohl-2 body Jedná se o doplnění a rozpracování kritéria schváleného RHMP, kdy je jedním ze vstupních kritérií „Tíživá bytová a sociální situace nezaviněná jednáním žadatele“ (zejména tím, že převedl byt v osobním nebo družstevním vlastnictví na rodinné příslušníky) 2) Žadatel je osamělá osoba+2 body Rovněž se jedná o doplnění a rozpracování kritéria schváleného RHMP, kdy je jedním ze vstupních kritérií „Tíživá bytová a sociální situace nezaviněná jednáním žadatele“ a zohlednění této skutečnosti při projednávání jednotlivých žádostí (v případě, že žadatel nemá příbuzné, kteří mu mohou pomáhat)

6 Bydlení pro seniory v Praze 3) Finanční situace – bodové ohodnocení: od příjmu žadatele se odečte nájem, výsledek se ohodnotí podle níže uvedené tabulky: Rozpětí příjmů v Kčbody 0 -3.0003 3.001 - 6.0002 6.001- 8.0001 8.001- a více0

7 Bydlení pro seniory v Praze Počet bytů Byty v převedených bývalých penzionech pro seniory slouží i nadále výhradně pro bydlení seniorů. lokalitapočet bytů bývalé penziony Malešice216 Bohnice231 Střížkov119 v rámci klasického bytového fondu 200918 v rámci klasického bytového fondu 201015 Celkem599

8 Bydlení pro seniory v Praze Výše nájemného v roce 2008 činila 40 Kč za 1m 2 započitatelné podlahové plochy bytu měsíčně (všechny místnosti bytu se započítávají celou plochou, balkony, lodžie a sklepní kóje se započítávají polovinou plochy). Od 1.1.2009 bylo nájemné zvýšeno nebo (při uzavření nové nájemní smlouvy) sjednáno na 50 Kč a od 1.1.2010 na 60 Kč za 1m 2 započitatelné podlahové plochy bytu. Následně, počínaje rokem 2011, již může být nájemné zvyšováno pouze o inflaci.

9 Bydlení pro seniory v Praze Nájemní smlouva je upravena takovým způsobem, že seniorům zaručuje bezstarostné bydlení na tak dlouho, jak budou potřebovat. Je uzavírána na dobu určitou 2 roky s prolongací po 1 roce v dalších navazujících 7 letech, která se nebude vztahovat na přechod nájmu bytu ani na výměnu bytu. Po skončení doby určité 9 let bude s nájemcem uzavřena nová nájemní smlouva za stejných podmínek, tj. na dobu určitou 2 roky s povinností obnovování v následujících 7 letech, pokud nebyly porušeny povinnosti a ujednání obsažené v předchozí nájemní smlouvě.

10 Bydlení pro seniory v Praze Informace jsou k dispozici na webu magistrátu http://byty.praha-mesto.cz/http://byty.praha-mesto.cz/ dále na úřadech městských částí, kde zájemci naleznou letáček Bydlení pro seniory. Podrobnější dotazy zodpoví paní Mgr. Zdeňka Tošnerová z bytového odboru magistrátu, náměstí Franze Kafky 1/16, III. patro, číslo dveří 318 b, telefon 236 00 20 14. Po předchozí dohodě je návštěva možná i mimo úřední hodiny.

11 Konec prezentace © OPR MHMP 2010 13. 4. 2010


Stáhnout ppt "Bydlení pro seniory v Praze Zákon o sociálních službách: Od 1.1. 2007 nabyl účinnosti nový zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., dle kterého již."

Podobné prezentace


Reklamy Google