Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HYPOGLYKÉMIE V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI Jméno studenta:Marcela Jurásková Studijní obor:Zdravotnický záchranář Vedoucí práce: Mgr. Jana Zezulová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HYPOGLYKÉMIE V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI Jméno studenta:Marcela Jurásková Studijní obor:Zdravotnický záchranář Vedoucí práce: Mgr. Jana Zezulová."— Transkript prezentace:

1 HYPOGLYKÉMIE V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI Jméno studenta:Marcela Jurásková Studijní obor:Zdravotnický záchranář Vedoucí práce: Mgr. Jana Zezulová

2 OBSAH Cíle práce Diabetes mellitus Stanovení výzkumné části Interpretace sesbíraných dat Vyhodnocení výzkumu Závěr

3 CÍLE PRÁCE 1. Ve vybraném kraji zmapovat incidenci hypoglykemických stavů vyžadujících příjezd zdravotnické záchranné služby. 2. Zjistit incidenci výskytu hypoglykemických epizod u pacientů s DM na inzulinu a pacientů s DM na PAD a typ použité léčby k zotavení pacientů z hypoglykémie v přednemocniční neodkladné péči ve vybraném kraji. 3. Zjistit jakým způsobem byla ukončena terapie hypoglykémie u pacienta v závislosti na typu DM a typu posádky. 4. Zjistit, zda bylo provedeno prvotní a následné měření hodnoty hladiny glykémie u každého pacienta. 5. Zmapovat současnou situaci teoretické a praktické připravenosti zdravotnických záchranářů v problematice hypoglykemie v přednemocniční neodkladné péči 6. Zjistit, zda jsou zdravotničtí záchranáři vybraných krajů spokojeni se svými znalostmi v dané problematice.

4 DIABETES MELLITUS 1.Historie 2.Klasifikace diabetes mellitus (DM) 3.Diagnostika DM 4.Klinický obraz 5.Léčba DM 6.Komplikace 7.Kompetence zdravotnického záchranáře

5 STANOVENÍ VÝZKUMNÉ ČÁSTI Výzkumné metody:  Retrospektivní studie Výzkum byl zaměřen na výskyt a charakteristiku závažné hypoglykémie u pacientů vyžadující příjezd zdravotnické záchranné služby v rozsahu jednoho kraje. - zdrojem byla zdravotnická dokumentace ZZS za rok 2012 - sběr dat: září – leden 2014 - předem stanovená kritéria: pouze pacienti s diagnózou hypoglykémie (E16.2), pohlaví, věk, typ výjezdové posádky, typ diabetu mellitus (DM na inzulínu nebo PAD), indikace k výjezdu, hodnota hladiny glykémie, opětovné měření hladiny glykémie, terapie v PNP, způsob ukončení zásahu - celkem 338 záznamů – do výzkumu zařazeno 192 pacientů

6 STANOVENÍ VÝZKUMNÉ ČÁSTI  Dotazníkové šetření Cílem výzkumu bylo zmapovat současnou situaci teoretické a praktické připravenosti zdravotnických záchranářů v problematice hypoglykémie v přednemocniční neodkladné péči a spokojenost zdravotnických záchranářů se svými znalostmi v dané problematice. - anonymní dotazník vlastní tvorby – 14 otázek - výzkum probíhal v měsíci únor 2014 - respondenti: zdravotničtí záchranáři ZZS - distribuováno 50 dotazníků, navráceno 35 dotazníků, 5 vyřezeno

7 INTERPRETACE SESBÍRANÝCH DAT 7

8 VÝZKUMNÝ CÍL č. 1 Incidence hypoglykemických stavů vyžadující příjezd zdravotnické záchranné služby. Výjezdová základna Počet hypoglykemických stavů Počet výjezdů celkem Výjezdová základna A8914 099 Výjezdová základna B486 586 Výjezdová základna C2712 517 Výjezdová základna D289 081 Celkem19242 283

9 VÝZKUMNÝ CÍL č. 2 9 Incidence hypoglykemických epizod u pacientů s DM na inzulinu, PAD a inzulinu + PAD. U 153 pacientů byl zjištěn DM na inzulínu 29 pacientů byli diabetici užívající pouze perorální antidiabetika a 10 pacientů se léčili s DM na inzulínu a PAD současně.

