Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „ Výuka na gymnáziu podporovaná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „ Výuka na gymnáziu podporovaná."— Transkript prezentace:

1 Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „ Výuka na gymnáziu podporovaná ICT “. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zpracováno 10. října 2013 Autor: Mgr. Kateřina Kyjovská

2 Politický systém Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

3 Spojené království Velké Británie a Severního Irska O Parlamentní monarchie O 1707 – Anglie, Skotsko, Wales – Království Velké Británie O 1800 – formální připojení Irska k Anglii O Počátek 20. st. – rozdělení Irska

4 Britský politický systém O Nejstarší fungující demokratický politický systém O Silné postavení předsedy vlády O Parlamentní demokratická monarchie opírající se o nepsanou ústavu O Systém se utvářel postupně od roku 1066 Která událost se odehrála v Anglii v tomto roce? Bitva u Hastingsu

5 20. století O Panovník zbaven veškerých reálných pravomocí O Převaha Dolní komory nad Horní komorou parlamentu O Rozšíření volebního práva na všechny obyvatele

6 Absence nepsané ústavy O Principy obsaženy v dokumentech a rozhodnutích zákonodárné a výkonné moci O 1215 – Magna Charta Libertatum O 1628 – Petition of Rights O 1679 – Habeas Corpus Act O 1689 – Bill of Rights O 1701 – Act of Settlement O 1707 – Union with Scotland O 1740 – Place Acts

7 Nejdůležitější pravidla britského systému O Panovník se nezúčastňuje zasedání kabinetu O Panovník bude respektovat rozhodnutí své vlády O Skutečnou hlavou vlády je ministerský předseda a kabinet O Ministerský předseda je vždy členem Dolní komory parlamentu O Členové kabinetu jsou z obou komor parlamentu

8 Nejdůležitější pravidla britského systému O Kabinet se kolektivně zodpovídá parlamentu O Vládu tvoří členové strany, jež má většinu v parlamentu O Rezignace vlády v případě vyslovení nedůvěry Dolní komorou O Parlament se musí sejít alespoň jednou za rok

9 Exekutiva PanovníkMinisterský předsedaKabinetVláda a státní správa

10 Panovník O Právo jmenovat a odvolávat státní a vojenské úředníky O Reprezentuje stát a národ O Důvěrný poradce ministerského předsedy O Představitel kontinuity a tradice Alžběta II. Jak se jmenuje současná královna? Jak se nazývá současný vládnoucí rod ve Velké Británii? Windsorové

11 Windsor O Oblíbené sídlo britské královské rodiny

12 Premiér O Uveďte jméno současného britského premiéra. O David Cameron O V čele kabinetu O Primus inter pares

13 Pravomoci premiéra O Vybírá a může odvolávat členy vlády O Rozhoduje o složení a velikosti kabinetu O Svolává zasedání kabinetu O Spojovací článek mezi panovníkem a vládou O Jmenuje – vedoucí pracovníky soudů, armády, státní správy, arcibiskupa anglikánské církve O Jak vznikla anglikánská církev? O Zakladatel - Jindřich VIII., důvod - rozvod O Předseda strany

14 Kabinet O Užší výbor vlády O Zhruba 20 ministrů O Složen ze členů vítězné strany O Kolektivní zodpovědnost https://www.gov.uk/government/ministers

15 Vláda O Zhruba 100 členů O Kromě členů kabinetu i úředníci O Neschází se jako celek O Nepřijímá rozhodnutí jako celek

16 Legislativa Parlament Dolní sněmovna Sněmovna lordů

17 Dolní sněmovna O Podpora a kritika vlády O Neiniciuje zákony O Dodržování stranické disciplíny O Předseda - Speaker John Bercow

18 Hlavní politické strany O Konzervativní strana O Labour party (Dělnická strana) O Liberální strana Margaret Thatcher 1975 – 1990 předsedkyně Konzervativní strany

19 Sněmovna lordů O Horní komora O Nevolený zákonný orgán O Právo posuzovat a schvalovat všechny zákony O Nemá právo absolutního veta O Dnes jen 92 dědičných členů

20 Zdroje literatury O DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra. Základní modely demokratických systémů: komparace politických systémů. Vyd. 1. V Praze: Oeconomica, 2008, 255 s. ISBN 978-80-245-1357-7. O ŘÍCHOVÁ, Blanka. Úvod do současné politologie: Srovnávací analýza demokratických politických systémů. 1.vyd. Praha: Portál, 2002, 207 s. ISBN 80-717-8628-4.

21 Zdroje obrázků O Union Flag fluttering in breeze. Wpclipart.com [online]. 2013 [cit. 2013-10-10]. Dostupné z: http://www.wpclipart.com/flags/Countries/U/United_Kingdom/Union_Flag_fluttering_in_breeze.png.html http://www.wpclipart.com/flags/Countries/U/United_Kingdom/Union_Flag_fluttering_in_breeze.png.html O Bayeux Tapestry scene57 Harold death.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-10-10]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bayeux_Tapestry_scene57_Harold_death.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bayeux_Tapestry_scene57_Harold_death.jpg O United Kingdom basic map. Wpclipart.com [online]. 2013 [cit. 2013-10-10]. Dostupné z: http://www.wpclipart.com/geography/Country_Maps/U/United_Kingdom_basic_map.jpg.html http://www.wpclipart.com/geography/Country_Maps/U/United_Kingdom_basic_map.jpg.html O Elizabeth II greets NASA GSFC employees, May 8, 2007 edit.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-10-10]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Elizabeth_II_greets_NASA_GSFC_employees,_May_8,_2007_edit.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Elizabeth_II_greets_NASA_GSFC_employees,_May_8,_2007_edit.jpg O David Cameron official.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-10-10]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:David_Cameron_official.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:David_Cameron_official.jpg O Houses.of.parliament.overall.arp.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-10-10]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Houses.of.parliament.overall.arp.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Houses.of.parliament.overall.arp.jpg O OFFICE OF JOHN BERCOW. John Bercow.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-10-10]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:John_Bercow.JPhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:John_Bercow.JP O UK PARLIAMENT. House of Lords chamber - toward throne.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-10-10]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:House_of_Lords_chamber_-_toward_throne.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:House_of_Lords_chamber_-_toward_throne.jpg O DILIFF. Windsor Castle Sunset - Nov 2006.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-10-10]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Windsor_Castle_Sunset_-_Nov_2006.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Windsor_Castle_Sunset_-_Nov_2006.jpg O COLLINS, Chris. Margaret Thatcher.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-10-13]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Margaret_Thatcher.pnghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Margaret_Thatcher.png


Stáhnout ppt "Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „ Výuka na gymnáziu podporovaná."

Podobné prezentace


Reklamy Google