Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HYPOGLYKÉMIE V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HYPOGLYKÉMIE V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI"— Transkript prezentace:

1 HYPOGLYKÉMIE V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI
Jméno studenta: Marcela Jurásková Studijní obor: Zdravotnický záchranář Vedoucí práce: Mgr. Jana Zezulová

2 OBSAH Cíle práce Diabetes mellitus Stanovení výzkumné části
Interpretace sesbíraných dat Vyhodnocení výzkumu Závěr

3 CÍLE PRÁCE 1. Ve vybraném kraji zmapovat incidenci hypoglykemických stavů vyžadujících příjezd zdravotnické záchranné služby. 2. Zjistit incidenci výskytu hypoglykemických epizod u pacientů s DM na inzulinu a pacientů s DM na PAD a typ použité léčby k zotavení pacientů z hypoglykémie v přednemocniční neodkladné péči ve vybraném kraji. 3. Zjistit jakým způsobem byla ukončena terapie hypoglykémie u pacienta v závislosti na typu DM a typu posádky. 4. Zjistit, zda bylo provedeno prvotní a následné měření hodnoty hladiny glykémie u každého pacienta. 5. Zmapovat současnou situaci teoretické a praktické připravenosti zdravotnických záchranářů v problematice hypoglykemie v přednemocniční neodkladné péči 6. Zjistit, zda jsou zdravotničtí záchranáři vybraných krajů spokojeni se svými znalostmi v dané problematice.

4 DIABETES MELLITUS Historie Klasifikace diabetes mellitus (DM)
Diagnostika DM Klinický obraz Léčba DM Komplikace Kompetence zdravotnického záchranáře

5 STANOVENÍ VÝZKUMNÉ ČÁSTI
Výzkumné metody: Retrospektivní studie Výzkum byl zaměřen na výskyt a charakteristiku závažné hypoglykémie u pacientů vyžadující příjezd zdravotnické záchranné služby v rozsahu jednoho kraje. - zdrojem byla zdravotnická dokumentace ZZS za rok 2012 - sběr dat: září – leden 2014 - předem stanovená kritéria: pouze pacienti s diagnózou hypoglykémie (E16.2), pohlaví, věk, typ výjezdové posádky, typ diabetu mellitus (DM na inzulínu nebo PAD), indikace k výjezdu, hodnota hladiny glykémie, opětovné měření hladiny glykémie, terapie v PNP, způsob ukončení zásahu - celkem 338 záznamů – do výzkumu zařazeno 192 pacientů

6 STANOVENÍ VÝZKUMNÉ ČÁSTI
Dotazníkové šetření Cílem výzkumu bylo zmapovat současnou situaci teoretické a praktické připravenosti zdravotnických záchranářů v problematice hypoglykémie v přednemocniční neodkladné péči a spokojenost zdravotnických záchranářů se svými znalostmi v dané problematice. - anonymní dotazník vlastní tvorby – 14 otázek - výzkum probíhal v měsíci únor 2014 - respondenti: zdravotničtí záchranáři ZZS - distribuováno 50 dotazníků, navráceno 35 dotazníků, 5 vyřezeno

7 INTERPRETACE SESBÍRANÝCH DAT

8 Počet hypoglykemických stavů
VÝZKUMNÝ CÍL č. 1 Incidence hypoglykemických stavů vyžadující příjezd zdravotnické záchranné služby. Výjezdová základna Počet hypoglykemických stavů Počet výjezdů celkem Výjezdová základna A 89 14 099 Výjezdová základna B 48 6 586 Výjezdová základna C 27 12 517 Výjezdová základna D 28 9 081 Celkem 192 42 283

9 VÝZKUMNÝ CÍL č. 2 Incidence hypoglykemických epizod u pacientů s DM na inzulinu, PAD a inzulinu + PAD. U 153 pacientů byl zjištěn DM na inzulínu 29 pacientů byli diabetici užívající pouze perorální antidiabetika a 10 pacientů se léčili s DM na inzulínu a PAD současně.