10 10 Léčba hypoglykémie Diabetes mellitus na inzulinu Diabetes mellitus na PAD Diabetes mellitus na inzulinu + PAD i. v. glukóza 62 %86 %60 % p. o. sacharidy 10 %0 % Glukagon 0 %7 %10 % i. v. glukóza + p. o. sacharidy 23 %3 %10 % i. v. glukóza + glukagon 1 %0 % Typ použité léčby k zotavení pacientů z hypoglykémie v závislosti na typu DM..

11 11 Typ posádky ošetřen a ponechán na místě převoz do zdravotnického zařízení předán jinému týmu ZZS RZP25,8 %64,2 %0,0 % RLP46,7 %13,4 %0,0 % RV12,5 %0,0 % RZP + RLP0,8 %0,0 % RZP + RV14,2 %22,4 %100,0 % Celkem 100% Ukončení terapie hypoglykemických stavů u pacienta v závislosti na typu posádky. VÝZKUMNÝ CÍL č. 3

12 VÝZKUMNÝ CÍL č. 4 12 Prvotní měření hodnoty hladiny glykémie u každého pacienta

13 13 Opětovné měření hodnot hladiny glykémie

14 Výzkumný cíl č. 6 14 a) Absolutně spokojen b) Spíše spokojen c) Spíše nespokojen d) Absolutně nespokojen

15 VYHODNOCENÍ VÝZKUMU Bylo zjištěno, že: - závažné hypoglykemické stavy vyžadující příjezd ZZS tvoří 0,5 % všech výjezdů ZZS vybraného kraje -nejčastěji vyhodnocenou indikací k hypoglykemickým zásahům byly indikace diabetes mellitus a neurologické obtíže - ve výzkumném souboru značně převažují pacienti s DM na inzulinu -posádky RZP aplikují 40% G intravenózně i u pacientů při vědomí, což není v souladu s danými kompetencemi ZZ -způsob ukončení zásahu u hypoglykemických stavů řeší lékařské posádky převážně ponecháním pacienta na místě, naopak posádky RZP spíše převážejí pacienty do zdravotnického zařízení

16 ZÁVĚR Obsahem této práce bylo seznámení se s problematikou týkající se diabetu mellitus. Výzkumná část byla zaměřena na konkrétní stavy spojené s hypoglykémií. Práce byla zpracována formou kvantitativního výzkumu, kde bylo zapotřebí stanovit jasné výzkumné otázky a kritéria. Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jakým způsobem je poskytována přednemocniční neodkladná péče u pacientů s hypoglykémií a zda je poskytována v souladu s kompetencemi zdravotnických záchranářů a s vnitřními předpisy zdravotnické záchranné služby.

17 ZDROJE 1.DOBIÁŠ, V. a kol., Prednemocničná urgentná medicína. 2. vyd. Martin: Osveta, spol. s r.o., 2012. 737 s. ISBN 978-80-8063-387-6. 2.EDELSBERGER, T. Encyklopedie pro diabetiky. Praha: Maxdorf, 2009. 319s. ISBN 978-80-7345-189- 9 3.HALUZÍK, M. Průvodce léčbou diabetu 2. typu pro internisty. 1. vyd. Praha: Mladá fronta a. s., 2011. 150 s. ISBN 978-80-204-2405-1 4.HOUSOVÁ, J. Epidemiologie diabetu. Diagnóza v ošetřovatelství. 2010, květen - červen, roč. 6, č. 3, s. 46. Praha: PROMEDIAMOTION, s.r.o. ISSN 1801-1349. 5.JOHNSON Y., J. Maternal - Newborn Nursing Demystified. A self - teaching guide: May 11th 2010, USA - McGraw - Hill professional. 301s. ISBN 978-0-07-160914-2

18 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "HYPOGLYKÉMIE V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI Jméno studenta:Marcela Jurásková Studijní obor:Zdravotnický záchranář Vedoucí práce: Mgr. Jana Zezulová."

Podobné prezentace


Reklamy Google