10 62 % 86 % 60 % 10 % 0 % 7 % 23 % 3 % 1 % Léčba hypoglykémie
Typ použité léčby k zotavení pacientů z hypoglykémie v závislosti na typu DM. Léčba hypoglykémie Diabetes mellitus na inzulinu Diabetes mellitus na PAD Diabetes mellitus na inzulinu + PAD i. v. glukóza 62 % 86 % 60 % p. o. sacharidy 10 % 0 % Glukagon 7 % i. v. glukóza + p. o. sacharidy 23 % 3 % i. v. glukóza + glukagon 1 % .

11 ošetřen a ponechán na místě převoz do zdravotnického zařízení
VÝZKUMNÝ CÍL č. 3 Ukončení terapie hypoglykemických stavů u pacienta v závislosti na typu posádky. Typ posádky ošetřen a ponechán na místě převoz do zdravotnického zařízení předán jinému týmu ZZS RZP 25,8 % 64,2 % 0,0 % RLP 46,7 % 13,4 % RV 12,5 % RZP + RLP 0,8 % RZP + RV 14,2 % 22,4 % 100,0 % Celkem 100%

12 VÝZKUMNÝ CÍL č. 4 Prvotní měření hodnoty hladiny glykémie u každého pacienta

13 Opětovné měření hodnot hladiny glykémie

14 Výzkumný cíl č. 6 a) Absolutně spokojen b) Spíše spokojen
c) Spíše nespokojen d) Absolutně nespokojen

15 VYHODNOCENÍ VÝZKUMU Bylo zjištěno, že: - závažné hypoglykemické stavy vyžadující příjezd ZZS tvoří 0,5 % všech výjezdů ZZS vybraného kraje - nejčastěji vyhodnocenou indikací k hypoglykemickým zásahům byly indikace diabetes mellitus a neurologické obtíže - ve výzkumném souboru značně převažují pacienti s DM na inzulinu - posádky RZP aplikují 40% G intravenózně i u pacientů při vědomí, což není v souladu s danými kompetencemi ZZ - způsob ukončení zásahu u hypoglykemických stavů řeší lékařské posádky převážně ponecháním pacienta na místě, naopak posádky RZP spíše převážejí pacienty do zdravotnického zařízení

16 ZÁVĚR Obsahem této práce bylo seznámení se s problematikou týkající se diabetu mellitus. Výzkumná část byla zaměřena na konkrétní stavy spojené s hypoglykémií. Práce byla zpracována formou kvantitativního výzkumu, kde bylo zapotřebí stanovit jasné výzkumné otázky a kritéria. Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jakým způsobem je poskytována přednemocniční neodkladná péče u pacientů s hypoglykémií a zda je poskytována v souladu s kompetencemi zdravotnických záchranářů a s vnitřními předpisy zdravotnické záchranné služby.

17 ZDROJE DOBIÁŠ, V. a kol., Prednemocničná urgentná medicína. 2. vyd. Martin: Osveta, spol. s r.o., s. ISBN EDELSBERGER, T. Encyklopedie pro diabetiky. Praha: Maxdorf, s. ISBN HALUZÍK, M. Průvodce léčbou diabetu 2. typu pro internisty. 1. vyd. Praha: Mladá fronta a. s., s. ISBN HOUSOVÁ, J. Epidemiologie diabetu. Diagnóza v ošetřovatelství. 2010, květen - červen, roč. 6, č. 3, s. 46. Praha: PROMEDIAMOTION, s.r.o. ISSN JOHNSON Y., J. Maternal - Newborn Nursing Demystified. A self - teaching guide: May 11th 2010, USA - McGraw - Hill professional. 301s. ISBN

18 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "HYPOGLYKÉMIE V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI"

Podobné prezentace


Reklamy Google